SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Visie op ICT
Zoek uit wat de onderstaande zaken betekenen en los de bijhorende vragen op.
Je kiest zelf hoe je dit op je Weebly rapporteert.
Dat kan in een Powerpoint presentatie, een andere presentatietool (Genial.ly, Prezi,…) of in een
Word document (PDF, Bookcreator,…) of indien je dat al kan in een leerfilm.
Onderwerp 1: Blended learning en hybride leren: Wat is het? Waarom zegt professor Jan
Elen van KUL "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn"? Wat kan het veranderen in je
school? Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended
learning? Wat met Corona? Wat is een MOOC?
Blended learning is de Engelse benaming voor gemixt leren. Je mixt verschillende leervormen tot één
leervorm die dan een blended learning wordt genoemd. Het is een combinatie van klassikaal en
online onderwijs. Hybride leren betekent dat er een deel van de klas fysiek aanwezig is en de andere
zijn online aanwezig in de les.
Blended learning wordt een voorwaarde sine qua non voor het kwaliteitsvol hoger onderwijs van de
toekomst. Dit wil zeggen dat er een deel online les zal gegeven worden en een deel fysiek zal
doorgaan.
 Je staat er als docent niet alleen voor: ICTO-medewerkers en onderwijstechnologen kunnen
je ondersteunen bij het ontwikkelen van het leermateriaal.
 Aanpassen aan de behoefte van de leerling: leermateriaal kan een adaptieve digitale content
hebben. Ook kunnen leraren gebruik maken van de data van de leerlingen en hun instructies
daarop aanpassen. Meer leertijd, de leerling heeft vaak toegang tot meer
instructiemateriaal.
 Er moeten laptops aanwezig zijn op school voor diegene die geen laptop ter beschikking
hebben.
Blended learning maakt gepersonaliseerd leren mogelijk. Met een uitgekiende mix van online en
klassikaal onderwijs sluit je beter aan bij de individuele behoefte van de lerende. Leren wat je nodig
hebt, op het juiste moment. Een betere motivatie voor de lerende bestaat eigenlijk niet.
Corona bestaat nu bijna niet meer dus hierdoor zullen de online lessen lichtelijk beginnen wegvallen.
MOOC is een zelfstandige cursus, speciaal ontwikkeld voor online lessen.
Onderwerp 2: SAMR: wat is het en geef een voorbeeld van toepassing in je
onderwijscontext. Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via
SAMR tot op niveau van Redefinition.
SAMR helpt bij het beschrijven van de didactische inzet van bepaalde onderwijstechnologie. Het
model is gebaseerd op vier niveaus substitution, augmention, modification en redefention. Een
voorbeeld: Kinderen moeten op Bingel oefeningen kunnen maken over dieren waarbij ze bepaalde
lichaamsdelen van het dier moeten aanduiden. Wanneer ze een lichaamsdeel niet kennen, kunnen
ze dit opzoeken op het internet.
Een voorbeeld van een analoge activiteit, een fysieke les omvormen tot een online les:
 Substitution: De fysieke les over dieren en hun eigenschappen wordt vervangen door een
online les.
 Augmentation: Door een online les kunnen leerlingen onbekende dieren meteen opzoeken
op het internet om te zien hoe een dier eruit ziet.
 Modification: Leerlingen zoeken op het internet welke diersoorten in welk continent leven.
 Redefention: Door middel van een video virtueel te laten zien aan de kinderen in de zoo
kunnen ze de verschillende diersoorten herkennen en benoemen.
Onderwerp 3: T-Pack: wat is het en wat betekent het voor jou als leraar. Argumenteer
waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt
geïntegreerd. Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst
boeken?
T-pack is een module die de kennis en vaardigheden waarover de leerkracht moet beschikken om
technologie effectief te kunnen integreren in het onderwijs beschrijft. Deze module is onderverdeeld
in 3 onderdelen: technologische kennis, pedagogische kennis en inhoudelijke kennis. Voor mij
betekent het T-pack dat ICT belangrijk is, ook in de lagere school. In lagere scholen loopt het wel nog
vaak mis aangezien de huidige leerkrachten amper of zelfs geen opleiding voor ICT hebben gekregen
in de middelbare of hoge school. Ik moet nog wat groeien in de technologische kant. Ik heb het soms
nog wat moeilijk met ICT lessen. Dus hierin hoop ik de komende jaren nog in te groeien.
Onderwerp 4: Eindtermen ICT: Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen. Wat is er aan het
gebeuren in het secundaire onderwijs?
De eindtermen zijn basiskennis die u moet verwerven in het gewoon lager onderwijs, gewoon
secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenonderwijs.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs.
Maar tot het schooljaar 2024-2025 blijven de nieuwe eindtermen nog van kracht.
Onderwerp 5: Vier in balans: Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen? Pas dit toe op
een stageschool of een school die je kent. Waar zitten de problemen? Wanneer ik zeg dat
alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan? Geef een voorbeeld van
techniekgedreven beslissingen.
Kenniscentrum Digisprong maakt veel gebruik van een herwerkte versie van het Vier in balans-
model, ontwikkeld door het Nederlandse Kennisnet. Het model toont scholen hoe ze ICT optimaal
kunnen later renderen en beschrijft de randvoorwaarden voor het efficiënt inzetten van ICT in het
onderwijs.
Altijd meer en meer streven naar een goede visie en deze ook waar maken.
Onderwerp 6: Fake news en clickbait: krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws?
Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix
wat bedoel ik daar dan mee? Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten? We
hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als
waarheid, is dat nog steeds een goed idee?
Niet iedereen krijgt hetzelfde te zien online. De meeste sociale media en websites houden bij wat je
eerder aangeklikt hebt of wat je geliked of gedeeld hebt. Dan doen ze met stukjes software die
onthouden wat je leuk vindt, ook wel ‘algoritmes’ genoemd. Die algoritmes zorgen ervoor dat je
alleen maar meer berichten te zien krijgt die daarop lijken. Andere berichten krijg je juist weer
minder te zien. Boven berichten die niet waar zijn, staan vaak extra spannend klinkende koppen. Die
koppen kunnen je nieuwsgierig maken, zodat je ze wilt aanklikken. Maar algoritmes controleren niet
of informatie echt is of niet.
Je kan niet alles opzoeken i.v.m. privacyregels die google en alles wat daarbij hoort hebben.
Sommige websites kunnen je ook blokkeren zodat je er niet op kan.
Een deepfake is een audiovisuele versie van nepnieuws. Een deepfake-filmpje vertrekt van
bestaande beelden, die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden via kunstmatige intelligentie.
Vervalste foto’s en video’s lijken steeds echter en kun je nauwelijks meer van net onderscheiden.
Gevaarlijk want iedereen kan ze maken.
Het is geen goed idee om nog alles van het internet te vertrouwen. Ik zou heel goed nadenken voor
je ergens op klikt want voor je het weet kan je gehackt zijn.
Onderwerp 7: Auteursrecht en plagiaat: wat mag nu eigenlijk wel en wat niet? Wat zijn de
meest gemaakte fouten in onderwijs? Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf
heeft geschreven?
Iedereen mag bijvoorbeeld een film maken over een jongetje in een tovenaarsschool. Alleen de
concrete uitgewerkte vorm wordt beschermd door het auteursrecht. Plagiaat plegen is fraude en
kan is sommige gevallen zelfs strafbaar zijn. Hierdoor kan plagiaat ernstige gevolgen hebben.
Dat leerlingen denken dat leerkrachten het niet door hebben of ze voegen geen bronvermelding toe.
Je ziet dat als er een bronvermelding al dan niet bij staat of als de zinnen super goed geformuleerd
zijn.
Onderwerp 8: Flipped Classroom: wat is het? Bedenk een goede case voor je school
(instructie wel in de klas, niet thuis). Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken? Kan dit
door kinderen (Jonatan academie)? Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren
of differentiatie? Mogelijkheden bij Corona?
In een flipped classroom zet je de traditionele manier van lesgeven op zijn kop. De leerlingen nemen
zelfstandig de basis op.
Je moet deze niet altijd zelf maken je kan ook een filmpje van iemand anders nemen.
Kinderen kunnen wel in groepjes samenwerken en samen de leerstof doorlopen.
Onderwerp 9: Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer
onthoudt dan wie tikt op een pc. Hoe zou dat kunnen komen? (denk aan hoe traag je schrijft
en hoe snel sommigen kunnen tikken tov wat de leerkracht zegt)
In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen.
Van het ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid)
Leg uit waarom je dat beter zo doet.`
Wanneer je schrijft worden de hersenen meer gestimuleerd dan dat je typt. Als je blind typt dan typ
je alle woorden over en hoef je niet actief te luisteren naar wat de leerkracht zegt. Terwijl als je
schrijft dan gaat dat trager waardoor je actiever moet luisteren naar de leerstof. Je luistert niet
alleen maar je gaat ook nadenken.
Onderwerp 10: Webquests: Wat is het? Wat zijn de bouwstenen? Goeie voorbeelden en
verzamelsites? Onder welke Eindterm (diamant) valt dit? Zie je kansen voor differentiatie?
Binnen welke vakgebieden?
Webquest is een educatieve speurtocht voor zelfstandig samenwerkende leerlingen, waarbij web-
based informatie centraal staat. Het is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie
afkomstig is uit bronnen op het internet.
Het bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee lokale besturen hun
primaire processen kunnen inrichten.
 Activeer relevante voorkennis
 Ondersteun bij moeilijke taken
 Zorg voor afwisseling in oefentypes
Voorbeelden: 2dehands, …
Eens je werk klaar is ga je het moeten op het internet krijgen.
Zorg dat het daar publiek staat (niet verborgen) zodat ik het kan zien.
Van daar uit zet je het dan op je Weebly.
Probeer zelfredzaam te zijn en een oplossing te bedenken. Google het indien je niet weet hoe het
moet.
Pas als je er zelf niet uit geraakt gebruik je medestudenten als hulplijn.
Als ook zij het niet weten, kan je uiteraard ook nog bij mij terecht.

More Related Content

Similar to Visie op ICT.docx

Similar to Visie op ICT.docx (20)

Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
visie op ict.pdf
visie op ict.pdfvisie op ict.pdf
visie op ict.pdf
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT Silke Delvaux.pdf
Visie op ICT Silke Delvaux.pdfVisie op ICT Silke Delvaux.pdf
Visie op ICT Silke Delvaux.pdf
 
Visie op ICT 1.pdf
Visie op ICT 1.pdfVisie op ICT 1.pdf
Visie op ICT 1.pdf
 
ICTopdrachtB.docx
ICTopdrachtB.docxICTopdrachtB.docx
ICTopdrachtB.docx
 
Visie op ICT (1).pdf
Visie op ICT (1).pdfVisie op ICT (1).pdf
Visie op ICT (1).pdf
 
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdfVisie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisie_Op_ICT.pdf
 
Visie op ICT afgewerkt.pdf
Visie op ICT afgewerkt.pdfVisie op ICT afgewerkt.pdf
Visie op ICT afgewerkt.pdf
 
Visie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 
Visie op ICT.docx
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docx
 

Visie op ICT.docx

  • 1. Visie op ICT Zoek uit wat de onderstaande zaken betekenen en los de bijhorende vragen op. Je kiest zelf hoe je dit op je Weebly rapporteert. Dat kan in een Powerpoint presentatie, een andere presentatietool (Genial.ly, Prezi,…) of in een Word document (PDF, Bookcreator,…) of indien je dat al kan in een leerfilm. Onderwerp 1: Blended learning en hybride leren: Wat is het? Waarom zegt professor Jan Elen van KUL "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn"? Wat kan het veranderen in je school? Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning? Wat met Corona? Wat is een MOOC? Blended learning is de Engelse benaming voor gemixt leren. Je mixt verschillende leervormen tot één leervorm die dan een blended learning wordt genoemd. Het is een combinatie van klassikaal en online onderwijs. Hybride leren betekent dat er een deel van de klas fysiek aanwezig is en de andere zijn online aanwezig in de les. Blended learning wordt een voorwaarde sine qua non voor het kwaliteitsvol hoger onderwijs van de toekomst. Dit wil zeggen dat er een deel online les zal gegeven worden en een deel fysiek zal doorgaan.  Je staat er als docent niet alleen voor: ICTO-medewerkers en onderwijstechnologen kunnen je ondersteunen bij het ontwikkelen van het leermateriaal.  Aanpassen aan de behoefte van de leerling: leermateriaal kan een adaptieve digitale content hebben. Ook kunnen leraren gebruik maken van de data van de leerlingen en hun instructies daarop aanpassen. Meer leertijd, de leerling heeft vaak toegang tot meer instructiemateriaal.  Er moeten laptops aanwezig zijn op school voor diegene die geen laptop ter beschikking hebben. Blended learning maakt gepersonaliseerd leren mogelijk. Met een uitgekiende mix van online en klassikaal onderwijs sluit je beter aan bij de individuele behoefte van de lerende. Leren wat je nodig hebt, op het juiste moment. Een betere motivatie voor de lerende bestaat eigenlijk niet. Corona bestaat nu bijna niet meer dus hierdoor zullen de online lessen lichtelijk beginnen wegvallen. MOOC is een zelfstandige cursus, speciaal ontwikkeld voor online lessen. Onderwerp 2: SAMR: wat is het en geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext. Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van Redefinition. SAMR helpt bij het beschrijven van de didactische inzet van bepaalde onderwijstechnologie. Het model is gebaseerd op vier niveaus substitution, augmention, modification en redefention. Een voorbeeld: Kinderen moeten op Bingel oefeningen kunnen maken over dieren waarbij ze bepaalde lichaamsdelen van het dier moeten aanduiden. Wanneer ze een lichaamsdeel niet kennen, kunnen ze dit opzoeken op het internet. Een voorbeeld van een analoge activiteit, een fysieke les omvormen tot een online les:
  • 2.  Substitution: De fysieke les over dieren en hun eigenschappen wordt vervangen door een online les.  Augmentation: Door een online les kunnen leerlingen onbekende dieren meteen opzoeken op het internet om te zien hoe een dier eruit ziet.  Modification: Leerlingen zoeken op het internet welke diersoorten in welk continent leven.  Redefention: Door middel van een video virtueel te laten zien aan de kinderen in de zoo kunnen ze de verschillende diersoorten herkennen en benoemen. Onderwerp 3: T-Pack: wat is het en wat betekent het voor jou als leraar. Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt geïntegreerd. Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken? T-pack is een module die de kennis en vaardigheden waarover de leerkracht moet beschikken om technologie effectief te kunnen integreren in het onderwijs beschrijft. Deze module is onderverdeeld in 3 onderdelen: technologische kennis, pedagogische kennis en inhoudelijke kennis. Voor mij betekent het T-pack dat ICT belangrijk is, ook in de lagere school. In lagere scholen loopt het wel nog vaak mis aangezien de huidige leerkrachten amper of zelfs geen opleiding voor ICT hebben gekregen in de middelbare of hoge school. Ik moet nog wat groeien in de technologische kant. Ik heb het soms nog wat moeilijk met ICT lessen. Dus hierin hoop ik de komende jaren nog in te groeien. Onderwerp 4: Eindtermen ICT: Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen. Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs? De eindtermen zijn basiskennis die u moet verwerven in het gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenonderwijs. Het Grondwettelijk Hof vernietigt nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Maar tot het schooljaar 2024-2025 blijven de nieuwe eindtermen nog van kracht. Onderwerp 5: Vier in balans: Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen? Pas dit toe op een stageschool of een school die je kent. Waar zitten de problemen? Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan? Geef een voorbeeld van techniekgedreven beslissingen. Kenniscentrum Digisprong maakt veel gebruik van een herwerkte versie van het Vier in balans- model, ontwikkeld door het Nederlandse Kennisnet. Het model toont scholen hoe ze ICT optimaal kunnen later renderen en beschrijft de randvoorwaarden voor het efficiënt inzetten van ICT in het onderwijs. Altijd meer en meer streven naar een goede visie en deze ook waar maken.
  • 3. Onderwerp 6: Fake news en clickbait: krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws? Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat bedoel ik daar dan mee? Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten? We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als waarheid, is dat nog steeds een goed idee? Niet iedereen krijgt hetzelfde te zien online. De meeste sociale media en websites houden bij wat je eerder aangeklikt hebt of wat je geliked of gedeeld hebt. Dan doen ze met stukjes software die onthouden wat je leuk vindt, ook wel ‘algoritmes’ genoemd. Die algoritmes zorgen ervoor dat je alleen maar meer berichten te zien krijgt die daarop lijken. Andere berichten krijg je juist weer minder te zien. Boven berichten die niet waar zijn, staan vaak extra spannend klinkende koppen. Die koppen kunnen je nieuwsgierig maken, zodat je ze wilt aanklikken. Maar algoritmes controleren niet of informatie echt is of niet. Je kan niet alles opzoeken i.v.m. privacyregels die google en alles wat daarbij hoort hebben. Sommige websites kunnen je ook blokkeren zodat je er niet op kan. Een deepfake is een audiovisuele versie van nepnieuws. Een deepfake-filmpje vertrekt van bestaande beelden, die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden via kunstmatige intelligentie. Vervalste foto’s en video’s lijken steeds echter en kun je nauwelijks meer van net onderscheiden. Gevaarlijk want iedereen kan ze maken. Het is geen goed idee om nog alles van het internet te vertrouwen. Ik zou heel goed nadenken voor je ergens op klikt want voor je het weet kan je gehackt zijn. Onderwerp 7: Auteursrecht en plagiaat: wat mag nu eigenlijk wel en wat niet? Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs? Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven? Iedereen mag bijvoorbeeld een film maken over een jongetje in een tovenaarsschool. Alleen de concrete uitgewerkte vorm wordt beschermd door het auteursrecht. Plagiaat plegen is fraude en kan is sommige gevallen zelfs strafbaar zijn. Hierdoor kan plagiaat ernstige gevolgen hebben. Dat leerlingen denken dat leerkrachten het niet door hebben of ze voegen geen bronvermelding toe. Je ziet dat als er een bronvermelding al dan niet bij staat of als de zinnen super goed geformuleerd zijn. Onderwerp 8: Flipped Classroom: wat is het? Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis). Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken? Kan dit door kinderen (Jonatan academie)? Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie? Mogelijkheden bij Corona? In een flipped classroom zet je de traditionele manier van lesgeven op zijn kop. De leerlingen nemen zelfstandig de basis op. Je moet deze niet altijd zelf maken je kan ook een filmpje van iemand anders nemen. Kinderen kunnen wel in groepjes samenwerken en samen de leerstof doorlopen.
  • 4. Onderwerp 9: Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op een pc. Hoe zou dat kunnen komen? (denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen tikken tov wat de leerkracht zegt) In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je dat beter zo doet.` Wanneer je schrijft worden de hersenen meer gestimuleerd dan dat je typt. Als je blind typt dan typ je alle woorden over en hoef je niet actief te luisteren naar wat de leerkracht zegt. Terwijl als je schrijft dan gaat dat trager waardoor je actiever moet luisteren naar de leerstof. Je luistert niet alleen maar je gaat ook nadenken. Onderwerp 10: Webquests: Wat is het? Wat zijn de bouwstenen? Goeie voorbeelden en verzamelsites? Onder welke Eindterm (diamant) valt dit? Zie je kansen voor differentiatie? Binnen welke vakgebieden? Webquest is een educatieve speurtocht voor zelfstandig samenwerkende leerlingen, waarbij web- based informatie centraal staat. Het is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie afkomstig is uit bronnen op het internet. Het bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee lokale besturen hun primaire processen kunnen inrichten.  Activeer relevante voorkennis  Ondersteun bij moeilijke taken  Zorg voor afwisseling in oefentypes Voorbeelden: 2dehands, … Eens je werk klaar is ga je het moeten op het internet krijgen. Zorg dat het daar publiek staat (niet verborgen) zodat ik het kan zien. Van daar uit zet je het dan op je Weebly. Probeer zelfredzaam te zijn en een oplossing te bedenken. Google het indien je niet weet hoe het moet. Pas als je er zelf niet uit geraakt gebruik je medestudenten als hulplijn. Als ook zij het niet weten, kan je uiteraard ook nog bij mij terecht.