Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strijker a (2017 ) jonkmanlezing digitale geletterdheid in het onderwijs (lite)

20 views

Published on

Digitale geletterdheid is de combinatie van de digitale vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational thinking. In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats. Samen met scholen ontwikkelt SLO een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid waarin aandacht wordt besteed aan mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en ICT basisvaardigheden. Voor elk van de digitale vaardigheden zijn leerplankaders gemaakt, leerlijnen ontwikkeld en passende leermiddelen gezocht.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strijker a (2017 ) jonkmanlezing digitale geletterdheid in het onderwijs (lite)

 1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Digitale geletterdheid in het Voortgezet onderwijs Jonkmanlezing 19 April 2017, Meppel Allard Strijker, SLO
 2. 2. Vraag • Moet programmeeronderwijs wettelijk verplicht worden? – Ja, Nee, • Vind je dat je 3 programmeertalen moet kennen voor je werk? – Ja, Nee, één is genoeg • Moet elke leerkracht kunnen programmeren? – Ja, of moet het gaan leren, Nee • Hoe vaak praat je tegen je telefoon? – Ja, Nee, Misschien in m's slaap • Wil je later verzorgd worden door een robot? – Ja, geen probleem, Nee beslist niet, Misschien, heb ik keus? • Wil je korting op je verzekeringspremie als kans hebt op een gezond leven en wil je daar aan meewerken? – Ja, natuurlijk, Nee dat gaat ten koste van mijn privacy, Misschien • Plaats je wel eens foto's van anderen op sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Whats-app of Instagram? – Ja, Soms, Nooit • Gebruiken je leerlingen Whats-App in groepsverband en weet jij wat daar wordt geplaatst? – Ja en ik weet wat er gebeurt, Ja, maar ik heb geen idee, nee, geen idee • Wie heeft de laatste keer je nieuwe telefoon ingesteld? – Ikzelf, Ikzelf met hulp, iemand anders
 3. 3. Computerlessen moeten verplicht worden http://jeugdjournaal.nl/artikel/2154534-computerlessen-moeten- verplicht-worden.html
 4. 4. Ophef over "Alternatieve feiten" http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/369238
 5. 5. Ophef over "Alternatieve feiten" http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/369238
 6. 6. Mijn telefoon • Hoe bedien ik computers? • Hoe krijg ik informatie te horen of te zien? • Welke informatie krijg ik te zien? • Waar komt informatie vandaan? • Staat deze informatie lokaal of online? • Wie is eigenaar van die informatie? • Wie beslist wat ik zie? • Mag iedereen over deze informatie beschikken? • Hebben computers humor?
 7. 7. Onderzoek 21e eeuwse vaardigheden 2014: wat wilden we weten: • Wat zijn de vaardigheden van de toekomst? • Hoeveel aandacht is er voor deze vaardigheden in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in kerndoelen, methodes en de lespraktijk? http://www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs KNAW (2012)
 8. 8. Conclusies 2014 • Maar: 21e eeuwse vaardigheden komen nog weinig structureel en doelgericht aan de orde • leraren hebben meer houvast nodig • Gegeven het belang van de vaardigheden is meer aandacht wenselijk • Inbedden in bestaande leergebieden meest kansrijke optie http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 9. 9. http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/
 10. 10. Digitale geletterdheid • Digitale geletterdheid is het geheel van ICT- (basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking – kunnen omgaan met ICT – bewust, actief en kritisch omgaan met media – zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie – het (her)formuleren van problemen zodat ze op te lossen zijn met de computer http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/
 11. 11. Voorbeeldmatig leerplankader Computational Thinking
 12. 12. Inhoud Informatie probleem formuleren Activiteiten Doelen Aanvankelijk PO OB Doelen Vervolgens PO MB Doelen En verder PO BB Doelen VO OB Doelen VO BB Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Leerlijnen digitale geletterdheid
 13. 13. Niveau DoelenInhouden Activiteiten
 14. 14. SLO-projecten vervolg • 2017 – Samen met scholen, opleidingen, uitgevers verder ontwikkelen en uitproberen – Communiceren – Samenwerken – Sociale en culturele vaardigheden
 15. 15. http://maken.wikiwijs.nl/73680/Digitale_geletterdh eid_voor_bestuurders_en_schoolleiders
 16. 16. Vragen, opmerkingen, meer informatie, aanmelden pilot digitale geletterdheid • Allard Strijker • a.strijker@slo.nl • http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden/

×