SlideShare a Scribd company logo

Parafjala

Morfologji: Parafjala Përgatiti: Alush Kryeziu

1 of 7
Download to read offline
PPaarraaffjjaallaa 
Parafjalët janë fjalë ose shprehje të pandryshueshme 
që shprehin marrëdhënie varësie ndërmjet fjalëve, 
janë fjalë shërbyese lidhëse. 
Parafjala vendoset para një emri, përemri, numërori dhe ndajfolje. 
• GGrruuppii eemmëërroorr mmee ppaarraaffjjaallëë ddhhee ppaarraaffjjaallaa 
Në bulevardin e gjerë qarkullojnë shumë makina. 
Do të jem gjithmonë i gatshëm për çdo punë. 
Kam blerë një stilolaps me ngjyra.
Klasat e parafjalëve 
• Prafjalët ndajfoljore • Prafjalët emërore 
Afër, larg, brenda, gjetë, jashtë, 
rrotull etj.. 
Lokucionet ndajfoljore: anë e kënd, 
rreth e rrotull, rreth e rreth, 
mes për mes etj.. 
Anë, ballë, buzë, 
faqe, rrëzë 
Parafjalë + emër: 
Për arsye, nga shkaku, për hir; 
Parafjalë + emër + parafjalë: 
Në krahasim me, në lidhje me, 
Në përputhje me etj..
Klasifikimi i parafjalëve sipas 
strukturës morfologjike 
Parafjalët morfologjikisht mund të jenë fjalë të thjeshta, 
të përngjitura ose shprehje: 
• të thjeshta: në, për, afër, brenda, larg, lart, para etj.. 
• të përngjitura: nëpër, përmbi, përveç, simbas, sipas etj.. 
• shprehje: ballë për ballë, rreth e qark, në lidhje me etj..
Klasifikimi i parafjalëve sipas kriterit 
sintaksor dhe kuptimet kryesore të tyre 
Parafjalët e rasës emërore, gjinore, kallëzore e rrjedhore: 
Gjymtyra e paraprirë nga parafjalët nëpër rasa të ndryshme mund të tregojë: 
vend, shkak, kohë, kufizim, një cak sasior, lëndë, kusht, mënyrë, qëllim etj.. 
P.sh. Është nga bjeshkët e veriut. Nga pasdrekja zunë bubullimat e vetetimat. 
Lirinë e kishit kudo, në kraharor, në ballë, në shpatat dhe në ushtat. 
Ishte bujk prej Vore. 
Përdorim të gjerë në gjuhën tonë kanë edhe parafjalët: me, më, mbi, prej, ndër, etj.
Me miun manipulojmë me kompjuterin. 
Me ........ 
Nga ...... 
Prej .... 
Mbi ....... 
Për ...... 
Në .....
Në........... 
Me........... 
Mbi .........

Recommended

Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs Faruk Istogu
 
Gramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeEsat_Imeraj
 
Sintaksa dhe Morfologjia e Gj. Shqipe
Sintaksa dhe Morfologjia e Gj. ShqipeSintaksa dhe Morfologjia e Gj. Shqipe
Sintaksa dhe Morfologjia e Gj. ShqipeShkelzen B.
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajBlerinaMuobega
 
Kallëzuesori i kryefjalës
Kallëzuesori i kryefjalësKallëzuesori i kryefjalës
Kallëzuesori i kryefjalësAlush Kryeziu
 
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaValmir Nuredini
 

More Related Content

What's hot

Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Alush Kryeziu
 
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëAlush Kryeziu
 
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-UshtrohemiGramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi#MesueseAurela Elezaj
 
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëKundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëAlush Kryeziu
 
Fonetike dhe Fonologji e Shqipes
Fonetike dhe Fonologji e Shqipes Fonetike dhe Fonologji e Shqipes
Fonetike dhe Fonologji e Shqipes Faruk Istogu
 
Gramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeMergim Lipa
 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëAlush Kryeziu
 
Fjalia e përbërë me bashkërenditje
Fjalia e përbërë me bashkërenditjeFjalia e përbërë me bashkërenditje
Fjalia e përbërë me bashkërenditjeAlush Kryeziu
 
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreExhitah Vasija
 
Rrethi i letërsisë
Rrethi i letërsisëRrethi i letërsisë
Rrethi i letërsisëArdiPerla
 
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreFatjon Cane
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
 
Komunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiDenis Lezo
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
 
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Lirim Jahiu
 

What's hot (20)

Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
 
Kundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtëKundrinori i drejtë
Kundrinori i drejtë
 
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-UshtrohemiGramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
 
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëKundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
 
Fjalia e përbërë
Fjalia e përbërëFjalia e përbërë
Fjalia e përbërë
 
Fonetike dhe Fonologji e Shqipes
Fonetike dhe Fonologji e Shqipes Fonetike dhe Fonologji e Shqipes
Fonetike dhe Fonologji e Shqipes
 
Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!
 
Gramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipe
 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
 
Fjalia e përbërë me bashkërenditje
Fjalia e përbërë me bashkërenditjeFjalia e përbërë me bashkërenditje
Fjalia e përbërë me bashkërenditje
 
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
 
Rrethi i letërsisë
Rrethi i letërsisëRrethi i letërsisë
Rrethi i letërsisë
 
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
 
Lakimi emrit
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
 
Komunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
 
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
Njesite hyrse dhe dalese te Kompjuterit ©
 

Viewers also liked

Vizita studimore në skoci
Vizita studimore në skociVizita studimore në skoci
Vizita studimore në skociAlush Kryeziu
 
Përbërësit e kurrikulit MNK
Përbërësit e kurrikulit MNKPërbërësit e kurrikulit MNK
Përbërësit e kurrikulit MNKAlush Kryeziu
 
Vizitë studimore në Skoci
Vizitë studimore në SkociVizitë studimore në Skoci
Vizitë studimore në SkociAlush Kryeziu
 
Xhorxh Gordon Bajron
Xhorxh Gordon BajronXhorxh Gordon Bajron
Xhorxh Gordon BajronAlush Kryeziu
 
Kategoritë gram të emrit
Kategoritë gram të emritKategoritë gram të emrit
Kategoritë gram të emritAlush Kryeziu
 
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVEEVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE#MesueseAurela Elezaj
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
 
Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Valbona Imeraj
 
Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet )
Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet ) Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet )
Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet ) SeBi Kokonozi
 

Viewers also liked (16)

Vizita studimore në skoci
Vizita studimore në skociVizita studimore në skoci
Vizita studimore në skoci
 
Kryefjala
KryefjalaKryefjala
Kryefjala
 
Kallëzuesi
KallëzuesiKallëzuesi
Kallëzuesi
 
Pikësimi
PikësimiPikësimi
Pikësimi
 
Përbërësit e kurrikulit MNK
Përbërësit e kurrikulit MNKPërbërësit e kurrikulit MNK
Përbërësit e kurrikulit MNK
 
Rrethanori i kohës
Rrethanori i kohësRrethanori i kohës
Rrethanori i kohës
 
Lidhëza
LidhëzaLidhëza
Lidhëza
 
Honore de balzak
Honore de balzakHonore de balzak
Honore de balzak
 
Vizitë studimore në Skoci
Vizitë studimore në SkociVizitë studimore në Skoci
Vizitë studimore në Skoci
 
Xhorxh Gordon Bajron
Xhorxh Gordon BajronXhorxh Gordon Bajron
Xhorxh Gordon Bajron
 
Kategoritë gram të emrit
Kategoritë gram të emritKategoritë gram të emrit
Kategoritë gram të emrit
 
Test shqip
Test shqipTest shqip
Test shqip
 
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVEEVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
 
Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor
 
Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet )
Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet ) Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet )
Gjuha ( Permbledhje per Komunikimin dheantonime , Sinonimet )
 

More from Alush Kryeziu

Shkrimi i vjetër shqip
Shkrimi i vjetër shqipShkrimi i vjetër shqip
Shkrimi i vjetër shqipAlush Kryeziu
 
Mënyrat e shtjelluara të foljes
Mënyrat e shtjelluara të foljesMënyrat e shtjelluara të foljes
Mënyrat e shtjelluara të foljesAlush Kryeziu
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
 
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimShkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimAlush Kryeziu
 
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Alush Kryeziu
 
Udhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeUdhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeAlush Kryeziu
 

More from Alush Kryeziu (6)

Shkrimi i vjetër shqip
Shkrimi i vjetër shqipShkrimi i vjetër shqip
Shkrimi i vjetër shqip
 
Mënyrat e shtjelluara të foljes
Mënyrat e shtjelluara të foljesMënyrat e shtjelluara të foljes
Mënyrat e shtjelluara të foljes
 
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimShkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
 
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
Mentorimi – art i të mësuarit dhe të nxënit‏
 
Udhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqeUdhëzime për një web faqe
Udhëzime për një web faqe
 

Parafjala

  • 1. PPaarraaffjjaallaa Parafjalët janë fjalë ose shprehje të pandryshueshme që shprehin marrëdhënie varësie ndërmjet fjalëve, janë fjalë shërbyese lidhëse. Parafjala vendoset para një emri, përemri, numërori dhe ndajfolje. • GGrruuppii eemmëërroorr mmee ppaarraaffjjaallëë ddhhee ppaarraaffjjaallaa Në bulevardin e gjerë qarkullojnë shumë makina. Do të jem gjithmonë i gatshëm për çdo punë. Kam blerë një stilolaps me ngjyra.
  • 2. Klasat e parafjalëve • Prafjalët ndajfoljore • Prafjalët emërore Afër, larg, brenda, gjetë, jashtë, rrotull etj.. Lokucionet ndajfoljore: anë e kënd, rreth e rrotull, rreth e rreth, mes për mes etj.. Anë, ballë, buzë, faqe, rrëzë Parafjalë + emër: Për arsye, nga shkaku, për hir; Parafjalë + emër + parafjalë: Në krahasim me, në lidhje me, Në përputhje me etj..
  • 3. Klasifikimi i parafjalëve sipas strukturës morfologjike Parafjalët morfologjikisht mund të jenë fjalë të thjeshta, të përngjitura ose shprehje: • të thjeshta: në, për, afër, brenda, larg, lart, para etj.. • të përngjitura: nëpër, përmbi, përveç, simbas, sipas etj.. • shprehje: ballë për ballë, rreth e qark, në lidhje me etj..
  • 4. Klasifikimi i parafjalëve sipas kriterit sintaksor dhe kuptimet kryesore të tyre Parafjalët e rasës emërore, gjinore, kallëzore e rrjedhore: Gjymtyra e paraprirë nga parafjalët nëpër rasa të ndryshme mund të tregojë: vend, shkak, kohë, kufizim, një cak sasior, lëndë, kusht, mënyrë, qëllim etj.. P.sh. Është nga bjeshkët e veriut. Nga pasdrekja zunë bubullimat e vetetimat. Lirinë e kishit kudo, në kraharor, në ballë, në shpatat dhe në ushtat. Ishte bujk prej Vore. Përdorim të gjerë në gjuhën tonë kanë edhe parafjalët: me, më, mbi, prej, ndër, etj.
  • 5. Me miun manipulojmë me kompjuterin. Me ........ Nga ...... Prej .... Mbi ....... Për ...... Në .....