Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitale geletterdheid in het onderwijs - 21e eeuwse vaardigheden | NOT 2017

171 views

Published on

Strijker A (2017 ) Digitale geletterdheid in het onderwijs. Presentatie op de NOT 2017. De presentatie beschrijft de ontwikkeling van de leerlijnen voor computational thinking, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid in relatie met het curriculum voor funderend onderwijs, po, bao, so, vo en vmbo

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitale geletterdheid in het onderwijs - 21e eeuwse vaardigheden | NOT 2017

 1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Digitale geletterdheid in het Voortgezet onderwijs Instruct 16 Februari 2017, Groningen Allard Strijker, SLO
 2. 2. Computerlessen moeten verplicht worden http://jeugdjournaal.nl/artikel/2154534-computerlessen-moeten- verplicht-worden.html
 3. 3. Vraag • Moet programmeeronderwijs verplicht worden?
 4. 4. Ophef over "Alternatieve feiten" http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/369238
 5. 5. Ophef over "Alternatieve feiten" http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/369238
 6. 6. Mijn telefoon • Hoe bedien ik computers? • Hoe krijg ik informatie te horen of te zien? • Welke informatie krijg ik te zien? • Waar komt informatie vandaan? • Staat deze informatie lokaal of online? • Wie is eigenaar van die informatie? • Wie beslist wat ik zie? • Mag iedereen over deze informatie beschikken? • Hebben computers humor?
 7. 7. Onderzoek 21e eeuwse vaardigheden 2014: wat wilden we weten: • Wat zijn de vaardigheden van de toekomst? • Hoeveel aandacht is er voor deze vaardigheden in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in kerndoelen, methodes en de lespraktijk? http://www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs KNAW (2012)
 8. 8. Conclusies 2014 • Maar: 21e eeuwse vaardigheden komen nog weinig structureel en doelgericht aan de orde • leraren hebben meer houvast nodig • Gegeven het belang van de vaardigheden is meer aandacht wenselijk • Inbedden in bestaande leergebieden meest kansrijke optie http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 9. 9. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
 10. 10. Digitale geletterdheid • Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- (basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking – kunnen omgaan met ICT – bewust, actief en kritisch omgaan met media – zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie – het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 11. 11. Voorbeeldmatig leerplankader Computational Thinking
 12. 12. Inhoud Informatie probleem formuleren Activiteiten Doelen Aanvankelijk PO OB Doelen Vervolgens PO MB Doelen En verder PO BB Doelen VO OB Doelen VO BB Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Leerlijnen digitale geletterdheid
 13. 13. Niveau DoelenInhouden Activiteiten
 14. 14. SLO-projecten vervolg • 2017 – Samen met scholen, opleidingen, uitgevers verder ontwikkelen en uitproberen – Communiceren – Samenwerken – Sociale en culturele vaardigheden
 15. 15. http://maken.wikiwijs.nl/73680/Digitale_geletterdh eid_voor_bestuurders_en_schoolleiders
 16. 16. Vragen, opmerkingen, meer informatie, aanmelden pilot digitale geletterdheid • Allard Strijker • a.strijker@slo.nl • http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden/

×