Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Diagnostischereferentieniveau’s enkwaliteit van zorgInspectie voor de GezondheidszorgL.W.Meinders, InspecteurTitel van pre...
Inspectie voor de Gezondheidszorg   140 inspecteurs   370 medewerkers   4 Districten   Verantwoordelijk voor het t...
IGZ en VWS:stralingstoepassingen  Beleid  directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)  ° beleid  Toezich...
Inspectie voor de GezondheidszorgMotto:“Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg”4              ...
Wat is verantwoorde zorg?•  Effectief•  Veilig•  Patientgericht•  ToegankelijkEn: Zorg die ook verantwoord wordt!5  ...
Focus: patiëntveiligheid6             Titel van presentatie | datum van presentatie
Hier werk je veilig of je werkt hier niet     Eindrapportage Shell Nederland (2004)      Sneller Beter. Veilighe...
PatiëntveiligheidAanpak: patiëntveiligheid niet meer vrijblijvend• Beleid Minister voor alle sectoren in de gezondheidszor...
Veiligheid en radiologie?9              Titel van presentatie | datum van presentatie
Stralingsbescherming van de patiëntwaarom?AlgemeenErnstige acute gezondheidsschade door zeer hogestralingsdosesKans op eff...
Stralingsbescherming van de patiënt3 uitgangspunten voor de stralingsbeschermingrechtvaardiging van blootstelling: nut/noo...
Dosisreferentieniveau’s?Artikel 59 BSOnze Minister bevordert de vaststelling en het gebruik van diagnostischereferentieniv...
Stralingsdosis door medischediagnostiek blijft toenemen 24februari 2009De gemiddelde stralingsdosis perinwoner als gevolg ...
DRN kan helpen?Accounting for Body Size Reduces Radiation Dose DuringPediatric CTLast Updated: 2009-05-05 18:38:09 -0400 (...
Enquete afdelingen radiologie (2008)• Dosisbeperkende maatregelen• Protocollering• Dosisregistrate• Dosisevaluatie• Themat...
16  Titel van presentatie | datum van presentatie
17  Titel van presentatie | datum van presentatie
18  Titel van presentatie | datum van presentatie
19  Titel van presentatie | datum van presentatie
20  Titel van presentatie | datum van presentatie
21  Titel van presentatie | datum van presentatie
22  Titel van presentatie | datum van presentatie
23  Titel van presentatie | datum van presentatie
Conclusies•Verbeteringen mogelijk op afdelingen radiologie•DRN’s kunnen daarbij helpen•DRN’s moeten daarvoor worden ingebe...
Dosis referentieniveau’s en verantwoorde zorgVerantwoorde zorg:• indicator voor de kwaliteit van de radiologische zorg• st...
Toezicht in de gezondheidszorg Verantwoordelijkheid van zorgaanbieders: intern toezicht   kwaliteitsysteem professionals...
Standaarden DRN: NCS publicaties• Diagnostische referentieniveaus in Nederland Fase I• Diagnostische referentieniveaus Fas...
Hoe verder?Dosis Referentie Niveau’s Veel bereikt: “een norm is gezet”Maar Opstellen DRN’s moeten systemtisch worden bijge...
Alles is mogelijk!29          Titel van presentatie | datum van presentatie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

18. drn & kwaliteit zorg, meinders

813 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

18. drn & kwaliteit zorg, meinders

 1. 1. Diagnostischereferentieniveau’s enkwaliteit van zorgInspectie voor de GezondheidszorgL.W.Meinders, InspecteurTitel van presentatie | datum van presentatie
 2. 2. Inspectie voor de Gezondheidszorg 140 inspecteurs 370 medewerkers 4 Districten Verantwoordelijk voor het toezicht op: + 800.000 professionals + 3000 instituten (60.000 adressen) + 1000 fabrikanten2 Titel van presentatie | datum van presentatie
 3. 3. IGZ en VWS:stralingstoepassingen Beleid directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) ° beleid Toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ° Advisering AgentschapNL ten aanzien van vergunningen ° handhaving naleving wetgeving ° onderzoek bij calamiteiten / meldingen3 Titel van presentatie | datum van presentatie
 4. 4. Inspectie voor de GezondheidszorgMotto:“Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg”4 Titel van presentatie | datum van presentatie
 5. 5. Wat is verantwoorde zorg?• Effectief• Veilig• Patientgericht• ToegankelijkEn: Zorg die ook verantwoord wordt!5 Titel van presentatie | datum van presentatie
 6. 6. Focus: patiëntveiligheid6 Titel van presentatie | datum van presentatie
 7. 7. Hier werk je veilig of je werkt hier niet Eindrapportage Shell Nederland (2004) Sneller Beter. Veiligheid in de zorg. 7 Titel van presentatie | datum van presentatie
 8. 8. PatiëntveiligheidAanpak: patiëntveiligheid niet meer vrijblijvend• Beleid Minister voor alle sectoren in de gezondheidszorg• Meetbare, ambitieuze doelstellingen geformuleerd• Resultaatverplichting2012 instellingen hebben een VMS•Veiligheidsbeleid•VIM•Prospectieve en retrospectieve risicoanalyse•Cultuur•Monitoring en verbeteren8 Titel van presentatie | datum van presentatie
 9. 9. Veiligheid en radiologie?9 Titel van presentatie | datum van presentatie
 10. 10. Stralingsbescherming van de patiëntwaarom?AlgemeenErnstige acute gezondheidsschade door zeer hogestralingsdosesKans op effecten op lange termijn door lagestralingsdosis(kanker, leukemie, genetische schade)MedischMedische blootstelling resulteert in 25% van decollectieve bevolkingsdosisPatiënt dosis varieert van zeer laag tot zeer hoog,noodzaak voor dosisbeheersing voor patiënt Stralingsbescherming = veiligheid van depatiënt10 Titel van presentatie | datum van presentatie
 11. 11. Stralingsbescherming van de patiënt3 uitgangspunten voor de stralingsbeschermingrechtvaardiging van blootstelling: nut/noodzaakoptimalisatie van de dosis: ALARAgrenzen aan toelaatbare blootstelling:GEEN DOSISLIMIETEN11 Titel van presentatie | datum van presentatie
 12. 12. Dosisreferentieniveau’s?Artikel 59 BSOnze Minister bevordert de vaststelling en het gebruik van diagnostischereferentieniveaus voor radiodiagnostische verrichtingen als bedoeld in artikel53, eerste lid, alsmede het opstellen van protocollen terzakeWaarom? Geen individuele dosislimieten optimalisatie grotere nadruk op rechtvaardiging en noodzaak consensus doses marges i.h.k.v. good medical practice bij overschrijding passende inspectie en zo nodig corrigerend optreden12 Titel van presentatie | datum van presentatie
 13. 13. Stralingsdosis door medischediagnostiek blijft toenemen 24februari 2009De gemiddelde stralingsdosis perinwoner als gevolg van medischediagnostiek neemt sinds 2002 toemet circa 6 procent per jaar. In2007 was de gemiddelde dosisper inwoner 0,7 millisievert(mSv), wat in vergelijking metandere Europese landen nogsteeds laag is. Dit blijkt uit eennieuwe inventarisatie van hetRIVM.13 13 Titel van presentatie | datum van presentatie
 14. 14. DRN kan helpen?Accounting for Body Size Reduces Radiation Dose DuringPediatric CTLast Updated: 2009-05-05 18:38:09 -0400 (Reuters Health)By Karla GaleNEW YORK (Reuters Health) - Adjusting the amount ofradiation according to a childs size instead of age and weightcan significantly reduce radiation dose during computedtomography (CT), while maintaining acceptable imagequality, according to research conducted at the ClevelandClinic Childrens Hospital in Ohio.14 14 Titel van presentatie | datum van presentatie
 15. 15. Enquete afdelingen radiologie (2008)• Dosisbeperkende maatregelen• Protocollering• Dosisregistrate• Dosisevaluatie• Thematisch Toezicht afdelingen Radiologie15 15 Titel van presentatie | datum van presentatie
 16. 16. 16 Titel van presentatie | datum van presentatie
 17. 17. 17 Titel van presentatie | datum van presentatie
 18. 18. 18 Titel van presentatie | datum van presentatie
 19. 19. 19 Titel van presentatie | datum van presentatie
 20. 20. 20 Titel van presentatie | datum van presentatie
 21. 21. 21 Titel van presentatie | datum van presentatie
 22. 22. 22 Titel van presentatie | datum van presentatie
 23. 23. 23 Titel van presentatie | datum van presentatie
 24. 24. Conclusies•Verbeteringen mogelijk op afdelingen radiologie•DRN’s kunnen daarbij helpen•DRN’s moeten daarvoor worden ingebed in hetkwaliteit/veiligheidsssysteem van de afdeling radiologie24 Titel van presentatie | datum van presentatie
 25. 25. Dosis referentieniveau’s en verantwoorde zorgVerantwoorde zorg:• indicator voor de kwaliteit van de radiologische zorg• sturingsinformatie voor de kwaliteitborging• veiligheid:vergroot de veiligheid bij radiologische verrichtingen•Transparantie: belangrijke stap in het transparant maken vanprestaties van afdelingen radiologie25 Titel van presentatie | datum van presentatie
 26. 26. Toezicht in de gezondheidszorg Verantwoordelijkheid van zorgaanbieders: intern toezicht kwaliteitsysteem professionals (beroepsuitoening, visitatie) kwaliteitsysteem zorginstellingen (indicatoren, VMS, interne audits) Verantwoordelijkheid van veldpartijen: horizontaal toezicht zorgaanbieders – zorgverzekeraars – patiëntenorganisaties brancheorganisaties + kennisinstituten Verantwoordelijkheid van de Inspectie: verticaal toezicht handhaven (adviseren, stimuleren, drang, dwang,initiëren, regiseren) Toezicht is alleen mogelijk op basis van standaarden / normen / richtlijnen!26 Titel van presentatie | datum van presentatie
 27. 27. Standaarden DRN: NCS publicaties• Diagnostische referentieniveaus in Nederland Fase I• Diagnostische referentieniveaus Fase IIGeeft invulling aan de verantwoordelijkheden van het veld zoalsbeschreven in de Kwaliteitswet zorginstellingen.Opgesteld door alle betrokken beroepsverenigingen:NVKF, NVRL, NVvRTe beschouwen als een veldstandaardIGZ toetst de kwaliteit van de zorg aan de hand vanveldstandaarden.27 Titel van presentatie | datum van presentatie
 28. 28. Hoe verder?Dosis Referentie Niveau’s Veel bereikt: “een norm is gezet”Maar Opstellen DRN’s moeten systemtisch worden bijgesteld, een structuur daarvoor is nodig Moet onderdeel worden van het kwaliteit/veiligheidssysteem van de afdeling radiologie Draagvlak en bijdrage van wetenschappelijke en beroepsverenigingen is blijvend nodigIGZ: Thematisch Toezicht Radiologie in 201128 Titel van presentatie | datum van presentatie
 29. 29. Alles is mogelijk!29 Titel van presentatie | datum van presentatie

×