120417 factsheet loopbaancoaching serin - b09

424 views

Published on

Op zoek naar mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding en ondersteuning. De loopbaanpsychologen en begeleiders van Serin staan voor u klaar

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

120417 factsheet loopbaancoaching serin - b09

  1. 1. Factsheet Serin loopbaancoaching Serin loopbaancoaching levert professionele diensten aan het bedrijfsleven op het vlak van duur- zame inzetbaarheid en loopbaanvitaliteit en maakt onderdeel uit van Serin Werk en Inkomen. Het begeleidingsteam bestaat uit ervaren en gecertificeerde loopbaanpsychologen en loopbaanbege-serin leiders.voor mens, werk en bedrijf Ons doel is om werknemers op oplossingsgerichte wijze te ondersteunen bij herstel, werkhervat-is een dienstverlenend ting en het stimuleren en onderzoeken van nieuwe passende loopbaan mogelijkheden. Serin noemtbedrijf dat zich richt op dit loopbaanvitaliteit. Serin geeft vorm aan loopbaanvitaliteit door individuele coaching, loopbaan-mens en werk. begeleiding/oriëntatie en assessment van werkvermogen.Door creatief oplossingente creëren voor de in-, door- Integrale dienstverlening Serin: De slimste weg naar benutting van werkvermogenen uitstroom van personeel De focus binnen Serin loopbaancoaching richt zich op de integrale benutting van het werkvermogenzorgen wij voor optimale van medewerkers . De (A & O) psychologen van Serin werken nauw samen met aan Serin verbon-inzet van arbeidspotentieel. den loopbaan en jobcoaches, re-integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen hierbij ondersteundHiermee dragen wij bij aan door het Serin Youplus platform. Vanaf het moment van aanmelding van uw medewerkers, staatbelangrijke maatschappelijke optimalisering van zijn/haar werkvermogen centraal.uitdagingen. Individuele Coaching is bestemd voor werknemers die ten gevolge van psychische klachten in hetAdres eigen werk dreigen uit te vallen of niet in staat zijn werk te hervatten. Het is een op de persoon afge-Reaal 5 - Y stemd begeleidingstraject gericht op versterking van de draagkracht en het opheffen van psychische2353 TK Leiderdorp klachten die belemmerend werken in een werksituatie. Het betreft onder andere stressgerelateerde klachten zoals lichte depressieve of angstklachten, spanningsklachten, aanpassingsproblemen enTelefoon surmenage. Maatwerk is hierbij het devies.071 750 16 20 Loopbaanoriëntatie is voor werknemers die behoefte hebben aan ondersteuning bij loopbaankeuzes.Internet Dit kan te maken hebben met het zelf zoeken naar nieuwe uitdagingen, boventalligheid (outplace-www.serin.nl ment) of beperkingen in het werkvermogen. In de loopbaanbegeleiding wordt gebruik gemaakt vaninfo@serin.nl praktische opdrachten en ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en regie nemen. In voorkomende gevallen kan een beroepskeuze onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan aan de orde zijn als de vraagstelling gericht is op concrete functiemogelijkheden voor een (ex)werknemer. In het beroepskeuze onderzoek wordt na een intakegesprek een aantal testen afgenomen en een rap- portage opgesteld. Assessments van werkvermogen kan door afname van de WorkAbility Index eventueel in combi- natie met de door Serin ontwikkelde loopbaan vitaliteitsscan. Serin is licentiehouder van de WAI en kan die bij organisaties afnemen om dreigend ziekteverzuim tijdig te signaleren en preventieve interventies in te zetten waarmee duurzame inzetbaarheid binnen organisaties wordt verbeterd. Groepstrainingen Serin verzorgt nu ook arbeidspsychologische groepstrainingen. Op basis van de ruime ervaring met de doelgroep is er een nieuwe groepstraining GRIP ontwikkeld. In de GRIP training leren deelne- mers onder leiding van een ervaren Trainer/Psycholoog-NIP meer GRIP te krijgen op hun eigen situatie en de kracht van de groep ten positieve hiervoor aan te wenden ten einde de kans op duur- zame werkhervatting te vergroten. Groot voordeel van deze training is het volcontinue karakter: werknemers kunnen direct instromen in de groep (geen wachttijden dus en kostenefficiënt). Deel- nemers kunnen ook naadloos doorstromen in de arbeidstoeleidingstrajecten van Serin. Zie voor meer informatie hierover www.clientaanmelding.nl.
  2. 2. Dienstverlening SerinAl onze diensten worden vooraf gegaan door een persoonlijk intakegesprek waarvan een korte rap-portage wordt opgesteld en besproken met de opdrachtgever, uiteraard na accordering door client.We hanteren korte doorlooptijden en bewaken deze streng. Na aanmelding wordt binnen 5 werk-dagen de client gesproken .Als kennismaking met onze dienstverlening kunnen wij u het intakegesprek gratis aanbieden.Dienstverlening Coaching Individuele coaching Intake Maatwerk individueel coachingstraject Loopbaanregeling Loopbaanorientatie Outplacement Beroepskeuzeonderzoek Assessment Werkvermogen Work Ability Index (WAI) Loopbaanvitaliteitscan Benchmark onderzoek Groepstraining MaatwerkMeer informatie?Voor nadere informatie over onze dienstverlening en vestigingen kunt u onze website (www.serin-werkt.nl) raadplegen of een accountnaam en inlogcode voor de website www.clientaanmelding.nlaanvragen bij het secretariaat. Overigens kunnen we op verzoek maatwerk leveren en onze dienstenindien gewenst aanpassen aan uw wensen. Psychologenteam Serin (A&O) John Beckers06-52951911 j.beckers@serin.nl, Lex Duvekot06-29512250l.duvekot@serin.nl Karin Sonneveld06-52621615 k.sonneveld@serin.nl Wij maken graag nader kennis!

×