SlideShare a Scribd company logo

Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty

Báo Cáo Thực Tập Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty Đã Chia Sẻ Đến Cho Các Bạn Sinh Viên Một Bài Mẫu Báo Cáo Cực Đỉnh, Mới Mẽ Và Nội Dung Siêu Chất Lượng Sẽ Giúp Bạn Có Thêm Thật Nhiều Thông Tin Và Kiến Thức Cho Nên Các Bạn Không Thể Bỏ Qua Bài Mẫu Này Nhá. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/TELEGRAM NHẮN TIN TRAO ĐỔI : 0909 232 620 - TẢI FLIE TÀI LIỆU: BAOCAOTHUCTAP.NET

1 of 42
Download to read offline
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ
CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN KÊNH PHÂN PHỐI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC
Tp.HCM, năm 2023
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
i
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) trường ĐH Công Nghệ nói
chung đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn cô Th.s
Nguyễn Thị Hoàng Yến người hướng dẫn góp ý để em hoàn thành bài báo cáo thực tập
này.
Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ
công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn
thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng kế
toán đã tận tình chỉ dạy giúp em tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại công ty cũng
như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty
em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc
vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này.
Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc thầy (cô) dồi
dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát
triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh.
Em xin chân thành cảm ơn.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2023
Sinh viên thực hiện
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
ii
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
NHẬN XÉT THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên : .....................................................................................
MSSV : ...........................................................................................................
Khoá : ............................................................................................................
1. Thời gian thực tập
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Bộ phận thực tập
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Kết quả thực tập theo đề tài
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Nhận xét chung
…………………………………………………………………………………………
Ngày …..tháng ….năm 201…
Đơn vị thực tập
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng ….năm 201..
Giảng viên hướng dẫn
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
iv
MỤC LỤC
KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT...........................................................................vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU........................................................................... vii
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC ..................3
1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển.........................................................3
1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn .........................................................................................5
1.2.1.Nhiệm vụ..........................................................................................................5
1.2.2. Quyền hạn.......................................................................................................6
1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty ..................................................................6
1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty.............................................................................6
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban ..................................................6
1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................................7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN KÊNH
PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC ...........................................9
2.1 Tổ chức kênh phân phối sản phẩm sữa ..................................................................9
2.1.1 Kênh phân phối các sản phẩm sữa...................................................................9
2.1.2 .Bộ máy quản trị kênh phân phối...................................................................11
2.1.3 .Mạng lưới phân phối sản phẩm qua các trung gian.....................................13
2.2 Những chính sách công ty điều khiển các trung gian phân phối .........................17
2.2.1 Các tiêu chí tuyển chọn kênh phân phối........................................................17
2.2.2 Chính sách khuyến mãi và chiết khấu đối với các đại lý...............................17
2.2.3 Chính sách giá bán sản phẩm.........................................................................19
2.2.4 Chính sách cung ứng sản phẩm của công ty..................................................19
2.3 Đánh giá chung về việc tổ chức và điều khiển kênh phân phối sản phẩm tại Công
ty cổ phần Hải Nam QNC..........................................................................................20
2.3.1 Những ưu điểm ..............................................................................................20
2.3.6.2 Những hạn chế............................................................................................21
2.3.3 Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế..................................................................22
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620
TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET
v
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH
PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC .........................................25
3.1.Định hướng phát triển của công ty.......................................................................25
3.1.1. Những định hướng chung của công ty..........................................................25
3.1.2. Kế hoạch phát triển năm 2016-2020.............................................................26
3.2.Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Hải
Nam QNC...................................................................................................................27
3.2.1. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý ......................................................27
3.2.2.Sử dụng biện pháp khuyến khích đại lý.........................................................28
3.2.3.Đào tạo đội ngũ nhân lực hỗ trợ các thành viên trong kênh..........................31
KẾT LUẬN ...................................................................................................................33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................34
Ad

Recommended

Luận Văn Xây Dựng Báo Cáo Bộ Phận Phục Vụ Kiểm Soát Tại Công Ty Nam Cường
Luận Văn Xây Dựng Báo Cáo Bộ Phận Phục Vụ Kiểm Soát Tại Công Ty Nam CườngLuận Văn Xây Dựng Báo Cáo Bộ Phận Phục Vụ Kiểm Soát Tại Công Ty Nam Cường
Luận Văn Xây Dựng Báo Cáo Bộ Phận Phục Vụ Kiểm Soát Tại Công Ty Nam CườngViết Thuê Đề Tài Luận Văn trangluanvan.com
 

More Related Content

Similar to Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty

Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn
Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn
Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn Luanvantot.com 0934.573.149
 
Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...
Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...
Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...luanvantrust
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.docĐồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.docmokoboo56
 

Similar to Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty (20)

Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
 
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
Báo Cáo Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại...
 
Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công TyBáo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Tạo Động Lực Lao Động Tại Công Ty
 
Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn
Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn
Báo cáo thực tập bán hàng đại học công nghệ sài gòn
 
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại HọcKhảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
Khảo Sát Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Đào Tạo Tại Trường Đại Học
 
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.
Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sản Xuất.
 
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công TyBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
 
Báo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công TyBáo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Công Ty
 
Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...
Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...
Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và ...
 
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn ThôngBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Viễn Thông
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Bảo Hùng.doc
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Bảo Hùng.docHoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Bảo Hùng.doc
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty Bảo Hùng.doc
 
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty
 
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ng...
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ng...Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ng...
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Ng...
 
BÀI MẪU Khóa luận Đánh giá sự hài lòng của khách hàng, HAY
BÀI MẪU Khóa luận Đánh giá sự hài lòng của khách hàng, HAYBÀI MẪU Khóa luận Đánh giá sự hài lòng của khách hàng, HAY
BÀI MẪU Khóa luận Đánh giá sự hài lòng của khách hàng, HAY
 
Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Bán Hàng Của Công Ty Sản Xuất Inox
Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Bán Hàng Của Công Ty Sản Xuất InoxGiải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Bán Hàng Của Công Ty Sản Xuất Inox
Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Bán Hàng Của Công Ty Sản Xuất Inox
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.docĐồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.doc
Đồ Án Tốt Nghiệp Quản Lý Điểm Sinh Viên Theo Học Chế Tín Chỉ.doc
 
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công TyBáo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Đãi Ngộ Nguồn Nhân Lực Của Công Ty
 
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu Sáng
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu SángHoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu Sáng
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chiếu Sáng
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Cho Công Ty.
 
Phân tích hoạt động phân phối sản phẩm Kinh Đô tại công ty Hùng Duy!
Phân tích hoạt động phân phối sản phẩm Kinh Đô tại công ty Hùng Duy!Phân tích hoạt động phân phối sản phẩm Kinh Đô tại công ty Hùng Duy!
Phân tích hoạt động phân phối sản phẩm Kinh Đô tại công ty Hùng Duy!
 

More from Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620

More from Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620 (20)

áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Tyáo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
áo Cáo Thực Tập Phân Tích Quy Trình Bán Hàng Tại Công Ty
 
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công TyPhân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Và Tạo Động Lực Tại Công Ty
 
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công TyPhân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Của Công Ty
 
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công TyNghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
Nghiên Cứu Vấn Đề Thực Hiện Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp Tại Công Ty
 
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lực Tổng Thể Của Con Người Tại Doanh Nghiệp Nhỏ Và...
 
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chiến Lược Quảng Cáo Tới Hành Vi Mua Của Người Tiêu ...
 
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại SacombankNâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Tại Sacombank
 
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công TyMột Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...
Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...
Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Chống Thất Thu Thuế Tndn Đối Với Các Doanh N...
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán HàngMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công TyMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty
 
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân LựcMột Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực
 
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công TyMột Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
Một Số Giải Pháp Làm Tăng Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty
 
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm NhạcMột Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 4 – 5 Tuổi Học Tốt Môn Âm Nhạc
 
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
Learning Of Specialized Vocabulary Of Thierd – Year Students At Faculty Of Fo...
 
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
Khảo Sát Tiết Diện Sinh Neutron Theo Phân Bố Góc Trong Phản Ứng (P,N)
 
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công TyKhảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
 
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây DựngKhắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
Khắc Phục Những Hạn Chế Trong Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng
 
Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty
Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công TyKế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty
Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty
 
Internship Report Using English In Business Documents At Lighting Vietnam Tra...
Internship Report Using English In Business Documents At Lighting Vietnam Tra...Internship Report Using English In Business Documents At Lighting Vietnam Tra...
Internship Report Using English In Business Documents At Lighting Vietnam Tra...
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 

Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Tổ Chức Và Điều Khiển Kênh Phân Phối Tại Công Ty

 • 1. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC Tp.HCM, năm 2023
 • 2. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy (cô) trường ĐH Công Nghệ nói chung đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn cô Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến người hướng dẫn góp ý để em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng kế toán đã tận tình chỉ dạy giúp em tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại công ty cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này. Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc thầy (cô) dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh. Em xin chân thành cảm ơn. Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2023 Sinh viên thực hiện
 • 3. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET ii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ..................................................................................... MSSV : ........................................................................................................... Khoá : ............................................................................................................ 1. Thời gian thực tập ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ………………………………………………………………………………………… Ngày …..tháng ….năm 201… Đơn vị thực tập
 • 4. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng ….năm 201.. Giảng viên hướng dẫn
 • 5. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET iv MỤC LỤC KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT...........................................................................vi DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU........................................................................... vii LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC ..................3 1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển.........................................................3 1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn .........................................................................................5 1.2.1.Nhiệm vụ..........................................................................................................5 1.2.2. Quyền hạn.......................................................................................................6 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty ..................................................................6 1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty.............................................................................6 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban ..................................................6 1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................................................7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC ...........................................9 2.1 Tổ chức kênh phân phối sản phẩm sữa ..................................................................9 2.1.1 Kênh phân phối các sản phẩm sữa...................................................................9 2.1.2 .Bộ máy quản trị kênh phân phối...................................................................11 2.1.3 .Mạng lưới phân phối sản phẩm qua các trung gian.....................................13 2.2 Những chính sách công ty điều khiển các trung gian phân phối .........................17 2.2.1 Các tiêu chí tuyển chọn kênh phân phối........................................................17 2.2.2 Chính sách khuyến mãi và chiết khấu đối với các đại lý...............................17 2.2.3 Chính sách giá bán sản phẩm.........................................................................19 2.2.4 Chính sách cung ứng sản phẩm của công ty..................................................19 2.3 Đánh giá chung về việc tổ chức và điều khiển kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC..........................................................................................20 2.3.1 Những ưu điểm ..............................................................................................20 2.3.6.2 Những hạn chế............................................................................................21 2.3.3 Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế..................................................................22
 • 6. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET v CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC .........................................25 3.1.Định hướng phát triển của công ty.......................................................................25 3.1.1. Những định hướng chung của công ty..........................................................25 3.1.2. Kế hoạch phát triển năm 2016-2020.............................................................26 3.2.Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC...................................................................................................................27 3.2.1. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý ......................................................27 3.2.2.Sử dụng biện pháp khuyến khích đại lý.........................................................28 3.2.3.Đào tạo đội ngũ nhân lực hỗ trợ các thành viên trong kênh..........................31 KẾT LUẬN ...................................................................................................................33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................34
 • 7. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vi KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT -------- STT Từ viết tắt Nghĩa 1 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 2 TM Thương mại 3 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 4 VN Việt Nam 5 VND Việt Nam đồng.
 • 8. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET vii DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ....................................................6 Sơ đồ 2.1: Kênh phân phối các sản phẩm sữa của Hải Nam QNC .................................9 Sơ đồ 2.2: Quy trình bán hàng trực tiếp ........................................................................10 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bán hàng qua đại lý cấp I, II ..............................................................11 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức quản lý kênh phân phối.........................................................12 Sơ đồ 3.1: Chương trình hợp tác giữa công ty và các đại lý Đánh giá khả năng của các đại lý ..............................................................................................................................29 Danh mục bảng biểu Bảng 1.1: Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty:.................................................4 Bảng 1.2: Bảng kê danh mục tài sản (2016)....................................................................5 Bảng 1.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm gần nhất............7 Bảng 2.1: Mạng lưới cửa hàng, đại lý cấp 1 trên địa bàn TP.HCM năm 2015.............14 Bảng 2.2: Cơ cấu sản lượng và doanh thu tiêu thụ sản phẩm sữa qua các kênh phân phối ................................................................................................................................15
 • 9. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Phân phối là một trong những tham số Marketing hết sức quan trọng bên cạnh những tham số khác như sản phẩm, giá cả và xúc tiến hỗn hợp. Thông qua phân phối doanh nghiệp có thể thiết lập được các lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp tổ chức tốt khâu phân phối trên nền tảng thế mạnh và các nhân tố thành công của doanh nghiệp cũng như của ngành hàng. Doanh nghiệp có tổ chức tốt khâu phân phối thông qua các cơ chế khuyến khích, giải quyết thoả đáng các xung đột giữa các kênh phân phối cũng như nội bộ của từng kênh thì doanh nghiệp mới có thể thiết lập được mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối trong việc hướng tới thoả mãn tối đa khách hàng. Vì vậy việc tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối hiệu quả là vấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt trong xu thế hội nhập khi các đối thủ cạnh tranh đang mạnh lên từng ngày và không chỉ các đối thủ trong nước mà còn là các doanh nghiệp mạnh của nước ngoài. Công ty cổ phần Hải Nam QNC cũng không phải là ngoại lệ. Sau một thời gian tìm hiểu về doanh nghiệp, thấy được năng lực kinh doanh và thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty cùng với sự giúp đỡ của anh chị em trong công ty và giảng viên hướng dẫn em đã thực hiện bài báo cáo với đề tài " Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức và điều khiển kênh phân phối tại công ty cổ phần Hải Nam QNC ". 2. Mục tiêu nghiên cứu Công ty cổ phần Hải Nam QNC là công ty Thương Mại hoạt động trên nhiều lĩnh phân phối các mặt hàng sữa... Công ty cổ phần Hải Nam QNC vừa đi vào hoạt động được hơn 5 năm, do đó vấn đề phân phối còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trước với môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Trong bài viết này em xin trình bày mộ số vấn đề liên quan đến thực trạng hoạt động của kênh phân phối cho sản phẩm sữa nhằm thấy được ưu nhược điểm trong hệ thống phân phối non trẻ hiện tại từ đó đưa ra những định hướng mới nhằm xây dựng hoàn thiện việc tổ chức và vận hành kênh phân phối của Công ty cổ phần Hải Nam QNC 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của báo cáo Hệ thống kênh phân phối sản phẩm sữa của Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 10. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 2 4. Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau như phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu do Công ty cổ phần Hải Nam QNC cung cấp và thông qua đó quan sát thực tế thị trường; phương pháp thống kê; khái quát hoá; hệ thống hoá; phương pháp so sánh và dự báo trong nghiên cứu. Bài nghiên cứu được thực hiện với mong muốn phát hiện đặc điểm, đánh giá thực trạng tổ chức, đề xuất những quan điểm nguyên tắc và xây dựng đồng bộ có cơ sở khoa học và tính khả thi cho công tác tổ chức và quản lý kênh phân phối của Công ty cổ phần Hải Nam QNC 5. Kết cấu báo cáo Chương 1:Tổng quan về công ty cổ phần Hải Nam QNC Chương 2: Thực trạng hoạt động tổ chức và điều khiển kênh phân phối tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức và điều khiển kênh phân phối tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • 11. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC 1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển  Tên giao dịch: HAI NAM QNC JOINT STOCK COMPANY  Địa chỉ: 154 Lý Chiêu Hoàng , Phường 10, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh  Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai  Giấy phép kinh doanh: 0310999857 | Ngày cấp: 19/07/2011  Mã số thuế: 0310999857  Ngày hoạt động: 20/07/2011  Hoạt động chính: Bán buôn thực phẩm Nguồn vốn kinh doanh: 3000.000.000Đ - Vốn cố định :1.789.761.991Đ - Vốn lưu động :1.210.238.009Đ Phân theo nguồn - Nguồn vốn tự có :1.809.309 655Đ - Vốn vay :1.190.690.345Đ Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, với định hướng “QNC – Vì chất lượng cuộc sống”, cán bộ công nhân viên công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực hơn nữa đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và một dịch vụ hoàn hảo nhất để có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất. Kết quả là hiện nay công ty đã có uy tín tại thị trường các tỉnh miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực khác nói chung. Hiện nay, Hải Nam QNC đã có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên tới hơn 70 người. Website: http://www.thegioisua.com.vn/ Email: thucphamqnc@yahoo.com Công ty cổ phần Hải Nam QNC là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có quan hệ đối nội đối ngoại tốt và có con dấu riêng. Công ty luôn bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
 • 12. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 4 khác. Công ty được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần Hải Nam QNC được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 2011 với mục đích phục vụ khách hàng đến mức cao nhất, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm sữa, chăm sóc sắc đẹp chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của khách hàng và giải quyết các thủ tục về hợp đồng kinh doanh. Trong vận hội lớn của đất nước hội nhập cùng thế giới, đây là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Nhân sự Bảng 1.1: Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty: Nội dung Nam Nữ Tổng Tỷ lệ % Số lượng nhân viên 34 14 48 100 Trình độ Đại học 11 7 18 37,5 Cao đẳng 4 1 5 10,4 Khác 19 6 25 52,1 Độ tuổi 22-30 16 8 24 50,0 31-40 15 5 20 41,7 Trên 40 3 1 4 8,3 (Nguồn: Phòng nhân sự) Lao động của công ty phần lớn là ký hợp đồng ngắn hạn, hết hợp đồng nếu nhân viên đó hoàn thành tốt công việc của mình thì công ty sẽ thỏa thuận kí hợp đồng lao động tiếp theo. Ở một số vị trí đặc biệt cần mất nhiều thời gian để đào tạo và quen việc thì công ty thường ký hợp đồng dài hạn. Trong một số tháng hoạt động kinh doanh có nhiều việc thì sẽ tuyển thêm nhân viên theo thời vụ nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự tạm thời. Nhận xét: - Nhân sự của công ty chủ yếu là lao động trẻ, tạo nên một môi trường làm việc năng động. Mặc dù kỹ năng chưa cao nhưng dễ đào tạo, nhanh thích nghi với công việc. Những lao động trẻ hay có xu hướng khẳng định năng lực của mình vì vậy họ rất ham học hỏi và có những nỗ lực cao.
 • 13. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 5 - Trình độ lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng được đào tạo chuyên sâu, nhạy bén với cái mới, có nhiều sáng tạo trong công việc. - Bên cạnh những ưu điểm trên thì lao động trẻ còn có nhược điểm về thời gian làm việc. Lao động trẻ có xu hướng nhảy việc, làm nhiều vị trí công việc ở nhiều lĩnh vực sẽ tránh bị nhàm chán và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Với tư tưởng đó nên đa số là sử dụng hợp đồng ngắn hạn. Với những nhân viên thật sự có năng lục thì Cty sẽ có những chính sách giữ lại nhân viên giỏi. Là công ty có tỷ lệ nhân viên trẻ nên tình hình nhân sự của Cty cũng có nhiều biến động. Cơ sở vật chất: Bảng 1.2: Bảng kê danh mục tài sản (2016) Đơn vị :tỷ đồng STT Tên tài sản Nguyên giá Giá trị còn lại A Tài sản hữu hình 1 Nhà xưởng, vật kiến trúc 4,080 2,700 2 Máy móc thiết bị 4,010 2,540 3 Phương tiện vận tải 2,380 1,680 4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 0,680 0,110 B Tài sản vô hình 0,180 0,080 Tổng cộng 10,470 6,920 1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn 1.2.1.Nhiệm vụ Hiện tại, Công ty cổ phần Hải Nam QNC đã nhận được sự ủy thác của các nhà sản xuất tư trong việc tiếp thị và phân phối của nhiều sản phẩm Lãnh đạo công ty luôn có sự nhìn nhận lâu dài về sữa và luôn nỗ lực đầu tư vào những mối quan hệ hợp tác chiến lược và được biết đến như một nhà cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Hải Nam QNC quyết tâm trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực Sữa. Công ty luôn cố gắng không ngừng để tạo nên những giá trị riêng biệt cho khách hàng, cho nhân viên, và cho cộng đồng. Tạo môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng trong tổ chức, gắn kết, giúp nhau cùng phát triển. Công ty thực hiện chính sách ưu đãi, lương bổng cho nhân viên khi làm việc.
 • 14. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 6 1.2.2. Quyền hạn Là một đơn vị kinh doanh lĩnh vực sữa, Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành. Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và tranh chấp về hợp đồng với các bên có liên quan. Công ty mở tài khoản bằng tiền Việt Nam tại ngân hàng Techcombank. 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nguồn: Phòng Hành Chính Nhân Sự 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban - Giám đốc: Là người điều hành đại diện pháp nhân của công ty và chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh trong Công ty. Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu bộ máy quản lý của công ty theo nguyên tắc tinh giảm gọn nhẹ, có hiệu quả. - Phòng kinh doanh: có chức năng giúp Giám đốc tổ chức việc kinh doanh, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm nguồn tiêu thụ và nguồn mua vào từ các đối tác; thực hiện các giao dịch kinh doanh. - Phòng Hành chính Nhân sự: có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức công ty phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hịên các kế hoạch về lao động tiền lương, giải quyết chính sách cho người lao động. - Phòng kế toán: GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG HCNS PHÒNG KINH DOANH PHÒNG GIAO NHẬN
 • 15. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 7 Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính ở đơn vị, thu nhận, ghi chép, phân loại, xử lý và cung cấp các thông tin, tổng hợp, báo cáo lý giải các nghiệp vụ chính diễn ra ở đơn vị, giúp cho Giám đốc có khả năng xem xét toàn diện các hoạt động của đơn vị kinh tế. Phản ánh đầy đủ tổng số vốn, tài sản hiện có như sự vận động của vốn và tài sản đơn vị qua đó giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ số vốn, tài sản của công ty nhằm nâng cáo hiệu quả của việc sử dụng vốn trong việc kinh doanh. Thực hiện công tác hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh của đơn vị. Thực hiện theo chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo tài chính hiện hành của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc công ty giao. - Phòng Giao Nhận: có nhiệm vụ nhận chỉ thị từ Trưởng phòng của các phòng ban để thực hiện việc giao nhận hàng hóa, giấy tờ liên quan. 1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 1.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm gần nhất. (Đơn vị tính: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 2015/2014 2014/2013 Doanh thu tăng Tỷ lệ tăng % Doanh thu tăng Tỷ lệ tăng % Tổng doanh thu 126 136 154 10 7,93 18 13,23 Tổng chi phí 109 116 129 7 6,4 13 11,2 Lợi nhuận 17 20 25 3 18 5 25 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) - Nhận xét Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty đạt tương đối cao. Cụ thể doanh thu năm 2015 đạt 154 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với doanh thu đạt được năm 2014 (136 tỷ đồng), tương ứng tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2014, năm 2014 doanh thu cũng tăng hơn 2013 10 tỷ đồng, đạt 7,93%. Tổng chi phí của Công ty năm 2015 là 129 tỷ đồng tăng 13 tỷ đồng so với năm 2014 tương ứng tăng 11,2%. Sở dĩ tổng chi phí tăng lên trong năm 2015 là do Công ty
 • 16. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 8 chủ động tăng sản lượng do đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn với các nước bên ngoài nên chi phí cho nguyên vật liệu tăng lên đồng thời chi phí cho đầu tư trang thiết bị, khấu hao máy móc hiện đại cũng tăng lên. Lợi nhuận của Công ty năm 2015 là 25 tỷ đồng tăng 5 tỷ đồng so với năm 2014 là 20 tỷ đồng, tương ứng tăng 25%. Lợi nhuận của Công ty năm 2015 đã tăng lên một cách nhanh chóng cho thấy quy mô sản xuất của công ty ngày càng mở rộng, tăng cường sản xuất các mặt hàng cốt lõi không chỉ lớn về số lượng mà còn đảm bảo chất lượng, ngày càng tạo được sự tín nhiệm không chỉ khách hàng trong nước mà cả ở nước ngoài. TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, với định hướng “QNC – Vì chất lượng cuộc sống”, cán bộ công nhân viên công ty luôn luôn cố gắng nỗ lực hơn nữa đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và một dịch vụ hoàn hảo nhất để có thể làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất. Hiện tại, Công ty cổ phần Hải Nam QNC đã nhận được sự ủy thác của các nhà sản xuất tư trong việc tiếp thị và phân phối của nhiều sản phẩm Lãnh đạo công ty luôn có sự nhìn nhận lâu dài về sữa và luôn nỗ lực đầu tư vào những mối quan hệ hợp tác chiến lược và được biết đến như một nhà cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Hải Nam QNC quyết tâm trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực Sữa. Công ty luôn cố gắng không ngừng để tạo nên những giá trị riêng biệt cho khách hàng, cho nhân viên, và cho cộng đồng.
 • 17. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC 2.1 Tổ chức kênh phân phối sản phẩm sữa 2.1.1 Kênh phân phối các sản phẩm sữa Nguồn: Phòng kinh doanh Sơ đồ 2.1: Kênh phân phối các sản phẩm sữa của Hải Nam QNC Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ dưới hình thức bán nhỏ lẻ. Vì vậy, muốn đưa sản phẩm sữa tiếp cận người tiêu dùng càng nhiều thì công ty cần phải xây dựng hệ thống các cửa hàng, đại lý và nhiều nhà bán lẻ. Để thiết lập nên một kênh phân phối từ công ty đến người tiêu dùng thì cần có cả một quá trình lâu dài, chứ không thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Trong quá trình phát triển kênh phân phối sản phẩm sữa thì lãnh đạo công ty và Phòng Kế hoạch thị trường cần có những điều chỉnh để hoàn hiện hơn kênh phân phối sản phẩm của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của từng sản phẩm, từng vùng thị trường cụ thể nhằm cung cấp sản phẩm sữa đến tay người tiêu dùng thuận tiện nhất và cũng tốn ít chi phí nhất. Đại lý cấp 2 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC Đại lý cấp 1 Bán lẻ Người tiêu dùng Kênh chính Kênh phụ trợ Bán lẻ
 • 18. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 10 Sản phẩm sữa được phân phối qua các kênh khác nhau như: kênh cấp 0, kênh cấp 1, kênh cấp 2, kênh cấp 3 và phân phối thông qua kênh cấp 2 là chủ yếu. Do tính chất, mức độ phức tạp của kênh phân phối nên Công ty cổ phần Hải Nam QNC chỉ thực hiện công tác quản lý kênh và các chính sách bổ trợ kênh phân phối đối với các trung gian là cửa hàng và đại lý cấp 1; còn đại lý cấp 2 và hệ thống bán lẻ công ty thả nổi, chưa có chính sách theo dỏi, quản lý đối với trung gian phân phối này. Vì vậy trong phạm vi cho phép, tôi chỉ có thể phân tích độ dài của kênh phân phối sản phẩm sữa theo 2 cấp: kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. Kênh phân phối trực tiếp (còn gọi là kênh cấp 0): (Nguồn: Phòng kinh doanh) Sơ đồ 2.2: Quy trình bán hàng trực tiếp Sản phẩm sữa được các cửa hàng của công ty bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Sản phẩm bán cho các đối tác này chủ yếu là khách hàng đặt mua với số lượng lớn nhằm phục vụ cho từ thiện, các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học ... sản phẩm phân phối qua kênh trực tiếp chiếm tỷ trọng thấp. Kênh phân phối trực tiếp có ưu điểm là dễ kiểm soát, quản lý và kênh chỉ cung ứng duy nhất sản phẩm sữa, các thông tin phản hồi từ khách hàng được truyền tải đến công ty nhanh chóng và chính xác hơn kênh gián tiếp. Hạn chế của kênh là cấu trúc kênh ngắn và hẹp nên khó bao phủ được thị trường. Kênh phân phối gián tiếp (gồm kênh cấp 1, kênh cấp 2 và kênh cấp 3): các sản phẩm sữa được phân phối thông qua kênh này là chủ yếu. Cấu trúc kênh gián tiếp có nhiều cấp trung gian, thông qua các trung gian sản phẩm của công ty được đưa đến tay Tiếp đón khách hàng Giới thiệu bán sản phẩm Hoàn tất thủ tục bán hàng
 • 19. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 11 người tiêu dùng. Các cấp trung gian này bao gồm: cửa hàng của công ty, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Kênh phân phối gián tiếp có ưu điểm là khả năng bao phủ thị trường rộng, linh hoạt trước biến động của thị trường. Hạn chế là khó kiểm soát, quản lý kênh; các đại lý, nhà bán lẻ cung ứng nhiều sản phẩm cùng chủng loại nên họ chỉ quan tâm đến mặt hàng nào bán được nhiều hơn. 2.1.2 .Bộ máy quản trị kênh phân phối (Nguồn: Phòng kinh doanh) Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bán hàng qua đại lý cấp I, II
 • 20. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 12 Nguồn: Phòng kinh doanh Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức quản lý kênh phân phối Bộ máy tổ chức quản lý của công ty phối hợp chặt chẽ trên cơ sở giao trách nhiệm cho từng cá nhân bộ phân cụ thể.Tại công ty, công tác quản trị hệ thống kênh phân phối do Phó giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quyết định về thành lập, hoạt động, giám sát các đại lý và báo cáo với Giám đốc. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn các thành viên kênh cũng do Phó giám đốc đảm nhiệm chính. Các tiêu chí quan trọng để lựa chọn một kênh phân phối đó là khả năng thanh toán và tiềm lực tài chính của thành viên kênh, vị trí địa bàn hoạt động của thành viên kênh, trình độ quản lý và khả năng xúc tiến tiêu thụ của thành viên kênh được lựa chọn... Ngoài việc đặt ra các tiêu chí trên, trong quá trình làm hợp đồng, công ty đưa ra các ràng buộc như: không được bán các sản phẩm cạnh tranh, thời hạn thanh toán (1 tháng kể từ ngày lập hóa đơn), khen thưởng nếu vượt chỉ tiêu được giao, phạt nếu đại lý vi phạm các điều khoản đã ký kết như không được hưởng tiền hỗ trợ, phương tiện trang trí,... với những ràng buộc này nó đảm bảo cho sự ổn định và vững chắc trong các kênh phân phối của công ty. Trưởng phòng kinh doanh Thị trường các tỉnh_10 người quản lý đại lý 3 người_quản lý công việc chung Phó giám đốc
 • 21. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 13 Phòng kinh doanh trong bộ máy tổ chức đóng vai trò quan trọng đối với công ty cổ phần Hải Nam QNC. Trong đó Trưởng phòng kinh doanh có nhiệm vụ và chức năng lập kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu dựa trên thông tin thu thập từ các thành viên cho Phó giám đốc tham khảo trình lên Giám đốc và báo cáo kết quả kinh doanh của các đại lý phân phối. Còn các thành viên trong phòng có nhiệm vụ thiết lập, tổ chức, điều hành hệ thống bán hàng đại lý và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định pháp luật, hợp đồng lao động đã ký với công ty, tham mưu cho trưởng phòng về các kế hoạch phát triển hệ thống đại lý và thu thập thông tin từ các đại lý để hỗ trợ cho trưởng phòng. Đồng thời chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và công ty về các quyền và nhiệm vụ được giao. Các thành viên tham mưu cho trưởng phòng về các kế hoạch phát triển hệ thống đại lý và điều hành các đại lý trực thuộc mình quản lý. Thu thập các thông tin từ các đại lý đó để hỗ trợ cho trưởng phòng trong việc ra báo cáo với giám đốc công ty. Tại công ty cổ phần Hải Nam QNC việc quản trị hệ thống kênh phân phối được tiến hành theo các công đoạn bao gồm: tuyển chọn thành viên kênh, khuyến khích các thành viên kênh và đánh giá hoạt động của các kênh. 2.1.3 .Mạng lưới phân phối sản phẩm qua các trung gian Trung gian cấp 1 của công ty trên địa bàn TP.HCM hiện có 3 cửa hàng và 62 đại lý cấp 1 được phân bố như sau: Kênh phân phối sản phẩm của công ty gồm nhiều trung gian tham gia kênh như: cửa hàng của công ty, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, nhà bán lẻ và mỗi cấp độ trung gian đều được phân bố rộng khắp. Tuy nhiên, công tác theo dõi, quản lý đối với các trung gian phân phối như đại lý cấp 2, nhà bán lẻ chưa được công ty quan tâm; công ty chỉ có chính sách khuyến mãi, chiết khấu đối với các trung gian là cửa hàng của công ty, đại lý cấp 1.
 • 22. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 14 Bảng 2.1: Mạng lưới cửa hàng, đại lý cấp 1 trên địa bàn TP.HCM năm 2015 TT Quận Số lượng Cửa hàng Đại lý 1 Tân Bình 1 14 2 Bình Thạnh 2 20 3 Gò Vấp 12 4 Quận 8 9 5 Tân Phú 1 6 Phú Nhuận 3 7 Quận 12 3 Cộng 3 62 (Nguồn: Phòng Kế hoạch thị trường) Sản phẩm sữa phục vụ cho các đối tượng khách hàng nhỏ lẻ, vì vậy công ty sử dụng kênh phân phối gián tiếp để phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, các thành viên tham gia kênh bao gồm: công ty, cửa hàng trực thuộc, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, nhà bán lẻ; một phần sản phẩm được bán trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua cửa hàng của công ty, sản phẩm phân phối qua kênh này chiếm tỷ trọng thấp. Để xem xét cơ cấu sản lượng sản phẩm được phân phối qua 2 kênh thì ta phân tích số liệu ở bảng 2.1
 • 23. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 15 Bảng 2.2: Cơ cấu sản lượng và doanh thu tiêu thụ sản phẩm sữa qua các kênh phân phối T Chỉ tiêu ĐV T 2013 2014 2015 Giá trị Cơ cấu (%) Giá trị Cơ cấu (%) Giá trị Cơ cấu (%) I Doanh thu 1 Kênh phân phối trực tiếp Tr.đ 1.426 9,69 1.372 10,12 1.254 10,63 2 Kênh phân phối gián tiếp Tr.đ 12.825 90,31 12.348 89,88 11.285 89,37 3 Cộng 12.825 100,00 12.348 100,00 11.285 100,00 (Nguồn: Phòng Kế toán) Qua bảng 2.2 ta có thể thấy, sản lượng được phân phối qua kênh gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn (trên 80%); tỷ trọng phân phối thông qua kênh gián tiếp ngày càng giảm, năm 2013 sản lượng phân phối thông qua kênh này chiếm 83,01% nhưng đến năm 2015 chỉ chiếm 80,28%. Nguyên nhân giảm là do sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm sữa năm 2015 đều giảm. Trong đó, sản phẩm sữa tươi dạng uống liền là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong kênh gián tiếp giảm mạnh (-10,68%) đã làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của kênh phân phối này. Sản lượng tiêu thụ thông qua kênh phân phối trực tiếp giai đoạn 2013 – 2015 có tăng nhẹ, tốc độ tăng bình quân đạt 3,99%/năm. Sản phẩm sữa dành cho em bé là những sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong kênh phân phối trực tiếp. Những năm qua, cửa hàng của công ty đã tìm được một số đối tác tiêu thụ sản phẩm sữa tươi như: trường học, khu công nghiệp, công trường, cơ quan ... nên sản lượng bán thông qua
 • 24. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 16 kênh phân phối trực tiếp không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ thông qua kênh phân phối trực tiếp chiếm tỷ trọng thấp (khoảng 10%). Việc công ty sử dụng kênh phân phối gián tiếp và trực tiếp để phân phối sản phẩm sữa như hiện nay là khá phù hợp. Sản lượng phân phối qua kênh trực tiếp tuy chiếm tỷ trọng thấp nhưng lại là kênh mà công ty cần để khai thác, nắm bắt thông tin, nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác; và kênh trực tiếp chính là kênh đưa lại sản lượng tiêu thụ sản phẩm khá ổn định trong 3 năm qua. Thời gian tới, công ty cần có chính sách để duy trì tỷ trọng phân phối hợp lý giữa 2 kênh. Đồng thời phân tích để thấy rõ hiệu quả của việc phân phối sản phẩm trong từng kênh, duy trì tỷ trọng phân phối giữa 2 kênh như thế nào cho phù hợp, trên cơ sở đó đẩy mạnh phát triển tiêu thụ sản phẩm của công ty. Để thấy được sự biến động của doanh thu, tỷ trọng doanh thu của các kênh phân phối, chúng ta tiến hành phân tích số liệu ở bảng 2.1 Doanh thu của kênh phân phối trực tiếp giai đoạn 2013 - 2015 có tăng, tốc độ tăng bình quân đạt 5%/năm, tuy nhiên lại chiếm tỷ trọng thấp. Doanh thu ở kênh phân phối gián tiếp giảm nhưng không đáng kể, tốc độ giảm bình quân 0,26%/năm. Nguyên nhân giảm là do sản lượng phân phối thông qua kênh gián tiếp giai đoạn 2013 – 2015 giảm (-5,08%/năm) đã tác động xấu đến doanh thu của kênh. Năm 2013, là năm đưa lại doanh thu cao nhất cho kênh phân phối gián tiếp đạt 12.825 triệu đồng. Tỷ trọng doanh thu giữa kênh trực tiếp và kênh gián tiếp có sự chênh lệch lớn hơn sự chênh lệch giữa tỷ trọng sản lượng tiêu thụ là do kênh trực tiếp chủ yếu phân phối sản phẩm sữa trẻ em, sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn nhưng đưa lại doanh thu/1 đơn vị sản phẩm thấp hơn các sản phẩm sữa khác. Qua trên, chúng ta có thể thấy được sản lượng tiêu thụ thông qua kênh phân phối gián tiếp (kênh phân phối sản phẩm chính của công ty) có xu hướng giảm trong 3 năm qua. Vì vậy, để tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường sản phẩm sữa trong tương lai thì lãnh đạo công ty cùng với Phòng kinh doanh phải có những chính sách nhằm kích thích các thành viên của kênh nâng cao sản lượng cung ứng sản phẩm cho
 • 25. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 17 công ty hơn nữa và cần đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối hoạt động hiệu quả hơn. 2.2 Những chính sách công ty điều khiển các trung gian phân phối 2.2.1 Các tiêu chí tuyển chọn kênh phân phối Việc tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối có đủ năng lực và sẵn sàng cung ứng sản phẩm sữa của công ty là rất quan trọng. Nếu công việc này tiến hành không tốt thì việc bán hàng và quản lý phân phối sẽ không mang lại hiệu quả. Để đảm bảo cho hoạt động phân phối sản phẩm của công ty đạt hiệu quả cao, những năm qua lãnh đạo công ty và Phòng kinh doanh đã xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên phân phối như: năng lực tài chính, khả năng hợp tác với công ty trong tương lai, phương tiện vận tải, mặt bằng, vị trí kinh doanh, khả năng cung ứng, phân phối hàng hoá trong khu vực, có kinh nghiệm phân phối các mặt hàng sữa, mối quan hệ với khách hàng, am hiểu địa bàn, thị hiếu người tiêu dùng, giá bán, tỷ lệ hoa hồng, chiết khấu bán hàng ... Và trước khi muốn bổ nhiệm đại lý mới, Phòng Kế hoạch thị trường phải đi khảo sát, đàm phán với phía đối tác về các điều khoản có liên quan. Trong bối cảnh sản phẩm sữa của công ty đang gặp phải sự cạnh tranh khá gay gắt từ nhiều sản phẩm sữa khác thì việc tuyển chọn được trung gian đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như công ty đã xây dựng là điều không thể. Công tác tuyển chọn mới chỉ dừng lại ở chỗ tìm được người sẵn sàng cung ứng sản phẩm, còn một số tiêu chí khác được lãnh đạo công ty và Phòng Kế hoạch thị trường xem xét theo từng trường hợp, từng địa bàn cụ thể mà vận dụng nên tính vững chắc và khả năng cung ứng của một số đại lý còn bị hạn chế. Nhìn chung, số lượng đại lý có quy mô lớn của công ty còn chiếm tỷ lệ thấp; quy mô một số đại lý trên địa bàn Bình Thạnh, Tân Bình chỉ ngang tầm quy mô đại lý cấp 2 hoặc nhà bán lẻ. 2.2.2 Chính sách khuyến mãi và chiết khấu đối với các đại lý Chính sách khuyến mãi và chiết khấu là một trong những chính sách kích thích nổ lực bán hàng của doanh nghiệp nhằm đưa hàng hoá đến tay người tiêu dùng một
 • 26. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 18 cách nhanh chóng, hiệu quả nhất và nó chính là lợi ích gắn liền giữa doanh nghiệp với các trung gian phân phối. Trong những năm vừa qua, công ty đã có nhiều thay đổi trong chính sách khuyến mãi và chính sách chiết khấu, cùng chia sẽ bớt một phần lợi nhuận của mình cho các đại lý. - Chính sách khuyến mãi: Công ty áp dụng chính sách khuyến mãi sản phẩm “mua 12 tặng 1” là chính sách hàng đầu để kích thích việc tiêu thụ sản phẩm của mình, được áp dụng đối với các sản phẩm sữa dành cho người già và phụ nữ mang thai. Chính sách này của công ty cũng đã mang lại hiệu quả khá rõ, sản lượng tiêu thụ năm 2013, năm 2014 tăng lên đáng kể và năm 2013 là năm có sản lượng tiêu thụ sữa lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Trong 41 đại lý được hỏi ý kiến thì có 39 (chiếm 95,1%) đại lý lựa chọn chính sách khuyến mãi là một yếu tố thu hút các đại lý phân phối sản phẩm sữa của công ty, chỉ có 2 đại lý (chiếm 4,9%) là không đồng tình với ý kiến này. - Chính sách chiết khấu: được Công ty cổ phần Hải Nam QNC áp dụng chung cho tất cả các đại lý tiêu thụ đạt sản lượng từ 300 hộp sữa các loại/tháng trở lên. Mức chiết khấu được thay đổi qua hàng năm, tuỳ theo tình hình kết quả kinh doanh của công ty, năm 2014 là 2000 đồng/hộp sữa bột thì năm 2015 mức chiết khấu được nâng lên là 3.000 đồng/hộp sửa bột. Chính sách chiết khấu được công ty áp dụng cho loại sản phẩm sữa dành cho người già, còn các sản phẩm sữa tươi không được áp dụng chính sách chiết khấu. Bên cạnh đó, công ty cũng đã có chính sách chiết khấu cho bao bì sản phẩm như: những đại lý mới thành lập được công ty cho nợ 50% số tiền đặt cược gối đầu. Định kỳ, hàng năm Phòng Kế toán công ty tiến hành công tác kiểm kê công nợ và cân đối hàng hóa đối với các cửa hàng và đại lý trực thuộc. Nhưng chính sách chiết khấu không phải là yếu tố hấp dẫn để lôi kéo các nhà phân phối sản phẩm sữa Của Hải Nam QNC. Qua điều tra thì có 40 đại lý (chiếm 97,6%) không đánh giá cao chính sách chiết khấu của công ty.
 • 27. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 19 Nhìn chung, công ty đã có những nổ lực đáng kể trong việc áp dụng các chính sách khuyến mãi và chiết khấu bán hàng nhằm kích thích việc tiêu thụ sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả hơn nữa trong xây dựng các chính sách bổ trợ cho kênh phân phối thì công ty cần phải có những giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian đến. Tiếp tục làm tốt công tác điều tra, nghiên cứu đặc điểm của thị trường sản phẩm, hành vi người tiêu dùng, quan tâm, cùng chia sẽ lợi ích đối với các trung gian bán lẻ, nơi trực tiếp phân phối sản phẩm sữa của Hải Nam QNC đến tay người tiêu dùng. 2.2.3 Chính sách giá bán sản phẩm Hiện nay, công ty đang áp dụng giá bán theo vùng thị trường khác nhau, giá bán được công ty điều chỉnh qua hàng năm, thường là vào cuối năm và đầu tháng 3, tháng 4 của năm khi mà thị trường sữa bắt đầu bước vào thời kỳ sôi động. Tuy nhiên, tại địa bàn TP.HCM công ty chỉ sử dụng một giá thống nhất trên toàn thành phố và chỉ thực hiện chính sách ưu đãi giá khi đại lý mua với sản lượng lớn. Việc áp dụng chính sách giá bán như trên, sẽ làm cho sản phẩm của công ty tăng khả năng cạnh tranh về giá so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh khác, giá bán được công ty điều chỉnh linh hoạt là chính sách giá rất cần thiết cho sản phẩm của công ty thâm nhập vào thị trường mục tiêu. Qua điều tra, có 33 đại lý (chiếm 80,5%) lựa chọn chính sách giá cả phù hợp là một trong những yếu tố thu hút việc phân phối sản phẩm sữa Của Hải Nam QNC đối với các đại lý. Tuy nhiên, việc định giá bán quá thấp của sản phẩm có khi lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, công ty cần áp dụng nguyên tắc định giá phù hợp hơn nhằm loại bỏ những phản ứng bất lợi từ phía khách hàng. 2.2.4 Chính sách cung ứng sản phẩm của công ty Trong những năm qua, việc cung ứng sản phẩm sữa đến các đại lý được công ty đáp ứng khá kịp thời thông qua đội xe vận tải lớn, nhỏ. Sản phẩm cũng được công ty vận chuyển đến tại kho của đại lý và khách hàng khá hài lòng về phương thức cung
 • 28. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 20 ứng sản phẩm của công ty. Phương thức cung ứng sản phẩm đến tận nơi đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đại lý thiếu phương tiện vận chuyển. Sản phẩm sữa được tiêu thụ theo mùa vụ, vì vậy thời gian tới công ty cần phải chủ động hơn trong lập kế hoạch phân phối sản phẩm ngay từ đầu năm tránh trường hợp đại lý khan hiếm nguồn hàng vào mùa cao điểm. 2.3 Đánh giá chung về việc tổ chức và điều khiển kênh phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC 2.3.1 Những ưu điểm Hiện nay, Công ty cổ phần Hải Nam QNC phân phối sản phẩm sữa chủ yếu thông qua kênh gián tiếp, còn kênh phân phối trực tiếp chiếm tỷ trọng thấp. Qua xem xét và đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm của công ty chúng ta có thể thấy được những ưu điểm sau: a) Đối với kênh phân phối gián tiếp - Kênh phân phối sản phẩm của công ty khá đa dạng, ứng với mỗi vùng thị trường thì công ty sử dụng cấu trúc kênh tương ứng. Những vùng thị trường có mật độ người tiêu dùng sữa lớn như: Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Tân Phú thì công ty sử dụng cấu trúc kênh dài, nhiều thành viên tham gia kênh nhằm bao quát thị trường. Những vùng thị trường như quận 8, Quận 12 có mật độ người tiêu dùng thấp thì công ty sử dụng dạng cấu trúc kênh đơn giản hơn. - Việc công ty sử dụng kênh phân phối gián tiếp làm kênh chính để cung ứng sản phẩm đã phần nào giải quyết được vấn đề cách trở về địa lý ở địa bàn TP.HCM. - Kênh gián tiếp còn có ưu điểm là có khả năng cung cấp nhiều chủng loại quy mô lô hàng lớn, nhỏ khác nhau tạo thuận lợi cho người mua và người bán; có thể cung ứng kịp thời nguồn hàng vào mùa cao điểm đối với những vùng thị trường ở xa trung tâm công ty, đảm bảo được lượng hàng tồn kho khi cần thiết. b) Đối với kênh phân phối trực tiếp
 • 29. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 21 Công ty sử dụng kênh phân phối này nhằm phân phối sản phẩm trực tiếp cho các đối tượng khách hàng mua với sản lượng lớn và thường xuyên. Kênh phân phối này có ưu điểm: - Công ty chủ động hơn trong phân phối sản phẩm của mình thông qua đội ngũ bán hàng ở các cửa hàng bán lẻ của công ty, không lệ thuộc vào các trung gian phân phối. - Thông qua lực lượng bán hàng của công ty nên việc nắm bắt thông tin phản hồi từ phía khách hàng được nhanh chóng, chính xác tạo thuận lợi cho công ty trong việc hoạch định các chính sách bổ trợ bán hàng. - Lực lượng bán hàng của công ty khá am hiểu về chất lượng cũng như tác dụng của sản phẩm nên giải quyết kịp thời những vấn đề khách hàng thắc mắc, tạo lòng tin cho người tiêu dùng trong việc tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty. - Lực lượng bán hàng được công ty trả lương theo định mức khoán sản phẩm, vì vậy lực lượng này sẽ chuyên tâm cung cấp sản phẩm của công ty nên không có sự chi phối cho việc bán các mặt hàng giải khát khác. 2.3.6.2 Những hạn chế - Độ bao phủ của kênh phân phối đối với trong thành phố chưa đồng đều, một số khu vực công ty còn bỏ ngỏ, đối với những vùng xa trung tâm công ty không cao, sản phẩm khó cạnh tranh trước các đối thủ lớn. - Công tác tuyển chọn các trung gian còn mang tính chủ quan, chưa quan tâm đến yếu tố khách quan và những tác động của môi trường kinh doanh. - Một số đại lý cấp 1 có quy mô quá nhỏ chưa tương xứng với những nhà phân phối sản phẩm chính của công ty; phương tiện vận tải còn thô sơ, chủ yếu sử dụng xe ba gác để vận chuyển sản phẩm sữa từ đại lý đến các nhà bán lẻ, số lượng đại lý có phương tiện vận tải lớn như ô tô còn ít.
 • 30. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 22 - Công ty chưa xây dựng được những chính sách nhằm quản lý kênh phân phối có hiệu quả, chủ yếu còn thả nổi trước những biến động của thị trường, chưa có chính sách quy hoạch hay khuyến khích đối với các đại lý cấp 2 và nhà bán lẻ. - Các trung gian của công ty ngoài việc phân phối sản phẩm sữa của Hải Nam QNC thì họ còn cung ứng nhiều mặt hàng sữa khác, vì vậy họ thường quan tâm đến việc sản phẩm nào bán chạy hơn chứ không chỉ quan tâm đến việc phân phối sản phẩm cho công ty. - Sản lượng bán thông qua kênh phân phối trực tiếp còn chiếm tỷ trọng thấp. - Công tác quản lý sổ sách và định giá bán cho sản phẩm của các đại lý còn chung chung, không có hạch toán lãi lỗ rõ ràng cho từng mặt hàng cụ thể nên không phân tích được hiệu quả mang lại của việc cung ứng các sản phẩm. - Mật độ phân bố một số đại lý cấp 1 tại khu vực thị trường Bình Thạnh và Tân Bình quá lớn dẫn đến hiện tượng dẫm chân lên địa bàn của nhau. - Do cạnh tranh nên chính sách khuyến mãi theo sản phẩm được hầu hết các đại lý cấp 1 (đặc biệt đối với các đại lý kinh doanh nhiều mặt hàng) sử dụng như một công cụ để giảm giá nhằm triệt tiêu lẫn nhau hoặc để phát triển một mặt hàng khác. - Sau khi ký kết hợp đồng làm đại lý cung ứng sản phẩm sữa của Hải Nam QNC thì công ty cũng chưa có nhiều chính sách để hỗ trợ hoặc cùng chia sẽ rủi ro đối với các trung gian phân phối này. - Việc dùng hình thức khuyến mãi sản phẩm trong thực tế đã mất ý nghĩa do việc áp dụng thường xuyên và lặp lại cả về độ dài, mức khuyến mãi, thời hạn khuyến mãi ... - Sản phẩm của công ty chưa thâm nhập được nhiều vào các vùng xa trung tâm công ty như Phú Nhuận, Quận 12. 2.3.3 Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế - Quy mô và năng lực của công ty chỉ ngang tầm doanh nghiệp vừa nên đã hạn chế rất lớn đến việc đầu tư phát triển kênh phân phối sản phẩm.
 • 31. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 23 - Công ty chưa quan tâm nhiều đến công tác nghiên cứu và quản lý kênh phân phối của mình. Kinh phí phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, các trung gian của kênh phân phối còn hạn hẹp, chưa được đầu tư bài bản. - Với địa bàn rộng lớn, đội ngũ cán bộ Phòng Kế hoạch thị trường mỏng vì vậy khó có thể đảm nhiệm hết công tác nghiên cứu thị trường một cách chu đáo. Phòng Kế hoạch thị trường mới chỉ thực hiện vai trò tìm kiếm đối tác cung ứng sản phẩm sữa của Hải Nam QNC, công tác nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh còn nhiều hạn chế. - Việc định giá bán chưa phù hợp dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty qua các năm gần đây thấp. - Hành vi của người tiêu dùng vẫn chưa phân biệt rõ chất lượng khác nhau giữa sữa và nước lọc tinh khiết. - Nhiều loại sản phẩm sữa mới ra đời, thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng, những sản phẩm đó đã tác động mạnh vào tâm lý của khách hàng. - So với trong khu vực thì mức tiêu dùng sữa của người dân Việt Nam còn ở mức độ thấp 5 lít/người/năm (năm 2013). Trong khi đó Thái Lan 73 lít/người/năm, Trung Quốc 21 lít/người/năm, Indonesia 41 lít/người/năm, Nhật Bản 23 lít/người/năm, Hàn Quốc 48 lít/người/năm …. - Năm 2015, do tác động xấu của tình hình kinh tế thế giới đã làm ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng tiết kiệm hơn của khách hàng.
 • 32. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 24 Tóm tắt chương 2: Sản phẩm công ty chủ yếu được tiêu thụ dưới hình thức bán nhỏ lẻ. Vì vậy, muốn đưa sản phẩm sữa tiếp cận người tiêu dùng càng nhiều thì công ty cần phải xây dựng hệ thống các cửa hàng, đại lý và nhiều nhà bán lẻ. Để thiết lập nên một kênh phân phối từ công ty đến người tiêu dùng thì cần có cả một quá trình lâu dài, chứ không thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Trong quá trình phát triển kênh phân phối sản phẩm sữa thì lãnh đạo công ty và Phòng Kế hoạch thị trường cần có những điều chỉnh để hoàn hiện hơn kênh phân phối sản phẩm của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của từng sản phẩm, từng vùng thị trường cụ thể nhằm cung cấp sản phẩm sữa đến tay người tiêu dùng thuận tiện nhất và cũng tốn ít chi phí nhất. Do tính chất, mức độ phức tạp của kênh phân phối nên Công ty cổ phần Hải Nam QNC chỉ thực hiện công tác quản lý kênh và các chính sách bổ trợ kênh phân phối đối với các trung gian là cửa hàng và đại lý cấp 1; còn đại lý cấp 2 và hệ thống bán lẻ công ty thả nổi, chưa có chính sách theo dỏi, quản lý đối với trung gian phân phối này. Vì vậy trong phạm vi cho phép, tôi chỉ có thể phân tích độ dài của kênh phân phối sản phẩm sữa theo 2 cấp: kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp.
 • 33. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 25 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC 3.1.Định hướng phát triển của công ty 3.1.1. Những định hướng chung của công ty Để có thể cạnh tranh và nâng cao thị phần của mình trên thị trường hiện nay, công ty phải có những định hướng chiến lược tốt để có thể đưa con thuyền của công ty đi đúng hướng. Vì vậy công ty có những định hướng chung. Tập thể đội ngũ cán bộ và nhân viên trong công ty quyết tâm xây dựng QNC trở thành một tổ chức vững mạnh về kinh tế, bền chặt trong quan hệ. Thúc đẩy sự hợp tác đa phương, để các bên tham gia cùng có lợi, gắn quyền lợi của mọi người vào sự nghiệp chung để trở thành sức mạnh tập thể. Nhằm thực hiện mục đích đề ra và xây dựng cho công ty từng bước lớn mạnh đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt cho từng cán bộ nhân viên công ty, công ty đã đặt ra những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho các hoạt động của mình, đó là: Hiệu quả - Lợi nhuận Mọi hoạt động phải đạt được hiệu quả cao, có lợi nhuận. Nếu không có hiệu quả và lợi nhuận sẽ không đảm bảo cho phát triển bền vững, không thể phục vụ khách hàng tốt được. Hiệu quả và lợi nhuận không chỉ cho riêng công ty mà còn là hiệu quả và lợi nhuận cho khách hàng và các đối tác của mình. Giữ gìn chữ "TÍN" với khách hàng Quan điểm của công rất rõ ràng, vì quyền lợi của khách hàng, đảm bảo cho khách hàng. Chân thành thủy chung và tận tụy phục vụ khách hàng. Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ Tăng trưởng Tăng trưởng xác định mục tiêu tăng trưởng về mọi mặt như tăng trưởng về hạ tầng cơ sở, vốn đầu tư, đội ngũ chuyên gia, trình độ nghiệp vụ, doanh số, lợi nhuận,…
 • 34. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 26 Quản lý theo mục tiêu Công ty tuân thủ theo phương pháp quản lý theo mục tiêu, luôn luôn bám sát mục tiêu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Làm tròn nghĩa vụ công dân Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp công sức của mình vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh đó là điều mà công ty muốn đem lại cho xã hội. Xây dựng bản sắc văn hóa "Hiểu rõ về khao khát vươn lên của những con người lao động chân chính, quyết tâm phấn đấu tốt nhất để tạo ra môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng, làm thật nhiều việc tốt có ích cho đời, cho xã hội", đó là điều mà công ty hướng đến vì giá trị nhân văn và đạo đức kinh doanh. 3.1.2. Kế hoạch phát triển năm 2016-2020 Định hướng phát triển của công ty là đặt ra kế hoach 5 năm để có thể thời gian thực hiện các dự án lớn và chiếm lĩnh thị phần. 1. Mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm 2. Tăng cường thực hiện các dự án lớn, phức tạp trên phạm vi toàn quốc, kể cả các đấu thầu quốc tế. 3. Chiếm lĩnh thị phần nhất định trong ngành Riêng trong 2016 công ty đặt ra hướng phát triển 1. Mục tiêu trong năm nay công ty giữ mức tăng trưởng bằng so với năm trước 2. Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động Chi nhánh Cà Mau nhằm xây dựng và mở rộng kênh phân phối tại thị trường này từ đó làm cơ sở để phát triển thị trường tại đây. Tăng cường thị trường mua bán sản phẩm từ nước ngoài nhằm tạo nên giá cạnh tranh nhất cho sản phẩm của công ty nhằm thu hút lượng khách hàng trong tình trạng thị trường chung tăng giá. 3. Về quản lý cố gắng giảm chi phí quản lý doanh nghiẹp không cần thiết như chi phí lễ tân, chi phí tiếp khách. Toàn công ty thực hiện đúng quy chế nội quy công ty và nâng cao hơn nữa tinh thần đồng đội và trách nhiệm đối với hoạt động của công ty. 4. Tăng cường giám sát hoạt động tiêu thụ của các đại lý đặc biệt là các đại lý không trực thuộc công ty
 • 35. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 27 5. Tiếp tục hoạt động nghiên cứu thị trường, nâng cao trình độ của các nhân viên kinh doanh đặc biệt là các nhân viên thị trường 6. Hoàn thành hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhất có thể đến với khách hàng. 3.2.Một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC 3.2.1. Tạo mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý Cơ sở của kiến nghị Xuất phát từ mục tiêu của công ty là ổn định tại thị trường hiện tại và mở rộng thị trường ra nước ngoài vì vậy mối quan hệ với các đại lý trở nên rất quan trọng. Hiện nay mối quan hệ của công ty với các đại lý chưa có cụ thể. Các điều khoản ký kết còn khá sơ sài, quyền lợi và trách nhiệm của các đại lý nói chung chưa rõ ràng và chặt chẽ. Các đại lý đặc biệt là các đại lý không trực thuộc công ty không có tiêu chí lựa chọn rõ ràng mặt khác lại không có những quyền lợi và các ưu đãi như các đại lý trực thuộc do đó mối quan hệ với các đại lý này không được thuận lợi lắm. Nội dung kiến nghị Hiện nay công ty có khoảng 30 đại lý các cấp phân bố trên 7 tỉnh thành. Tính ra có khoảng 4 đại lý cấp I và cấpII trên mỗi tỉnh như vậy việc liên kết với các đại lý là rất quan trọng bởi mặc dù số lượng kênh ít song mật độ khá lớn nên việc quản lý kênh gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt hơn khi ký kết các hợp đồng lựa chọn đại lý công ty cần bổ sung các điều khoản như doanh số các đại lý / tháng, phạm vi thị trường, kinh nghiệm của các đại lý đối với các đại lý không trực thuộc công ty. Có ký kết các điều khoản như vậy thì các đại lý cấp I không trực thuộc công ty có nhiều quyền lợi hơn và công ty có thể quản lý chặt chẽ họ hơn. Công ty cũng nên ký kết hợp đồng với đại lý một cách chặt chẽ hơn bằng việc phân chia quyền lợi và trách nhiệm rõ rang: giá bán, chiết khấu, phương thức thanh toán, chất lượng sản phẩm, tồn kho, số lượng đặt hàng tối thiểu một lần là bao nhiêu. Công ty nên bổ sung các trách nhiệm áp dụng khung giá đối với các đại lý một cách cụ thể. Không để xảy ra tình trạng trên cùng một thị trường có sự chênh nhau về giá giữa
 • 36. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 28 các đại lý. Các đại lý có trách nhiệm cung cấp thông tin về đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng trên thị trường khu vực các đại lý. Ở bản hợp đồng mà công ty ký kết với các đại lý cũng cần bổ sung thêm các điều khoản chấm dứt hợp đồng như bán giá sai quy định ký kết,doanh thu không đạt sau 3 tháng; các điều khoản bồi thường khi vi phạm hợp đồng như mức đền bù của đại lý khi bán giá sai cụ thể theo từng mức là bao nhiêu, thời hạn hợp đồng có hiệu lực Đối với các đại lý trực thuộc công ty thì yêu cầu phải áp dụng chặt chẽ các quy trình bán hàng mà công ty đưa ra. Nếu sai phạm công ty có quyền rút vốn ra khỏi đại lý và thực hiện các ký kết đền bù. Điều kiện thực hiện Để làm được điều này lãnh đạo công ty phải có chính sách tài chính phù hợp cho phòng thị trường và tiêu thụ. Đội ngũ cán bộ phòng thị trường và tiêu thụ cần có trình độ, kinh nghiệm, nhân viên phải nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm chăm sóc các đại lý của mình. Kết quả dự kiến của kiến nghị - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đại lý - Đẩy nhanh khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty, thu thập được thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh... - Giữ vững được thị trường, quản lý được các đại lý không trực thuộc một cách chặt chẽ tránh được tình trạng các đại lý bỏ công ty đến với đối thủ cạnh tranh 3.2.2.Sử dụng biện pháp khuyến khích đại lý Cơ sở của kiến nghị: Đại lý có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc tiêu thụ sản phẩm. Như phần kết quả doanh thu đã nêu chúng ta nhận thấy doanh thu của công ty chủ yếu là từ các đại lý do đó công ty cần có những biện pháp khuyến khích các đại lý để tạo mối quan hệ đối tác lâu dài. Bên cạnh đó hiện nay các công ty đối thủ sẽ có nhiều hình thức lôi kéo các trung gian phân phối, sẽ làm hiệu quả của kênh phân phối bị ảnh hưởng dẫn đến khả năng tiêu thụ giảm đi. Đảm bảo lợi ích của các thành viên trong kênh chính là cách để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp. Nội dung kiến nghị
 • 37. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 29 Hiện nay công ty đã có những biện pháp để khuyến khích đại lý như chiết khấu, chính sách thanh toán, giảm giá, khuyến mại...Tuy nhiên đó là những chính sách thông dụng mà các đối thủ cạnh tranh của công ty thực hiện cho nên không có sự khác biệt vì vậy hiệu quả của nó cũng không được cao. Công ty nên xây dựng chương trình hợp tác với các đại lý cụ thể hơn. Sơ đồ 3.1: Chương trình hợp tác giữa công ty và các đại lý Đánh giá khả năng của các đại lý  Xác định mong muốn của công ty Công ty nên xác định các mong muốn của công ty với các đại lý về doanh số, phạm vi thị trường, thời gian thanh toán, các chính sách chiết khấu, các thông tin về thị trường và khách hàng.Nhũng yêu cầu này dựa trên các căn cứ + Mục tiêu marketing của công ty và tình hình tiêu thụ trên thị trường + Yêu cầu các đại lý thực hiện cung cấp thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, số lựợng bán trong tháng, các chủng loại sản phẩm mà công ty cung cấp. Xác định mong muốn của công ty với đại lý Đánh giá khả năng của các đại lý Xác định khó khăn của đại lý Xác định các biện pháp khuyến khích Đánh giá việc thực hiện
 • 38. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 30 + Các đại lý hợp tác công ty trong việc bán sản phẩm mới nhập của công ty và tiến hành trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đó  Đánh giá khả năng của các đại lý Sau khi xác định các mong muốn của mình đối với các đại lý công ty tiến hành đánh giá khả năng của các đại lý như các chỉ tiêu như: Tài chính, địa điểm kinh doanh, mặt bằng kinh doanh, uy tín kinh nghiệm thị trường...  Xác định khó khăn của các đại lý Trên cơ sở đánh giá các khả năng của đại lý công ty tiến hành xác định các khó khăn của đại lý để từ đó đưa ra các chỉ tiêu hoàn thành tiêu thụ sản phẩm của đại lý đối với công ty. Trên cơ sở phân tích nhận thấy các đại lý hiện nay khó khăn về vận chuyển và kinh phí cho quảng cáo, trình độ kỹ thuật. Do tình hình giá cả hiện nay nên chi phí vận chuyển tăng lên đáng kể khiến các đại lý gặp rất nhiều khó khăn để vận chuyển sản phẩm. Bên cạnh đó trình đõ kỹ thuật của các nhân viên trong đại lý không tốt  Các biện pháp khuyến khích Trên cơ sở các khó khăn mà công ty đánh giá được ở các đại lý thì công ty nên tiến hành các biện pháp khuyến khích + Tiếp tục có những chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển cho đại lý + Công ty nên xây dựng bảng hỗ trợ cước phí vận chuyển cụ thể theo khoảng cách đối với các đại lý. + Tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật cho các đại ký. Thường xuyên cử các cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra bảo hành các sản phẩm + Xây dựng các chính sách đào tạo nhân lực kỹ thuật cho nhân viênkỹ thuật các đại lý. + Có thể tăng thời gian chả chậm cho các đại lý lên 30 ngày + Có thể gối nợ với tỷ lệ hợp lý với các đại lý + Khuyến khích chiết khấu cao hơn với các đại lý thanh toán trước + Giúp đỡ các đại lý việc trưng bày các sản phẩm, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dung + Khuyến khích các đại lý có những chương trình khuyến mại đặc biệt  Đánh giá việc thực hiện
 • 39. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 31 Việc đánh giá thực hiện giúp công tác việc thực hiện các biện pháp trở nên tốt hơn và công ty có thể có những điều chỉnh tốt cho công tác này. Điều kiện thực hiện Phải có kế hoạch cụ thể cho mỗi chương trình xúc tiến, lựa chọn kỹ lưỡng trên cơ sở các điều kiện của công ty và phải xem xét kỹ lưỡng chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Công ty cần tăng thêm nguồn ngân quỹ giành cho các hoạt động xúc tiến. Kết quả dự kiến của biện pháp : + Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm của công ty + Khích thích được sự trung thành của các đại lý + Đảm bảo quyền lợi của công ty và đại lý 3.2.3.Đào tạo đội ngũ nhân lực hỗ trợ các thành viên trong kênh. Cơ sở của kiến nghị Nguồn lực là cơ sở quan trọng dẫn đến thành công. Nguồn lực ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của công ty. Trong kênh phân phối thì đội ngũ bán hàng là cầu nối giữa công ty và các trung gian phân phối. Bộ phận này sẽ đảm bảo hoạt động của hệ thống kênh có hiệu quả. Bên cạnh đó do yêu cầu thị trường hiện nay đòi hỏi những người bán hàng có trình độ chuyên môn sâu để nắm bắt các nhu cầu về thị trường. Thực trạng của đội ngũ nhân viên hiện nay trình độ chưa cao, khối lựơng ít, các chính sách của công ty chưa khuyến khích được các nhân viên bán hàng thỏa đáng để tạo độnglực cho họ phát triển. Nội dung kiến nghị - Nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ các cán bộ thị trường bằng việc tổ chức các lớp đào tạo các khóa huấn luyện bồi dưỡng kiến thức. Các nhân viên thị trường cần được bổ sung kiến thức kỹ thuật cho mình để có thuyết phục hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. - Tiến hành tốt hơn công tác chăm sóc thị trường, thường xuyên tiến hành chăm sóc, kiểm tra các đại lý, các cửa hàng bán lẻ - Luôn cử các cán bộ thị trường đi công tác tỉnh để kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ sản phẩm - Thực hiện các báo cáo công tác và dự kiến kế hoạch hàng năm
 • 40. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 32 - Khuyến khích các nhân viên thị trường bằng các công tác phí phù hợp và có những chính sách khen thưởng đối với các nhân viên này. - Công ty nên tổ chức đào tạo xen lẫn với việc giải trí nghỉ mát cho các cán bộ nhân viên đặc biệt là các cán bộ nhân viên thị trường Điều kiện thực hiện Bộ phận nhân viên bán hàng, ký kết hợp đồng phải là người có chuyên môn nghiệp vụ. Nguồn kinh phí cung cấp cho các dịch vụ Kết quả dự kiến - Xây dựng được đội ngũ nhân viên bán hàng có trình độ hiểu biết và am hiểu thị trường - Giúp công ty triển khai hoạt động quản lý các thành viên trong kênh phân phối có hiệu quả. - Thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm - Nâng cao khả năng cạnh tranh và uy tín của công ty trên thị trường
 • 41. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 33 KẾT LUẬN Trong quá trình hoạt động của mình Công ty cổ phần Hải Nam QNC có những đóng góp cho nền kinh tế. Các sản phẩm mà công ty cung cấp được người tiêu dùng chấp nhận về chất lượng cũng như giá cả. Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay mở ra cho công ty nhiều cơ hội cũng như thách thức để có thể tồn tại và phát triển. Một trong nhũng biện pháp để có thể tồn tại và phát triển đó là hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. Hiện nay công ty đã có những phương hướng để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của mình nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình. Vì vậy đề tài này góp phần nhỏ bé vào công tác hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty. Trên cơ sở thực tế nhận thấy và phân tích thực trạng kênh phân phối em đã đề ra ý kiến giải pháp của mình. Rất mong được sự đóng góp của các thầy cô, các anh chị và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn bởi đây chỉ là cái nhìn chủ quan của cá nhân. Em xin cám ơn giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong công ty đã giúp em hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cám ơn!
 • 42. DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0909 232 620 TẢI FLIE TÀI LIỆU – BAOCAOTHUCTAP.NET 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.GS.TS.Nguyễn Thành Độ-TS.Nguyễn Ngọc Huyền_Giáo trình quản trị kinh doanh_ Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội_2011 2.TS.Trương Đình Chiến_ Quản trị kênh phân phối_Nhà xuất bản Thống Kê_2011