Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IBO Business School | Health Care Bedrijfskunde

911 views

Published on

Published in: Education
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

IBO Business School | Health Care Bedrijfskunde

 1. 1. Health Care Bedrijfskunde E f f e c t i e f i n z o rg m a n a g e m ent
 2. 2. Welkom bij uw IBO Business School Bent u ook van mening dat in het complexe werkveld van een zorgprofessional management inzicht cruciaal is? Bent u daarnaast op zoek naar een bedrijfskundige opleiding die verder gaat dan losse bedrijfskundige modules? Een opleiding met actuele management vraagstukken, een praktijkgerichte aanpak en met bijzondere aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wat bieden wij? IBO Business School staat voor op de praktijk toegesneden opleidingen voor huidige en toekomstige managers. Een business school met een eigenwijze aanpak die uw persoonlijke en professionele ontwikkeling in een stroomversnelling brengt. Waarin onderscheidt IBO Business School zich? Binnen onze opleiding staat de verbinding met de praktijk centraal. In elke module treden de beste hoogleraren en docenten op. Door onze interdisciplinaire benadering leert u direct anders te kijken naar belangrijke business issues uit uw dagelijkse praktijk en bent u al gedurende de opleiding een betere gesprekspartner op strategisch niveau. Wij maken graag met u kennis! Bent u nieuwsgierig geworden naar onze opleiding Health Care Bedrijfskunde? Neem contact op met onze studieadviseur Karin Scholten op nummer 033 - 422 99 61. Wij hopen u te ontmoeten! Met hartelijke groet, Ger Hofstee, Decaan Dieke Roest, Business Manager>> Al meer dan 35 jaar is IBO Business School hét instituut voor opleidingen in bedrijfskundig management.
 3. 3. Managen in een zorgcontextMarktwerking, andere kwaliteitseisen, bureaucratisering, vergrijzing.Het zijn vier uit veel meer ontwikkelingen die op dit moment dedynamiek in de zorgsector bepalen. Managers worden uitgedaagdbetere zorg te leveren tegen minder kosten. Inspectie, consumentenen marktpartijen verwachten daarbij inzicht in kwaliteit en uitgaven.En wat te doen met de groeiende vraag naar zorg in combinatie metkrapte op de arbeidsmarkt van goed opgeleid personeel? “ De opleiding heeft me een helikopterview gegeven.Wat onveranderd blijft, is dat er mensen zijn die zorg nodig hebben. Ik heb hier dagelijks profijt vanEn dat er mensen zijn die met hart en ziel voor de zorg kiezen. in de begeleiding en adviseringHoe blijft er voldoende ruimte voor passie en patiënten te van mijn managers. Mijn zelf-midden van de druk die al deze ontwikkelingen met zich meebrengen? vertrouwen heeft een enorme boost gekregen en dat straalDe kunst is al deze vraagstukken in perspectief te plaatsen. Door een ik nu uit”bedrijfskundige benadering kunt u lijn brengen in alle ontwikkelingen. Marina Verdaasdonk, stafadviseur afdelingZo kunt u ontdekken dat ze op een positieve manier geïntegreerd Pathologie, UMC Utrechtkunnen worden. In en om de zorg- en welzijnssector bestaat dan ookeen groeiende behoefte aan bedrijfskundig denken en doen. Dit isniet tegenstrijdig aan waar het uiteindelijk echt om draait - de zorgvoor mensen. Bedrijfskundig denken draagt er juist aan bij.Dat is dan ook wat u zult ontdekken tijdens de opleiding Health CareBedrijfskunde.>> Het motto van IBO Business School is ‘managing your ambition’. Wij helpen managers zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Dit doen we door in onze opleidingen kennis, vaardigheden en toepassing te combineren.
 4. 4. Verbreding Bedrijfskundige velden Individuele examens REMBA Health Care Bedrijfskunde Intake 2 jaar Diploma EMBAIntake 1 jaar Bedrijfskundige analyse Groepsexamens Certificaat Up to date blijven Collectief leren IBO PermanentInhoudBij IBO Business School gaan werken en leren hand in hand. • U scherpt uw analyse- en adviesvaardigheden aan in De opleiding versterkt u in uw functie en ambities. In uw werk loopt een doorlopende groepsopdracht, waarbij u in een bestaandeu tegen vraagstukken aan, waarvoor u via deze opleiding antwoorden zorg- en welzijnsorganisatie een strategisch bedrijfskundigzoekt. Tegelijkertijd geeft uw ervaring en kennis, samen met die van onderzoek uitvoert. Hierbij leert u een organisatievraagstuk vanuit andere deelnemers richting aan de inhoud. Ten slotte zult u in uw werk alle bedrijfskundige disciplines te benaderen. U ervaart zo in de de betekenis ervaren van de bedrijfskundige inzichten en vaardigheden praktijk hoe de bedrijfskundige velden met elkaar in verband staan.die u worden aangereikt. Daarmee profiteert uw organisatie direct vande ingebrachte inzichten. Door de opleiding Health Care Bedrijfskunde • Docenten en deelnemers geven samen het leerklimaat vorm. te volgen, zullen ook bij u leren en werken vloeiend in elkaar over gaan. Vanuit dit gemeenschappelijk leren kunt u voor uzelf een leerlijn formuleren – bijvoorbeeld op het gebied van communicatieveHet programma van Healthcare Bedrijfskunde bestaat uit drie leerlijnen. vaardigheden – waaraan u tijdens de opleiding werkt en die u ook• Kennis en vaardigheden worden overgebracht binnen kunt toepassen om verder te professionaliseren in uw functie. de colleges over de zeven bedrijfskundige velden. > Strategie Na deze opleiding heeft u het vermogen uw erkomgeving te w > Organisatie en Management analyseren vanuit een bedrijfskundige visie. U bent daardoor een > Marketing betere gesprekspartner op strategisch niveau binnen uw organisatie. > Financieel Management U heeft een sterkere positie als manager. > Human Resources Management > Logistiek U kunt kiezen of u de opleiding wilt afronden met een certificaat of > ICT management een diploma. Voor het certificaat dient uw groep de bedrijfskundige De keuze voor deelonderwerpen wordt bepaald door de specifieke analyse naar behoren te hebben uitgevoerd. Voor het diploma maakt kenmerken van de zorg- en welzijnssector. U zult dit ervaren doordat u daarnaast over elk bedrijfskundig gebied een individueel examen. bijvoorbeeld in het vak Marketing meer de nadruk ligt op klant- en Dit examen stelt u tevens in staat uw eigen ontwikkeling gedurende patiënttevredenheid dan op sales. de opleiding te monitoren.>> Bij IBO Business School gaat het niet primair om kennis. Het gaat om de toepassing van kennis en vaardigheden in de praktijk.
 5. 5. DeelnemersprofielVoor IBO is ‘management’ geen vanzelfsprekendheid, niet iets dat jeer zo bij doet. Het managen van een afdeling of organisatie is een vak,waarvoor de een meer talent heeft dan de ander. Gelukkig kan ditvak geleerd worden. Inzicht in primaire bedrijfsprocessen is daarvooressentieel. Zodra managers begrijpen hoe relevante bedrijfskundigedisciplines werken en met elkaar samenhangen, kunnen zij namelijkmakkelijker invloed uitoefenen.De opleiding Health Care Bedrijfskunde is gericht op professionals dievanuit een vakspecialisme naar een managementpositie zijn gegroeid.Sommige van deze managers ervaren dat het moeilijk is over degrenzen van het eigen werkveld heen te kijken. Anderen kijken metverbazing naar de specifieke vragen die spelen in en om de zorg enwillen daar meer inzicht in krijgen. De opleiding Health Care Bedrijfs- “ Ik vind het essentieel dat mana-kunde maakt daarom direct verbinding met uw werkcontext. Wij leren gers in de zorg een gedegenu de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op strategisch blik op bedrijfskundeniveau te kunnen functioneren in de zorg- en welzijnssector. hebben. Voor mij is deze oplei- ding echt een verrijking – ikDeelnemers aan de opleiding Health Care Bedrijfskunde werken in kan objectiever naar problemende zorg- en welzijnssector als manager, beleidsmedewerker, adviseur, kijken en redeneer nu veel meerafdelingshoofd, locatiemanager, hoofd bedrijfsvoering, hoofd P&O of vanuit de patiënt.”projectleider. Daarnaast is de opleiding geschikt voor iedereen die Toon Lavrijssen, manager bedrijfsvoeringopereert binnen de sector, zoals accountmanagers, adviseurs of project- Canisius Wilhelmina Ziekenhuisleiders bij verzekeringsmaatschappijen, toeleveranciers en adviesbureaus.>> Meer dan 4000 afgestudeerden van IBO Business School ervaren hoe bedrijfskundig denken hen doet groeien in hun managementfunctie.
 6. 6. Bedrijfskundig opleidenBedrijfskundig opleiden bij IBO Business School betekent aandachtvoor de integratie van alle bedrijfskundige deelgebieden. Onze docentenleggen daarbij de relatie met uw praktijk. Dit noemen wij toepas-bare bedrijfskunde. U krijgt een up-to-date overzicht van de “ De praktisch gerichte vakken zijnbedrijfskundige werkvelden en u leert wat het toepassen van een eyeopener om gerichtmodellen en technieken voor uw bedrijf kan opleveren. mee aan de slag te gaan binnen de eigen praktijk. Met name hetBedrijfskunde volgens IBO Business School is: totaalbeeld bedrijfskunde• visie ontwikkelen op de toekomst van bedrijven wat ontstaat in de toepassing• centraal stellen van klanten en stakeholders tijdens de analyse maakt dat het• samenhang van strategie, structuur en cultuur ‘blijft hangen’.”• integraal managen van alle bedrijfskundige disciplines Joost van den Hoek, Leidinggevende• in kaart brengen van problemen rond bedrijfsvoering wonen SGLVG, St. Zuidwester• gestructureerd omgaan met strategische keuzes in de bedrijfsvoeringDe bedrijfskundige kennis en vaardigheden die u zich in deze opleidingeigen maakt, zorgen ervoor dat u verder kunt groeien. Daar pasteen volgende opleidingsstap bij. U kunt bij IBO Business School kiezentussen twee vervolgopleidingen: een 2-jarige Register ExecutiveMBA-programma en een 1-jarig internationaal ExecutiveMBA-programma.>> Docenten bieden kennis aan, deelnemers leren daarnaast van elkaars expertise en persoonlijkheid.
 7. 7. DocentenHet docententeam is zorgvuldig samengesteld. Onze docenten hebben zichzelf op theoretisch niveau én in de praktijk ruimschoots bewezen.In het Health Care Bedrijfskunde programma doceren onder anderen:“Voor mij is strategie een kunst. Naast “Financiën spelen in elke organisatie een rol. “Door invoering van gereguleerde marktwer-wetenschappelijke inzichten wil ik deel- Daarom is het noodzakelijk kennis te hebben king is de gezondheidszorg de afgelopen jarennemers die kunst bijbrengen. Door strategisch van financiële stromen en de wijze waarop sterk veranderd. Zorgorganisaties moetendenken en handelen kunnen zij vanuit hun invloed kan worden uitgeoefend daarop. met ‘marketing’ aan de slag en scherpeeigen functie zelf bijdragen aan het proces Voor mij is financieel management geen keuzes maken in zorgmarkten, doelgroepen,van strategievorming. In mijn colleges gaat ‘droge’ stof. Ik zie een hele wereld specialiseren in zorg en differentiëren inhet niet om het toepassen van standaard achter een jaarverslag! Ook leer ik deelnemers dienstverlening. Voor mij betekent marke-recepten of modellen, maar ligt de nadruk op kritisch na te denken over de zin en onzin ting dan ook: hoe kunnen we onze zorg- enhet kritisch kunnen beoordelen van bestaande van bijvoorbeeld kostprijsberekeningen van dienstverlening voor onze klanten‘recepten’ en op de kunst van het oncon- diagnose-behandel-combinaties.” nog meer verbeteren, want daar draait hetventioneel denken.” natuurlijk om.”Drs. Dafir Kramer is adviseur op het gebied van Drs. Gijs Hiltermann is docent, adviseur enstrategisch management, organisatiediag- tegenwoordig ook uitgever. Hij was eerder Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandignostiek en veranderingsmanagement. Associate professor of Business Economics, management- en marketingadviseur onderHij werkte onder meer bij De Wit & Meyer Universiteit van Nyenrode, Officier de naam Indora Managementadvies. Hij isStrategy Works, Horizon Training Groep BV, bedrijfseconomische zaken bij de Koninklijke schrijver van de boeken ‘CRM in de praktijk’Staatsbosbeheer en Ministerie van Buiten- Luchtmacht en Universitair docent en ‘Zorgmarketing in de praktijk’ en initiatief-landse Zaken. bedrijfseconomie bij de KMA te Breda. nemer van het Zorgmarketingplatform.>> Onze docenten leren u uw werkomgeving met bedrijfskundige ogen te bekijken. U kunt hen tijdens uw leertraject gebruiken als inhoudelijk begeleider en sparringpartner tegelijk.
 8. 8. Deelnemers aan voorgaande edities zijn onder meer werkzaam bij de volgende organisaties:• AAG ADVIESGROEP • HUISARTSENPOST KOP VAN • MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID• ACHMEA EUREKO NOORD- HOLLAND WELZIJN EN SPORT• ALTRECHT GGZ • IAK VERZEKERINGEN • NEDERLANDS VACCIN INSTITUUT• ALYSIS ZORGGROEP • INTEGRAAL KANKERCENTRUM • OCK HET SPALIER• AMC ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM • IZZ ZORGVERZEKERAAR • PHARMA PARTNERS• ASTMACENTRUM HEIDEHEUVEL • KPN • PACTUM JEUGDZORG & EDUCATIE• BARTIMEUS • LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM • REG. AMBULANCEVOORZIENING IJSSEL• BEWEGING 3.0 • MEDISCH CENTRUM ALKMAAR • VECHT SIEMENS• CARANTE GROEP • MEE • SKZ KINDEROPVANG• EXCENT TANDTECHNIEK • MENZIS • WONINGCORPORATIE WOONBURG• FOCUS CONSULT • MINISTERIE VAN DEFENSIE • TWYNSTRA GUDDE• GELRE ZIEKENHUIZEN • MINISTERIE VAN LANDBOUW NATUUR EN • UMC UTRECHT• GRONTMIJ VISSERIJ • ZORGBAD ZONNEWATER• HAAGSE HOGESCHOOL Al het gebruikte fotomateriaal is een realistische weergave van IBO Business School en zijn afkomstig van recente colleges van de diverse opleidingen.Opleiden is ontwikkelen. IBO Permanent is het alumninetwerk van IBO BusinessSchool en biedt afgestudeerden de mogelijkheid om zich verder te laten inspireren,uitdagen en informeren over een actueel bedrijfskundig onderwerp. Bij IBO Business School ontvangen wij u graag persoonlijk. De persoonlijke insteek zien we als belangrijke kwaliteit van onze business school en van onze opleidingen. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij Karin Scholten, studieadviseur. Zij is te bereiken op 033 - 422 99 61 / k.scholten@ibo.nl IBO business school | Postbus 48 | 3830 AA Leusden Telefoon 088 - 556 1100 | Fax 088 - 556 1101 | info@ibo.nl | www.ibo.nl | Rabobank 37.52.00.894 | KvK 30071689
 9. 9. Health Care BedrijfskundeEffectief in zorgmanagementBedrijfskundige modulesDe zeven bedrijfskundige modules bij deze leergang zijn:- Strategie - Human Resources Management- Organisatie en Management - Logistiek- Marketing - ICT management- Financieel ManagementDeelnemersProfiel- Leidinggevenden en specialisten uit de zorg- en welzijnssector- Professionals uit organisaties actief in de zorg- en welzijnssectorMogelijke functiesManager, beleidsmedewerker, adviseur, afdelingshoofd, locatiemanager, hoofd bedrijfsvoering,hoofd P&O, hoofd accountbeheer of projectleider bij een zorginstelling, accountmanager, adviseurof projectleider bij verzekeringsmaatschappij, toeleverancier of adviesbureauToelatingseisenHBO- of academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaringPlanningStart 18 september 2012Locatie Buitenplaats De Heiligenberg in LeusdenDuur 32 dagdelen verdeeld over een jaarLesdagen maandagLestijden 14.00 – 21.00 uur; examens 10.00 – 13.00 uurStudielast ca. 12 uur per weekExamens 7 dagdelen, deelname facultatiefGroepsgrootte elke groep varieert tussen de 10 – 22 personenInvesteringOpleiding € 8.750,- (vrijgesteld van BTW)Accommodatie € 1.550,- (vrijgesteld van BTW)Examens (facultatief) € 975,- (vrijgesteld van BTW)Literatuur circa € 400,- (exclusief BTW)IBO TeamStudieadviseur Karin Scholten 088 – 556 11 11 k.scholten@ibo.nlCoursemanager drs. Dieke Roest 088 – 556 11 13 d.roest@ibo.nlCourse coördinator Elly de Heus 088 – 556 11 11 e.de.heus@ibo.nlStudiebegeleider Karin Scholten 088 – 556 11 11 k.scholten@ibo.nlAanmeldingsprocedure- Inschrijving middels het aanmeldingsformulier op de website of bij deze brochure- Intakegesprek voor aanvang van de opleiding met studieadviseurIBO Business School hanteert de algemene voorwaarden van de Freia opleidingsbedrijven

×