Curs 7 Institutii

9,608 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,137
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs 7 Institutii

 1. 1. <ul><li>Instit u ţiile de Asistenţă Socială </li></ul><ul><li>instituţii cu responsabilităţi in SAS - rol metodologic, de monitorizare şi control </li></ul><ul><li>i nstituţii specializate - asigură protecţie, găzduire, </li></ul><ul><li>îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială </li></ul><ul><li>pentru copii, persoane cu handicap, persoane </li></ul><ul><li>vârstnice şi alte categorii de persoane aflate în nevoie </li></ul>
 2. 2. <ul><li>instituţiile de specialitate sunt înfiinţate la nivel judeţean/local şi sunt finanţate de la bugetul judeţean sau de la bugetele locale. </li></ul><ul><li>se află în subordinea DGASPC-urilor sau a Consiliilor locale. </li></ul><ul><li>găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci când </li></ul><ul><li>menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării </li></ul><ul><li>socio-medicale a persoanei, cu consimţământul acesteia </li></ul><ul><li>sau al reprezentantului legal sau, după caz, cu acordul </li></ul><ul><li>autorităţii tutelare. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Instituţii cu responsabilităţi în sistemul de asistenţă socială </li></ul><ul><li>de la nivelul Administraţiei Publice Centrale </li></ul><ul><li>instituţii (agenţii/autorităţi) cu atribuţii directe sau tangenţiale în asistenţă socială şi care sunt subordonate diferitelor ministere. </li></ul><ul><li>atribuţiile de ordin metodologic, de monitorizare, de elaborare de politici punctuale ca răspuns la diferite probleme sociale, propuneri legislative. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>MMFPS - are în subordine </li></ul><ul><li>următoarele instituţii cu atribuţii </li></ul><ul><li>în sfera sistemului de asistenţă </li></ul><ul><li>socială (2008): </li></ul><ul><li>- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (180 de posturi), </li></ul><ul><li>- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (88 posturi), </li></ul><ul><li>- Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (58 de posturi), </li></ul><ul><li>- Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, </li></ul><ul><li>- Agenţia pentru Prestaţii Sociale (ANPS), </li></ul><ul><li>- Observatorul Social, </li></ul><ul><li>- Direcţii de Muncă şi Protecţie Socială - servicii judeţene descentralizate. </li></ul><ul><li>Vezi organigramă (Fig. 1) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Întâlnim şi alte agenţii guvernamentale subordonate altor ministere: </li></ul><ul><li>Ministerul Sănătăţii (Direcţia de Sănătate Publică) ce coordonează în principal reţeaua sanitară şi de sănătate publică dar are unele atribuţii şi în sfera socio-medicală având în subordine instituţii în care se desfăşoară şi activităţi de asistenţă socială (spitale pentru persoanele cu boli terminale, spitale pentru vârstnici, spitale pentru dependenţii de drog şi alcool, spitale pentru persoane cu boli psihice, etc). </li></ul><ul><li>Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul judeţean de Poliţie) are unele atribuţii şi în domeniul asistenţei sociale (problematica delincvenţei, a violenţei în general şi a celei domestice în special, comercializarea, consumul şi traficul de drog, problematica prostituţiei, copiii străzii, vagabondajul şi cerşetoria, abuzul asupra copilului, găştile stradale). </li></ul><ul><li>Ministerul Justiţiei are un rol important în aceea ce priveşte serviciul de probaţiune prin care se urmăreşte dezvoltarea măsurilor educative ca alternativă la pedeapsă. Prin Direcţia Generală a Penitenciarelor are atribuţii de asistenţă socială cu privire la minorii delincvenţi din şcolile de reeducare şi a persoanelor adulte condamnate la închisoare în vederea reinserţiei sociale a acestora după ispăşirea condamnării. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Autorităţi subordonate ministerelor: </li></ul><ul><li>Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) </li></ul><ul><li>- elaboreaza strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; </li></ul><ul><li>- elaboreaza proiecte de acte normative; </li></ul><ul><li>- autorizeaza organismele private sa desfasoare activitati in domeniu; </li></ul><ul><li>- evidenta tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care activeaza in domeniu; </li></ul><ul><li>- respectarea Conventia ONU cu privire la drepturile copilului; </li></ul><ul><li>- controlul in ceea ce priveste aplicarea legislatiei; </li></ul><ul><li>- incheie documente de cooperare internationala; </li></ul><ul><li>- elaboreaza norme, standarde si metodologii pentru functionarea serviciilor de specialitate ; </li></ul><ul><li>- licentiaza serviciile de specialitate ; </li></ul><ul><li>- monitorizeaza gestionarea fondurilor pentru finantarea programelor de specialitate ; </li></ul><ul><li>- finanteaza / cofinanteaza proiecte in cadrul programelor de interes national. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF) </li></ul><ul><li>- strategi a în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului de violenta în familie, </li></ul><ul><li>- elaborarea de programe si planuri de actiune, </li></ul><ul><li>- colaborarea cu institutiile din domeniul social, </li></ul><ul><li>- armonizarea cadrului legislativ, </li></ul><ul><li>- monitorizare si evaluare a politicilor si programelor în domeniu, </li></ul><ul><li>- identificarea resurselor financiare si umane pe tipuri de activitati, </li></ul><ul><li>- cartografierea nevoilor sociale la nivel national. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) </li></ul><ul><li>- coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a </li></ul><ul><li>drepturilor persoanelor cu handicap, </li></ul><ul><li>- elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniu, </li></ul><ul><li>- asigura aplicarea reglementarilor din domeniu si controlul activitatilor de </li></ul><ul><li>protectie speciala a persoanelor cu handicap, </li></ul><ul><li>- dezvoltă activităţi de protecţie socială a persoanelor cu handicap fizic, senzorial, mintal. </li></ul><ul><li>- m ăsurile de protecţie socială pentru persoanele cu handicap se referă în principal la: </li></ul><ul><li>recuperare, integrare socio-profesională, orientare profesională, plasament în muncă, etc. </li></ul><ul><li>- Centre de consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi funcţionează în Iaşi, Focşani, </li></ul><ul><li>Piteşti, Slatina, Reşiţa, Cluj, Sibiu, Bucureşti. </li></ul><ul><li>- Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor </li></ul><ul><li>cu Handicap (I.N.P.C.E.S.P.H.) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi </li></ul><ul><li>- strategia şi politica Guvernului în domeniul egalităţii de şanse </li></ul><ul><li>- proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse </li></ul><ul><li>- elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii </li></ul><ul><li>de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în toate domeniile de activitate </li></ul><ul><li>- Coordonează programele Comisiei Europene privind egalitatea de gen </li></ul><ul><li>- coordonează şi monitorizează modul în care structurile teritoriale, persoanele şi </li></ul><ul><li>instituţiile implicate în acest domeniu aplică legislaţia aferentă. </li></ul><ul><li>- transmite cazurile de discriminare pe  criteriul de sex către Consiliul Naţional pentru </li></ul><ul><li>Combaterea  Discriminării. </li></ul><ul><li>- oferă consiliere persoanelor victime ale discriminării la nivel administrativ şi în justiţie.   </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Agenţia Naţională Antidrog (ANA) </li></ul><ul><li>- elaborează Strategia Naţională Antidrog, </li></ul><ul><li>- coordonarea în domeniu între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, </li></ul><ul><li>- coordonează programe naţionale de combatere a producţiei şi traficului ilicit de </li></ul><ul><li>droguri şi a spălării de bani rezultaţi din astfel de activităţi, </li></ul><ul><li>- coordonează activitatea la nivel naţional a centrelor de prevenire şi consiliere antidrog, </li></ul><ul><li>- legătura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei </li></ul><ul><li>de Droguri şi cu alte organisme internaţionale în domeniu, </li></ul><ul><li>- stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor, </li></ul><ul><li>- elaborează studii, sinteze, documentare, analize de fenomen în domeniul luptei </li></ul><ul><li>antidrog, acţionând prin materiale publicate pentru prevenirea şi limitarea producţiei, </li></ul><ul><li>traficului şi consumului ilicit de droguri, </li></ul><ul><li>- activităţi de cercetare în domeniu. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Instituţii cu responsabilităţi în sistemul de asistenţă socială de la nivelul Administraţiei Publice Locale </li></ul><ul><li>Serviciile descentralizate ale </li></ul><ul><li>ministerelor in judeţe: </li></ul><ul><li>Directia de Munca, </li></ul><ul><li>Directia Sanitara, </li></ul><ul><li>Inspectoratul Scolar Judetean, </li></ul><ul><li>Inspectoratul judetean de Politie. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Direcţiile de Munca si Protecţie Socială - compartimente de specialitate denumite servicii publice de asistenţă socială </li></ul><ul><li>- realizează la nivel judeţean evidenţa beneficiarilor şi a sumelor cheltuite cu AS, </li></ul><ul><li>- acreditează personalul specializat care acordă servicii sociale la domiciliu, </li></ul><ul><li>- monitorizează aplicarea legislaţiei în domeniu, </li></ul><ul><li>- sprijină derularea programelor din domeniul asistenţei sociale pe plan local, </li></ul><ul><li>- administrează şi gestionează fondurile alocate pentru asistenţa socială, </li></ul><ul><li>- elaborează propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenţa socială şi le </li></ul><ul><li>transmite MMFPS, </li></ul><ul><li>- controlează activitatea instituţiilor publice şi private de asistenţă socială cu privire la </li></ul><ul><li>acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale, precum şi a ong-urilor care activează în </li></ul><ul><li>domeniul social, </li></ul><ul><li>- realizează studii şi analize în domeniul asistenţei sociale. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Consiliile judeţene: </li></ul><ul><li>- aprobă planul judeţean de asistenţă socială, </li></ul><ul><li>- stabilesc măsuri de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială </li></ul><ul><li>şi asigură mijloacele umane, materiale şi financiare necesare pentru soluţionarea </li></ul><ul><li>urgenţelor sociale la nivel judeţean, </li></ul><ul><li>- aprobă înfiinţarea, finanţarea sau cofinanţarea instituţiilor publice de a . s . , </li></ul><ul><li>- colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea aplicării </li></ul><ul><li>strategiilor din domeniul asistenţei sociale, </li></ul><ul><li>- iniţiază parteneriate cu reprezentanţii societăţii civile, </li></ul><ul><li>- realizează o diagnoz ă continuă a stării sociale a judeţului. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului </li></ul><ul><li>r ealizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. </li></ul><ul><li>Vezi organigramă (Fig. 2) </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Instituţii în subordine: </li></ul><ul><li>- centre maternale, </li></ul><ul><li>- centre de zi, </li></ul><ul><li>- centre de plasament de tip clasic, </li></ul><ul><li>- centre de plasament familial (case familiale), </li></ul><ul><li>- apartamente sociale, </li></ul><ul><li>- centre de primire in regim de urgenta, </li></ul><ul><li>- adăpost pentru copiii străzii. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Serviciile de suport: </li></ul><ul><li>- consiliere psihologică pentru copil/familie, </li></ul><ul><li>- consiliere antidrog, </li></ul><ul><li>- consiliere şi sprijin pentru copilul maltratat, abuzat sau neglijat, </li></ul><ul><li>- consiliere pentru copilul seropozitiv, </li></ul><ul><li>- consiliere, orientare, sprijinire şi monitorizare pentru copiii străzii, </li></ul><ul><li>- consiliere pentru victimele traficului de persoane, </li></ul><ul><li>- consiliere pentru victimele violenţei domestice, </li></ul><ul><li>- monitorizare, asistenţă şi sprijin a gravidei predispusă la abandonul copilului, </li></ul><ul><li>- prevenirea abandonului copilului în perioada preconceptivă; </li></ul><ul><li>- planificare familială, </li></ul><ul><li>- prevenirea abandonului copilului prin ajutor material/financiar, </li></ul><ul><li>- pregătire şi sprijin pentru integrare/reintegrare familială, </li></ul><ul><li>- asistenţă şi sprijin pentru copil în exercitarea drepturilor sale, </li></ul><ul><li>- terapie şi recuperare pentru copilul cu dizabilităţi, </li></ul><ul><li>- prevenirea delincvenţei şi a infracţionalităţii copiilor, </li></ul><ul><li>- orientare, supraveghere şi sprijin pentru reintegrarea socială a copilului delincvent, </li></ul><ul><li>- pregătirea copiilor/tinerilor pentru viaţă independentă. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Servicii publice locale de la nivel municipal </li></ul><ul><li>si orasenesc </li></ul><ul><li>Serviciul P ublic de A sistenta S ociala / compartiment ce are </li></ul><ul><li>atributii in sfera asistentei sociale a familiei, copilului, persoanelor </li></ul><ul><li>cu handicap si persoanelor varstnice. </li></ul><ul><li>camine spital pentru bolnavii cronic i. </li></ul><ul><li>centre de adapost pentru: femei abuzate, </li></ul><ul><li>victime ale traficului, refugiati, cantinele de </li></ul><ul><li>asistenta sociala, etc. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti </li></ul><ul><li>organizează compartimente de asistenţă socială iar consiliile locale comunale </li></ul><ul><li>angajează în aparatul propriu persoane cu atribuţii de asistenţă socială. </li></ul><ul><li>Atribuţii: </li></ul><ul><li>- asigură identificarea şi soluţionarea problemelor sociale, </li></ul><ul><li>- administrează şi gestionează fondurile alocate pentru asistenţa socială, </li></ul><ul><li>- organizează şi susţin financiar sistemul de servicii de asistenţă socială, </li></ul><ul><li>- aprobă programe de colaborare cu organizaţii nonguvernamentale, </li></ul><ul><li>- î ncheie convenţii în vederea asigurării serviciilor sociale, </li></ul><ul><li>- acordă spaţii, mijloace financiare şi logistice pentru activităţil e de asistenţă socială, </li></ul><ul><li>- asigură locuinţe sociale, </li></ul><ul><li>- finanţează sau cofinanţează instituţiile publice , programele si serviciile de asistenţă </li></ul><ul><li>- comunică lunar Direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, numărul </li></ul><ul><li>de beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Autoritatea tutelara - subordinea primariilor si se ocupa de tutela, curatela, interdictie si atribuirea minorului in caz de divort. </li></ul>

×