Icuro

770 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Icuro

 1. 1. Accreditatie – indicatoren – toezicht: naar een geïntegreerde benadering in de Vlaamse algemene ziekenhuizen Vera De Troyer Q&S Stafmedewerker ICUROJohan Hellings, afgevaardigd bestuurder ICURO en deeltijds docent Uhasselt VBVK Congres Antwerpen, 24 november 2011
 2. 2. ICURO?• Koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners• Ontstaan in 2010 uit de Nederlandstalige Kamer van het Verbond van Openbare Verzorgingsinstellingen (VOV)• Samenwerkingsakkoord met Zorgnet Vlaanderen met complementaire focus en krachtenbundeling • Algemeen ziekenhuisbeleid = Zorgnet Vlaanderen focus voor alle Vlaamse ziekenhuizen • Quality and Safety = ICURO-focus met uitgebouwde werking aangaande Q & S toegankelijk voor alle Vlaamse ziekenhuizen. Contactpersoon: vera.detroyer@icuro.be Q & S stafmedewerker. • ICURO-moto = “open en samen voor kwaliteit” • ICURO richt zich daarnaast ook op de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking2 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 3. 3. De maat van kwaliteitszorg• „The degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge’ (IOM):• Cfr A. Vleugels een goede definitie omdat: • zij verwijst naar het individu én naar de collectiviteit; • Zij combineert de zorgvrager-dimensie van kwaliteit met de verstrekker-dimensie waarbij de tweede dimensie in functie staat van de eerste; • zij drukt kwaliteit uit in termen van te bereiken gezondheidstoestand en verwijst daarmee expliciet naar resultaatsgerichtheid; • zij impliceert een notie van meetbaarheid.3 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 4. 4. Internationale evoluties:Tallinn Charter We, the Member States, commit ourselves to: • promote transparency and be accountable for health system performance to achieve measurable results; • make health systems more responsive to people’s needs, preferences and expectations while recognizing their rights and responsibilities with regard to their own health.4 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 5. 5. Internationale evoluties: EU-richtlijn “Whenever health care is provided, it is vital for patients to ensure: • clear information that enable people to make informed choices about their healthcare; • mechanisms for ensuring the quality and safety of the health care that is provided; • continuity of care between different treating professionals and organisations; • and mechanisms to ensure appropriate remedies and compensation for harm arising from healthcare.”5 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 6. 6. Reeds in 2002: EU-Patiëntenrechten Charter8. Right to the observance of quality standards Each individual has the right of access to high quality health services on the basis of the specification and observance of precise standards.9. Right to safety Each individual has the right to be free from harm caused by the poor functioning of health services, medical malpractice and errors, and the right of access to health services and treatments that meet high safety standards.6 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 7. 7. Inzicht en besef dat zorg veiliger kan• We mogen er van uitgaan dat in 2 à 3 % van de ziekenhuisopnames vermijdbare schade optreedt, maar dat er ook grote verschillen zullen zijn tussen ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten.• We hebben een goed zicht op het ontstaan van incidenten met schade voor de patiënt in de ziekenhuiszorg en we weten ook behoorlijk goed hoe we dergelijke incidenten kunnen voorkomen.• We beseffen goed dat de veiligheid van de patiënt in sterke mate verbeterd kan worden als er volgens de standaarden gehandeld wordt in een veiligheid management systeem, goed gekaderd in het kwaliteitsysteem van het ziekenhuis.7 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 8. 8. De uitdaging van het implementerenEr is geen gebrek aan evidenties om de zorg veiliger te maken: • Vakkennis en competentie van de professionals • Goed opgebouwd en volledig dossier • Patiënt actief betrekken en vragen stellen stimuleren • Positief werkklimaat en goede samenwerking in team • Volledig medicatievoorschrift • Permanente handhygiëne • Sluitende identiteitscontrole • Systematische checks in het operatiekwartier • …De moeilijkheid bestaat er in om deze evidenties op een sluitende wijze te implementeren in de praktijk.8 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 9. 9. Implementeren en inbedden = niet evident• Improving a service is now an essential part of running it• Research shows that many start an improvement, fewer finish successfully, and even fewer develop a shared and sustained capacity in their service to make and lead improvement• A focus on implementation appears to be important in leading improvement Ovretveit J. Improvement leaders: what do they and should they do? A summary of a review of research, QSHC, 2010, 19, 490-492.9 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 10. 10. Veiligheid Management Systeem (VMS) Risico-inventarisatie Analyse van incidenten/complicaties V Uitbouwen preventieve barrières M Veiligheidscultuur ontwikkelen Betrokkenheid interacties patiënten, S verwanten en huisarts Aandacht voor zorgverstrekker betrokken bij incident met schade10 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 11. 11. Belang van de context en de relaties: veiligheidscultuur • Het besef van de context en de onderlinge relaties op de weg naar meer veilige zorg - veiligheidscultuur - wordt internationaal vastgesteld. • We weten uit onderzoek op welke vlakken we beter kunnen – concrete verbeteracties - en hoe belangrijk de lerende organisatie is. • Veiligheidscultuur is, als onderdeel van een VMS, een kritische succesfactor op de weg naar meer veilige zorg. • Mensen aan de top van een organisatie - alle leidinggevenden - zijn belangrijke cultuurdragers.11 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 12. 12. Zorg voor ‘second victim’ • Nog niet echt geïntegreerd als een belangrijk aspect van een VMS • Organisatie heeft de verantwoordelijkheid om: • een kader en ondersteunende context te ontwikkelen; • te begrijpen wat er precies gebeurd is; • te achterhalen waarom dit gebeurde (ook latente faalwijzen); • concrete verbeteracties te ontwikkelen. • Noodzaak aan verdere uitdieping: cfr aparte studiedag op 16 januari 2012 om 17.00 u in Leuven en doctoraatsonderzoek - Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap & Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven: warm aanbevolen aan alle leidinggevenden in de ziekenhuizen12 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 13. 13. Nood aan systematiek en samenhang • Professionele standaarden = werken met vakbekwame en gemotiveerde professionals is essentieel voor de (kwaliteit en de) veiligheid van de zorg, zowel aangaande diagnose als behandeling. • Projecten en initiatieven aangaande de veiligheid van de zorg kunnen niet zonder een kader: veiligheid management systeem. • Veilige zorg en kwaliteitsvolle zorg samenhangend benaderen via: accreditatie – indicatoren – internationale guidelines en standaarden - nieuw Vlaams toezichtmodel en daarbij ook de Q & S-projecten van de FOD integreren.13 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 14. 14. Samenhang en systematiek Toezicht Accreditatie door de overheid Proces- en outcome- indicatoren14 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 15. 15. Geïntegreerde en systematische benadering Ziekenhuisaccreditatie – Wat? Definitie Toezicht Accredi- tatie door de overheid Het geheel van initiatieven die gericht zijn op de externe evaluatie van een Proces- en outcome- ziekenhuis tegen vooraf gedefinieerde, indicatoren expliciete en gepubliceerde standaarden met het oog op het bevorderen van continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg15 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 16. 16. Geen eigen Bel/Vl accreditatieorgaan? • Te weinig kritische massa • Keuze voor internationale focus • ISQua launched its International Accreditation Programme (IAP) in 1999. This is the only international programme that Accredits the Accreditors. • www.niaz.nl • www.jointcommissioninternational.org/european/ • Jessa ziekenhuis Hasselt met NIAZ en UZLeuven met JCI toonden de weg • Belangrijke groep Vlaamse NIAZ-auditoren kregen opleiding en praktijkgerichte ervaring16 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 17. 17. Geïntegreerde en systematische benadering Ziekenhuisaccreditatie – Waarom? Doelstellingen accreditatie: • meer dan een label aan de muur Accredi- Toezicht tatie door de • methodiek om systematisch en gestructureerd overheid hoge Q van zorg te bieden Proces- en • hulpmiddel om EB handelingen te kunnen outcome- implementeren en doorvoeren (safe surgery indicatoren checklist, time out, identificeren… ) • cultuur van veiligheid en Q creëren die streeft naar continue verbetering  veiligheidsmanagementsysteem logisch gevolg • bijkomend maar belangrijk: vertrouwen in- en externe partners, efficiënte werkomgeving, tevredenheid medewerkers, patiëntgerichtheid, veiligheidscultuur17 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 18. 18. Geïntegreerde en systematische benadering Ziekenhuisaccreditatie – korte stand van zaken • Bevraging stand van zaken juni 2011 (respons: 35/40) Toezicht Accredi- door de • 6 ziekenhuizen: formele keuze JCI(4 voorkeur) tatie overheid • 6 ziekenhuizen: formele keuze NIAZ (3 voorkeur) • 21 ziekenhuizen formeel akkoord RvB Proces- en outcome- • 18 ziekenhuizen positief advies Medische Raad indicatoren • Ondersteuning door ICURO Werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie”: participatie van 41 ziekenhuizen • Nieuwe accreditaties: enkele ZH-en in 2012, meerdere in 2013, grotere groep in 2014, …18 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 19. 19. Geïntegreerde en systematische benadering Proces- en outcome-indicatoren: wat? • Definitie indicator: Accredi- Toezicht • A measurement tool, screens, or flags that door de tatie overheid are used as guides to monitor, evaluate and improve the quality of patient care, Proces- en clinical support services and outcome- indicatoren organizational function that affect patient outcomes (Mainz) • Aim to measure the extent of the application of ‘good’ health care (Mantz) • Kenmerken van een goed meetinstrument: valide, betrouwbaar, gevoelig, sensitiviteit, specificiteit, evidence based karakter, relevant voor de zorgpraktijk19 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 20. 20. Geïntegreerde en systematische benadering Proces- en outcome-indicatoren: wat? • Structure indicator: Toezicht attributes of the settings in which care occurs Accredi- tatie door de overheid  health system characteristics (material and human resources, organizational structure) Proces- en • Process indicator: outcome- indicatoren assess what the provider did for the patient and how well it was done • Outcome indicators: are states of health or events that follow care and may be affected by health care  5 D’s: death, disease, discomfort, dissatisfaction, disability20 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 21. 21. Geintegreerde en systematische benarding proces- en outcome-indicatoren: uitdagingen - In het ontwerpen van indicatoren - In het verzamelen van de nodige data - In het interpreteren van de inzichten - In het begrijpbaar maken - In het werken met indicatoren op weg naar verbetering - In het publiek kenbaar maken - … Daarom nood aan: - stevige methodologie, - bereidheid om multidisciplinair samen te werken, - ondersteuning in de dataverzameling en -verwerking, - praktijkgericht onderzoek naar optimale implementatie. - …21 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 22. 22. Geïntegreerde en systematische benadering Vlaamse Quality Indicatorproject • Ondertekening protocol 1 juni 2011 • Appreciatie voor de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen voor commitment • constructieve samenwerking met Vlaamse Toezicht Overheid Accredi- tatie door de • meerwaarde om data op een confidentiële overheid manier te kunnen stockeren (TTP) Proces- en • afgestemd op andere initiatieven outcome- • Samenwerking met Vlaams indicatoren Patiëntenplatform, mutualiteiten, universiteiten, Vlaamse verpleegunie, … • Participatie van ziekenhuizen (geheel of gedeeltelijk) op basis van vrijwilligheid22 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 23. 23. Geïntegreerde en systematische benadering Proces- en outcome-indicatoren Definitie: Instrument voor het zichtbaar maken van bepaalde Accredi- aspecten van de kwaliteit van de zorg (Vleugels). Toezicht tatie Doelstelling  op een systematische wijze de Q van de zorg opvolgen met als doel om: Indicatoren • interne verbetercycli te initiëren en te voltooien (feedback over eigen werking); • in 2e instantie publieke verantwoording te kunnen geven (Cardiochirurgie Sint-Jan Brugge). Timing van dit project: 2012: data registreren 2011: basisset 2013: rapporteren + abstraheren23 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 24. 24. Werken met indicatoren is niet evident • Werken met indicatoren is complexer dan gedacht. • Belang van involvement van de professionals • “Effective strategies to implement quality indicators in daily practice in order to improve hospital care do exist, but there is considerable variation in the methods used and the level of change achieved. Feedback reports in combination with education and the use of a quality improvement plan seemed to be effective.” De Vos M. et al. Using quality indicators to improve hospital care: a review of the literature. International Journal for Quality in Health Care, 2009, 21, 2, 119-129. • Het ontwikkelen van een kader en het ondersteunen van ziekenhuizen in het werken met Q & S-indicatoren vraagt een expliciete aanpak: cfr ICURO-studiedag 2012.24 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 25. 25. Geïntegreerde en systematische benadering … niet alleen een theoretisch principeNIAZ JCI QI-ProjectManagement van Correcte identificatie van Indicator identificatie-zorgprocessen patiënten (IPSG 1) armbandjes:• …een systeem waardoor de • QPS.3; 3.1; 3.3 De identiteit van een patiënt metingen van de IPSGs altijd en overal op zijn inclusief de deel- betrouwbare wijze kan gebieden die zijn aange- worden vastgesteld. geven onder IPSG.1 tot en (516.09) met IPSG.6. • QPS 1.2.De leiding kent prioriteiten toe aan activi- teiten gericht op verbete- ring en patiëntveiligheid binnen de instelling. Tot deze prioriteiten behoort ook de implementatie van de IPSGs.25 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 26. 26. Open en samen voor kwaliteit: in de praktijk Stimulating Hospital accreditation: what can hospital federations do? presented ISQua-conference Hong Kong (september 2011) To objectify the quality of care for breast cancer The strength of a cooperative context Submitted for International Forum Paris (april 2012)26 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 27. 27. Op weg naar een nieuw toezichtmodel • Huidig visitatiemodel loopt af in de zomer van 2012 • Te hoge administratieve belasting en te weinig toegevoegde waarde voor de praktijk op de werkvloer • Vlaams regeerakkoord: optie voor ziekenhuisaccreditatie en objectiveren van kwaliteitsvolle zorg • Voortbouwen op de accreditatie- en indicatorenbeweging in Vlaanderen = evident • Constructieve samenwerking met Kabinet minister Vandeurzen, Agentschap Zorg en Gezondheid en Zorginspectie: • Uitwerken van een nieuw toezichtmodel naar de zomer 2012 • Waarschijnlijk gerichte test en implementatie in het najaar 2012 • Omzendbrief met krachtlijnen te verwachten in december 201127 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 28. 28. Geïntegreerde en systematische benadering Het toezichtmodel door de Vlaamse Overheid • concreet aftoetsen van doorlichten van ziekenhuis- gestelde criteria (structuur, N S brede kwaliteitsborgende proces en outcome) systemen A Y Gedifferentieerd: Niet primaire focus  als opvolging van een • zorgtrajecten /thema’s L S nalevingstoezicht • ziekenhuizen met groter verbeterpotentieel E T (handhavingsmodel) Vrijstelling voor ziekenhuizen • gespreid in de tijd V E die geaccrediteerd zijn of in een traject zitten • Nadruk op normen die beschouwd worden als I E cruciaal voor Q van zorg (omvat juridische normen + N M EB richtlijnen en guidelines G TOEZICHT DOOR DE VLAAMSE OVERHEID28 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 29. 29. Toezicht door de Vlaamse Overheid … een schematische voorstelling Inhoudelijke Toezicht door de Vlaamse Overheid door uitwerking door Agentschap Zorginspectie Agentschap Zorg en Systeemtoezicht Gezondheid alle niet-geaccredi- Nalevingstoezicht Zorgtraject: de chirurgische Zorgtrajecten: teerde ziekenhuizen patiënt • worden uitgewerkt in in opvolging van Zorgtraject: moeder en samenspraak met de nalevingstoezicht kind professionals, de sector, universiteiten, … Zorgtraject: geriatrische • o.b.v. internationale patiënt guidelines en standaarden Zorgtraject: oncologische • transparant patiënt • stapsgewijs invoeren Zorgtraject: een indicatoren deteriorende patiënt • niet beperkt tot Zorgtraject: … dienstniveau (neemt risico van overdrachten mee)29 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 30. 30. Nieuw toezichtmodel kadert in de ontwikkelingen in Vlaanderen • Valoriseert een ziekenhuisaccreditatie via de ISQua-standaarden • Integreert internationale guidelines en aanbevelingen en de relatie met de professionele standaarden • Kadert in het Vlaams Indicatoren Project: relatie met vrijwilligheid? • Geeft duidelijke rollen aan de Agentschappen Zorg en Gezondheid en Zorginspectie • Biedt betrokkenheid en samenwerking in de uitwerking van specifieke thema’s – zorgtrajecten: concretiseren in 2012, mede ifv vele openstaande vragen • Kan veel gerichter en diepgaander de focus richten op de kwaliteit en de veiligheid van specifieke zorgaspecten: ook onverwachte inspecties • Reduceert administratieve belasting van visitatiemodel30 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 31. 31. Stimuleren van onderzoek en ontwikkelen van “best practices”• Relatief weinig Belgisch onderzoek aangaande Q & S, maar in ontwikkeling binnen verschillende universiteiten  noodzaak, want er zijn immers nog vele vragen en uitdagingen …• Werken aan interuniversitaire afstemming aangaande Q & S onderzoek, ontwikkelingen en gerichte ondersteuning  krachtenbundeling• Aansluiten bij degelijk, internationaal onderzoek en opvolgen van specifieke journals: zorgen voor doorstroming van goede inzichten en ervaringen naar de werkvloer• Maar ook leren van elkaar via ‘best practices’ die gepresenteerd worden in de Commissie Q & S, voorgesteld kunnen worden via een poster, …31 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 32. 32. Geïntegreerde benadering verder uitbouwen… Accredi- Toezicht tatie Onder- zoek Indicatoren32 | 24 - 11- 2011 | Antwer penl | VBVK Congres
 33. 33. Dank en veel succes! vera.detroyer@icuro.be johan.hellings@icuro.be

×