Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strijker a (2017) sbl webinar digitale geletterdheid in het onderwijs

21 views

Published on

Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational thinking. In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats. Samen met scholen ontwikkelt SLO een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid waarin aandacht wordt besteed aan mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT basisvaardigheden. Voor elk van de digitale vaardigheden zijn leerplankaders gemaakt, leerlijnen ontwikkeld en passende leermiddelen gezocht.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strijker a (2017) sbl webinar digitale geletterdheid in het onderwijs

 1. 1. ΩSLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Webinar “Digitale geletterdheid” 13 April 2017 Allard Strijker, SLO
 2. 2. Computerlessen moeten verplicht worden http://jeugdjournaal.nl/artikel/2154534-computerlessen-moeten-verplicht- worden.html
 3. 3. Ophef over "Alternatieve feiten" http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/3692 38
 4. 4. Ophef over "Alternatieve feiten" http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/3692 38
 5. 5. Mijn telefoon • Hoe bedien ik computers? • Hoe krijg ik informatie te horen of te zien? • Welke informatie krijg ik te zien? • Waar komt informatie vandaan? • Staat deze informatie lokaal of online? • Wie is eigenaar van die informatie? • Wie beslist wat ik zie? • Mag iedereen over deze informatie beschikken? • Hebben computers humor?
 6. 6. Onderzoek 21e eeuwse vaardigheden 2014: wat wilden we weten: • Wat zijn de vaardigheden van de toekomst? • Hoeveel aandacht is er voor deze vaardigheden in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in kerndoelen, methodes en de lespraktijk? http://www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs KNAW (2012)
 7. 7. Conclusies 2014 • Maar: 21e eeuwse vaardigheden komen nog weinig structureel en doelgericht aan de orde • leraren hebben meer houvast nodig • Gegeven het belang van de vaardigheden is meer aandacht wenselijk • Inbedden in bestaande leergebieden meest kansrijke optie http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 8. 8. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden/
 9. 9. Stelling 1: “Digitale geletterdheid heeft structureel een plek in ons onderwijs.”
 10. 10. Digitale geletterdheid • Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- (basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking – kunnen omgaan met ICT – bewust, actief en kritisch omgaan met media – zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie – het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 11. 11. Voorbeeldmatig leerplankader Computational Thinking
 12. 12. Leerlijnen
 13. 13. VMBO keuzevak
 14. 14. Inhoud Informatie probleem formuleren Activiteiten Doelen Aanvankelij k PO OB Doelen Vervolgens PO MB Doelen En verder PO BB Doelen VO OB Doelen VO BB Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Leerlijnen digitale geletterdheid
 15. 15. Niveau DoelenInhouden Activiteite n
 16. 16. Stelling 2: “Onze instelling stelt als eis dat een docent digitaal geletterd is.”
 17. 17. Stelling 3: “Programmeeronderwijs moet wettelijk verplicht worden.”
 18. 18. SLO-projecten vervolg • 2017 – Samen met scholen, opleidingen, uitgevers verder ontwikkelen en uitproberen – Communiceren – Samenwerken – Sociale en culturele vaardigheden
 19. 19. http://maken.wikiwijs.nl/73680/Digitale_geletterd heid_voor_bestuurders_en_schoolleiders
 20. 20. Vragen, opmerkingen, meer informatie • Allard Strijker • a.strijker@slo.nl • http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden/

×