Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wat kunnen wij voor u betekenen?Dienstverlening Pro Active – expert in werk & gezondheidBeter zijn – beter worden
Over Pro ActiveWij zijn al sinds 1999 uw specialist bij vraagstukken op het vlakvan “werk & gezondheid”. Onze specialisati...
De medewerkers van Pro ActiveWij zijn een enthousiast team bestaande uit psychologen,arbeidsfysiotherapeuten / medisch tra...
Onze dienstverlening        Verkrijgen inzicht fysieke belastbaarheid                       ...
Vestigingen              Pro Active VenloPro Active Weert              Maashoflaan 5Parallelwe...
Bedrijfsleven - personeelHeeft u als werkgever een verzuimende medewerker waarvan deterugkeer naar werk stagneert?Uw medew...
Bedrijfsleven - organisatorischHeeft u als bedrijf uw verzuimmanagement op orde? Is HR voldoendegefaciliteerd om uw bedrij...
Bedrijfsleven - dienstverleningPersoneel: Verkrijgen van inzicht in de fysieke belastbaarheid &arbeidsmogelijkheden & ver...
Werkvermogen van uw medewerkersDienstverlening Pro Active – expert in werk & gezondheid Beter zijn – beter worden
Vergrijzingwww.zorgatlas.nl (grijze druk) – doorkijk naar 2025
Uitdaging:  gezond, productief engemotiveerd aan het werk een leven lang
Het huis van werkvermogen                 Werken aan inzetbaarheidInzetbaarheid & Productiviteit     ...
Waarom werken aan werkvermogen?Twee strategische en overkoepelende voordelen: Merk reputatie op de arbeidsmarkt en in de ...
Productiviteitsverlies in cijfersBranches     Goede WAI  Matige WAI  Slechte WAIBouwvakkers    5,3%    16,5%...
Wetenschappelijke cijfers200 deelnemende bedrijven in Duitsland: Kosten – baten verhouding = 1 staat tot 7 (gemiddelde) ...
WerkvermogenGelijke behandeling of individualisme?
Bedrijfskompas: voorbereiding            Ervaringen met  Achtergrond van            Samenstellen ...
Bedrijfskompas: voorbereiding  Achtergrond informatie  Ervaringen laatste 3 jaar  Werksfeer en andere   Wat is er al...
Bedrijfskompas: prioritering  Prioritering van de             Prioritering van   Maatregelen,  4 vloeren v...
Over de Work Ability IndexWork Ability IndexDe Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichame...
Verbetering van het werkvermogenIndividu:1. Lichamelijke, psychische en sociale gezondheid2. Professionele competentiesWer...
Dimensies van de WAI1.  Kenmerken werk2.  Huidige werkvermogen vs. beste werkvermogen3.  Werkvermogen in relatie tot de...
Toepassen van de WAIToepassing van de WAI kan op individueel en op groepsniveau onder medewerkers in alleleeftijdsgroepen ...
Aandachtspunten voor toepassing Gebruiken als screeningsinstrument Inbedden in beleidskader Vrijwillige deelname – waar...
Wetenschappelijke onderbouwing1. Sterke relatie tussen werkvermogen en productiviteit (Molenaar, 2007)2. 10% van het produ...
StappenplanSamenstellen van projectteam1.  Voorbereiding2.  Uitzetten3.  Analyse4.  Terugkoppeling5.  Vervolgactivite...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pro Active - Dienstverlening incl. wai

741 views

Published on

Een greep uit onze dienstverlening incl. een kort stuk over de toepassing van de wai.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pro Active - Dienstverlening incl. wai

 1. 1. Wat kunnen wij voor u betekenen?Dienstverlening Pro Active – expert in werk & gezondheidBeter zijn – beter worden
 2. 2. Over Pro ActiveWij zijn al sinds 1999 uw specialist bij vraagstukken op het vlakvan “werk & gezondheid”. Onze specialisatie is het begeleidenvan mensen met een psychische, fysieke of gecombineerdeproblematiek, waarbij terugkeer naar werk het uitgangspunt is.Wij begeleiden organisaties in de uitvoer en op organisatorischvlak op het gebied van verzuimmanagement en HR-beleidhieromtrent. Dit alles volgens een maatwerk oplossing.Een wetenschappelijke aanpak:“Het Pro Active-concept” is gebaseerd op een integrale enwetenschappelijke aanpak, waarbij de cliënt centraal staat en debegeleiding onder andere gericht is op zelfredzaamheid. Destrategie is adequate verandering op fysiek, mentaal, sociaal-maatschappelijk en arbeidsvlak.
 3. 3. De medewerkers van Pro ActiveWij zijn een enthousiast team bestaande uit psychologen,arbeidsfysiotherapeuten / medisch trainer, re-integratie coachesen loopbaancoaches. Daarnaast hebben wesamenwerkingsverbanden met diverse strategische partners,zoals Hogeschool Zuyd, Provincie Limburg, Randstad HRS, ViecuriVitaal, Intersym, diverse arbodiensten en verzekeraars.
 4. 4. Onze dienstverlening Verkrijgen inzicht fysieke belastbaarheid Verhogen fysieke belastbaarheid WAI & advies over werkvermogen Verkrijgen inzicht mentale belastbaarheidDuurzame inzetbaarheid en duurzaam doorwerken Advies verzuim en HR-beleidVerhogen mentale weerbaarheid Multidisciplinaire weerbaarheidtraining Gezondheidsmanagement Vitaliteit en werk Terug naar werk Maatwerk training (op vraag)
 5. 5. Vestigingen Pro Active VenloPro Active Weert Maashoflaan 5Parallelweg 102-c Locatie Fit FocusLocatie My Health Club Tel: 045-5631956045-5631956 Pro Active RoermondPro Active Sittard Elmpterweg 46Wilhelminastraat 47 Locatie Dennenmarken6131 KM Sittard Tel: 045-5631956Tel: 046-4580137 Pro Active KerkradePro Active Maastricht Roda JC- Ring 93Avenue Ceramique 233C 6466 NH Kerkrade6221 KX Maastricht Tel: 045-5631956Tel: 043-3214284
 6. 6. Bedrijfsleven - personeelHeeft u als werkgever een verzuimende medewerker waarvan deterugkeer naar werk stagneert?Uw medewerker kampt met psychische of lichamelijke klachten?Is er twijfel of de verzuimende medewerker kan terugkeren naar heteigen werk?Wij verschaffen u middels een psychische, fysieke of gecombineerdescan op enkele dagen tijd duidelijkheid over de toestand van uwmedewerker en de mogelijkheden om een snelle terugkeer naar werkte bespoedigen. Indien noodzakelijk volgt een maatwerk interventie.
 7. 7. Bedrijfsleven - organisatorischHeeft u als bedrijf uw verzuimmanagement op orde? Is HR voldoendegefaciliteerd om uw bedrijf vitaal te houden? Hoe zit het in de balanstussen de belasting en belastbaarheid van uw personeel?Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die er zijn om uwbedrijf klaar te maken voor de toekomst en vooruit te kijken naar deduurzame inzetbaarheid van uw dierbaarste goed, uw personeel.Onze filosofie is gericht op de kreet: beter zijn – beter worden! Uw verzuimcijfer kan wellicht omlaag, werknemers worden fitter (zowel fysiek als mentaal) en daardoor leveren ze uiteindelijk meer op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Onze advisering is altijd maatwerk en wordt aangepastaan uw wensen.
 8. 8. Bedrijfsleven - dienstverleningPersoneel: Verkrijgen van inzicht in de fysieke belastbaarheid &arbeidsmogelijkheden & verhogen van de fysieke belastbaarheid Verkrijgen van inzicht in de psychische belastbaarheid &arbeidsmogelijkheden & verhogen van de psychische belastbaarheid Functioneel belastbaarheidsonderzoek Beweeg & leefstijlprogramma’s Spoor 2 / OutplacementOrganisatorisch: Workshops en trainingen voor management & directie Advisering van directie, management & HR Advies op maat over o.a. vitaliteit, duurzame inzetbaarheid engezondheidsmanagement Werkvermogen en WAI
 9. 9. Werkvermogen van uw medewerkersDienstverlening Pro Active – expert in werk & gezondheid Beter zijn – beter worden
 10. 10. Vergrijzingwww.zorgatlas.nl (grijze druk) – doorkijk naar 2025
 11. 11. Uitdaging: gezond, productief engemotiveerd aan het werk een leven lang
 12. 12. Het huis van werkvermogen Werken aan inzetbaarheidInzetbaarheid & Productiviteit RIE Medewerkers Tevredenheid Competentie Management PMO
 13. 13. Waarom werken aan werkvermogen?Twee strategische en overkoepelende voordelen: Merk reputatie op de arbeidsmarkt en in de regio Kostenvoordeel door verbeterde productiviteitDaarnaast meer discrete voordelen:Status werkvermogen en promotiebehoefte, indicator voor ziekte en vroegtijdig uittreden,meetpunt voor preventieve maatregelen, evaluatie van genomen acties, gevalideerdemethode binnen Arbo wereld, initieert de discussie over vergrijzing en ontgroening,verbeterd het besef over menselijk werkvermogen, verbeterd de samenwerking en dialoogtussen werkgever en werknemer, basis voor kosten-baten analyse.
 14. 14. Productiviteitsverlies in cijfersBranches Goede WAI Matige WAI Slechte WAIBouwvakkers 5,3% 16,5% 19,0%Financiële 5,6% 14,4% 39,6%dienstverleningIndustrie 4,6% 12,5% 21,8%Zorg 4,7% 9,0% 22,7%Onderwijs 5,2% 11,8% 51,6%ICT 4,9% 11,9% 26,3%Makelaardij 4,6% 13,2% 27,8%
 15. 15. Wetenschappelijke cijfers200 deelnemende bedrijven in Duitsland: Kosten – baten verhouding = 1 staat tot 7 (gemiddelde) Reductie van verzuim en werkonvermogen met 50% Verhoging van productiviteit met 50%Onderzoek door Bergström en Ahonen
 16. 16. WerkvermogenGelijke behandeling of individualisme?
 17. 17. Bedrijfskompas: voorbereiding Ervaringen met Achtergrond van Samenstellen van ontwikkelen van het bedrijf een stuurgroep bedrijfsgezondheid
 18. 18. Bedrijfskompas: voorbereiding Achtergrond informatie Ervaringen laatste 3 jaar Werksfeer en andere Wat is er al gedaan? onderzoeken Wat zijn de resultaten? Ziekteverzuim Wat werkt wel? Arbeidsongevallen Wat werkt niet? Verloop Wat kan verbeterd worden? Productiviteit Wat heeft u gemist? Persoonlijke feedback
 19. 19. Bedrijfskompas: prioritering Prioritering van de Prioritering van Maatregelen, 4 vloeren van het ontwikkeldoelen verantwoordelijke huis van per vloer persoon, tijdspad werkvermogen
 20. 20. Over de Work Ability IndexWork Ability IndexDe Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk engeestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De vragen brengen de lichamelijke engeestelijke eisen van het werk, de gezondheidstoestand, psychische vitaliteit en hetprestatievermogen in kaart.De WAI is onderdeel van een breed concept van werkvermogen. Het concept levert eenbijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaartte brengen. Het werkvermogen is de resultante tussen de capaciteiten en kenmerken vande persoon enerzijds en kenmerken van het werk anderzijds. Pro Active verstrekt dezevragenlijsten en zorgt voor het advies op organisatie en individueel medewerkers niveau.Kenmerken:- Wetenschappelijk onderbouwd door professor Juhani Ilmarinen (Finish Institute ofOccupational Health)- Goede voorspeller van inzetbaarheid- Praktisch en herhaalbaar
 21. 21. Verbetering van het werkvermogenIndividu:1. Lichamelijke, psychische en sociale gezondheid2. Professionele competentiesWerk:1. Werkomstandigheden2. Organisatie en leiderschap binnen de organisatieDoor het op een juiste wijze nemen van maatregelen ontstaat er een win-win situatie,waarbij het individu en de organisatie profiteren. Uit een Finse meta-analyse blijkt dat dehelft van de economische effecten werd teruggevoerd op een verbeterde gezondheid vande medewerkers en de andere helft op een verhoogde productiviteit.
 22. 22. Dimensies van de WAI1. Kenmerken werk2. Huidige werkvermogen vs. beste werkvermogen3. Werkvermogen in relatie tot de eisen van het werk4. Aantal huidige aandoeningen5. Inschatting beperking werkuitoefening door aandoeningen6. Ziekteverzuim gedurende de afgelopen 12 maanden7. Eigen prognose werkvermogen over 2 jaar8. Psychische vitaliteit / mentale capaciiteitenDe WAI is een screeningsinstrument en geen diagnostisch instrument! Het geeft aan dat ereventueel een probleem is, niet wat de oorzaak van het probleem is. De WAI is dan ookgoed te combineren met andere vragenlijsten.
 23. 23. Toepassen van de WAIToepassing van de WAI kan op individueel en op groepsniveau onder medewerkers in alleleeftijdsgroepen en werksituaties. Deelname is op vrijwillige basis.Individueel niveau:Gebruiken voor het monitoren van het werkvermogen van individuele medewerkers in detijd en het tijdig signaleren van een verminderd werkvermogen. Als screeningsinstrument inkader van PAGO/PMO.De werknemer krijgt met de WAI een goed zicht op de ontwikkeling van zijn of haarinzetbaarheid en dit geeft de mogelijkheid zelf te reflecteren op de gezonde toekomst.Groepsniveau:Analyse op groepsniveau voor functiegroepen, leeftijdsgroepen, afdelingen, etc. tenbehoeve van:- Beleidsontwikkeling op basis van de uitkomsten- Monitoren van ontwikkelingen in werkvermogen in de tijd- Evalueren van de effectiviteit van interventies- Analyseren van determinanten van een verlaagd werkvermogen
 24. 24. Aandachtspunten voor toepassing Gebruiken als screeningsinstrument Inbedden in beleidskader Vrijwillige deelname – waarborgen privacy Lange of korte versie in combinatie met aanvullende vragenlijsten Communicatie en duidelijkheid over vervolg Aansluiten bij regulier PMO en/of medewerkers tevredenheids onderzoek Mogelijkheid tot bieden van een gesprek na vragenlijsten (intern of extern) Onderdeel maken van POP gesprekken
 25. 25. Wetenschappelijke onderbouwing1. Sterke relatie tussen werkvermogen en productiviteit (Molenaar, 2007)2. 10% van het productieverlies kan worden verklaard door gezondheidsklachten met beperkingen zoals deze wordt gemeten in de WAI (Alavinia et al, 2008)3. WAI is een goede voorspeller van het ziekteverzuim in het komende jaar en dan met name het langdurig verzuim (Alavinia, 2008)4. WAI is een goede voorspeller van arbeidsongeschiktheid gedurende een follow-up van gemiddeld 23 maanden (Alavinia, 2008)5. WAI uitkomsten bouwsector – 21% van de mensen met slecht werkvermogen werd arbeidsongeschikt (de Zwart et al, 2001)Work Ability Promotion (Ilmarinen, 1999-2001) geeft een inzicht in de mogelijke manierenom werkvermogen te verbeteren:- Gezondheid- Scholing en competenties- Motivatie en normen & waarden ten opzichte van werk- Werkgerelateerde factoren
 26. 26. StappenplanSamenstellen van projectteam1. Voorbereiding2. Uitzetten3. Analyse4. Terugkoppeling5. Vervolgactiviteiten6. EvaluatiePro Active zorgt voor het advies in al deze stappen en zorgt voor interne borging van deuitkomsten en de nazorg.

×