Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Computational thinking | 2016 04-05 windesheim studiedag

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Presentatie op afstand
Presentatie op afstand
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

Computational thinking | 2016 04-05 windesheim studiedag

Download to read offline

Wat is computational thinking en hoe kunnen lerarenopleidingen rekening houden met het veranderende curriculum. Tijdens de studiedag zijn de eerste uitwerkingen rondom digitale geletterdheid besproken en bijgesteld aan de hand van een workshop.

Wat is computational thinking en hoe kunnen lerarenopleidingen rekening houden met het veranderende curriculum. Tijdens de studiedag zijn de eerste uitwerkingen rondom digitale geletterdheid besproken en bijgesteld aan de hand van een workshop.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Computational thinking | 2016 04-05 windesheim studiedag (20)

Advertisement

More from Saxion (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Computational thinking | 2016 04-05 windesheim studiedag

  1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Allard Strijker, 5 april 2016, Windesheim Computational Thinking
  2. 2. Overzicht • Wat doet SLO • 21e eeuwse vaardigheden • Computational Thinking
  3. 3. SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling • Onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling • Leerplanontwikkeling: – ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus) voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs; – ondersteunen en adviseren van OCW m.b.t. leerplanontwikkeling; – uitvoering van onderzoek ter ondersteuning van deze twee hoofdtaken.
  4. 4. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankader
  5. 5. Leerlijn als lessuggesties Hoofdcategorie Korte omschrijving Onderbouw PO Lessuggesties Middenbouw PO Lessuggesties Bovenbouw PO Lessuggesties 21EV-CT SLO doelen: Herkennen en creëren van patronen Patronen (model, vorm, kleur, voorbeeld, herhalingen) herkennen. Welke patronen kun je in het klaslokaal vinden? Afmaken van reeksen. Start met een ketting rood-blauw-geel, leerling maakt ketting af. Of: Logiblocks (unplugged), Line- up (plugged, iPad). Maak een patroon op ruitjes papier en schrijf de "code" er bij. Zie bijvoorbeeld: https://studio.code.org/s/course 2/stage/1/puzzle/2; https://studio.code.org/unplugg ed/unplug3.pdf Bied kinderen een programma aan dat niet af is en waarbij zij op een getekende kruising de haaietanden door te programmeren moeten laten tekenen. G6, G12, G14, G15, G19, G23, G28, G35, G38 Algoritme Een reeks instructies, die wanneer deze stap voor stap in de juiste volgorde uitgevoerd worden, tot een vooraf vastgesteld doel leiden. Sandwichrobot, Bee-Bot, Primo & Cubetto: laat de kinderen de routes programmeren. Een bestaand recept waarbij de leerkracht de volgorde opzettelijk heeft veranderd door kinderen weer in juiste volgorde laten zetten, of een recept aanbieden en vragen of de kinderen dit "korter" kunnen opschrijven. De kinderen maken een circuit waarbij ze een programma schrijven waarbij er voor gezorgd wordt dat de auto de route blijft volgen (in bijvoorbeeld Scratch). G12,G13, G14, G17, G20, G22, G26, G36 Decomposing Een probleem onderzoeken en uitsplitsen in deelproblemen om het op te kunnen lossen. (Stappenplan met kleine probleempjes oplossen.) We zijn nog thuis. Wat moet er allemaal gebeuren voordat jij in de klas zit? (welke "tussenstappen"?) Je hebt een lekke band. Hoe los je dit op? Welke dingen moet je doen? Welke stappen moet je zetten om je band te repareren? Op kamp: steek de rivier over. Zorg dat je bepakking droog blijft. Er ligt touw en er liggen takken. Zorg aan overkant voor warme soep. G12, G14, G17, G26 Debugging Fouten opsporen en fouten oplossen (Probleemoplossend vermogen ondersteunen /ontwikkelen) De leerkracht laat de Bee-Bot opzettelijk de verkeerde kant op gaan en vraagt de kinderen wat er anders had gemoeten. Recept waar een fout in staat aanbieden. Zoek de fout op en maak het programma goed. Of: de schoolbel is stuk. Zorg ervoor dat deze weer werkt. Biedt een programma aan waar een (opzettelijke) fout zit. Zoek de fout en los deze op. G12, G14
  6. 6. Basisbegrippen Omschrijving Doelen en mogelijke actviteiten voor onderbouw Doelen en mogelijke actviteiten voor middenbouw Doelen en mogelijke activiteiten voor bovenbouw Koppeling met doelen SLO Algoritme Een reeks instructies, die wanneer deze stap voor stap in de juiste volgorde uitgevoerd worden, tot een vooraf vastgesteld doel leiden. Activiteit 1 - Leert het begrip algoritme kennen - Leert dat een algoritme een lijst van instructies is die leiden tot bepaald resultaat. - Leren een simpel algoritme te maken in een concrete situatie met een vaste, van te voren bepaalde set instructies. Activiteit 2 - Leert dat je een algoritme om kunt zetten naar code zodat het een programma wordt dat een computer uit kan voeren. Activiteit 1 - Leert hoe complex het is om echte problemen om te zetten in programma's. - Leert dat ideëen helder kunnen lijken, maar wellicht nog steeds verkeerd "begrepen" kunnen worden door een computer. - Oefent hoe ideëen gecommuniceerd kunnen worden middels codes en symbolen. Activiteit 2 - Leert het begrip algoritme te verbinden met alledaagse situaties. - Leert grote activiteiten op te delen in deelopdrachten. - Leert hoe deelopdrachten in een logische volgorde geplaatst kunnen worden. Activiteit 3/10 en 4/1 - Leert een algoritme te maken dat hergebruikt kan worden. - Leert verschillende algoritmes te evalueren. - Leert een probleem op te lossen door een eigen set instructies te formuleren. CT02, CT11,CT12, CT13, CT16, CT19, CT21, CT22, CT25 https://code.org/curricul um/course1/1 https://code.org/curricul um/course1/2 https://code.org/curriculum/c ourse2/1 https://code.org/curriculum/c ourse2/2 https://code.org/curriculu m/course3/10https://cod e.org/curriculum/course4 /1 Doelen en activiteiten per begrip
  7. 7. Samenvatting • Opmerkingen, vragen? • a.strijker@slo.nl

×