Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale geletterdheid verdiepingssessie curriculum nu | Strijker a (2018 09-19)

66 views

Published on

Digitale geletterdheid uitwerking door het ontwikkelteam van curriculum.nu met nadruk op domeinen, perspectieven, brede vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden, doelen voor onderwijs, grote opdrachten en de samenhang in de bouwstenen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitale geletterdheid verdiepingssessie curriculum nu | Strijker a (2018 09-19)

 1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Problemen oplossen met de computer, wat moet je weten en hoe doe je dat Digitale geletterdheid – verdiepingssessie 2018-09-19 Utrecht Allard Strijker
 2. 2. Werkopdracht
 3. 3. Visie ontwikkelteam
 4. 4. Digitale geletterdheid inhoud • Digitale geletterdheid is het geheel van: – ICT-(basis)vaardigheden • kunnen omgaan met ICT – Informatievaardigheden • zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie – Mediawijsheid • Bewust, actief en kritisch omgaan met media – Computational thinking • het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer
 5. 5. Inhoud Vier domeinen in samenhang en balans • Kennis over digitale technologie • Omgaan met digitale technologie • Nadenken over digitale technologie • Creëren met digitale technologie
 6. 6. Brede vaardigheden • Manieren van denken en handelen – Kritisch denken – Creatief denken en (praktisch) handelen – Probleemoplossend denken en (praktisch) handelen • Manieren van jezelf kennen – Zelfregulering – Ondernemend denken en handelen – Oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan • Manieren van omgaan met anderen – Sociale en culturele vaardigheden – Samenwerken – Communiceren
 7. 7. Doelen van onderwijs • Socialisatie – Maatschappij • Kwalificatie – Studie en beroep • Persoonsvorming – Persoonlijk leven
 8. 8. Grote opdrachten • Communiceren en samenwerken • Digitaal burgerschap • Data en informatie • Gebruiken en aansturen • Toepassen en ontwerpen • Digitale economie • Veiligheid en privacy • Duurzaamheid en innovatie
 9. 9. Po onderbouw Po bovenbouw Vo onderbouw Vo bovenbouw Bouwstenen • Leerlijnen – Po onderbouw – Po bovenbouw – Vo onderbouw – Vo bovenbouw
 10. 10. Informatie • a.strijker@slo.nl • http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/leerlijnen- digitale-geletterdheid • https://curriculum.nu/digitale-geletterdheid-tussenresultaten/

×