Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalizare Si Riscuri Sociale1

5,624 views

Published on

 • Be the first to comment

Globalizare Si Riscuri Sociale1

 1. 1. Globalizare, Societate si Riscuri Sociale Realitate sau Fictiune?
 2. 2. <ul><li>Globalizarea - proces de intensificare şi interconectare a relaţiilor internaţionale cu efecte structurale în plan social, economic, politic, militar şi chiar cultural. </li></ul><ul><li>proces istoric ireversibil determinat de o multitudine de factori: tehnologia, economia de piata, liberalizare, etc. </li></ul>
 3. 3. Globalizare si Istorie S-a manifestat diferit şi succesiv de-a lungul istoriei si civilizaţiilor
 4. 5. Influenta asupra Sistemelor de Asistenta Sociala <ul><li>management şi infrastructură modernă, </li></ul><ul><li>reţele globale/comunicare, </li></ul><ul><li>capital uman/expertiză, </li></ul><ul><li>noi probleme sociale </li></ul><ul><li>categorii noi de beneficiari </li></ul><ul><li>inovatie </li></ul>
 5. 6. India - Saracie si Globalizare
 6. 7. Saracie si Globalizare la Cluj
 7. 8. AVANTAJE <ul><li>Obs. Globalizarea produce o dezvoltare socială diferenţiată şi nu liniară iar rezultatul nu este o comunitate globală unică ci reţele şi sisteme din diverse sectoare ale vieţii aflate în interdependenţă. </li></ul><ul><li>dezvoltarea comerţului international </li></ul><ul><li>reţele economice şi informaţionale </li></ul><ul><li>corporatii multinationale </li></ul><ul><li>miscarea capitalurilor </li></ul><ul><li>investitiile straine directe, </li></ul><ul><li>piete financiare globale/bursa </li></ul><ul><li>migratie/libertatea calatoriilor </li></ul><ul><li>dezvoltarea tehnologiei </li></ul><ul><li>comunicatiile </li></ul>
 8. 9. Dezavantaje <ul><li>polarizare sociala </li></ul><ul><li>instabilitate/turbulenţă/haos </li></ul><ul><li>pierderea controlului social </li></ul><ul><li>organizaţii criminale </li></ul><ul><li>reţele teroriste internaţionale </li></ul><ul><li>deficit în planul securităţii sociale </li></ul>
 9. 10. Dimensiunea economică a globalizării “Globalizarea economica, in cea mai mare parte, a fost un succes“ (Giddens, 2001: 117) <ul><li>schimburile economice/fluxuri de bunuri si servicii </li></ul><ul><li>reţele comerciale - existau şi în antichitate: „Roma antică stabilise legături comerciale cu negustorii asiatici care se strângeau la o dată fixă în marea insulă Ceylon, în aşteptarea marii flote romane care venea dintr-un port de la Marea Roşie” (Bari, 2001: 17) </li></ul><ul><li>sistemului financiar internaţional/pieţele globale </li></ul><ul><li>integrare economică/comunitati de afaceri </li></ul><ul><li>globalizarea afacerilor/internationalizare </li></ul><ul><li>transnaționalizarea economiei </li></ul><ul><li>institutii financiare internationale (FMI, World Bank) </li></ul><ul><li> </li></ul>
 10. 11. Forumul Economic Mondial- Davos
 11. 12. Forumul Economic Mondial - Davos
 12. 13. Dimensiunea politica a globalizarii <ul><ul><li>evoluţii geopolitice </li></ul></ul><ul><ul><li>expansiunea capitalismului </li></ul></ul><ul><ul><li>democraţie </li></ul></ul><ul><ul><li>economie de piaţă </li></ul></ul><ul><ul><li>industrializarea a dat naştere unei societăţi globalizante </li></ul></ul><ul><ul><li>un guvern mondial? </li></ul></ul>
 13. 14. Dimensiunea socio-culturală a globalizării <ul><li>Jacka ( 1992) - globalizarea contribuie la pierderea diversităţii culturale </li></ul><ul><li>Huntington (1993) - teza ciocnirii civilizaţiilor: “ciocnirea civilizaţiilor va domina politica globală” </li></ul><ul><li>Fukuyama (1992) - expansiunea economiei de piaţă şi a democraţiei conduce la omogenizarea societăţilor dar nu si la omogenitate culturală </li></ul><ul><li>Robertson (1992) - religia este factorul critic </li></ul><ul><li>Scruton (2004): „globalizarea a aruncat lumea islamică în criză” </li></ul><ul><li>Bull (1991) - teoriile sfarsitului de mileniu: globalizarea - indicator al prăbuşirii civilizaţiei actuale </li></ul><ul><li>Credinţele şi trăsăturile culturale ale popoarelor nu pot fi uniformizate la nivel planetar (exceptie - cultura de consum) </li></ul>
 14. 15. Cultura de Consum
 15. 16. Riscurile Globalizarii <ul><li>Beck (1992) - societate a riscului - schimbările sociale contemporane. </li></ul><ul><li>Riscuri generate de globalizare: radioactivitate, poluare, accidente nucleare, încălzire globală, polarizare socială, terorism, etc. </li></ul><ul><li>Preda (2002) - globalizarea politicilor sociale </li></ul><ul><li>Jordan (1996) - mecanisme instituţionale de includere a grupurilor sociale aflate in risc </li></ul><ul><li>Stiglitz (2005) - erorile comise de Banca Mondială si FMI în reformele din statele în curs de dezvoltare: „dacă globalizarea va continua să se desfăşoare ca până acum.....acest proces nu numai că nu va reuşi încurajeze dezvoltarea, dar va continua să producă sărăcie şi instabilitate” (pp. 378-379). </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Nu globalizarea este negativă ci modalitatea în care aceasta se desfăşoară uneori. </li></ul><ul><li>Va fi extrem de importantă în viitor direcţia în care se va desfăşura procesul globalizării, direcţie ce va depinde de influenţa factorilor locali în cadrul proceselor globale. </li></ul><ul><li>Globalizarea nu este o fatalitate ci un Ianus cu două feţe: Riscul şi Increderea </li></ul>
 17. 18. Bibliografie <ul><li>Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J., 2004, Transformări globale: politică, economie şi cultură, Polirom, Iaşi. </li></ul><ul><li>Mullay, B., 2007, The New Structural Social Work, Oxford University Press. </li></ul><ul><li>Preda, M., 2002, Globalizarea politicilor sociale, în Pop, L. M. (coord.), 2002, Dicţionar de Politici Sociale, Expert, Bucureşti, pp. 353 - 355. </li></ul><ul><li>Scruton, R., 2004, Vestul şi Restul. Globalizarea şi ameninţarea teroristă, Humanitas, Bucureşti. </li></ul><ul><li>Stiglitz, J., 2005, Globalizarea. Speranţe şi deziluzii, Ed. Economică, Bucureşti. </li></ul><ul><li>Tomlinson, J., 2002, Globalizare şi cultură, Amarcord, Timişoara. </li></ul>

×