Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drn kinderradiologie nvmbr 1nov11

1,777 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drn kinderradiologie nvmbr 1nov11

 1. 1. Diagnostische Referentieniveaus(DRN’s) in de kinderradiologie? Dirk Zweers Mbb, plaatselijk stralingsdeskundige 2010-2011 0,4 fte projectmedewerker DRN-3 Afdeling Radiologie LUMC
 2. 2. Inhoud presentatie •Definitie DRN •Context DRN’s in Kinderradiologie •Geschiedenis DRN’s •Beleid DRN’s in Nederland •Veldstudie DRN-3, 2010-2011 •DRN’s kinderradiologie •Toekomst DRN’s in NLNVMBR symposium Radiologie 1nov11 2
 3. 3. Definitie DRN • Diagnostische referentieniveaus zijn dosiswaarden m.b.t. karakteristieke radiodiagnostische verrichtingen. • Deze hebben betrekking op de stralingsbelasting van patiënten met een normaal postuur, of op standaardfantomen. • Waarde als kwaliteitsinstrument.NVMBR symposium Radiologie 1nov11 3
 4. 4. DRN als kwaliteitsinstrument• Dit toestel en onderzoeksmethode voldoen waarschijnlijk niet aan het DRN!
 5. 5. Context DRN in Kinderradiologie •DRN = kwaliteitsinstrument •Kwaliteit <> optimalisatie blootstelling •Kinderen: hoger risico op kansgebonden effecten na blootstelling ioniserende straling •Volwassenen: risicogetal 4,5 % / Sv •Kinderen 0-16 jaar: 2 à 3 maal hogerNVMBR symposium Radiologie 1nov11 5
 6. 6. Geschiedenis DRN’s •Vanaf midden jaren 80 20e eeuw •EURATOM bevindingen: Zéér grote spreiding in dosiswaarden bij vergelijkbare beeldkwaliteit binnen Europa •Via EU directief naar wetgeving afzonderlijke lidstaten, → Bs 2001NVMBR symposium Radiologie 1nov11 6
 7. 7. Een Europese veldstudie …. 1991NVMBR symposium Radiologie 1nov11 7
 8. 8. NVMBR symposium Radiologie 1nov11 8
 9. 9. Vastgestelde DRN’s in Europa …thorax opname 0.45 Gy.cm2 DRN PA Thorax opname 0.4 = DRN NL Toegevoegde 0.35 waarde DRN 0.3 in NL: 0.25 0.2 Definitie van 0.15 streefwaarden, 0.1 te bereiken 0.05 door optimalisatie 0 ijk d d ie SA K en n n U g kr la la ed beeldketen U el er an ts B Sw ui its Fr D ZwNVMBR symposium Radiologie 1nov11 9
 10. 10. PROJECT: Diagnostische Referentieniveaus in Nederland • Een projectgroep met vertegenwoordigers uit het werkgebied van medisch diagnostische stralingstoepassingen heeft, in samenwerking met Ministerie VWS, twee DRN publicaties tot stand gebracht.NVMBR symposium Radiologie 1nov11 10
 11. 11. •Fase 3 DRN: samenvoegen rapporten, bevindingen controleren aan werkelijke situatie + =NVMBR symposium Radiologie 1nov11 11
 12. 12. Doelstelling DRN rapport• Het werkveld bieden van: • Getalswaarden voor de diverse DRN’s volwassenen- en kinderradiologie • Onderbouwing methode • Beschrijving methodiek • Mogelijkheden voor inbedding praktijk• Het uitgangspunt was en is eenvoud en praktische toepasbaarheid.
 13. 13. Taakgroep DRN, beroepsverenigingen, AFKO’s: • NVKF • NVMBR (Sectie Straling) • NVNG • NVvR • NVS • Onder paraplu Ned. Comm. Str.dosimetrie platform Stralingsbescherming in het Ziekenhuis.NVMBR symposium Radiologie 1nov11 13
 14. 14. DRN-3, Veldstudie • 39 instellingen / locaties benaderd • Verzamelen dosisparameters (DOP / opname, CTDI / DLP scanvolume) en gewicht / (lengte) cohorten patiënten • X-Thorax PA, X-Boz / bekken, CT vraagstelling longembolie en buik-abces. • Idem toestel / protocol parameters • Live controle DOP metersNVMBR symposium Radiologie 1nov11 14
 15. 15. Ervaringen verzamelen parameters • Bij dedicated toestel (één type verrichting): TOP! • Bij buckytoestellen: afhankelijk van roulatiemodel / patiëntaanbod: wisselend • Bij CT: sterk wisselend, vooral door hoge dynamiek op CT secties. • Elektronische datacollectie: toekomst!NVMBR symposium Radiologie 1nov11 15
 16. 16. Vergelijking DOP meters, afwijking bepalenNVMBR symposium Radiologie 1nov11 16
 17. 17. Correctiefactoren DOP –’meters’ • IEC norm 60580: tolerantie 25 % • PTW-kalibratie ‘uncertainty’: 5% • Bevindingen controles DOP veld t/m 29nov10: •N = 46 • Range 0,78 – 1,51 • Gem. 0,997 • Mediaan 0,955 • Sdev. 0,1392NVMBR symposium Radiologie 1nov11 17
 18. 18. Eenheden Dosis x Oppervlakte Product?!NVMBR symposium Radiologie 1nov11 18
 19. 19. Eenheid DOP (1) •Aangetroffen ‘in het veld’: •mGy x cm2 •cGy x cm2 •dGy x cm2 •Gy x cm2 •Gy x m2NVMBR symposium Radiologie 1nov11 19
 20. 20. Eenheid DOP (2) •Voorstel: UITSLUITEND SI-stelsel gebruiken, dus: •micro, milli of hele Gy x m2 •Handig aan gebruik µGy x m2: zelfde getal als cGy x cm2 ! •Nb.: DICOM gebruikt dGy x cm2 •DOP converter op website!NVMBR symposium Radiologie 1nov11 20
 21. 21. DOP-converter voor verschillende DOP- eenheden, zie www.referentieniveau.nlNVMBR symposium Radiologie 1nov11 21
 22. 22. Hoe controleren we waarden ‘uit het veld’ aan DRN’s • Lijst dosisparameter / lichaamsgewicht in Excel ‘solver’ • Solver knikkert rare dosiswaarden en doses zonder gewicht eruit • Solver berekent best passende curve door puntenwolk • Snijpunt curve en x-as waarde 76,4 kg. is geïntrapoleerde dosiswaarde welke wordt vergeleken aan DRN of haalbare waardeNVMBR symposium Radiologie 1nov11 22
 23. 23. Voorbeeld DRN check X-thorax PA • DRN 12, streefwaarde 6 µGy x m2 y = 0,1557e0,0176x X-Th. PA Zhs. X; n = 37 R2 = 0,7858 1,40 1,20 DOP dGy*cm2 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Gewicht, kgNVMBR symposium Radiologie 1nov11 23
 24. 24. Veldstudie, X-thorax PA - DOP 0.12 0.1 DOP, Gy.cm2 0.08 0.06 0.04 0.02 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
 25. 25. Bepaling DRN’s kinderradiologie•Verrichtingen: X-thorax AP/PA, X- BOZ / X-bekken AP•MCUG•CT Brein•Leeftijdscategoriën: neonaat, 1-, 5- en 10-jarigen (bij CT brein)•Mediaan uit DOP waarden / cohort
 26. 26. DOP vs. Gewicht X-th. AP/PA vijfjarigen, CR systeem X-thorax AP/PA CR systeem; DOP vs. gewicht 5-jarigen Mediaan DOP 2,19, n=12 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00DOP (µGy*m2) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Gewicht (Kg)
 27. 27. X-bekken AP éénjarigen, elektronische verzameling X-bekken AP K21 E-collectie van 2 jaar; lft. 1,00-1,97 jaar mediaan DOP 0,67 n=131 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1DOP (µGy*cm2) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,95 1,15 1,35 1,55 1,75 1,95 Leeftijd (Jaar)
 28. 28. DRN’s kinderradiologie neonaat, 1- en 5 jarigen• Waarden in µGy*m2, 0 en 1 jarigen zonder rooster• X-Thorax AP/PA, resp 0 / 1 / 5 jarigen • DRN’s 1,5 / 2,0 / 5,0 ; haalbaar: helft van elke waarde• X-Boz AP, idem • DRN’s 1,5 / 10 / 25; haalbaar: helft van elke waarde
 29. 29. Uitdagingen DRN kinderradiologie•Grote spreiding dimensies binnen leeftijdscohorten•Lengte / gewicht buiten beschouwing•Mediaan DOP uit leeftijdscohorten
 30. 30. Toekomst DRN in Nederland• Website, gebruikerservaringen• Periodiek actualiseren DRN’s op geleide Ned. Comm. Voor Stralingsdosimetrie (beroepsverenigingen!).• Elektronische datacollectie, pril stadium, ‘markt’ lijkt dit te gaan oppikken.
 31. 31. Aantallen bruikbare records alle X-bekkens liggend AP, handmatig versus elektronisch Kamer Bruto # / Onlees- Vaag! Netto # # elektr. 3 baar: bruikbaar uit 3 van maanden 24 mnd. 21 34 2 2 30 189 22 27 3 1 24 111 23 23 4 2 17 89NVMBR symposium Radiologie 1nov11 31
 32. 32. Take Home Points / Boodschappenlijst• Toepassen DRN systematiek = tegen stralingsbewusteloosheid• DRN’s kinderradiologie ‘in de groei’• Beeldkwaliteit ook belangrijk• Ken uw dosimeter!• Van CR naar DR?: begin bij kinderbucky!• Website, div. documenten, DOP- converter, etc.
 33. 33. www.referentieniveau.nl•Bevat o.a.: •Achtergrondinformatie DRN •Div. documenten •PDF’s van div. presentaties •DOP- eenheden converter
 34. 34. Samenstelling taakgroep DRN, aftiteling• Kerngroep: • Wouter Veldkamp (voorzitter), Koos Geleijns, Dirk Zweers• Volledige groep, kerngroep + • Arjen Becht, Ramona Bouwman, Ad den Boer, Cecile Crompvoets-Jeukens, Tanya Geertse, Herma Holscher, Willy Hummel, Rutger-Jan Nievelstein, Paul Stoop, Arnold Schilham, Geert Streekstra, Enno van der Velde

×