Scholen aan Zee | Stercollecties

375 views

Published on

Scholen aan Zee | Stercollecties

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scholen aan Zee | Stercollecties

 1. 1. StercollectiesHenk Orsel | @henkorselStudiemiddag 17 april 2013Scholen aan zee
 2. 2. Inhoud1. VO-content | organisatie2. Stercollecties3. Speerpunten 2012-2013 en daarna
 3. 3. VO-content; van en voor scholen• is in sept. 2011 opgericht op advies van de sector• werkt voor het hele VO-scholenveld• is een initiatief van scholen en komtvoort uit verscheidene samenwerkingsverbandenvan scholen die actief waren in de periode 2005–2011• is gericht op samenwerking• is een stichting zonder winstoogmerk• heeft een zelfstandig bestuur en heeft een raad van advies(21 schoolleiders)• werkt als een inkooporganisatie en maakt materiaal open• werkt met 2 (digitale) uitgevers• werkt intensief samen met Kennisnet, SLO, Wikiwijs
 4. 4. Stichting VO-contentVisieStimuleren en realiseren van meer maatwerk enkwaliteitsverbetering in het voortgezet onderwijsDoelOrganiseren dat open digitaal leermateriaal inleerlijnen wordt ontsloten en activiteitenorganiseren die gebruik laten renderenActiviteitengebieden-Content - Kwaliteitszorg-Ondersteuning - Communicatie
 5. 5. Initiatieven van en op scholen• De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl• Digilessen VO• Pleion (traditionele vernieuwingsscholen)• Nieuwe examenprogramma’s (NLT,Scheikunde, natuurkunde, Wiskunde)• TTO-scholen• Landelijk werkverband Praktijkonderwijs
 6. 6. Deelnemende scholenOverzicht deelnemershttp://www.vo-content.nl/doet-mijn-school-al-meeDoel 2013-2014:300.000 leerlingen
 7. 7. Stercollecties?Open digitaal leermateriaalIn leerlijnenVoor een vakVoor een leerjaarVoor een niveau
 8. 8. Stercollecties (video)
 9. 9. VO-content, (Ster)collecties en Wikiwijs
 10. 10. Stercollecties: meerwaarde• Interactief• Multimediaal
 11. 11. Stercollecties: geordend• Leerlijn  jaarplan voor een heel leerjaar• Koppeling met kerndoelen en eindtermen• Gemetadateerd  vindbaar in Wikiwijs
 12. 12. Stercollecties: flexibel• Arrangeerbaar en combineerbaar• Maatwerk
 13. 13. Stercollecties: vervangend (1)• Werkboek: opdrachten• Leerboek: kennisbanken en uitleg
 14. 14. Stercollecties: vervangend (2)bijvoorbeeld voor leerjaar 1lj1 havo/vwo lj 1 vmbo-b lj 1 vmbo-kgtNederlands 100% dekking 100% dekking 100% dekkingEngels 100% dekking 100% dekking 100% dekkingGeschiedenis 100% dekking 100% dekking 100% dekkingAardrijkskunde 100% dekking 100% dekking 100% dekkingBiologie 100% dekking 100% dekking 100% dekkingWiskunde 100% dekking 100% dekking 100% dekking
 15. 15. Stercollecties: kwaliteit• Keurmerk in Wikiwijs• Kwaliteitszorgsysteem
 16. 16. Prioriteiten bij doorontwikkeling encollectiebeheer1. Onderhoud bestaande Stercollecties2. Verbreding– Hogere leerjaren (1)– Andere leerniveaus (2)1. Nieuwe StercollectiesMeer deelnemende scholen leidt tot meerStercollecties!
 17. 17. Stercollecties: betaalbaar• € 7,- per leerling, per jaar• Meer deelnemende scholen, meer materiaal
 18. 18. Ondersteuning• Module Stercollecties• Trainingen– Verkennen Stercollecties– Gebruiken Stercollecties– Leermiddelenbeleid• Handleidingen endocententips• Helpdesk– helpdesk@vo-content.nl
 19. 19. Hoe kun je Stercollecties gebruiken?• Huiswerk• ELO• Beamer/smartboard• Device per leerling• Computerlokaal• In combinatie met– Klassensets– Instructielessen• Flipping the classroom• …
 20. 20. een onmisbare voorbereiding voor het CSE:•Oefenexamens oefenen•Examenstof inzien•Rapportage in welke mate examenstofbeheerst wordt•Gericht kunnen oefenen op onderwerp
 21. 21. www.eindexamensite.nl
 22. 22. Vb. eindexamen 2012-1, NL havo
 23. 23. Antwoorden, score en onderdeel examenstof
 24. 24. Rapport van het geoefende examenDe kleuren geven aanwelke onderdelen vande examenstof meerof minder aandachtbehoeftRood Oranje Groen
 25. 25. RekengameGebaseerd op referentieniveaus rekenen:- Etage 1 t/m 4 : 1F- Etage 5 t/m 8: 2F- Etage 9 t/m 12: 3F
 26. 26. Op elke etage vindt de leerling een groot aantalopdrachten om zijn rekenvaardigheid teonderhouden.Opdrachten verdeeld over verschillende domeinen:- Getallen- Verhoudingen en procenten- Grafieken en formules- Meten en maten- Etc.27Rekengame
 27. 27. Gebaseerd op referentieniveaus rekenen:- Etage 1 t/m 4 : 1F- Etage 5 t/m 8: 2F- Etage 9 t/m 12: 3F28Rekengame
 28. 28. Rekengame29
 29. 29. - Instaptoets bepaalt beginniveau- Leerling te volgen via overzichtelijkleerlingvolgsysteem- Test op 2 scholen in december en januari- Gereed 1-2-2013April 17, 2013 30Rekengame
 30. 30. StudioRekenenStudioRekenen- biedt gevarieerd oefenmateriaal;- docenten kunnen het materiaal klassikaalgebruiken, maar ook voor individueleleerlingen;- leerlingen kunnen er ook zelfstandig meeaan de slag, dus ook thuis;- heeft een overzichtelijk, effectiefvolgsysteem per leerling.
 31. 31. Studiorekenen voor leerjaar 1&2DigitaalVeel opgaven wordenwillekeurig (random)gegenereerd. Dat heeft alsvoordeel dat leerlingen steedswerken met nieuwe opgaven.UitlegIn korte, overzichtelijkestappen wordt bijvoorbeelduitgelegd wat een breukis en hoe je met breukenrekent.
 32. 32. Eén uur per weekruim 120 verschillende oefeningen. Uitgaande van eenschooljaar van 40 weken zou dat betekenen dat eenleerling gemiddeld 3 oefeningen per week kan doen,hetgeen neerkomt op ongeveer een uurtje extra oefenenper week. Dat kan op school of thuis. De docent kannatuurlijk ook besluiten het materiaal remediërend in tezetten.VolgsysteemDoordat in StudioRekenen een overzichtelijk en effectiefvolgsysteem is ingebouwd, zien leerlingen in éénoogopslag welke oefeningen zijn afgerond en welkeoefeningen nog ‘open staan’.
 33. 33. Speerpunten 2012-2013• Groei deelnemers aan VO-content– Demonstratie van mogelijkhedenStercollecties– Stimuleren gebruik;• Continuïteit in deelnemers aan VO-content– Activeren– Ervaringen & expertise delen– Ondersteunen bij invoering (waar nodig)
 34. 34. 2013 en verder• Continue kwaliteitsverbetering• Stercollecties geschikt maken voorgepersonaliseerd leren in adaptieveleeromgevingen• Verbreden en doorontwikkelen Stercollectiesvoor huidige vakken• Ondersteuning bij gebruik• Vragenbank met toetsvragen bij Stercollecties
 35. 35. Inspirerende leeromgevingvoor leerlingenInspirerende werkomgevingvoor medewerkers
 36. 36. Vragen?www.vo-content.nlinfo@vo-content.nl
 37. 37. Kwaliteitszorgsysteem1. Oorsprong van het leermateriaal– Vindbaarheid (metadatering)– Ontwikkelproces (workflow ontwikkelaars)1. Gebruik van het leermateriaal– Populariteit (mate van gebruik)– Bruikbaarheid (context school)1. Didactische correctheid– Vakinhoud– Beroepsrelevantie– Leerlijn
 38. 38. Bedankt voor jullieaandacht. Vragen?
 39. 39. 17-04-13 40
 40. 40. Traditionele keten van Auteur tot School
 41. 41. Digitale keten van Auteur tot School
 42. 42. Vragen?Henk Orsel✉ h.orsel@zuyderzeecollege.nl❆ http://twitter.com/henkorsel❆ http://nl.linkedin.com/in/henkorsel❆ http://www.vo-content.nl/❆ http://www.wikiwijs.nl/home/❆ http://www.zuyderzeecollege.nl❆ http://www.horselman.com

×