Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

επαναληπτικές εξετάσεις γλώσσας 2013

933 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

επαναληπτικές εξετάσεις γλώσσας 2013

  1. 1. Α.νοηματικοί άξονεςΚεντρική ιδέα: Το κείμενο εξετάζει την κατά Πλάτωνα παιδευτική αξία του διαλόγου.1η παράγραφος Σε αντίθεση προς τη μονοτονία του μονολόγου, ο διάλογος διατηρώντας αμείωτη τηνπροσοχή του ακροατηρίου, καθίσταται παιδαγωγικά απαραίτητος στην εκπαίδευση.2η παράγραφος Με τον διάλογο οι μαθητές γίνονται ενεργητικοί συμμέτοχοι της παιδευτικής διαδικασίας, ενώμε τη συνεχή διαλεκτική αντιπαράθεση των απόψεων – στοιχείο δραματικότητας –αποκαλύπτεται η απορία που τελικά οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης.3η παράγραφος Γι’ αυτό ο διάλογος ως συστατικό στοιχείο του δράματος, που συναιρεί το σοβαρό με τοαστείο, συνιστά μέθοδο διδασκαλίας, εφόσον προωθεί τον παιγνιώδη τρόπο κατάκτησης τηςγνώσης.4η παράγραφος Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τον Πλάτωνα, ο οποίος πρώτος επισήμανε τονκαταλυτικό ρόλο του χιούμορ ως συντελεστή επιτυχούς μάθησης.Β1.Το χιούμορ αποτελεί θετικό στοιχείο για τη σχολική ζωή γιατί:- Ευνοεί τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές, οι οποίοι νιώθουν πιο άνετα μαζί τους και δεν τουςαντιμετωπίζουν με δυσπιστία.- Εκτονώνονται τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές και απαλλάσσονται από το καθημερινό άγχος και τιςπιέσεις.- Επιτυγχάνεται η καλύτερη συγκέντρωση των μαθητών κάθε φορά που προηγουμένως έχουν χαλαρώσει για λίγομε το γέλιο και έχουν ξεκουραστεί από τη συνεχή και αυστηρή διδασκαλία.- Εξομαλύνονται οι σχέσεις των μαθητών, οι οποίοι νιώθουν κοντά ο ένας στον άλλο, έτσι ώστε να αποτελούν μιαπιο συμπαγή και πιο λειτουργική ομάδα.ενδεικτική παράγραφοςΣτο σχολείο ανθούν όλες οι μορφές του χιούμορ. Η επιπολαιότητα και η ανεμελιά των μαθητών που «κάνουν πλάκα»ή το γέλιο των δασκάλων στα γραφεία επιτρέπει την εκτόνωση της έντασης και ενισχύει την αλληλεγγύη.Χρησιμοποιείται από τους μαθητές ως τρόπος διερεύνησης των διαθέσεων των νέων δασκάλων, αλλά και ως όπλοδιασφάλισης των στόχων, όπως, για παράδειγμα, οι «ανατρεπτικές ειρωνείες» (τα παρατσούκλια), «τοαντιπαρατιθέμενο γέλιο» (η αντιπαράθεση των πλέον «ωμών» στοιχείων ενός πολιτισμού με τον κυρίαρχο πολιτισμό)ή η «συμβολική επανάσταση» (όπως η καταστροφή της περιουσίας του σχολείου ή των εμβλημάτων, όπως οισχολικές στολές). Συχνά οι μαθητές αναζητούν την ευχαρίστηση στο χιούμορ και το γέλιο ως αντίδραση στην ανία,ενώ άλλες φορές εκδηλώνουν απλώς μορφές του πολιτισμού τους. Η επισήμανση των σωστών μορφών του χιούμορμπορεί να βοηθήσει τη διδασκαλία. η μη σωστή επισήμανση μπορεί να τη ζημιώσει σοβαρά.(Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, τ. 9, σελ. 5134/5)Β2.- επίκληση στην αυθεντία («Παιδεία, κατά τον Πλάτωνα … ορθό λόγο» και «η οποία συνίσταται, κατά τονΑριστοτέλη … πραττομένων»)- επίκληση στη λογική με επιχείρημα («Αυτό επιτυγχάνεται … εγρήγορση»).Β3. α) Αναλογία: «Κάνει μάλιστα μια παρομοίωση … είναι απαραίτητο το γέλιο».Αιτιολόγηση: «Κι αυτό γιατί η χαρά… στην παιδική ψυχή».β) ιδιαίτερα: έμφασηέτσι: συμπέρασμαόμως: αντίθεσηεπειδή: αιτιολόγησηδηλαδή: επεξήγησηΒ4. α) επίδραση = επιρροή
  2. 2. συμβάντα = γεγονότααδιάπτωτο = αμείωτοσυνεπώς = επομένωςσυνάγει = συμπεραίνειβ) έντονη ≠ άτονη (χαλαρή, υποτονική)ανιαρός ≠ ενδιαφέρων (ευχάριστος)ευκολότερα ≠ δυσκολότεραεγρήγορση ≠ επανάπαυσηεπιτυχή ≠ ανεπιτυχήΓ.εισαγωγήΉδη από πολύ νωρίς οι Σοφιστές αλλά και ο ιδεολογικός αντίπαλός του, ο Πλάτων, αντιλήφθηκαν τη μεγάλημορφωτική και κοινωνική σημασία του διαλόγου και γι’ αυτό τον συμπεριέλαβαν στις φιλοσοφικές, στις πολιτικές καιστις κοινωνικές τους αναζητήσεις αλλά και στη μόρφωση των νέων.Διάλογος είναι η ανταλλαγή σκέψεων,απόψεων, γνωμών και πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων με αλληλοδιαδοχικό τρόπο, πουστοχεύει στην προσέγγιση ή την ανακάλυψη της αλήθειας και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.Είναι τρόπος καιμέσον μόρφωσης, απόκτησης γνώσης και συμπεριφοράς.άξονες α’ ζητουμένου (ο διάλογος ως άριστη μορφή επικοινωνίας και καθοριστική μέθοδος ορθής επίλυσηςτων προβλημάτων)- Στο ατομικό επίπεδο, με τον διάλογο το άτομο μαθαίνει να σέβεται τις απόψεις των άλλων, να έχει μέτρο και ναμην είναι επιθετικό. Εξάλλου, η ανάπτυξη του διαλόγου συνδέεται με την καλλιέργεια αρετών όπως η παρρησία και ητόλμη. Επιπλέον ο διάλογος με τον εαυτό μας οδηγεί στην αυτοκριτική και στην αυτογνωσία. Τέλος, το άτομοαναπτύσσει την κριτική και τον προβληματισμό του, εμβαθύνει σε φαινόμενα και προβλήματα, διαμορφώνεισυγκροτημένη εικόνα του κόσμου. Επομένως βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και απαλλάσσεται απόδογματισμούς και πνευματική μονομέρεια.-Στο κοινωνικό επίπεδο, ο διάλογος καλλιεργεί την συνεργασία για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων,περιορίζει τις εντάσεις και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και ευρυθμία.- Στο πολιτικό επίπεδο, ο διάλογος, είναι η βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας. Η αρχή της Δημοκρατίαςστηρίζεται στην πειθώ, στο σεβασμό και στο επιχείρημα, στοιχεία δηλαδή που καλλιεργούνται μέσω του διαλόγου.Επιπροσθέτως, με το διάλογο αποκτούν όλοι ισχυροί και αδύναμοι, τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμητους ενώ ακούγεται ισότιμα η φωνή όλων. Συνεπώς με το διάλογο εκφράζονται όλες οι πολιτικές τάσεις και με τονκομματικό πλουραλισμό, εδραιώνεται η δημοκρατία.-Ο διακρατικός διάλογος βοηθάει στην πολιτιστική αλληλεπίδραση και στην άμβλυνση των διαφορών των λαών.Έτσι περιορίζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζεται η ειρήνη και τίθενται οιπροϋποθέσεις για παγκόσμια συναδέλφωση και αλληλεγγύη.- Ειδικότερα στην εκπαίδευση ο μαθητής μαθαίνει να προβληματίζεται και να σκέπτεται, να σέβεται τη γνώμη τουσυνομιλητή του, να αντικρούει απόψεις με λογικά επιχειρήματα, να θέτει ερωτήματα και να απαντά σε αυτά,δημιουργεί τους δικούς του διανοητικούς ορίζοντες, αναπτύσσει ελεύθερη προσωπικότητα και αποκτά πνευματικήανάπτυξη.άξονες β’ ζητουμένου (τρόποι δημιουργικής αξιοποίησης του διαλόγου στην εκπαιδευτική διαδικασία)Ως διάλογο στο μάθημα εννοούμε τη μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τηνανίχνευση εννοιών και αξιών και, τελικά, την κατάληξη σε συμπεράσματα επί του μαθήματος.Ο διάλογος εκτός απόμέσο μόρφωσης και ενεργητικής απόκτησης γνώσεων λειτουργεί και ως μέσο διάπλασης της προσωπικότητας κάθεμαθητή. Με τον διάλογο οι ίδιοι δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να ρωτήσουν οι ίδιοι, να εμβαθύνουν στηνκατάσταση πραγμάτων, να εκφράσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους σε διατυπούμενες απόψεις, να σκεφθούν
  3. 3. ανιχνεύοντας την αλήθεια και, με την πνευματική δραστηριότητά τους, να κατανοήσουν ή να αναδομήσουν έννοιες,αξίες και τελικά τη νέα γνώση.διδακτικός διάλογος:• ακολουθείται μια καθορισμένη πορεία συλλογισμών και οι διαλεγόμενοι είναι προσηλωμένοι σ’ ένασυγκεκριμένο σκοπό, ενώ η προώθησή του εξασφαλίζεται με παρακινήσεις και ερωτήσεις του διδάσκοντος,όπως και στον σωκρατικό διάλογο.δεσμευμένος διάλογος:• Οι μαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο.• Οι μαθητές υποβάλλουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον και επιδιώκουν να κατανοήσουν το πρόβλημα και νατο αντιμετωπίσουν επιτυχώς.• Το θέμα προκαθορίζεται από τον διδάσκοντα και μπορεί να προέρχεται από πολλούς τομείς.• Το αποτέλεσμα του διαλόγου δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό.ελεύθερος διάλογος:• Το αντικείμενο της συζήτησης δεν είναι εξ αρχής δεδομένο, αλλά ούτε σταθερό κατά τη διάρκεια τουμαθήματος.• Έρχονται στην επιφάνεια τα ενδιαφέροντα και οι σκέψεις των μαθητών.• Έχει ως αφορμή μία πληροφορία σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.• Ο καθηγητής συμμετέχει διακριτικά και παρασκηνιακά.• Ελεύθερη διατύπωση απόψεων και γνωμών. ασκήσεις επιχειρηματολογίας (αντιλογίας).συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών.………………………………………………..………………………………………………..επίλογος:Ο διάλογος στην εκπαίδευση είναι ένα ισχυρότατο εργαλείο γιατί:• Φέρνει τους μαθητές σε ουσιαστική επικοινωνία με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.• Βοηθάει τους μαθητές να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους και να καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα.• Διδάσκει τους μαθητές να πραγματοποιούν πνευματικές αναζητήσεις και να αναζητούν την αλήθεια.Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των μαθητών:• Ο διάλογος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ρουτίνα και να καταλήγει σε ανώφελη πολυλογία.• Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ισότητας έτσι ώστε οι μαθητές να εκφράζουν άφοβα τιςαπόψεις τους.• Ο διδάσκων δεν πρέπει να ειρωνεύεται τους μαθητές του.• Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, ισοτιμία και σεβασμός και από τις δυο πλευρές.

×