Folder algemeen versie juli 2013

521 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folder algemeen versie juli 2013

 1. 1.       “Als  je  doet  wat  je  altijd  deed,  krijg  je  wat  je   altijd  kreeg”    (Albert  Einstein)   Veranderen  leidt  tot  succes  
 2. 2.   2       Training,  Coaching  en  Advies  moeten  het  verschil  maken.  Als  deze   activiteiten  niet  leiden  tot  inzet-­‐    en  resultaatverbetering  is  het  zonde   van  het  geld.  Wij  garanderen  successen.   1 Wij  trainen  om  verbeteringen  waar  te  maken.Wij  vinden   het  van  groot  belang  dat  een  training  ertoe  doet.  Daarom   stellen  wij  van  tevoren  duidelijke  doelstellingen  met  u  op!  Want   na  de  training  moet  het  verschil  aantoonbaar  zijn  en   doelstellingen  gerealiseerd  zijn  en  voor  de  toekomst  geborgd   worden.   Wat  maakt  ons  anders  dan  anderen?   Wij  gaan  altijd  voor  resultaat.  Wij  trainen  en  coachen  niet  om   onszelf  bezig  te  houden  maar  om  voor  u  resultaten  te  boeken.   Onze  trainers  verstaan  het  vak.  Zij  hebben  allen  een  bewijsbaar   “track  record”.    Ze  zijn  door  de  wol  geverfd  op  het  gebied  waar   u  de  juiste  ondersteuning  nodig  heeft.  Wij  zijn  betrokken  bij  uw   processen  en  mensen.    Wij  houden  van  mouwen  opstropen  en   aan  de  slag  gaan.  Wel  doordacht  en  met  de  focus  op   verbeteringen.   Wij  inspireren  de  deelnemers  om  de  volgende  stap  te  zetten.   Wij  zorgen  voor  persoonlijk  inzicht  op  het  gebied  van     gedragsvoorkeuren  en  competenties.  Onze  aanpak  is  altijd   proactief.  Van  deelnemers  verwachten  en  verlangen  wij  veel.   De  eerste  stappen  zullen  in  de  trainingen  dan  ook  snel  gezet   worden.    Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  inspirerende  trainers  en   coaches  de  groep  optimaal  inspireren  zodat  veranderingen   vanuit  de  groep  of  het  individu  zelf  tot  stand  komen.  Onze   trainingen  worden  beleefd  en  zijn  een  prachtige  ervaring.  Uw   medewerkers  zullen  gemotiveerd  zijn  en  met  praktische   2 doelstellingen  om  te  verbeteren  daarna  effectief  aan  de  slag  gaan  om   doelstellingen  eenvoudiger  te  realiseren.   Het  spreekt  voor  zich  dat  we  na  de  trainingen,  de  vinger  aan  de  pols   houden  en  de  voortgang  samen  met  u  blijven  bewaken.     Wij  maken  graag  met  u  een  afspraak  om  alle  mogelijkheden  die  wij  u   kunnen  bieden  te  bespreken.         Samen  bouwen  aan  succes   Wij  leggen  geen  stenen!  Wij  bouwen  samen  met  u  een  kasteel.   Wij  geloven  dat  mensen  meer  kunnen  dan  ze  doen.  Dat  prestaties   altijd  vergroot  kunnen  worden.  Vandaag,  morgen  en  alle  dagen   daarna.   “Inspireer  en  neem   mensen  mee  op  de   ladder  van  succes!”    
 3. 3.   3         “  De  kwaliteit  van  onze  activiteiten   moet  gemeten  worden  door  de   veranderingen  die  wij  hebben   gerealiseerd.  Het    resultaat  is  ons   visitekaartje”.  Richard  Walraven     1 Trainingsfilosofie   Positieve  gedragsverandering  van  medewerkers  als  basis  voor   succesvolle  bedrijfsvoering  op  lange  termijn.  Wij  gaan  uit  van   het  totaalbeeld  van  de  mens,  waarbij  iedere  deelnemer  haar  of   zijn  sterke  punten  verder  ontwikkelt  in  overeenstemming  met   zijn  eigen  kwaliteiten  en  ambities.  Hierdoor  stellen  wij    de   deelnemers  in  de  gelegenheid  haar  of  zijn  competenties   optimaal  in  te  zetten  in  het  belang  van  de  onderneming.     Trainingsmethodiek   Succes  op  basis  van  duidelijke  doelstellingen:   1. Intakegesprekken  met  zowel  opdrachtgever  als  een  aantal   toekomstige  deelnemers  en  hun  direct  leidinggevenden,   waarin  wij  ingaan  op  persoonlijke  en  zakelijke   doelstellingen.  Op  basis  hiervan  formuleren  wij  de   trainings-­‐  en  of  coaching  doelstellingen.     2. Informeren     Nadat  wij  overeenstemming  hebben  over  de  opdracht   worden  de  deelnemers  tijdens  een  gezamenlijke  kick-­‐off   geïnformeerd  over  het  komende  trainingstraject.   Voorafgaand  aan  het  traject  krijgen  zij  een  aantal   inspirerende  opdrachten  ter  voorbereiding  aangereikt.     3. Trainingstraject   Op  een  doelgerichte,  interactieve  en  individueel   coachende  wijze  wordt  ingegaan  op  de  aspecten  die  van   belang  zijn  voor  een  effectieve  wijze  van  realiseren  van  de   doelstelingen.  Uit  elke  training  komen  praktijkopdrachten   voort  die  tijdens  de  volgende  sessie  worden  geëvalueerd.       4. Intervalperiode   Tussen  elke  trainingdag  zit  een  intervalperiode  van  3  tot  4   weken.  In  deze  intervalperiodes  passen  de  deelnemers  de   aangereikte  vaardigheden  in  de  praktijk  toe.  Consequente   controle  en  begeleiding  door  de  trainer  tijdens  het  hele   traject  borgt  het  effect  van  de  training  op  langere  termijn.     5. Evaluatiemomenten   We  maken  duidelijke  afspraken  met  opdrachtgever  ten   aanzien  van  evaluatiemomenten  tijdens  het   trainingstraject.  Gedurende  het  traject  heeft  iedere   deelnemer  een  “hot  line”  met  de  trainer  zodat  op  ieder   moment  contact  kan  worden  gezocht.  Vanzelfsprekend   volgt  na  het  complete  traject  een  uitgebreide   terugkoppeling  tijdens  een  vooraf  vastgelegde   evaluatieafspraak.     Resultaten  tellen   Onze  inspanningen  moeten  altijd  leiden  tot  succes,  tot  een   toename  van  de  omzet,  het  resultaat  en  behalen  van   doelstellingen.  Trainen  om  het  trainen  past  niet  bij  ons.  Wij   willen  inspireren  en  resultaten  boeken.  Daarom  hanteren  wij   het  volgende  model  dat  leidt  tot  resultaat.                       Waar  geloven  wij  in?   Wij  geloven  dat  mensen  in  organisaties  altijd  beter  kunnen   presteren  en  dat  de  resultaten  van  een  onderneming  altijd   kunnen  verbeteren.  Wij  ondersteunen  daarbij.  Wij  ontdekken   samen  met  de  deelnemers  wat  er  verbeterd  kan  worden.   Vanuit  de  intrinsieke  waarden  van  medewerkers  gaan  we  op   zoek  gaan  naar  hun  drijfveren.  Wij  geloven  dat  inzicht  in   gedragsvoorkeuren  een  basis  is  voor  succesvol  zijn.  Het   ontwikkelen  van  leiderschap  en  voorbeeldgedrag  zal  leiden   tot  successen  en  veel  meer  plezier  tijdens  en  na  het  werk.   Geluk  en  succes  gaan  hand  in  hand.     2
 4. 4.   4   “Adviseren  is  meekijken,  ontdekken  hoe  het  ook  kan,  anders  kan,   beter  kan.  Geen  wijsneuzerig  gedrag,  maar  mensen  helpen  om   resultaten  te  halen,  veranderingen  te  bewerkstelligen  vanuit   verkregen  inzicht”.    Gerard  Boeters     1   Aanzetten  tot  actie   Een  organisatie  is  een  dynamisch  geheel.  Zij  is   voortdurend  in  beweging  om  aan  te  sluiten  bij  de   veranderingen  in  de  omgeving.  Wij  zorgen  er  voor  dat   zij  haar  doelstellingen  realiseert  in  deze  veranderende   omgeving.       Dit  heeft  een  effect  op  de  eigen  organisatie.  De   organisatiestructuur  wordt  afgestemd  op  de  strategie,   de  bedrijfsprocessen  moeten  aansluiten  en  er  is   aandacht  voor  de  rol  van  de  managers  en  de   medewerkers.  En  dat  terwijl  de  operationele   organisatie  ook  alle  aandacht  vraagt.     Advies   Managers  van  bedrijven  nemen  adviseurs  in  de  arm,   omdat  zij  graag  een  externe  partij  willen  laten   meekijken  naar  hun  situatie.  Immers  een  ‘kijk  van   buitenaf’  kan  zeer  verfrissend  zijn.     Implementeren  van  advies   Adviezen  klinken  soms  zo  simpel,  terwijl  bij  de   implementatie  ervan  de  eenvoud  vaak  complex  blijkt  te   zijn.     Bijvoorbeeld  omdat  er  meer  partijen  bij  het  vraagstuk   betrokken  zijn,  of  omdat  rollen  gedurende  de  rit   veranderen  en  problemen  en  doelen  verschuiven.     Daarom  willen  wij    ook  niet  volstaan  met  het   uitbrengen  van  een  advies.  Wij  verbinden  ons  graag   aan  de  implementatie  van  de  gekozen  oplossing  en   stellen  daarbij  de  volgende  onderwerpen  centraal:   • Het  resultaat  moet  verankerd  zijn  in  de  organisatie   • Organiseren  en  leidinggeven  is  werken  met   mensen   • De  mens  bepaalt  het  succes  of  het  falen  van  de   organisatie.                                 2 Interim-­‐management   Wij  werken  als  interim-­‐manager  in  kleinere  en   middelgrote  organisaties  meestal  op  het  hoogste   niveau,  terwijl  wij  in  grotere  organisaties  direct  onder   het  hoogste  managementniveau  actief  zijn.     De  doelstelling  van  een  opdrachtgever  om  een  interim   manager  in  te  huren  kunnen  zijn:   • het  managen  van  veranderingsprocessen   • crisismanagement   • het  verbeteren  van  de  resultaten  van  afdelingen     • het  tijdelijk  uitoefenen  van  een   managementfunctie  binnen  een  organisatie.             “Persoonlijke  coaching  leidt  tot   inzicht,  met  inzicht  worden   veranderingen  mogelijk  bij   mensen  en  dus  ook  in   organisaties”.    
 5. 5.   5   Met  LIFO® Gedragsstijlenonderzoek  de  basis  leggen  voor  elke   persoonlijke  verandering,  zodat  teams  en  bedrijven  nog  beter  en   effectiever  gaan  werken.  Wat  is  uw  voorkeur  in  gedrag?   Martin  Charles   1 LIFO   LIFO  is  een  afkorting  van  "Life  Orientations".  Een  theorie   over  het  menselijk  handelen,  ontwikkeld  door  Dr.  Allan   Katcher  en  Dr.  Stuart  Atkins.  De  LIFO-­‐methode  is  erop   gericht  prestaties  van  mensen  te  optimaliseren,  en  om   de  sterke  kanten  van  personen  die  moeten   samenwerken  te  stimuleren.  Daardoor  ontstaat  een   beter  klimaat  voor  samenwerking  en  effectieve   probleemoplossing.  De  LIFO-­‐methode  geeft  inzicht  in   gedragsvoorkeur  in  gewone  en  spannings-­‐ conflictsituaties.  De  sterke  eigenschappen  van  iemand   zijn  te  achterhalen  middels  de  scores  op  een   gestandaardiseerde  en  getoetste  vragenlijst.       Wat  wil  de  LIFO-­‐methode  bereiken?   De  LIFO-­‐methode  is  erop  gericht  de  prestaties  van   individuen  en  teams  te  verbeteren.  Dit  gebeurt  door  de   sterke  kanten  van  mensen  die  samenwerken  te   stimuleren,  te  mobiliseren  en  te  coördineren.  Daardoor   zal  een  beter  klimaat  ontstaan  voor  samenwerking,   doeltreffende  besluitvorming  en  effectieve   probleemoplossing.  Dit  draagt  bij  tot  het  streven  van   organisaties  naar  verhoogde  productiviteit  en  verbeterde   kwaliteit.       Wat  is  het  effect  van  een  LIFO-­‐  training  in  uw   organisatie?   Een  LIFO-­‐  training  brengt  de  deelnemers  drie  essentiële   vaardigheden  bij:   • Uw  medewerker  krijgt  inzicht  in  zijn/haar   persoonlijke  gedragsstijl.  Bovendien  leert  men   deze  nog  beter  toe  te  passen  en  productief  te   maken.   • Uw  medewerker  krijgt  begrip  en  respect  voor   het  gedrag  van  anderen,  ook  als  ze  een  andere   gedragsstijl  dan  die  van  zichzelf  prefereren.   • Uw  medewerker  leert  beter  en  productiever   werken  in  teamverband.     De  LIFO-­‐methode  stelt  uw  medewerker  in  staat  samen   met  anderen  gemeenschappelijke  sterkten  effectiever  te   benutten.           2 Bij  dit  alles  zorgen  we  ervoor  dat  de  training  voor  geen   van  de  deelnemers  bedreigend  is.  Dit  is  met  name  zo   omdat  de  training  niet  uitgaat  van  waardeoordelen:  er   wordt  niet  gedacht  in  termen  van  goede  of  verkeerde   stijlen.  Iedere  gedragsstijl  is  goed,  het  gaat  er  echter  om   van  deze  op  een  geschikte  wijze  te  hanteren,  aangepast   aan  het  doel  en  de  vereisten  van  de  communicatie.     Wat  biedt  de  LIFO-­‐  methode  op  langere  termijn?   Met  behulp  van  de  LIFO-­‐methode  wordt  een  directe   relatie  gelegd  tussen  functie,  taken,  werksituatie,   eventuele  werkproblemen  en  de  samenwerking  met   collega’s,  managers,  medewerkers  of  klanten.  Dit  maakt   het  mogelijk  op  alle  niveaus  van  de  organisatie  meer   doeltreffend  te  werken,  nieuwe  samenwerkingsvormen   en  betere  processen  van  besluitvorming  tot  stand  te   brengen.  Een  beter  functionerende  organisatie  en  dus   een  verhoogd  rendement  van  de  mensen  erin,  is  het   uiteindelijke  resultaat.          
 6. 6.   6   “Wij  werken  alleen  met  ervaren  trainers,  coaches  en  adviseurs.  Zij   hebben  allen  een  maatgevende  opleiding  genoten  en  bezitten  een   brede  ervaring  in  hun  vakgebied  als  trainer,  coach  of  adviseur.  Dit  zorgt   ervoor  dat  er  een  betere  interactie  en  acceptatie  ontstaat  tussen  de   opdrachtgever  en  onze  mensen,  wat  vervolgens  resulteert  in  een  beter   resultaat”.  Astrid  Rosdorff   Ik  hou  van  aanpakken,  samen  met  de  groep  resultaten  behalen.     Commercie  zit  mij  in  het  bloed.  Na  jarenlang  in  commerciële  functies  te   hebben  gewerkt  draag  ik  nu  graag  mijn  kennis  over  aan  anderen.     Het  is  fijn  om  mensen  nog  beter  te  laten  presteren,  om  met  elkaar  te  zorgen   dat  verbetertrajecten  tot  meer  omzet  en  resultaat  leiden.  Ik  geloof  dat   passie  in  het  vak  van  trainer  belangrijk  is  om  de  groep  op  sleeptouw  te   nemen.     Een  training  moet  ontspannend  en  leuk  zijn.  Ik  ben  ervan  overtuigd  dat   mensen  veel  sneller  en  beter  leren  als  ze  plezier  hebben  tijdens  de  training.   Daar  waar  de  trainer  zorgt  voor  een  goede  sfeer  is  de  betrokkenheid  van  de   deelnemers  veel  groter.  Het  openstellen  voor  de  gewenste  veranderingen   zal  dan  ook  veel  meer  toenemen.       Het  veranderen  van  gedrag  is  niet  eenvoudig.  We  zijn  zo  gewend  om  de   “dingen”  die  we  doen,  te  doen  zoals  we  het  al  jaren  doen.  Vaak  met  goede   resultaten,  soms  met  wat  mindere.  Het  is  mijn  uitdaging  om  vanuit  de   kernwaarden  en  de  competenties  van  het  individu  mensen  en  groepen  nog   succesvoller  te  laten  zijn.     Als  we  de  kracht  gebruiken  die  we  in  ons  hebben  zijn  we  ook  in  staat  om   nieuwe  krachten  te  ontdekken  en  te  ontwikkelen.  De  ervaring  van  nieuwe   dingen  leren  en  ontdekken  is  inspirerend  voor  iedereen.  Als  deze  ervaring     met  elkaar  gedeeld  wordt  maken  teams  snel  een  fantastische  ontwikkeling   door.  Het  geeft  teams  vleugels  wanneer  ze  ontdekken  dat  ze  met  elkaar   veel  meer  kunnen.             “Verkopen  is  de  verbinding  maken  met  de   klant.  Oprecht,  eerlijk  en  doortastend.  Door   inspirerend  te  verkopen  neemt  de  omzet  toe   en  zijn  klanten  meer  tevreden”.     “Met  beide  benen   op  de  grond.   Hakken  in  de  klei.   Mouwen  opstropen   en  resultaat   gericht”  
 7. 7.   7   “Ik  geloof  in  de  kennis  en  talenten  van  mensen,  zeker  in  sales.  Het  is   geweldig  om  met  mensen  tijdens  de  training    hun  kennis  en  talenten   te  activeren  en  te  stimuleren.”   Marcel  Koreman   1 Mijn  ervaring  inzetten  voor  anderen     Ik  heb  een  brede  kennis  en  ervaring  in  sales   management,  heb  jarenlang,  verschillende   (internationale)  management  functies  gehad  in  de   business-­‐to-­‐business  en  business-­‐to-­‐consumer  sector.  Ik   zie  het  als  mijn  persoonlijke  doelstelling  om  deze  kennis   en  ervaring  te  delen  met  andere  mensen.       In  mijn  verkooptrainingen  spelen  de  deelnemers  een   prominente  rol.  De  groep  is  aan  het  werk  om  nog  beter   te  worden.  Ik  help  ze  daarbij.  Het  is  magnifiek  om  te  zien   dat  mensen  door  middel  van  onze  speciale   trainingsmethodiek  actief  deelnemen  en  grote  stappen   zetten.  Met  “leren  en  oefenen  door  te  doen”    komen  we   tot  het  gewenste  resultaat.     Geweldig  om  in  specifieke  coaching-­‐trajecten  mensen   naar  een  hoger  niveau  te  brengen  zodat  ze  nog  meer   plezier  in  hun  verkoopvak  gaan  beleven  en  hierdoor  nog   succesvoller  worden.  Inspireren  en  motiveren  is  hierbij   mijn  motto.       Met  humor,  inzet  en  maximale  dosis  inlevingsvermogen   werk  ik  graag  met  de  deelnemers  naar  een  vastgesteld   doel.  Lol  in  je  werk,  succesvol  verkopen  en  goed  luisteren   naar  je  klant  zodat  je  snel  kan  reageren  en  acteren.    Het   gaat  allemaal  om  omzetkansen  te  zien  en  te  benutten.       2 “Mijn  motivatie  en   gedrevenheid  zorgt   voor  betrokkenheid   van  de  groep.”   “Ik maak graag van een team een kampioensteam”.    
 8. 8.   8   “Wij  trainen,  coachen  en  adviseren  om  iets  te  betekenen,  om  samen   met  u  resultaten  te  boeken.  Op  individueel-­‐  ,  groeps-­‐  en   ondernemingsniveau.  Resultaat  is  altijd  onze  output!”   Verkooptraining   De  training  leidt  de  deelnemer  door  het  gehele  verkoopproces,  van  prospecting  tot  een   succesvol  relatiebeheer.  In  de  training  ligt  daarbij  de  nadruk  op  het  versterken  van  de   praktijkgerichte  inzet  van  mentale  gedragselementen  en  een  strategische  aanpak  van  het   verkoopproces.     Inspirerend  leiderschap  en  management   De  training  geeft  handvatten  voor  de  omgang  met  medewerkers  en  leidinggevenden  en  reikt   de  deelnemers  de  nodige  teamvaardigheden  aan.  Tevens  heeft  de  training  tot  doel  om  de   positieve  instelling  met  betrekking  tot  veranderingsprocessen  te  versterken.     Strategisch  management   De  basis  van  deze  training  is  vergelijkbaar  met  de  managementtraining.  Aanvullend  op  dit   programma  wordt  aandacht  besteed  aan  strategische  besluitvormingsprocessen.    Het  nemen   van  toekomstgeoriënteerde  beslissingen  vergt  overzicht,  creativiteit  en  durf.  In  deze  training   staat  de  daarbij  benodigde  instelling  en  werkwijze  centraal.     Klantgerichte  communicatie   De  training  heeft  tot  doel  om  een  duurzaam  en  prettig  contact  op  te  bouwen  met  klanten  en   collega's.  Voor  een  klantgerichte  manier  van  communiceren  is  de  juiste  persoonlijke   instelling  het  fundament  en  zal  als  zodanig  dan  ook  als  basis  dienen  voor  alle   communicatieve  tools  die  worden  aangereikt  in  deze  training.     Presentatietechnieken   De  training  heeft  tot  doel  de  deelnemer  de  mentale-­‐  en  inhoudelijke  bagage  te  geven  die   nodig  is  voor  het  geven  van  een  goede  presentatie.  Daarbij  leert  de  deelnemer  om  te   gaan  met  de  spanning  die  het  geven  van  een  presentatie  met  zich  mee  brengt.   Verschillende  aspecten  worden  belicht  in  deze  training,  zoals  de  onderbewuste  aspecten   die  een  grote  rol  spelen  bij  het  zeker  overkomen  tijdens  het  geven  van  een  presentatie  en   de  non-­‐verbale  en  verbale  communicatie.    
 9. 9.   9   Onze  trainers,  coaches  en  adviseurs  werkten  onder  andere  voor:  
 10. 10.   10     Lorem  Ipsum  Dolor   Stairwaysgroep  bv.  Molenlaan  17  b,  1422  XN  Uithoorn,  T:  (0297)  52  16  33,    info@stairwaysgroep.nl   www.stairwaysgroep.nl    

×