Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stercollecties VO-content | CVO ‘t Gooi

466 views

Published on

Studiemiddag 19 maart 2013 CVO ‘t Gooi

Stercollecties VO-content

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stercollecties VO-content | CVO ‘t Gooi

 1. 1. StercollectiesStudiemiddag 19 maart 2013 CVO ‘t Gooi Henk Orsel | @henkorsel
 2. 2. Inhoud1. VO-content | organisatie2. Stercollecties3. Speerpunten 2012-2013 en daarna
 3. 3. VO-content; van en voor scholen• is in sept. 2011 opgericht op advies van de sector• werkt voor het hele VO-scholenveld• is een initiatief van scholen en komt voort uit verscheidene samenwerkingsverbanden van scholen die actief waren in de periode 2005–2011• is gericht op samenwerking• is een stichting zonder winstoogmerk• heeft een zelfstandig bestuur en heeft een raad van advies (21 schoolleiders)• werkt als een inkooporganisatie en maakt materiaal open• werkt met 2 (digitale) uitgevers• werkt intensief samen met Kennisnet, SLO, Wikiwijs
 4. 4. Stichting VO-contentVisieStimuleren en realiseren van meer maatwerk enkwaliteitsverbetering in het voortgezet onderwijsDoelOrganiseren dat open digitaal leermateriaal inleerlijnen wordt ontsloten en activiteitenorganiseren die gebruik laten renderenActiviteitengebieden-Content - Kwaliteitszorg-Ondersteuning - Communicatie
 5. 5. Initiatieven van en op scholen• De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl• Digilessen VO• Pleion (traditionele vernieuwingsscholen)• Nieuwe examenprogramma’s (NLT, Scheikunde, natuurkunde, Wiskunde)• TTO-scholen• Landelijk werkverband Praktijkonderwijs
 6. 6. Deelnemende scholen : 2 014 en 013- rling el 2 0 lee Do .00 300Overzicht deelnemershttp://www.vo-content.nl/doet-mijn-school-al-mee
 7. 7. Stercollecties?Open digitaal leermateriaalIn leerlijnenVoor een vakVoor een leerjaarVoor een niveau
 8. 8. Stercollecties (video)
 9. 9. VO-content, (Ster)collecties en Wikiwijs
 10. 10. Stercollecties: meerwaarde• Interactief• Multimediaal
 11. 11. Stercollecties: geordend• Leerlijn  jaarplan voor een heel leerjaar• Koppeling met kerndoelen en eindtermen• Gemetadateerd  vindbaar in Wikiwijs
 12. 12. Stercollecties: flexibel• Arrangeerbaar en combineerbaar• Maatwerk
 13. 13. Stercollecties: vervangend (1)• Werkboek: opdrachten• Leerboek: kennisbanken en uitleg
 14. 14. Stercollecties: vervangend (2)bijvoorbeeld voor leerjaar 1 lj1 havo/vwo lj 1 vmbo-b lj 1 vmbo-kgtNederlands 100% dekking 100% dekking 100% dekkingEngels 100% dekking 100% dekking 100% dekkingGeschiedenis 100% dekking 100% dekking 100% dekkingAardrijkskunde 100% dekking 100% dekking 100% dekkingBiologie 100% dekking 100% dekking 100% dekkingWiskunde 100% dekking 100% dekking 100% dekking
 15. 15. Stercollecties: kwaliteit• Keurmerk in Wikiwijs• Kwaliteitszorgsysteem
 16. 16. Prioriteiten bij doorontwikkeling encollectiebeheer1. Onderhoud bestaande Stercollecties2. Verbreding – Hogere leerjaren (1) – Andere leerniveaus (2)1. Nieuwe StercollectiesMeer deelnemende scholen leidt tot meerStercollecties!
 17. 17. Stercollecties: betaalbaar• € 7,- per leerling, per jaar• Meer deelnemende scholen, meer materiaal
 18. 18. Ondersteuning• Module Stercollecties• Trainingen – Verkennen Stercollecties – Gebruiken Stercollecties – Leermiddelenbeleid• Handleidingen en docententips• Helpdesk – helpdesk@vo-content.nl
 19. 19. Hoe kun je Stercollecties gebruiken?• Huiswerk• ELO• Beamer/smartboard• Device per leerling• Computerlokaal• In combinatie met – Klassensets – Instructielessen• Flipping the classroom• …
 20. 20. een onmisbare voorbereiding voor het CSE:•Oefenexamens oefenen•Examenstof inzien•Rapportage in welke mate examenstofbeheerst wordt•Gericht kunnen oefenen op onderwerp
 21. 21. www.eindexamensite.nl
 22. 22. Vb. eindexamen 2012-1, NL havo
 23. 23. Antwoorden, score en onderdeel examenstof
 24. 24. Rapport van het geoefende examen De kleuren geven aan welke onderdelen van de examenstof meer of minder aandacht behoeft Rood Oranje Groen
 25. 25. RekengameGebaseerd op referentieniveaus rekenen:- Etage 1 t/m 4 : 1F- Etage 5 t/m 8: 2F- Etage 9 t/m 12: 3F
 26. 26. Rekengame Op elke etage vindt de leerling een groot aantal opdrachten om zijn rekenvaardigheid te onderhouden. Opdrachten verdeeld over verschillende domeinen:- Getallen- Verhoudingen en procenten- Grafieken en formules- Meten en maten- Etc. 27
 27. 27. RekengameGebaseerd op referentieniveaus rekenen:- Etage 1 t/m 4 : 1F- Etage 5 t/m 8: 2F- Etage 9 t/m 12: 3F 28
 28. 28. Rekengame 29
 29. 29. Rekengame- Instaptoets bepaalt beginniveau- Leerling te volgen via overzichtelijk leerlingvolgsysteem- Test op 2 scholen in december en januari- Gereed 1-2-2013March 20, 2013 30
 30. 30. StudioRekenenStudioRekenen- biedt gevarieerd oefenmateriaal;- docenten kunnen het materiaal klassikaalgebruiken, maar ook voor individueleleerlingen;- leerlingen kunnen er ook zelfstandig meeaan de slag, dus ook thuis;- heeft een overzichtelijk, effectiefvolgsysteem per leerling.
 31. 31. Studiorekenen voor leerjaar 1&2DigitaalVeel opgaven wordenwillekeurig (random)gegenereerd. Dat heeft alsvoordeel dat leerlingen steedswerken met nieuwe opgaven.UitlegIn korte, overzichtelijkestappen wordt bijvoorbeelduitgelegd wat een breukis en hoe je met breukenrekent.
 32. 32. Eén uur per weekruim 120 verschillende oefeningen. Uitgaande van eenschooljaar van 40 weken zou dat betekenen dat eenleerling gemiddeld 3 oefeningen per week kan doen,hetgeen neerkomt op ongeveer een uurtje extra oefenenper week. Dat kan op school of thuis. De docent kannatuurlijk ook besluiten het materiaal remediërend in tezetten.VolgsysteemDoordat in StudioRekenen een overzichtelijk en effectiefvolgsysteem is ingebouwd, zien leerlingen in éénoogopslag welke oefeningen zijn afgerond en welkeoefeningen nog ‘open staan’.
 33. 33. Speerpunten 2012-2013• Groei deelnemers aan VO-content – Demonstratie van mogelijkheden Stercollecties – Stimuleren gebruik;• Continuïteit in deelnemers aan VO-content – Activeren – Ervaringen & expertise delen – Ondersteunen bij invoering (waar nodig)
 34. 34. 2013 en verder• Continue kwaliteitsverbetering• Stercollecties geschikt maken voor gepersonaliseerd leren in adaptieve leeromgevingen• Verbreden en doorontwikkelen Stercollecties voor huidige vakken• Ondersteuning bij gebruik• Vragenbank met toetsvragen bij Stercollecties
 35. 35. vi ng m ge e ro le e n nd g e ing r e lin ev e r ir e mg p le ko er s ns rI o w er vo de erk en w er de ir e sp m In or vo
 36. 36. Vragen?www.vo-content.nlinfo@vo-content.nl
 37. 37. Kwaliteitszorgsysteem1. Oorsprong van het leermateriaal – Vindbaarheid (metadatering) – Ontwikkelproces (workflow ontwikkelaars)1. Gebruik van het leermateriaal – Populariteit (mate van gebruik) – Bruikbaarheid (context school)1. Didactische correctheid – Vakinhoud – Beroepsrelevantie – Leerlijn
 38. 38. Bedankt voor jullieaandacht. Vragen?
 39. 39. 20-03-13 40
 40. 40. Traditionele keten van Auteur tot School
 41. 41. Digitale keten van Auteur tot School
 42. 42. V r a gen?Henk Orsel✉ h.orsel@zuyderzeecollege.nl❆ http://twitter.com/henkorsel❆ http://nl.linkedin.com/in/henkorsel❆ http://www.vo-content.nl/❆ http://www.wikiwijs.nl/home/❆ http://www.zuyderzeecollege.nl❆ http://www.horselman.com

×