Algemene brochure 2 m

715 views

Published on

Onze corporate borchure.
Kijk ook op ertoedoen.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Algemene brochure 2 m

 1. 1. www.ertoedoen.nlEr toe doenIs bewust zijn van jezelf en nietlangs de zijlijn blijven staan. Hetmaximale uit jezelf halen. Jouwkracht. Opvallen in de menigte.Doe er toe. Door onze trainingen,begeleiding en coaching helpen wejou er toe te doen.
 2. 2. www.ertoedoen.nl ‘People don’t care how much you know, until Testimonials they know how much Het leiderschap programma is sterk you care.’ gericht op ervaring, de stijl is ongezouten, direct en confronterend! Hoog rendement voor ons en onze deelnemers! (Arjen van2M: Er toe doen Rijn, BU Director SNS property finance).2M werkt samen met u vanuit de overtuiging dat 2M has had a very significant positive impact on the DSMB organization. Theuw medewerkers het verschil maken door naar learnings have been internalized by allexcellente performance te streven. and have been frequently used. TheWij werken aan duurzame relaties met als doel: trainers are very perceptive regardingHet matchen van de kwaliteiten en vaardigheden individuals and their motivations (Karenvan uw medewerkers met de strategie en King President DSM Biologics).doelstelling van uw organisatie. Onze 500 belangrijkste klanten die werden toegesproken over hun2M helpt u om de voorwaarde te scheppen ondernemerskwaliteiten en huncreatieve talenten te ontwikkelen. Uw psychologische achtergrond, herkendenmedewerkers zijn immers de belangrijkste activa zichzelf en vertrokken met vernieuwdeop uw balans. Zijn zij beter toegerust voor hun energie!(Anneke Postma, Rabobankfunctie, dan beweegt het beter. In de richting Nederland).van meer kwaliteit, meer marktaandeel, meerwinst. Vraagstukken die binnen uw organisatie Tijdens de trainingen weet 2M een ieder buiten hun comfortzone te krijgen,spelen, worden grensverleggend aangepakt. onafhankelijk of de deelnemer dominant;Hierbij is onze focus gericht op de mens en zijn visueel, auditief of kinesthetisch is. Voorvermogen om te leren. 2M biedt door haar Deloitte zijn de trainers: ‘Connect,ervaring en deskundigheid praktische en Confront, Confuse, Convince andresultaatgerichte oplossingen voor al uw mens- Complete!’ (Herman Roose, RA Serviceen organisatie vraagstukken. Ons aanbod zal u Leader Deloitte Holland).inspireren om verder in uzelf en uwmedewerkers te investeren.
 3. 3. www.ertoedoen.nl 2Matter Recruitment2Matter Recruitment biedt u flexibiliteit, snelheid eneen voordelige partner selectiefee.Wij zijn landelijk actief in de farma, food, chemical en In onze werving en selectie wordenfinancials twee stappen doorlopenWij kunnen mensen leveren in alle disciplines van MBOtot academisch voor alle salarisniveau’s. Van starter Door middel van een diepgaandtot aan senior hebben wij een nationaal en interview achterhalen we deinternationaal netwerk. kenmerken van de persoon. HierinOnze benadering is confronterend, inspirerend, gebruiken we onder andere onzeenergiek en met aandacht voor de mens. De CREA-methodiek®.kandidaten worden met zorg geselecteerd, krijgenpersoonlijke coaching en een rapport mee zodat u Met de gepatenteerde assessment-weet wat u in huis krijgt. 2Matter werkt met PIT, methode, ontwikkeld inPersoonlijk Indringend en To-the-point. samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, krijgen 2M kan de regie voeren over de gehele we een goed beeld van desollicitatieprocedure tot en met het verzorgen en kandidaten die we voorstellen.afwikkelen van de correspondentie. Onze specialiteit is Daarnaast wordt dit middel ookde begeleiding tijdens het traject met onder andere gebruikt in trainingen en voormental coaching en assessment. Wij helpen u dan ook coachingsdoeleinden.met mensen die al een voorsprong hebben omdat zeweten waar ze voor staan en enthousiast zijn om uwbedrijf of afdeling verder te brengen.Begrip van de klant, vooral begrip van het DNA van deklant staat zeer hoog in het vaandel bij 2M. Wij doengeen concessies aan kwaliteit. Wij leveren mensen vanwie het DNA matcht met uw bedrijf. Deze mensentrainen wij om zo hun waarde voor de onderneming temaximaliseren en de lol, passie en energie in het werkveilig te stellen. Wij blinken uit in het begrijpen van hetDNA van de (werk)zoekende mens en zetten onzediensten in om hem of haar op het juiste carrièrepadte helpen.
 4. 4. www.ertoedoen.nl 2Matter TrainingenEen trainingstraject is opgebouwd uit een goedemix van kennis- en vaardigheidselementen. Het Onze trainingstrajecten kennen detraject dient bij te dragen aan de invoering van volgende uitgangspunten:een professionele en resultaatgerichte stijlpassend bij de strategie van uw organisatie. 1. Aansluiten bij (toekomstige)Door optimaal gebruik te maken van vooraf vraagstukken van uw organisatie;gemeten competenties van medewerkers kan het 2. Intern ondernemerschap;resultaat worden verbeterd. 3. Integratie met de competenties van uw organisatie;Onze trajecten kunnen een goede strategische 4. Probleemoplossend vermogenkeuze zijn om de slag om het talent te winnen. Het vergroten;vernieuwende vermogen dat nodig is om te 5. Aansluiten bij (toekomstige)groeien vereist een kritische massa van talent. Dit individuele behoeften van detalent laten ontplooien (bloeien) en aan uw leidinggevenden;organisatie te binden lukt alleen als uw 6. Rendement toetsen met harde enleidinggevenden hun medewerkers behandelen als zachte indicatoren;ondernemende medewerkers. Medewerkers die: 7. Afstemming met top-down / bottom-up strategie leerdoelen).  pro- actief handelen; 8. Aansluiten op uw organisatie:  anticiperen en alert inspelen op integreren met de normen en mogelijkheden; kernwaarden die u voorstaan  nieuwe ontwikkelingen invoeren en benutten;  drive tonen om te excelleren op zowel persoonlijk als organisatieniveau.
 5. 5. www.ertoedoen.nl 2Matter Coaching Enkele coachingsvragen uit recente trajecten  Reflectie op eigen handelen: Bewustwording van eigen identiteit en imago (hoe kom ikDoel over bij anderen)In een ontwikkeltraject van een medewerker  Communicatietechnieken om dekan tijd ingeruimd worden voor persoonlijke beeldvorming te verbeteren;coaching en feedback. Onze begeleiders kunnen  Verstevigen van de adviesfunctie:persoonlijke feedback geven in enkele Inhoudelijke kennis aanwenden om collega’sindividuele sessies. Er kan dan op basis van te helpen bij hun werkzaamhedengerichte casuïstiek en business cases coaching  Inzicht in de persoonlijke effectieve stijl vangegeven worden. werken: Wie ben je zelf en waar zitten jeOnze visie zal worden gegeven op het “blinde vlekken”functioneren van betrokkene. Input voor ons is  Ontwikkeling assertiviteit, effectieveonder andere het PentaProfiel®, wat bestaat uit overreding en persoonlijke invloedeen persoonlijkheidstest/ motivatie en  Omgaan met weerstandenbetrokkenheidtest en onze eigen  Overtuigingskracht verstevigen. Doelenwaarnemingen. Iedere deelnemer ontvangt een bereiken ondanks verschillende meningengespreksverslag en een persoonlijk rapport met  Delegerenontwikkelpunten die hij inbrengt in het gesprek  Omgaan met verschillende typen mensen opmet zijn leidinggevende. basis van Neuro Linguïstisch Programmeren  Impact verstevigen: Leren patronen te doorbreken en van perspectief durven wisselen  Consistentie in gedrag en gevoel realiseren Bewustzijn Verantwoordelijk heid nemen en uitstralen naar de (werk)omgeving  Presentatietechnieken – peilen van de behoeftes van anderen goede aansluiting ACTIE trachten te bereiken  Managementvaardigheden ontwikkelen op basis van Situational Leadership (Hersey Toekomst Toetsing van beeld realiteit Blanchard en Robert E. Quinn)  Leren omgaan met emotionele ‘triggers’  Copingstechnieken om met stressvolle Fig.1 Stappen 2Matter coaching situaties om te gaan.
 6. 6. www.ertoedoen.nl ACCEPT Assessment Center Op het gebied van persoonlijkheid, gedragsstijlen en manieren van leidinggeven kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Bij onze testen wordtOns assessment center is geheel vernieuwd in 2010 o.a. gebruik gemaakt PentaProfiel®.met als naam: ACCEPT, dat staat voor: AssessmentCenter Connecting Executives, Performers and Talent Kenmerken van onze Assessment Center Methode  Uitgangspunt is: Gedrag voorspeld gedragDe functieanalyse vormt de basis voor het assessment  Beoordeling: Vooraf geformuleerde criteriacenter (AC). In de functieanalyse wordt informatie  Zowel interviews, tests, opdrachten als simulatiesverzameld om de te beoordelen competenties vast te  Getrainde beoordelaars (assessoren)kunnen stellen en de inhoud van de simulaties verder  Consensus over de verschillende beoordelingen.vorm te geven. In de functieanalyse wordt altijd overde volgende punten informatie verzameld: Dynamiek en ontwikkeling De beoordeling bij een ACCEPT geeft altijd de  De organisatie (context); ontwikkelingsmogelijkheden van die persoon aan.  de(nieuwe) functie; Dit betekent dat er twee centrale vragen beantwoord  de lastige situaties in de functie; moeten worden bij de beoordeling van de Assessment  de noodzakelijke competenties voor de functie. Centers: 1. Wat is de mate van (zelf)reflectie van dezeDaarna vindt er een vertaling plaats van de informatie kandidaat?uit de functieanalyse naar de competenties die in een 2. Hoe varieert deze kandidaat zijn gedrag als deACCEPT beoordeeld gaan worden. situatie daarom vraagt?De inhoud van het acceptprogramma wordt in overleg Naast de beoordeling van de gedragscriteria, wordtmet de opdrachtgever vastgesteld. Soms is het van hiermee ook de dynamiek in het gedrag van debelang dat bepaalde competenties uitgebreider in kandidaat beoordeeld, zodat ook ontwikkelingsvragenkaart worden gebracht dan andere competenties. Hier beantwoord zullen worden. U kunt 2M inschakelenworden de simulaties op afgestemd voor zowel een selectie- als ontwikkeling assessment.Hetzelfde geldt voor de cognitieve functies: soms ishet relevant om iemands algemene intelligentieniveaute bepalen, terwijl in andere situaties bijv. specifieknaar iemands probleemanalytisch vermogen gekekenmoet worden.
 7. 7. www.ertoedoen.nlBijlageoverzicht trainingen 2011 • Teambuilding • Er bestaat een helder en gedeeld beeld over de focus en de verantwoordelijkheid van uw team• Persoonlijke invloed en assertiviteit • De gemeenschappelijke stuurkracht en het • Assertieve vaardigheden versterken vertrouwen is versterkt, er is openheid en bezieling ontstaan • Directer communiceren op een emotioneel intelligente manier • Het gedrag van uw teamleden begrijpen en hen kunnen beïnvloeden. Er is inzicht en begrip • Probleemoplossend vermogen vergroten voor de huidige rol èn positie van de ander • Zelfbewuster optreden en meer • Het versterken van denkpatronen die bijdragen verantwoordelijkheid nemen aan het effectief functioneren van het team• Leiderschap en invloed • Commerciële adviesvaardigheden • Inzicht in de eigen natuurlijke stijl van • Verhelderen beeld van rol en positie in beïnvloeden adviesprocessen: overtuigingen en paradigma’s • Ontwikkelen leiderschapscompetenties • Verhogen kennis van de verschillende fasen van het (commerciële) adviesproces • Meer inzicht in het effect van het eigen gedrag op de omgeving en de impact daarvan • De persoonlijke stijl van optreden effectief aanwenden in de communicatie met klanten • Inzicht in eigen mentale modellen op de zakelijke realiteit • Ontwikkelen ‘personal touch’ in adviesvaardigheden• Emotionele intelligentie & Feedback • Acquisitievaardigheden • Anderen op een duidelijke en respectvolle • Presenteren van een capability statement aan manier voorzien van zowel positieve als een potentiële klant negatieve feedback aan de hand van assertieve communicatie • De juiste prospects uit de markt selecteren en ingangen vinden om hen succesvol te • Op een emotioneel intelligente manier feedback benaderen geven en ontvangen • De totale positie van de klant beter in kaart • Elkaar leren aanspreken op ieders eigen brengen met behulp van commerciële verantwoordelijkheid: hoe spreek je elkaar aan gesprekstechnieken zonder te kwetsen • Resultaatgerichte acquisitiegesprekken voeren • Het opbouwen van vertrouwen met elkaar: Verbaal en non-verbaal • Technieken voor netwerken en cold calling• Leidinggeven aan verandering • Sales Effectiviteit • De eigen invloed op veranderen en omgaan met • Het ontwikkelen van een persoonlijke verandering vergroten commerciële adviesstijl • Inzicht in transitieprocessen bij medewerkers • Het leren zichzelf te profileren en de organisatie te positioneren • Verhogen van kennis om veranderingsprocessen vorm te geven • Het vergroten van de commerciële onderhandelingsvaardigheden • Leren medewerkers te inspireren en mobiliseren bij veranderingen • Het vergroten van de commerciële vaardigheden voor een optimale begeleiding en after-sales service
 8. 8. www.ertoedoen.nl Bijlage Voorbeeld van een management ontwikkelingstrajectDoelstellingVerbreding en verdieping van kennis, vaardigheden  inzicht in zijn eigen rol en kwaliteiten en dieen leiderschapsstijl, passend binnen uw van anderen en kent hij de(vernieuwde) strategische visie. Na afloop van het functieverwachting vanuit uw cultuur en detraject zijn de deelnemers voorzien van de cruciale gevraagde managementstijl;kennis, inzichten, houding en vaardigheden die hen  een balans gevonden tussen persoonlijkein staat stellen de organisatiedoelstellingen te gedrevenheid en professionelerealiseren. bedrevenheid;  inzicht in zijn eigen ‘natuurlijke’ stijl vanNaast basisvaardigheden voor leidinggevenden zijn de beïnvloeden van mensen;aangereikte technieken gericht op samenwerking, het  vaardigheden ontwikkeld om open, met eendelegeren van verantwoordelijkheden, het initiëren persoonlijke visie en respectvol meten realiseren van veranderingen, doelgerichtheid, medewerkers, collega’s en klanten om teoordeelsvorming, analytisch en conceptueel denken, gaan;open communicatie (creëren van betrokkenheid) en  geleerd effectief om te gaan met feedbackkwaliteitsontwikkeling. Kortom een managementstijl en prioriteitsstelling;die nauw aan moet sluiten bij uw competenties.  inzicht in ons communicatie- en veranderingsmodel en kan hij dit concreetNa afloop heeft de deelnemer: toepassen in zijn persoonlijke- en  zijn eigen rol, tekortkomingen, beperkingen werksituatie; en sterke kanten als leidinggevende leren  een positieve stemming opgebouwd en kennen, herkennen en waar nodig assertief gedrag ontwikkeld; aangepast;  zijn eigen rol als professionele counterpart  de frequentie en de kwaliteit van de richting de klanten (h)erkent en als role gesprekken over prestatie en ontwikkeling model voor de medewerkers functioneren; van medewerkers te vergroot;  gerichte coaching toegepast: meer  de attitude om anderen te helpen; evenwicht brengen tussen willen, durven en  inzicht in leidinggeven en coaching kunnen; ontwikkeld, ten einde medewerkers  een persoonlijke coachingsstijl ontwikkeld: resultaatgericht aan te kunnen sturen; zijn eigen rol, tekortkomingen, beperkingen  coachingsgesprekken gevoerd op basis van en sterke kanten, in het coachingsproces Situationeel Ontwikkelgericht Coachen; leren kennen, herkennen en waar nodig  zijn eigen stijl van situationeel coachen aangepast. getoetst;  barrières en blokkades bij de medewerkers weggenomen gedurende het veranderingsproces (werken aan de attitude);
 9. 9. www.ertoedoen.nlBijlage Om de trainingstrajecten ontwikkelen en uit te voerenWerkwijze werkt 2M met het volgende stappenplan: Stap 1 Oriënterend gesprek2M streeft ernaar uw organisatie te helpen de Oriënterend gesprek met de organisatiekwaliteit van de performance van uwmedewerkers te optimaliseren. Dit doen we Stap 2 Development Centervanuit de gedachte, dat mensen en menselijk (Meten is Weten)gedrag daarin een cruciale, zo niet de Voorafgaand aan de training is het wenselijk eenbelangrijkste rol spelen. De aanpak van 2M is beeld te krijgen van de deelnemers door hen twee vragenlijsten te laten invullen. Het gaat hier om testenverfrissend, confronterend en open, met het van PentaProfiel® te noemen PentaPers®, deidee dat verandering niet altijd per definitie persoonlijkheidstest, en PentaCommit®, de motivatie-langs de gebruikelijke conventionele paden en betrokkenheid vragenlijst. Deze testen kunnendient te verlopen. De trajecten die wij aanbieden online worden ingevuld.zijn gefundeerd in de dagelijkse praktijk van de Doelstelling van de meting: Herkennen, erkennen endeelnemers. Dit betekent dat hun doelstellingen, accepteren van ontwikkelpunten en deaandachtspunten, ontwikkelpunten en de verantwoordelijkheid nemen om hier zelf mee aan de slag te gaan. De training kan dan individueler entoepassing van het geleerde in de praktijk op daarmee doeltreffender ingezet worden metieder moment centraal staan. uiteindelijke meer rendement en voldoening. Voornamelijk bij trainingen over samenwerken enMethode van werken feedback is het belangrijk dat de deelnemer eenIn onze trainingen werken wij volgens het helder beeld krijgt van zijn eigen functioneren. Hoeprincipe van “learning by doing”, dat wil zeggen scherper dit beeld bij aanvang van de training hoeleren door te doen. Van de deelnemers wordt duidelijker de deelnemer instrumenten aangereikt kaneen actieve inbreng gevraagd. Aan de hand van krijgen om het eigen gedrag, waar nodig, in deoefeningen, en simulaties worden aan de dagelijkse praktijk te kunnen monitoren en bijsturen.deelnemers hun persoonlijke vaardigheden In de training kunnen de resultaten van de testzichtbaar gemaakt. Praktische toepassing van het besproken worden.geleerde staat centraal.Tijdens de training krijgen de deelnemers Stap 3 Voorbereiding Verantwoordelijkheidfeedback en inzicht in hun sterke en te Ontwikkeling van het traject: opdrachten, oefeningenverbeteren kwaliteiten, die zij bijhouden in hun en het samenstellen van de bij de training behorendepersoonlijke actieplan. syllabi.2M wil garant staan voor de juiste inbedding vande training binnen uw organisatie. Veel aandacht Stap 4 Uitvoeringzal gegeven worden aan de toepassing van het Uitvoering wordt gedaan door de volgende trainersgeleerde in de praktijk. (voor bio zie www.2-matter.com) Jaap Zijlstra Lizanne Vroom Katinka de Bruin Jos Zijstra Leonie Gebbink Stap 5 Borging en evaluatie Evaluatie van het begeleidingstraject.
 10. 10. www.ertoedoen.nlBijlageWerkwijze CREA methode De stijl van de consultant van 2M valt in alle opzichten op door de bijzonder eerlijke en confronterende benadering. In ieder gesprek (intake recruitment) doorlopen we de volgende stappen: Confronteren De kandidaat krijgt duidelijke feedback op zijn of haar persoonlijkheid waarbij de vinger direct en to-the-point op de zere plek wordt gelegd. Onze selecteurs hebben veel ervaring met het interviewen van kandidaten en handelen vanuit onze kernwaarden. Wij kijken verder dan de harde criteria die gesteld zijn. Reacties teweegbrengen Voor het ankeren en laten aankomen van de feedback nemen we ruimschoots de tijd. Voor een helder en gedeeld beeld worden de wensen en de eisen doorgenomen en maken we de kandidaat bewust van zichzelf. Ambitie, motivatie, competenties en bewuste keuze voor een vacature worden duidelijk. Energie geven Door de indringende, oprechte aanpak in het gesprek motiveren we de kandidaten zich te ontwikkelen in de door hen gewenste richting. Energie krijgen en vertrouwen in de goede afloop is nodig voor een succesvolle plaatsing waarbij onze focus ligt op de beste kandidaat. Adviseren Ons advies reikt verder, is altijd persoonlijk en kandidaten kunnen meteen actie ondernemen. Met onze moderne HR instrumenten waaronder het online psychologisch onderzoek en de assessment center methode kunnen wij uw en onze kandidaten objectief adviseren.

×