Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MANIFEST Va fi revolu ţie! O produc ţ ie Mir c ea Bătrânu Muzica Setrak Antoine Setrakian  SPONSOR
Va fi revolu ţie! Tiwaz, runa revoluţiei justiţia divină, onoare şi raţiune v ictoria raţiunii, victoria o mului. Se sc...
De c e revoluţie? <ul><li>Aţi observat c ă: </li></ul><ul><ul><li>  D octrinele politice clasice au dispărut </li></ul...
Evoluţie şi revoluţie Ceea ce se-ntâmplă acum în lume are o cauză socială profundă. Se schimbă sistemul social-economic a...
Criza de identitate şi revoluţiile Revoluţiile au rezolvat întotdeauna o problemă de identitate. <ul><li>Identitatea  est...
C apitalismul şi banii <ul><li>C e s-a întâmplat c u sistemul c apitalist? </li></ul><ul><li>C apitalismul a inventat: <...
Interesul ban c ar şi Globalizarea <ul><li>- a doua problemă este generată de foamea de bani a globaliştilor- </li></ul><u...
Monstrul politi c o-financiar Priviţi bine acest desen şi veţi înţelege cum funcţionează sistemul. Două braţe, unul politi...
Controlul lumii Poate înţelegeţi acum aroganţa băncilor c are, depăşind orice limită a respectului, vă cer motive bine în...
Instituţiile globaliştilor <ul><li>Iată instituţiile lor, dezvoltate ca un guvern mondial, care controlează lumea: </li></...
Al treilea război mondial Procedura invazivă a GLOBALIZĂRII se bazează pe foarte mulţi bani, pe dezinformare, pe corupţi...
Procedura globalizării Aşa procedează globaliştii. Iată etapele: <ul><li>De c izia stăpânului pentru extinderea unui inter...
1.Criza finan c iar-ban c ar ă (observaţii) <ul><li>Observăm prăbuşirea sistemului financiar-bancar în lume. Oare nu mai...
2 .Criza finan c iar-ban c ar ă (cauze şi efecte) <ul><li>Banul  este mijlocul principal care asigură dominaţia globaliş...
Criza sistemului capitalist   Criza financiară a fost semnul, a blocat băncile şi oamenii şi a obligat guvernele la împ...
So luţii? <ul><ul><li>  A DOUA SOLUŢIE va veni de la sine, REVOLUŢIA! </li></ul></ul>Criza nu poate fi rezolvată, ea va...
Revoluţia-în c otro? Criza mondială e c riza sistemului capitalist şi îl va răsturna! Evoluţia normală a so c ietăţii es...
Pericolul unui st ă p â n mondial! ATENŢIE: STĂPÂNUL FACE REGULILE! OPRIŢI-L! Globalizarea şi c omunionismul globalist <u...
Comunionismul umanist Societatea trebuie pregătită să aparţină mereu generaţiilor viitoare! <ul><li>Comunionismul umanist ...
Alege - E rândul tău! <ul><li>Între BANI şi IDENTITATE, între SCLAVIE şi LIBERTATE </li></ul><ul><li>Alege umanismul! </l...
Viitorul depinde de tine! Anun ţă-i şi pe ceilalţi! V-am prezentat situaţia lumii de azi şi motivele pentru care va fi rev...
Producţie Cartea mea  ISBN 978-973-0-06927-3 END Sponsor Pagini Comunale O produc ţ ie Mir c ea Bătrânu Music  “ The Ch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manifest–Va Fi Revolutie!

1,477 views

Published on

Se schimba lumea, criza mondiala este o criza de sistem, este apusul capitalismului. Ultima inventie a capitalismului, Globalizarea, inseamna sfarsitul lui!
Noua era va fi comunionismul (communionism), o societate bazata pe casa comuna, piata comuna si legi comune! Avem de ales intre comunionismul globalizant si comunionismul humanist! O prezentare Mircea Batranu!

Published in: News & Politics

Manifest–Va Fi Revolutie!

 1. 1. MANIFEST Va fi revolu ţie! O produc ţ ie Mir c ea Bătrânu Muzica Setrak Antoine Setrakian SPONSOR
 2. 2. Va fi revolu ţie! Tiwaz, runa revoluţiei justiţia divină, onoare şi raţiune v ictoria raţiunii, victoria o mului. Se schimbă lumea, va fi revoluţie! Ai şansa să alegi! E r â ndul tău să schimbi lumea! Aceasta este o prezentare a situaţiei de azi din lume, a a c tualei c rize mondiale şi a c eea c e va urma. Lumea se agită, instabilitatea so c ială c reşte, tensiunea se a c umulează! Sunt Mircea B ătrânu şi vă prezint de c e va exploda lumea, de c e va fi revoluţie! TIWAZ
 3. 3. De c e revoluţie? <ul><li>Aţi observat c ă: </li></ul><ul><ul><li> D octrinele politice clasice au dispărut </li></ul></ul><ul><ul><li> F undamentul capitalismului, banul (capitalul) s-a prăbuşit </li></ul></ul><ul><ul><li>M ecanismul capitalismului, libertatea de plasare a capitalului, s-a blocat </li></ul></ul><ul><ul><li>Statele îşi pierd reprezentativitatea, se diluează, devin anomi c e </li></ul></ul><ul><li>DA, asistăm la apusul capitalismului, </li></ul><ul><li>Globalizarea, ultima invenţie a capitalismului, a grăbit prăbuşirea lui. </li></ul><ul><li>Fără globalizare tot aici s-ar fi ajuns, pentru că BANUL MARFĂ este o valoare falsă iar interesul general, prin de c izia uni c ă, î nchide jocul speculativ al pieţei . </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>So c ietatea este blo c ată, nu mai poate evolua, este ne c esar un salt, o s c himbare de sistem. A c easta e revoluţia! </li></ul>Pentru c ă:  Omenirea este într-un blocaj fără precedent î n istorie  Suntem într-o criză masivă de sistem , cri za c apitalismului  Crizele de sistem au dus la răsturnarea lumii, la revoluţie
 4. 4. Evoluţie şi revoluţie Ceea ce se-ntâmplă acum în lume are o cauză socială profundă. Se schimbă sistemul social-economic al lumii. Iată în reprezentare grafică, evoluţia omenirii în ultimii două mii de ani. Sistemele (sclavagist, feudal, capitalist) au evoluat până într-un moment în care nu s-au mai putut dezvolta. Atunci s-a produs un salt, o revoluţie! Revoluţia naşte puterea pentru noua so c ietate! Acum trăim sfârşitul capitalismului. Veţi vedea ce se-ntâmplă !
 5. 5. Criza de identitate şi revoluţiile Revoluţiile au rezolvat întotdeauna o problemă de identitate. <ul><li>Identitatea este dată de atributele fundamentale ale omului, amprenta sa umană, c odul propriu şi reprezintă c apa c itatea de adaptare, c ultura şi c reaţia sa. Personalitatea este una din trăsăturile definitorii ale identităţii! </li></ul><ul><li>În ultimii două mii de ani, revoluţiile au rezolvat: </li></ul><ul><li>Creştinismul - libertatea de conştiinţă , indiferent de starea socială. </li></ul><ul><li>Renaşterea - valorile umanismului, libertatea c unoaşterii ca drept fundamental al omului . </li></ul><ul><li>Revoluţiile burgheze – baza drepturilor omului, Libertate, Egalitate, Fraternitate şi identitatea naţională, conştiinţa de neam ( NAŢIUNEA ca sistem de bază al ţării ) </li></ul>Sâmburele revoluţiei este criza de identitate. Revoluţiile au fost cele care s-au născut din crize sociale profunde şi au produs saltul şi schimbarea societăţii. Acum suntem într-o criză socială profundă!
 6. 6. C apitalismul şi banii <ul><li>C e s-a întâmplat c u sistemul c apitalist? </li></ul><ul><li>C apitalismul a inventat: </li></ul><ul><ul><li>BANUL MARFĂ = C APITALUL </li></ul></ul><ul><ul><li>Instituţiile care să gestioneze această marfă, băncile </li></ul></ul><ul><ul><li>C omerţul c u a c eastă marfă, adi c ă plasarea c apitalului, c reditarea, şi obţinerea profitului şi a dobânzii. Banul marf ă este purtător de dobândă. </li></ul></ul><ul><li>Pentru ca acest sistem să funcţioneze era nevoie de ÎNCREDEREA tuturor participanţilor. </li></ul><ul><li>Priviţi imaginea alăturată </li></ul><ul><li>şi veţi înţelege sistemul! </li></ul><ul><ul><ul><li>* </li></ul></ul></ul>A c eastă valoare nu are a c operire în tezaur dar da c ă există în c redere, lu c rurile merg înainte! Aşa a evoluat c apitalismul şi a dezvoltat so c ietatea mai bine de 200 ani. Este rezultatul banului marfă şi al sistemului bazat pe În c redere! Dobânda nu are a c operire materială. Au renunţat însă şi la garantarea prin tezaur! -a c easta e prima problemă- Un tezaur de 1000kg Aur, după 100 ani are tot 1000kg Aur. Pentru 1000kg Aur garanţie în tezaur, ban c a emite ban c note de 1 milion usd. A c est milion de dolari, după 100 ani, datorită dobânzii, produ c e 100 milioane dolari.
 7. 7. Interesul ban c ar şi Globalizarea <ul><li>- a doua problemă este generată de foamea de bani a globaliştilor- </li></ul><ul><li>Marile bănci din lume sunt proprietatea unor grupuri sau persoane. </li></ul><ul><li>Interesul lor este : </li></ul><ul><li>extinderea activităţii pe întreg Pământul, </li></ul><ul><li>creşterea afacerilor şi </li></ul><ul><li>stabilitatea pieţei </li></ul><ul><li>Stabilitatea înseamnă risc minim. Pentru asta trebuie să controlezi piaţa. </li></ul><ul><li>Aşa s-a născut monstrul care controlează lumea , stăpânul lumii şi procedura lui invazivă numită Globalizare! </li></ul>Acest monstru are două braţe prin care controlează lumea, financiar şi politic. Existenţa o condiţionează prin bani, prin sistemul financiar-bancar. Identitatea o distrug prin sistemul politic. Este c ea mai peri c uloasă c onstru c ţie a omenirii, pentru c ă ne arun c ă în s c lavagism, şi cea mai invazivă procedură a istoriei numită Globalizare. Globalizarea este al treilea Razboi Mondial, pornit împotriva omenirii. Ca să stăpâneşti lumea, trebuie să-i condiţionezi existenţa şi să-i distrugi identitatea !
 8. 8. Monstrul politi c o-financiar Priviţi bine acest desen şi veţi înţelege cum funcţionează sistemul. Două braţe, unul politic şi unul financiar-bancar! Amândouă au ca scop controlul asupra societăţii! Ca să stăpâneşti lumea, trebuie să-i condiţionezi existenţa şi să-i distrugi identitatea! GLOBALIZAREA şi c ontrolul lumii!
 9. 9. Controlul lumii Poate înţelegeţi acum aroganţa băncilor c are, depăşind orice limită a respectului, vă cer motive bine întemeiate dacă solicitaţi o amânare a ratelor, deşi sunteţi clienţii şi nu angajaţii lor . Poate înţelegeţi de ce proliferează noncultura in emisiunile TV, de ce se învaţă tot mai puţin în şcoală despre valorile culturale ale umanităţii, de ce politicienii care conduc statele se revendică doctrinar , min ţind, când ei, cu toţii, sunt sub semnul banului! Ca să stăpâneşti lumea, trebuie să-i condiţionezi existenţa şi să-i distrugi identitatea! C ondiţionarea existenţei Sistemul finan c iar -bancar + c redite + c arduri Se analizează datele fiecărui client al băncii, se întocmesc baze de date cu datele personale şi se trimit statelor şi instituţiilor globaliste pentru valorificare. Să nu credeţi în secretul bancar! Distrugerea identităţii Sistemul politi c + depersonalizare + distrugerea spiritului individual + distrugerea spiritului de neam + condiţionarea libertăţii Acestea se obţin prin tehnologii sociale, de la sistemul educaţional până la robotizarea umană, de la prostituţia massmediei la unirea c ulturilor prin de c ulturalizare! Au nevoie c a voi să fiţi vegetali, fără rea c ţie, supuşi, s c lavi!
 10. 10. Instituţiile globaliştilor <ul><li>Iată instituţiile lor, dezvoltate ca un guvern mondial, care controlează lumea: </li></ul><ul><li>Financiar prin FMI (Fondul Monetar Internaţional), WB (Banca Mondială) şi sistemul marilor bănci </li></ul><ul><li>Zonal prin organisme unioniste EU, NAFTA </li></ul><ul><li>C omer c ial prin WTO - Organizatia Mondiala a Comertului şi companiile transnaţionale </li></ul><ul><li>Informational prin trusturile massmedia şi marile servicii secrete </li></ul><ul><li>Militar prin NATO </li></ul><ul><li>Lo c al prin guvernele ţărilor, slugile stăpânului </li></ul>Ca să stăpâneşti lumea, trebuie să-i condiţionezi existenţa şi să-i distrugi identitatea!
 11. 11. Al treilea război mondial Procedura invazivă a GLOBALIZĂRII se bazează pe foarte mulţi bani, pe dezinformare, pe corupţie, pe forţa armată şi pe lipsa oricărei morale. Pentru că stăpânul are nevoie de sclavi! Declarativ, globaliştii fac “binele cu forţa”! Ca să stăpâneşti lumea, trebuie să-i condiţionezi existenţa şi să-i distrugi identitatea!  Globalizarea este al treilea război mondial, unul chirurgical prin care se cucereşte ţară după ţară şi om după om.  Ţările sunt cucerite prin împrumuturi financiare, condiţionări economice (în special energetice şi alimentare) sau război.  Oamenii sunt cuceriţi prin politici de depersonalizare şi condiţionarea financiară existenţei. Peste tot există trădători (oameni care au jurat credinţă ţării şi valorilor naţionale) dispuşi, pentru a se menţine la putere, la a satisface jocul globaliştilor. Dar au greşit nişte paşi!
 12. 12. Procedura globalizării Aşa procedează globaliştii. Iată etapele: <ul><li>De c izia stăpânului pentru extinderea unui interes în altă parte a lumii (petrolul irakian, canalul Panama, Piaţa de consum a Europei de Est). </li></ul><ul><li>Se generează o c riză în piaţa respe c tivă </li></ul><ul><li>Se intervine c a soluţie salvatoare în piaţă prin finanţări (împrumuturi FMI), cumpărarea pieţelor, lovituri de stat sau c hiar intervenţie militară. </li></ul><ul><li>Se instalează un guvern favorabil Guvernului Mondial </li></ul><ul><li>Acesta acceptă datoria imensă către instituţiile financiare </li></ul><ul><li>S e tre c e la următoarea ţară. </li></ul>Pas c u pas au c u c erit lumea. După c e-au c u c erit ţările, au în c eput să c u c ereas c ă oamenii făcându-i dependenţi de produsele lor prin împrumuturi bancare şi inginerii sociale de depersonalizare. S c opul globalizării – c rearea unei uniuni planetare şi supunerea so c ietăţii. Un sistem s c lavagist în mileniul III, supus unei elite finan c iar-politi c e!
 13. 13. 1.Criza finan c iar-ban c ar ă (observaţii) <ul><li>Observăm prăbuşirea sistemului financiar-bancar în lume. Oare nu mai e nevoie de bani sau s-a întâmplat ceva care a dus la prăbuşirea lui? </li></ul><ul><li>Statele se împrumută pe la diverse fonduri ca să acoper e marile găuri bancare. Pe de o parte se pansează balonul, pe de altă parte se tot umflă pentru că e nevoie de bani să panseze alte răni, în economie, în social! </li></ul><ul><li>Dar cu siguranţă balonul va exploda, este umflat prea mult! </li></ul><ul><li> Dacă ar fi existat soluţie, guvernul SUA nu s-ar fi împrumutat cu peste 2000 miliarde usd. </li></ul><ul><li>Dar soluţ ia , ve ţi vedea, este numai schimbarea sistemului. </li></ul><ul><ul><li>C apitalismul trebuie să lase lo c ul altui sistem so c ial-e c onomi c . </li></ul></ul><ul><ul><li>Paşii infernului sunt: </li></ul></ul><ul><ul><li>Blo car ea sistemului ban c ar , </li></ul></ul><ul><ul><li>Prăbuşirea pieţei imobili are , </li></ul></ul><ul><ul><li>Re c esiunea e conomi ei </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>U rmările sunt sărăcia şi şomajul . </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Oare ce s-a întâmplat cu banii? </li></ul></ul></ul></ul></ul>Erorile: umflarea balonului bancar !
 14. 14. 2 .Criza finan c iar-ban c ar ă (cauze şi efecte) <ul><li>Banul este mijlocul principal care asigură dominaţia globaliştilor asupra lumii. Problema era să producă neinflaţionist cât mai mulţi bani! Banul fiind marfă, o marfă purtătoare de dobândă, este speculativ şi tranzacţionabil. </li></ul><ul><li>În 1944 (acordul de la Bretton Woods) s-a stabilit un Sistem Financiar Mondial în care referinţa era Dolarul american cu acoperire în aur. </li></ul><ul><li>Din 1976 (acordurile din Jamaica) se renunţă la paritatea în aur a monedelor </li></ul><ul><li>Jocul monedelor devine tot mai important iar politicul acordă susţinere sistemului financiar-bancar. </li></ul><ul><li>Pentru a genera o dobândă cât mai mare trebuiau plasaţi cât mai mulţi bani. Aşa s-a dezvoltat sistemul de creditare a persoanelor, în diverse moduri. Credit ipotecar şi credite pentru diverse nevoi personale. Oamenii s-au îndatorat în aşa hal încât şi-au ipotecat viitorul. N-au mai putut plăti ratele şi dobânzile. Aşa a început blocajul. </li></ul><ul><li>Blo c ajul lor s-a transformat în blo c ajul băn c ilor, a s c ăzut c onsumul, a s c ăzut produ c ţia, s-a generat o c riză. Dar c riza e mult mai profundă, e o c riză de sistem. Datorită globalizării care a stricat iremediabil mecanismele! </li></ul>Sistemul financiar-ban c ar, extins prin globalizare la nivel mondial, este c ea mai puterni c ă structură de supraveghere şi c ontrol din lume!
 15. 15. Criza sistemului capitalist  Criza financiară a fost semnul, a blocat băncile şi oamenii şi a obligat guvernele la împrumuturi externe masive  Peste criza financiară se dezvoltă o recesiune economică, o scădere masivă a cererii şi a activităţii. Asta înseamnă sărăcie şi şomaj. Tensiunea socială creşte <ul><li>Da c ă era numai o c riză finan c iară, c hiar şi mondială, politi c ul ar fi găsit o soluţie pentru refinanţarea a c tivităţilor. </li></ul><ul><li>Dar sistemul c apitalist nu mai fun c ţionează iar e c hilibrul a c tual al “banului nea c operit în aur”, banul capital, este atât de fragil în c ât nu mai există în c redere în el. </li></ul><ul><li>Nu mai ris c ă nimeni investiţii! </li></ul><ul><li>datorită de c iziei uni c e, a globaliştilor, a dispărut şi me c anismul plasării c apitalului, me c anismul c oncurenţei, al c ererii şi ofertei </li></ul><ul><li>dispariţia doctrinelor politice şi alinierea partidelor pe axa globalizării, ca grupuri de interese, a dus la închiderea variantei doctrinare. </li></ul><ul><li>Politicienii mint când se revendică doctrinar, nu mai există liberalism, creştin-democraţie, social-democraţie, c onservatori sm , demo c raţi e . C u toţii sunt angajaţi ai globalizării, sub semnul banului. </li></ul>
 16. 16. So luţii? <ul><ul><li> A DOUA SOLUŢIE va veni de la sine, REVOLUŢIA! </li></ul></ul>Criza nu poate fi rezolvată, ea va fi tranzitată, cu un calm relativ sau mari convulsii sociale şi va du c e la s c himbarea lumii! <ul><li>PRIMA SOLUŢIE, prin voinţa comună a statelor actuale implică o REFORMĂ URIAŞĂ DE SISTEM (O REVOLUŢIE Controlabilă): </li></ul><ul><ul><li>anularea datoriei globale, </li></ul></ul><ul><ul><li>schimbarea statelor </li></ul></ul><ul><ul><li>schimbarea sistemului financiar, renunţarea la banul marfă , înlocuirea cu drepturi nepurtătoare de dobândă </li></ul></ul><ul><ul><li>relansarea economiei pe noi principii şi tehnologii </li></ul></ul><ul><li>Aceasta costă peste 40,000 miliarde USD dar nu convine globaliştilor deşi este la indemâna marilor puteri economice, USA, EU, Japonia. Guvernele lor ştiu foarte bine că aceasta-i calea! </li></ul>Soluţiile nu pot fi de c ât la s c ară planetară, s c himbarea c ompletă a stru c turii so c ial-e c onomi c e, prin voinţa c omună a statelor sub forma a c tuală sau, s c himbarea c ompletă prin revoluţie .
 17. 17. Revoluţia-în c otro? Criza mondială e c riza sistemului capitalist şi îl va răsturna! Evoluţia normală a so c ietăţii este spre piaţă, c asă şi legislaţie c omune . Această societate am numit-o comunionism . comunitate – uniune - comuniune Comunionismul nu este comunism! Societatea evoluează natural spre deschidere, comunicare, libertate de circulaţie şi nu spre izolare. <ul><li>So c ietatea se va revolta, va deveni instabilă şi c u mari fa c tori de ris c . Pe fondul sără c irii populaţiei, vor apare lideri de opinie c are vor promova s c himbarea so c ietăţii! </li></ul><ul><li>S c himbarea so c ietăţii înseamnă în primul rând s c himbarea relaţiilor so c iale. </li></ul><ul><li>Unii, globaliştii, vor să c reeze un sistem master-slave (stăpân-s c lav) şi să stăpâneas c ă lumea formând o so c ietate s c lavagistă modernă, comunionismul globalizant. </li></ul><ul><li>Alţii, c ei mai mulţi, vor o societate în care valorile umanismului să triumfe. Pentru că vrem o societate pentru copiii noştri şi viitorul lor. Aceasta este comunionismul umanist . </li></ul>Schimbarea statelor poate fi f ă c ută din vest, din SUA şi EU. Revoluţia va porni din est!
 18. 18. Pericolul unui st ă p â n mondial! ATENŢIE: STĂPÂNUL FACE REGULILE! OPRIŢI-L! Globalizarea şi c omunionismul globalist <ul><li>Scopul Globaliştilor este formarea unui stat planetar sclavagist. </li></ul><ul><li>Aten ţie, un stăpân mondial poate oricand decide: </li></ul><ul><li>Redu cerea populaţiei globului, pentru simplul motiv că producem mai multe gaze de seră decât industria; </li></ul><ul><li>Distrugerea culturii naţionale pentru că diversitatea culturală nu aduce unitate, </li></ul><ul><li>Experimente sociale, educaţionale, medicale la scară planetară </li></ul><ul><li>Selecţia populaţiei după anumite criterii </li></ul><ul><li>Viaţa intimă a ta şi a familiei tale </li></ul>St ă p ânul poate decide că o casă unică, Pământul, poate deveni o gradină superbă şi largă pentru mult mai puţini oameni, 200 milioane în loc de 6 miliarde!!! Acesta este cel mai odios plan din istoria umanităţii!
 19. 19. Comunionismul umanist Societatea trebuie pregătită să aparţină mereu generaţiilor viitoare! <ul><li>Comunionismul umanist </li></ul><ul><li>este noul sistem social-economic pe care trebuie să-l construim împreună, pe următoarele principii: </li></ul><ul><li>Principiul Umanismului-Valorile umanismului sunt fundamentale pentru societate </li></ul><ul><li>Principiul Armoniei – Legităţile interne şi externe sistemului au la bază armonia </li></ul>Valorile Umanismului sunt: - dreptul libertăţii -dreptul naţiunii -dreptul naturii -dreptul viitorului Armonia între: -elementele sistemului (indivizi, societate, natura, viitor) -drepturile menţionate -activităţi şi necesitate Jera runa noii lumi, este un simbol al prosperităţii, armoniei şi împlinirii
 20. 20. Alege - E rândul tău! <ul><li>Între BANI şi IDENTITATE, între SCLAVIE şi LIBERTATE </li></ul><ul><li>Alege umanismul! </li></ul><ul><ul><ul><li>trebuie s ă s c himbăm statul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>trebuie să înlo c uim sistemul finan c iar </li></ul></ul></ul>De tine depinde. Ia atitudine! Luptă pentru libertate! Vezi Blogul comunionismului GLOBALIZARE REVOLUŢIE UMANISM BANI  VS  IDENTITATE S C LAVIE  VS  LIBERTATE
 21. 21. Viitorul depinde de tine! Anun ţă-i şi pe ceilalţi! V-am prezentat situaţia lumii de azi şi motivele pentru care va fi revoluţie! Suntem într-o criză masivă de sistem! Asistăm la apusul capitalismului şi instaurarea noii societăţi, comunionismul. Ai şansa să alegi noua lume, de tine depinde. Construieşte noua societate pentru copiii tăi, pentru viitor! Fii OM, nu robot! Trebuie să fim uniţi! Ia atitudine! ALEGE UMANISMUL! C OMUNIONISMUL UMANIST Fără banul marfă, fără stăpâni şi sclavi!
 22. 22. Producţie Cartea mea ISBN 978-973-0-06927-3 END Sponsor Pagini Comunale O produc ţ ie Mir c ea Bătrânu Music “ The Chimes for Simphony Orchestra” Setrak Antoine Setrakian Conta c t E-mail RO-Limba Română -text -

×