Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strijker, a. (2016) minisymposium computational thinking

20 views

Published on

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strijker, a. (2016) minisymposium computational thinking

 1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Computational Thinking in het curriculum Utrecht, 25 mei 2016 Allard Strijker
 2. 2. Computational thinking • Wing (2006): – denken als een informaticus, nuttig voor iedereen – denken in stappen, ordenen van informatie, besef van volgordelijkheden en het modelleren van gegevens • Polya (1945): alledaagse problemen op een gedisciplineerde manier aanpakken door op te delen in kleinere problemen • Papert (1980; 1991): – bijdrage van LOGO als programmeertaal aan het ontwikkelen van probleemoplosvaardigheden – niet alleen instrumentele (programmeer) vaardigheden te ontwikkelen, maar daardoor ook in staat om op een hoger conceptueel niveau te denken, in verschillende inhoudsdomeinen
 3. 3. Computational thinking • Resultaten van studies naar LOGO en de transfer naar probleemoplosvaardigheden geven echter geen uitsluitsel of deze ideeën waargemaakt kunnen worden! • Transfer van programmeren naar bredere probleemoplosvaardigheden gebeurt niet alleen door programmeren te oefenen • Leerlingen kunnen deze transfer alleen maken als zij begeleid worden bij het reflecteren op de vaardigheden die zij leren tijdens het programmeren en de manier waarop zij deze vaardigheden in andere contexten kunnen toepassen (Salomon & Perkins, 1989).
 4. 4. Computational thinking • Computational thinking: programmeren, coderen of in een breder kader? • Programmeren / coderen: in NL nu alleen in havo/vwo keuzevak informatica • Breder kader: 21e eeuwse vaardigheden http://onsonderwijs2032.nl/ http://www.knaw.nl/
 5. 5. Digitale geletterdheid • Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- (basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking – kunnen omgaan met ICT – bewust, actief en kritisch omgaan met media – zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie – het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 6. 6. 21e eeuwse vaardigheden • Maar: 21e eeuwse vaardigheden komen nog weinig structureel en doelgericht aan de orde • leraren hebben meer houvast nodig • Inbedden in bestaande leergebieden meest kansrijke optie http://www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 7. 7. Computational thinking in het onderwijs • Project 21e eeuwse vaardigheden • Concretisering van computational thinking als een van de vaardigheden – definitie & beschrijving – voorbeeldmatig leerplankader (inhouden en doelen) – Voorbeeldmaterialen • Evaluatie van concretisering met klankbordgroepen – Scholen – Lerarenopleidingen – Uitgevers & onderwijsondersteuners – Vakcollega's http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 8. 8. Computational thinking in het onderwijs • Het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer – Gegevens logisch organiseren en analyseren – Gegevens representeren door middel van abstracties zoals modellen en simulaties – Het oplossen mogelijk te maken door algoritmisch te denken (denken in een reeks geordende stappen) – Identificeren, analyseren en implementeren van mogelijke oplossingen met als doel het vinden van de meest efficiënte en effectieve combinatie van stappen en hulpmiddelen – Generaliseren en overbrengen (transfer) van dit proces van probleem oplossen naar een breed scala van problemen in andere leerdomeinen http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 9. 9. Computational thinking in het onderwijs • En daarnaast – Vertrouwen in omgaan met complexiteit – Doorzettingsvermogen in het werken met moeilijke problemen – Vermogen om om te gaan met ambiguïteit – Vermogen om om te gaan met open problemen – Vermogen om met anderen te communiceren en samenwerken om een gezamenlijke doel of oplossing te bereiken http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 10. 10. Computational thinking in het onderwijs • http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 11. 11. Voorbeeldmatig leerplankader Computational Thinking
 12. 12. Hoe verder? • Implementatie van de uitwerkingen van computational thinking (en de andere vaardigheden) • Gevoed door (internationale) literatuur en door ideeën en ervaringen van scholen • In samenwerking met lerarenopleidingen, scholen, uitgevers, doorbraakprojecten? • "Challenge" voor studenten lerarenopleiding: ontwikkel lesmateriaal & docenthandleiding computational thinking • Allard Strijker a.strijker@slo.nl http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/

×