SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Đề Kiến Trúc Giao Thông Hành Chính Chung Cư
1. Ủy ban Nhân dân Phường là loại công sở thuộc cấp:
A. Kế Hoạch
B. Quy Hoạch
C. Quản Lý
D. Chức năng
2. Quy mô lớn cho phép trong công trình công sở là gì?
A. 500 nhân viên
B. 800 nhân viên
C. >800 nhân viên
D. < 1000 nhân viên
3. Quy mô nhỏ nhất cho phép trong công trình công sở là bao nhiêu?
A. 50 nhân viên.
B. 100 nhân viên.
C. 200 nhân viên.
D. 300 nhân viên.
4. Hạng mục không được phép xây dựng trong công sờ?
A. Nhà bảo vệ.
B. Nhà ở nhân viên.
C. Phòng nghỉ nhân viên.
D. Nhà tạm.
5. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho mỗi nhân viên là:
A. 2 ~ 3 m2
B. 4 ~ 6 m2
C. 8 ~ 10 m2
D. 12 ~ 16 m2.
6. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho trưởng phó phòng là :
A. 9 ~ 12 m2
B. 14 ~ 16 m2
C. 12 ~ 20 m2
D. 22 ~ 24 m2.
7. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho giám đốc là :
A. 16 ~ 18 m2
B. 20 ~ 24 m2
C. 26 ~ 32 m2
D. 26 ~ 38 m2
8. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho Bộ trưởng là :
A. 18 ~ 24 m2
B. 20 ~ 32 m2
C. 32 ~ 36 m2
D. 36 ~ 62 m2
9. Chiều cao trong công sở phải đạt :
A. 2,8m
B. 3 m
C. 3,3 m
D. 4 m
10. Chỗ đậu xe 02 bánh dành cho nhân viên trong công sở được tính trên chỉ tiêu :
A. 30 ~ 50 % số nhân viên.
B. 40 ~ 70 % số nhân viên.
C. 50 ~ 80 % số nhân viên.
D. 100 % số nhân viên.
11. Chỗ đậu xe 04 bánh dành cho nhân viên trong công sở được tính trên chỉ tiêu :
A. 20 ~ 30 % số nhân vên.
B. 02 ~ 05 xe.
C. 05 ~ 07 xe.
D. Tùy cơ quan.
12. Hành lang giữa của công sở cần rộng :
A. 1,0 ~ 1,2 m.
B. 1,4 ~ 1,6 m.
C. 1,6 ~ 1,8 m.
D. 2,0 ~ 2.2 m.
13. Hành lang bên của công sở cần rộng :
A. 1,0 ~ 1,2 m.
B. 1,4 ~ 1,6 m.
C. 1,6 ~ 1,8 m.
D. 2,0 ~ 2,2 m.
14. Hành lang trong của công sở cần dài :
A. < 20 m.
B. > 20 m.
C. < 25 m.
D. > 25 m.
15. Số nhân viên trong công sở cần đạt bao nhiêu thì mới xây dựng căn tin :
A. > 50.
B. > 100.
C. > 200.
D. > 300.
16. Số chỗ trong căn-tin công sở được tính với :
A. 10 ~ 15 % số nhân viên.
B. 15 ~ 20 % số nhân viên.
C. 20 ~ 25 % số nhân viên.
D. 30 ~ 40 % số nhân viên.
17. Cầu thang chính trong công sở cần rộng :
A. 1,2 ~ 1,4 m.
B. 1,4 ~ 1,8 m.
C. 1,8 ~ 2 m.
D. 2 ~ 2,5 m.
18. Cầu thang phụ trong công sở cần rộng.
A. 1,0 ~ 1,2 m.
B. 1,2 ~ 1,4 m.
C. 1,4 ~ 1,6 m.
D. 1,8 ~ 2,0 m.
19. Cầu thang thoát hiểm trong công sở cần rộng :
A. 1,0 ~ 1,1 m.
B. 1,2 ~ 1,4 m.
C. 1,4 ~ 1,6 m.
D. 1,6 ~ 1,8 m.
20. Khi số nhân viên trong công sở đạt ≥ 100 thì phải có bao nhiêu lối thoát ?
A. 02.
B. 03.
C. 04.
D. Tùy từng trường hợp.
21. Công sở có bao nhiêu tầng thì mới lắp thang máy ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. > 10.
22. Mỗi cụm thang máy trong công sở được lắp tối đa bao nhiêu thang máy ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. > 5.
23. 02 thang máy đối diện trong công sở được lắp với hoảng cách tối thiểu bao nhiêu?
A. 2 m.
B. 3 m.
C. 4 m.
D. 5 m.
24. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích nhân viên để thiết kế sảnh, hành lang là bao nhiêu ?
A. 0,17 ~ 0,2 m2 .
B. 0,3 ~ 0,5 m2
C. 0,6 ~ 0,8 m2 .
D. 1 ~ 1,2 m2.
25. Trong công sở, 01 phòng vệ sinh phục vụ cho bao nhiêu người ?
A. 25 ~ 30.
B. 30 ~ 40.
C. 40 ~ 50.
D. 50 ~ 60.
26. Trong công sở, bán kính phục vụ của phòng vệ sinh là bao nhiêu ?
A. 25 ~ 30 m.
B. 30 ~ 40 m.
C. 40 ~ 45 m.
D. 45 ~ 50 m.
27. Trong công sở, tiêu chuẩn 01 chỗ đậu xe gắn máy là bao nhiêu ?
A. 2,5 ~ 3 m2
B. 3 ~ 3,5 m2
C. 3,5 ~ 4 m2
D. 4 ~ 4,5 m2.
28. Trong công trình công cộng tập trung đông người, tiêu chuẩn 01 chỗ ngồi đợi cho 01
khách là bao nhiêu ?
A. 0,5 ~ 1,2 m2
B. 1,2 ~ 1,8 m2
C. 2 ~ 2,5 m2
D. 2,5 ~ 3 m2.
29. Trong công trình công cộng tập trung đông người, tiêu chuẩn khối tích cho 01 khách là
bao nhiêu ?
A. 2 ~ 3 m3
B. 3 ~ 5 m3
C. 4 ~ 8 m3
D. 8 ~10 m3
30. Trong công trình công cộng tập trung đông người, độ dốc thích hợp đi bộ là bao nhiêu ?
A. 5 ~ 7 %.
B. 8 ~ 12 %.
C. 15 ~ 18 %.
D. 25 ~ 27 %.
31. Trong công trình công cộng, độ dốc thích hợp của lối lên xuống hầm đậu xe là bao nhiêu
?
A. 10 ~ 15 %.
B. 15 ~ 20 %.
C. 20 ~ 25 %.
D. 25 ~ 30 %.
32. Trong công trình công cộng, khoảng cách an toàn cho phép mở cổng xe ra vào cách giao
lộ là bao nhiêu ?
A. 20 ~ 30 m.
B. 30 ~ 50 m.
C. 50 ~ 70 m.
D. 70 ~ 80 m.
33. Trong công trình công cộng, khoảng cách an toàn cho phép xây dựng trạm xăng là bao
nhiêu ?
A. 20 ~ 30 m.
B. 30 ~ 50 m.
C. 50 ~ 70 m.
D. 70 ~ 80 m.
34. Trong khuông viên công trình công cộng, bề rộng đường ô-tô dành xho 02 làn xe là bao
nhiêu ?
A. 4 ~ 5 m.
B. 5 ~ 5,5 m.
C. 5,5 ~ 6 m.
D. ≥ 6,5 m.
35. Bề rộng đường bao quanh khuông viên công trình công cộng dành cho 01 làn xe tối thiểu
là bao nhiêu ?
A. ≥ 4 m.
B. ≥ 5 m.
C. ≥ 6 m.
D. ≥ 6,5 m.
36. Trong khu xây dựng công trình công cộng, khoảng cách cây xanh dọc đường ô-tô phải
đạt tối thiểu là bao nhiêu ?
A. 2 m.
B. 3 m.
C. 4 m.
D. 5 m.
37. Trong khuôn viên xây dựng công trình công cộng, khoảng cách cây xanh đến mép ngoài
tường của công trình cần đạt tối thiểu là bao nhiêu ?
A. 2 m.
B. 3 m.
C. 4 m.
D. 5 m.
38. Trong bãi đậu xe công cộng bố trí đậu theo dạng hình xương cá, 01 ô vị trí đậu xe 04
bánh cần có kích thước là bao nhiêu ?
A. 2 × 4 m.
B. 2,4 × 4,8 m.
C. 3 × 5 m.
D. 4 × 5,5 m.
39. Lối lên xuống hầm 01 làn xe 04 bánh cần đảm bảo kích thước là ba nhiêu ?
A. 2,5 m.
B. 3,6 m.
C. 4,2 m.
D. 5,5 m.
40. Các phòng có hướng xấu trong nhà ở không được chiếm trên mức :
A. 20 %.
B. 30 %.
C. 40 %.
D. 50 %.
41. Tương quan giữa diện tích cửa và diện tích phòng ở là bao nhiêu ?
A. 1/4
B. 1/5
C. 1/8
D. 1/10
42. Tương quan giữa diện tích của lấy sáng và diện tích cầu thang trong nhà ở là bao nhiêu ?
A. ¼
B. 1/5
C. 1/6
D. 1/8
43. Diện tích tối thiểu của bến xe khách là :
A. 500 m2
B. 800 m2
C. 1000 m2
D. 1500 m2
44. Số xe tối thiểu đậu ở mỗi bến là :
A. 01.
B. 02.
C. 03.
D. 04.
45. Giếng trời cần có kích thước tối thiểu là bao nhiêu ?
A. 6 m2
B. 8 m2
C. 10 m2
D. 12 m2
46. Đường xe vào bến rộng tối thiểu là :
A. 3,5 m.
B. 6,5 m.
C. 8,5 m.
D. 9,5 m.
47. Khi tính mật đọ xây dựng, phần bao lớn được gộp vào với mức bao nhiêu ?
A. 25 %.
B. 35%.
C. 45 %.
D. 50 %.
48. Khi tính mật độ xây dựng, phần giếng trời được gộp vào với mức bao nhiêu ?
A. 25 %.
B. 35 %.
C. 40 %.
D. 50 %.
49. Khi tính mật độ xây dựng, phần lô-gia được gộp vào với mức bao nhiêu ?
A. 25 %.
B. 35 %.
C. 40 %.
D. 50 %.
50. Hệ số đánh giá K là hệ số giữa :
A. Diện tích ở /diện tích xây dựng.
B. Diện tích ở /diện tích mái.
C. Diện tích ở /diện tích phụ.
D. Diện tích ở /diện tích chính.
51. ……Cho qua………………….
52. Hệ số đánh giá K1 là hệ số giữa :
A. Diện tích ở /diện tích xây dựng.
B. Diện tích ở /diện tích sử dụng.
C. Diện tích ở /diện tích phụ.
D. Diện tích ở /diện tích chính.
53. Chung cư 04 tầng cần có :
A. Thang máy.
B. Ống thu rác.
C. Máy lạnh trung tâm.
D. Tổng đài điện thoại.
54. …….Cho qua…………………
55. Tĩnh không tối thiểu của cửa lên xuống tầng hầm là:
A. 2,0 m.
B. 2,5 m.
C. 3 m.
D. 3,5 m.
56. Tiêu chuẩn nước sử dụng trong nhà ở là :
A. 85 ~ 120 lít /người /ngày đêm.
B. 125 ~ 150 lít /người /ngày đêm.
C. 150 ~ 180 lít /người /ngày đêm.
D. 180 ~ 200 lít /người /ngày đêm.
57. Bể tự hoại trong nhà được tính với mức :
A. 0,3 m3/người.
B. 0,5 m3/người.
C. 0,8 m3/người.
D. 1 m3/người.
58. Tỉnh không tối thiểu của mái che bến xe là :
A. 3,5 m.
B. 4,5 m.
C. 5 m.
D. 5,5 m.
59. Chung cư hạng I có diện tích :
A. ≥ 70 m2
B. ≥ 100 m2
C. ≥ 120 m2
D. ≥ 150 m2
60. Diện tích ít nhất cho một huyệt mộ trong nghĩa trang là :
E. 3 m2
F. 4 m2
G. 5 m2
H. 6 m2
61. Phương đậu xe tiết kiệm diện tích nhất là :
A. Song song với lề đường
B. Thẳng góc với lề đường.
C. Xiên 30o với lề đường.
D. Xiên 40o với lề đường.
62. …… Cho qua……….
63. Khối nhà chung cư cần phải có đường cứu hỏa bao quanh khi chiều dài :
A. ≥ 15 m.
B. ≥ 18 m.
C. ≥ 20 m.
D. ≥ 25 m.
64. Đường cứu hỏa trong khu chung cư cần rộng :
A. 3,5 m.
B. 4,5 m.
C. 5,5 m.
D. 6,5 m.
65. Khối nhà chung cư phải cách xa dây điện cao thế :
A. 3 m.
B. 4 m.
C. 5 m.
D. 6 m.
66. Khối nhà chung cư phải cách xa dây điện trung thế :
A. 1,5 m.
B. 2,5 m.
C. 3,5 m.
D. 4,5 m.
67. ……………….Cho qua…………………………
68. Bề rộng lối đi dọc huyệt mộ trong nghĩa trang là :
A. 0,5 m.
B. 0,6 m.
C. 0,8 m.
D. 1 m.
69. Số huyệt mộ tối đa trong một lô mộ phần của nghĩa trang hung táng ? [***** Câu bỏ
BOM**** ]
A. 200. Đáp án này chính xác nhé.
B. 300.
C. 400.
D. 400.
70. Khoảng cách cách ly ít nhất giữa nghĩa trang và khu nhà ở là :
A. 1 km.
B. 1,5 km.
C. 2 km.
D. 3 km.

More Related Content

More from Wild Wolf

Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3Wild Wolf
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1Wild Wolf
 
Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Wild Wolf
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Wild Wolf
 
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Wild Wolf
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Wild Wolf
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullWild Wolf
 

More from Wild Wolf (10)

Ho chi minh toan tap tap 4
Ho chi minh toan tap  tap 4Ho chi minh toan tap  tap 4
Ho chi minh toan tap tap 4
 
Ho chi minh toan tap tap 2
Ho chi minh toan tap  tap 2Ho chi minh toan tap  tap 2
Ho chi minh toan tap tap 2
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3
 
Ho chi minh toan tap tap 1
Ho chi minh toan tap  tap 1Ho chi minh toan tap  tap 1
Ho chi minh toan tap tap 1
 
Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược Việt Nam sử lược
Việt Nam sử lược
 
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
Tu dien nhan_vat_lich_su_viet_nam[1]
 
Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]Lich su viet_nam[1]
Lich su viet_nam[1]
 
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
Dien bien phu_su_kien,_tu_lieu[1]
 
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]Dia ly lich_su_viet_nam[1]
Dia ly lich_su_viet_nam[1]
 
Giao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 fullGiao trinh autocad 2007 full
Giao trinh autocad 2007 full
 

Recently uploaded

50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxhoangvubaongoc112011
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfSuperJudy1
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (17)

50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kiến trúc giao thông hành chính chung cư

 • 1. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chuyên Đề Kiến Trúc Giao Thông Hành Chính Chung Cư 1. Ủy ban Nhân dân Phường là loại công sở thuộc cấp: A. Kế Hoạch B. Quy Hoạch C. Quản Lý D. Chức năng 2. Quy mô lớn cho phép trong công trình công sở là gì? A. 500 nhân viên B. 800 nhân viên C. >800 nhân viên D. < 1000 nhân viên 3. Quy mô nhỏ nhất cho phép trong công trình công sở là bao nhiêu? A. 50 nhân viên. B. 100 nhân viên. C. 200 nhân viên. D. 300 nhân viên. 4. Hạng mục không được phép xây dựng trong công sờ? A. Nhà bảo vệ. B. Nhà ở nhân viên. C. Phòng nghỉ nhân viên. D. Nhà tạm. 5. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho mỗi nhân viên là: A. 2 ~ 3 m2 B. 4 ~ 6 m2 C. 8 ~ 10 m2 D. 12 ~ 16 m2. 6. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho trưởng phó phòng là : A. 9 ~ 12 m2 B. 14 ~ 16 m2 C. 12 ~ 20 m2 D. 22 ~ 24 m2.
 • 2. 7. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho giám đốc là : A. 16 ~ 18 m2 B. 20 ~ 24 m2 C. 26 ~ 32 m2 D. 26 ~ 38 m2 8. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích cho Bộ trưởng là : A. 18 ~ 24 m2 B. 20 ~ 32 m2 C. 32 ~ 36 m2 D. 36 ~ 62 m2 9. Chiều cao trong công sở phải đạt : A. 2,8m B. 3 m C. 3,3 m D. 4 m 10. Chỗ đậu xe 02 bánh dành cho nhân viên trong công sở được tính trên chỉ tiêu : A. 30 ~ 50 % số nhân viên. B. 40 ~ 70 % số nhân viên. C. 50 ~ 80 % số nhân viên. D. 100 % số nhân viên. 11. Chỗ đậu xe 04 bánh dành cho nhân viên trong công sở được tính trên chỉ tiêu : A. 20 ~ 30 % số nhân vên. B. 02 ~ 05 xe. C. 05 ~ 07 xe. D. Tùy cơ quan. 12. Hành lang giữa của công sở cần rộng : A. 1,0 ~ 1,2 m. B. 1,4 ~ 1,6 m. C. 1,6 ~ 1,8 m. D. 2,0 ~ 2.2 m. 13. Hành lang bên của công sở cần rộng : A. 1,0 ~ 1,2 m. B. 1,4 ~ 1,6 m. C. 1,6 ~ 1,8 m. D. 2,0 ~ 2,2 m.
 • 3. 14. Hành lang trong của công sở cần dài : A. < 20 m. B. > 20 m. C. < 25 m. D. > 25 m. 15. Số nhân viên trong công sở cần đạt bao nhiêu thì mới xây dựng căn tin : A. > 50. B. > 100. C. > 200. D. > 300. 16. Số chỗ trong căn-tin công sở được tính với : A. 10 ~ 15 % số nhân viên. B. 15 ~ 20 % số nhân viên. C. 20 ~ 25 % số nhân viên. D. 30 ~ 40 % số nhân viên. 17. Cầu thang chính trong công sở cần rộng : A. 1,2 ~ 1,4 m. B. 1,4 ~ 1,8 m. C. 1,8 ~ 2 m. D. 2 ~ 2,5 m. 18. Cầu thang phụ trong công sở cần rộng. A. 1,0 ~ 1,2 m. B. 1,2 ~ 1,4 m. C. 1,4 ~ 1,6 m. D. 1,8 ~ 2,0 m. 19. Cầu thang thoát hiểm trong công sở cần rộng : A. 1,0 ~ 1,1 m. B. 1,2 ~ 1,4 m. C. 1,4 ~ 1,6 m. D. 1,6 ~ 1,8 m. 20. Khi số nhân viên trong công sở đạt ≥ 100 thì phải có bao nhiêu lối thoát ? A. 02. B. 03. C. 04. D. Tùy từng trường hợp. 21. Công sở có bao nhiêu tầng thì mới lắp thang máy ? A. 4. B. 5. C. 6. D. > 10.
 • 4. 22. Mỗi cụm thang máy trong công sở được lắp tối đa bao nhiêu thang máy ? A. 2. B. 3. C. 4. D. > 5. 23. 02 thang máy đối diện trong công sở được lắp với hoảng cách tối thiểu bao nhiêu? A. 2 m. B. 3 m. C. 4 m. D. 5 m. 24. Trong công sở, tiêu chuẩn diện tích nhân viên để thiết kế sảnh, hành lang là bao nhiêu ? A. 0,17 ~ 0,2 m2 . B. 0,3 ~ 0,5 m2 C. 0,6 ~ 0,8 m2 . D. 1 ~ 1,2 m2. 25. Trong công sở, 01 phòng vệ sinh phục vụ cho bao nhiêu người ? A. 25 ~ 30. B. 30 ~ 40. C. 40 ~ 50. D. 50 ~ 60. 26. Trong công sở, bán kính phục vụ của phòng vệ sinh là bao nhiêu ? A. 25 ~ 30 m. B. 30 ~ 40 m. C. 40 ~ 45 m. D. 45 ~ 50 m. 27. Trong công sở, tiêu chuẩn 01 chỗ đậu xe gắn máy là bao nhiêu ? A. 2,5 ~ 3 m2 B. 3 ~ 3,5 m2 C. 3,5 ~ 4 m2 D. 4 ~ 4,5 m2. 28. Trong công trình công cộng tập trung đông người, tiêu chuẩn 01 chỗ ngồi đợi cho 01 khách là bao nhiêu ? A. 0,5 ~ 1,2 m2 B. 1,2 ~ 1,8 m2 C. 2 ~ 2,5 m2 D. 2,5 ~ 3 m2.
 • 5. 29. Trong công trình công cộng tập trung đông người, tiêu chuẩn khối tích cho 01 khách là bao nhiêu ? A. 2 ~ 3 m3 B. 3 ~ 5 m3 C. 4 ~ 8 m3 D. 8 ~10 m3 30. Trong công trình công cộng tập trung đông người, độ dốc thích hợp đi bộ là bao nhiêu ? A. 5 ~ 7 %. B. 8 ~ 12 %. C. 15 ~ 18 %. D. 25 ~ 27 %. 31. Trong công trình công cộng, độ dốc thích hợp của lối lên xuống hầm đậu xe là bao nhiêu ? A. 10 ~ 15 %. B. 15 ~ 20 %. C. 20 ~ 25 %. D. 25 ~ 30 %. 32. Trong công trình công cộng, khoảng cách an toàn cho phép mở cổng xe ra vào cách giao lộ là bao nhiêu ? A. 20 ~ 30 m. B. 30 ~ 50 m. C. 50 ~ 70 m. D. 70 ~ 80 m. 33. Trong công trình công cộng, khoảng cách an toàn cho phép xây dựng trạm xăng là bao nhiêu ? A. 20 ~ 30 m. B. 30 ~ 50 m. C. 50 ~ 70 m. D. 70 ~ 80 m. 34. Trong khuông viên công trình công cộng, bề rộng đường ô-tô dành xho 02 làn xe là bao nhiêu ? A. 4 ~ 5 m. B. 5 ~ 5,5 m. C. 5,5 ~ 6 m. D. ≥ 6,5 m.
 • 6. 35. Bề rộng đường bao quanh khuông viên công trình công cộng dành cho 01 làn xe tối thiểu là bao nhiêu ? A. ≥ 4 m. B. ≥ 5 m. C. ≥ 6 m. D. ≥ 6,5 m. 36. Trong khu xây dựng công trình công cộng, khoảng cách cây xanh dọc đường ô-tô phải đạt tối thiểu là bao nhiêu ? A. 2 m. B. 3 m. C. 4 m. D. 5 m. 37. Trong khuôn viên xây dựng công trình công cộng, khoảng cách cây xanh đến mép ngoài tường của công trình cần đạt tối thiểu là bao nhiêu ? A. 2 m. B. 3 m. C. 4 m. D. 5 m. 38. Trong bãi đậu xe công cộng bố trí đậu theo dạng hình xương cá, 01 ô vị trí đậu xe 04 bánh cần có kích thước là bao nhiêu ? A. 2 × 4 m. B. 2,4 × 4,8 m. C. 3 × 5 m. D. 4 × 5,5 m. 39. Lối lên xuống hầm 01 làn xe 04 bánh cần đảm bảo kích thước là ba nhiêu ? A. 2,5 m. B. 3,6 m. C. 4,2 m. D. 5,5 m. 40. Các phòng có hướng xấu trong nhà ở không được chiếm trên mức : A. 20 %. B. 30 %. C. 40 %. D. 50 %.
 • 7. 41. Tương quan giữa diện tích cửa và diện tích phòng ở là bao nhiêu ? A. 1/4 B. 1/5 C. 1/8 D. 1/10 42. Tương quan giữa diện tích của lấy sáng và diện tích cầu thang trong nhà ở là bao nhiêu ? A. ¼ B. 1/5 C. 1/6 D. 1/8 43. Diện tích tối thiểu của bến xe khách là : A. 500 m2 B. 800 m2 C. 1000 m2 D. 1500 m2 44. Số xe tối thiểu đậu ở mỗi bến là : A. 01. B. 02. C. 03. D. 04. 45. Giếng trời cần có kích thước tối thiểu là bao nhiêu ? A. 6 m2 B. 8 m2 C. 10 m2 D. 12 m2 46. Đường xe vào bến rộng tối thiểu là : A. 3,5 m. B. 6,5 m. C. 8,5 m. D. 9,5 m.
 • 8. 47. Khi tính mật đọ xây dựng, phần bao lớn được gộp vào với mức bao nhiêu ? A. 25 %. B. 35%. C. 45 %. D. 50 %. 48. Khi tính mật độ xây dựng, phần giếng trời được gộp vào với mức bao nhiêu ? A. 25 %. B. 35 %. C. 40 %. D. 50 %. 49. Khi tính mật độ xây dựng, phần lô-gia được gộp vào với mức bao nhiêu ? A. 25 %. B. 35 %. C. 40 %. D. 50 %. 50. Hệ số đánh giá K là hệ số giữa : A. Diện tích ở /diện tích xây dựng. B. Diện tích ở /diện tích mái. C. Diện tích ở /diện tích phụ. D. Diện tích ở /diện tích chính. 51. ……Cho qua…………………. 52. Hệ số đánh giá K1 là hệ số giữa : A. Diện tích ở /diện tích xây dựng. B. Diện tích ở /diện tích sử dụng. C. Diện tích ở /diện tích phụ. D. Diện tích ở /diện tích chính. 53. Chung cư 04 tầng cần có : A. Thang máy. B. Ống thu rác. C. Máy lạnh trung tâm. D. Tổng đài điện thoại. 54. …….Cho qua………………… 55. Tĩnh không tối thiểu của cửa lên xuống tầng hầm là: A. 2,0 m. B. 2,5 m. C. 3 m. D. 3,5 m.
 • 9. 56. Tiêu chuẩn nước sử dụng trong nhà ở là : A. 85 ~ 120 lít /người /ngày đêm. B. 125 ~ 150 lít /người /ngày đêm. C. 150 ~ 180 lít /người /ngày đêm. D. 180 ~ 200 lít /người /ngày đêm. 57. Bể tự hoại trong nhà được tính với mức : A. 0,3 m3/người. B. 0,5 m3/người. C. 0,8 m3/người. D. 1 m3/người. 58. Tỉnh không tối thiểu của mái che bến xe là : A. 3,5 m. B. 4,5 m. C. 5 m. D. 5,5 m. 59. Chung cư hạng I có diện tích : A. ≥ 70 m2 B. ≥ 100 m2 C. ≥ 120 m2 D. ≥ 150 m2 60. Diện tích ít nhất cho một huyệt mộ trong nghĩa trang là : E. 3 m2 F. 4 m2 G. 5 m2 H. 6 m2 61. Phương đậu xe tiết kiệm diện tích nhất là : A. Song song với lề đường B. Thẳng góc với lề đường. C. Xiên 30o với lề đường. D. Xiên 40o với lề đường. 62. …… Cho qua………. 63. Khối nhà chung cư cần phải có đường cứu hỏa bao quanh khi chiều dài : A. ≥ 15 m. B. ≥ 18 m. C. ≥ 20 m. D. ≥ 25 m.
 • 10. 64. Đường cứu hỏa trong khu chung cư cần rộng : A. 3,5 m. B. 4,5 m. C. 5,5 m. D. 6,5 m. 65. Khối nhà chung cư phải cách xa dây điện cao thế : A. 3 m. B. 4 m. C. 5 m. D. 6 m. 66. Khối nhà chung cư phải cách xa dây điện trung thế : A. 1,5 m. B. 2,5 m. C. 3,5 m. D. 4,5 m. 67. ……………….Cho qua………………………… 68. Bề rộng lối đi dọc huyệt mộ trong nghĩa trang là : A. 0,5 m. B. 0,6 m. C. 0,8 m. D. 1 m.
 • 11. 69. Số huyệt mộ tối đa trong một lô mộ phần của nghĩa trang hung táng ? [***** Câu bỏ BOM**** ] A. 200. Đáp án này chính xác nhé. B. 300. C. 400. D. 400. 70. Khoảng cách cách ly ít nhất giữa nghĩa trang và khu nhà ở là : A. 1 km. B. 1,5 km. C. 2 km. D. 3 km.