Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Опис термінів і процесів у зовнішній рекламі України

Глосарій, підготовлений Індустріальним комітетом зовнішньої реклами (ІКЗР), описує поняття й робочі процеси в Out-of-Home медіа України

 • Login to see the comments

Опис термінів і процесів у зовнішній рекламі України

 1. 1. Опис термінів і процесів у зовнішній рекламі України ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 2019
 2. 2. 1. Визначення зовнішньої реклами та її видів 2. Цифрова зовнішня реклама / Digital Out-of-Home 3. Суб’єкти процесів у зовнішній рекламі 4. Класифікатор конструкцій 5. Дослідження зовнішньої реклами 6. Медіапоказники 7. Комерційні терміни 8. Сервісні терміни 9. Додаткові терміни і скорочення *Список підлягає доповненню ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Зміст*
 3. 3. Визначення зовнішньої реклами та її видів ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Зовнішня реклама (ЗР, Outdoor Advertising) — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях — рекламоносіях,— розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. (Закон України Про рекламу, абзац 6-й статті 1 зі змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014) Out-of-Home Media (OOh Media, OOh) — засоби розповсюдження реклами, доступні аудиторії тільки поза межами дому. До OOh відносять такі види рекламних комунікацій поза домівками: Outdoor (Зовнішня реклама), Indoor (реклама позадомівкою, але всередині нежитлових приміщень), Transit (реклама на транспорті). Усі рекламні носії в Out-of-Home Media поділяються на цифрові та нецифрові (Digital / Non-Digital), а також класифікуються залежно від способів розміщення, типу рекламно-інформаційних матеріалів (РІМ) та інших параметрів.
 4. 4. Визначення зовнішньої реклами та її видів ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Indoor Advertising (Внутрішня реклама) — реклама позадомівкою, але всередині будь-яких інших громадських, приватних нежитлових будинків чи споруд (ТРЦ, БЦ, кінотеатри, театри, точки продажів будь-яких видів товарів та надання послуг, etc.) та спільної частини житлових будинків (холи, ліфти тощо). До форматів такої реклами належать окремо розміщені конструкції та настінна реклама, а також нестандартні види рекламного розміщення (на підлогах, на стелях, рекламні інсталяції тощо). Відповідно до Закону України «Про рекламу», «розміщення внутрішньої реклами погоджується лише з власником місця її розташування або з уповноваженою ним особою». (ст. 17. П. 1) Реклама на транспорті — засоби розповсюдження рекламних повідомлень, розташовані на території підприємств транспорту загального користування: у метрополітені, у приміщеннях вокзалів, станцій, аеропортів; а також на рухомому складі міського громадського транспорту, залізничного та авіаційного транспорту. Розміщення реклами на транспорті має відповідати вимогам безпеки та правилам дорожнього руху.
 5. 5. Визначення зовнішньої реклами та її видів ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Рекламна кампанія (РК) в ЗР — експонування рекламних матеріалів (РМ) Рекламодавця на поверхнях спеціальних конструкцій зовнішньої реклами з метою досягнення поставлених перед РК завдань і протягом узгодженого сторонами терміну. РМ можуть містити комерційну, соціальну чи політичну рекламу. Комерційна реклама — інформація про особу, товар чи послугу, що подається на поверхнях конструкцій ЗР з метою отримання прибутку особою і/або власником товару, послуги.
 6. 6. Визначення зовнішньої реклами та її видів ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Соціальна ЗР — інформація, подана на поверхнях конструкцій зовнішньої реклами і спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. Політична ЗР — інформація, подана на поверхнях конструкцій зовнішньої реклами, яка містить відомості про кандидата / кандидатів, партії, виборчі об'єднання та інших учасників виборчого процесу відповідно до Законів України про вибори. (Закон України «Про Рекламу», Розділ І, Стаття 1): Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та / або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами. (Частина ІІ статті 12 в редакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008).
 7. 7. Визначення зовнішньої реклами та її видів ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Ambient-реклама в Out-of-Home — порівняно новий спосіб рекламної комунікації, що передбачає розміщення рекламного повідомлення на об’єктах інфраструктури, спеціально не призначених для реклами (наприклад, на сходах, поручнях, стрічці ескалатора, на урнах для сміття, ліхтарях тощо). Екстендер — найбільш розповсюджений вид нестандарту у зовнішній рекламі, що передбачає винесення певних елементів рекламного сюжету за межі рекламної конструкції. Виокремлюють екстендери 2-D (винесення елементів у 2 із можливих вимірів: довжина / ширина; довжина / глибина; ширина / глибина) та екстендери 3-D (винесення елементів у 3 вимірах: довжина / ширина / глибина). Спеціальні проекти (нестандартна реклама) — рекламний носій або рекламна кампанія, розроблені, модифіковані чи розміщені під конкретний запит зі спеціально оговореними та погодженими між Замовником і Виконавцем змінами щодо традиційних способів комунікації.
 8. 8. Суб’єкти процесів у зовнішній рекламі ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Рекламодавець — компанія або особа, яка володіє комплексом прав на назву товару або послуги, виробництво / надання, просування та продаж, в інтересах і за кошти якої проводиться Рекламна кампанія даного товару або послуги. Рекламна агенція — компанія, що надає рекламні, маркетингові, консалтингові та організаційні послуги з планування, організації та контролю проведення Рекламної кампанії Рекламодавця на поверхнях спеціальних конструкцій зовнішньої реклами. Оператор ЗР — компанія, що володі є р екла м н им и конструкціями, а також правом на розміщення рекламних кампаній та рекламних матеріалів на цих конструкціях, своїми силами або із залученням третіх сторін.
 9. 9. Суб’єкти процесів у зовнішній рекламі ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Виробник рекламних матеріалів — компанія, що займається виготовленням рекламних матеріалів відповідно до технічних вимог оператора щодо розміщення рекламних матеріалів на спеціальних рекламних конструкціях, які використовуються у РК. Державні Органи — органи державної влади, уповноважені чинним законодавством України контролювати дотримання законодавства про рекламу, у тому числі органи контролю, уповноважені місцевими органами самоврядування, Господарський суд України. Замовник — юридична або фізічна особа, яка купує для себе або в якості посередника послуги з планування, організації та проведення Рекламної кампанії в зовнішній рекламі. В якості Замовника можуть виступати Рекламодавець, Агенція, Державні органи або будь-яка інша сторона, що має на меті досягнення визначених рекламних цілей. Виконавець — юридична особа, яка бере на себе зобов’язання самостійно або із залученням третіх осіб надати послуги з проведення Рекламної кампанії в зовнішній рекламі. Виконавцем може виступати як Оператор, так і Агенція.
 10. 10. Класифікатор конструкцій ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ За типом розміщення 1. такі, що стоять окремо 2. прикріплені до інших зовнішніх об’єктів (будівель, зупинок транспорту тощо) Класифікація конструкцій зовнішньої реклами За типом освітлення 1. Без освітлення 2. Із зовнішнім освітленням 3. Із внутрішнім освітленням 4. Такі що випромінюють світло (цифрові панелі) За розміром (форматом) рекламної поверхні 1. Малі — площа рекламної поверхні ≤ 10 м² 2. Середні — площа рекламної поверхні від 10 до 20 м² 3. Великі — площа рекламної поверхні ≥ 20 м² За типом експонування РІМ на поверхнях конструкцій 1. Статичні поверхні 2. Динамічні поверхні За кількістю сторін експонування 1. Односторонні 2. Багатосторонні Розмір рекламної конструкції визначається параметрами ВхШ, де «В» — висота площини рекламної конструкції; «Ш» — ширина площини рекламної конструкції. Конструкція зовнішньої реклами — маркована металева споруда постійного або тимчасового розміщення, встановлена відповідно до вимог чинного законодавства України за конкретною адресою, спеціально облаштована під об’єкти зовнішньої реклами—рекламні засоби розмірами 3х6 м, 1,8х1,2 м, 2,3х3,1м, 3х4м, 3х1,5 м або іншого розміру; одностороння, двостороння або багатостороння, конструкції типу «Призма», «Уніпол», «Беклайт» та ін., конструкція з внутрішнім освітленням, інші конструкції, — поверхня якої використовується для розміщення (експонування) РМ.
 11. 11. Класифікатор конструкцій ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Тип рекламної конструкції – сукупність унікальних визначних особливостей, які характерні для низки рекламних конструкцій та якісно виділяють їх з множини інших конструкцій ЗР Конструкції, представлені на ринку ЗР України Білборд Сіті-лайт Лайт-бокс Афішна тумба Цифрова панель Арка Призма Бек-лайт Скрол А х 6
 12. 12. Класифікатор конструкцій ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Поверхняспеціальноїрекламноїконструкції — площина,наякійздійснюєтьсярозміщеннярекламних матеріалів. Типи рекламних поверхонь за способом експонування: Статична: може демонструватися тільки один рекламний сюжет. Динамічна: здійснюється розміщення 2 і більше рекламних сюжетів. Розмір (формат) рекламної поверхні — площина поверхні спеціальної рекламної конструкції, доступна для розміщення рекламного повідомлення, де перше значення визначає висоту, а друге ширину рекламної поверхні в метрах (ВхШ). Сторона Рекламної конструкції — загальновизнане у зовнішній рекламі умовне позначення рекламної поверхні відповідно до напрямку руху транспортних потоків чи послідовності експонування РМ. А — сторона рекламної конструкції, що видима в напрямку руху транспорту і не перекривається зустрічним автомобільним потоком. При односторонньому русі транспорту сторонами А також є площини рекламних конструкцій, встановлених ліворуч від транспортного потоку, спрямовані «обличчям» назустріч цьому потокові. В — сторона рекламної конструкції, що видима в напрямку руху транспорту і знаходиться через одну або кілька смуг із зустрічним автомобільним потоком. Якщо рекламна конструкція має багато граней («Призма», скрольні формати), то описуємо грані з додаванням цифри до сторони конструкції — А1, А2, А3 чи В1, В2, В3, — де А і В є сторонами, що визначаються положенням конструкції відповідно до руху транспортного потоку. А >3 А >3A В
 13. 13. Дослідження зовнішньої реклами ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Моніторинг ЗР — комплекс заходів у рамках Дослідження ЗР, спрямований на перевірку (підтвердження чи спростування) факту проведення рекламних кампаній на поверхнях конструкцій ЗР та якості експонування, здійснюється відповідно до затвердженого Технічного завдання і передбачає фіксацію результатів Моніторингу та передання їх Замовнику у затвердженій сторонами формі. Також Моніторінг ЗР — комплекс заходів, спрямований на перевірку (підтвердження чи спростування) факту проведення рекламної кампанії та якості розміщення на поверхнях рекламних носіїв, що може провадитись Виконавцем, Замовником чи третіми особами на замовлення чи відповідно до умов Договору між ними. Скорінг — комплекс заходів з оцінки потенційної аудиторії зовнішньої реклами, що виконується компанією, Дослідником ринку зовнішньої реклами, обраної Індустріальним комітетом ЗР України, відповідно до Договору між Дослідником та Замовником досліджень і до затвердженого ними Технічного завдання. Дослідження ЗР — сукупність дій Дослідника ЗР, спрямованих на збір, систематизацію, обробку та надання інформації щодо проявів зовнішньої реклами вУкраїні відповідно до Договору між Замовником та компанією-виконавцем Дослідження і до Технічного завдання. В зовнішній рекламі України досліджуються: — пасажиропотоки; — медіаметричні показники рекламних носіїв; — показники аудиторії ЗР.
 14. 14. Медіапоказники ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ OTS (Opportunity-To-See), або Кількість можливих контактів — визначає кількість потенційно контактів аудиторії з рекламним повідомленням, розміщеним на медіаносії. У зовнішній рекламі аналізують добовий OTS площини. OTS рекламної кампанії – сума всіх потенційно можливих контактів аудиторії з рекламним повідомленням, розміщеним на рекламних конструкціях, що включені до рекламної кампанії, за період РК. Фактори, що впливають на OTS: Інтенсивність потоку людей КонструктивВідстань від основного потоку руху Кут розвороту до потоку глядачів Розмір рекламоносія Висота підвісу рекламної площини Фактори обмеження швидкостіКлатер
 15. 15. Медіапоказники ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Рейтинг рекламної площини (Raiting Point, RP) — процентне відношення величини потенційної аудиторії (OTS) рекламної поверхні до чисельності населення міста у віці 18+ GRP (Gross Rating Points) рекламної кампанії, або Накопичена аудиторія – сума рейтингів усіх рекламних конструкцій, включених до рекламної кампанії за весь період РК Середній GRP кампанії (у мережі рекламоносіїв, у місті і т. п.) розраховується як сума усіх GRP за поверхнями, поділена на загальну кількість поверхонь у кампанії Rating = (OTS / Населення 18 + ) *100 % GRP = RP1 + RP2 + RP3 + ... + RPn
 16. 16. Медіапоказники ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Reach (Охоплення) – параметр інтенсивності рекламної кампанії, що показує, скільки людей могли побачити рекламне повідомлення один раз і більше, або частка аудиторії рекламної кампанії, яка могла бачити відповідний рекламний матеріал. У відсотках від загальної чисельності представників аудиторії. Frequency (Частота контактів) – параметр, що показує, як часто міг контактувати з рекламним повідомленням за вказаний період будь-хто з тих, хто з ним контактував. Не може бути менше 1. Залежить від тривалості експонування. Термін «Частота» зазвичай використовується у значенні Середня частота (Average Frequency). Вона показує, скільки у середньому за весь період кампанії кожна із охоплених осіб побачила рекламу. Дослідження зовнішньої реклами України дають можливість оцінювати охоплення аудиторії на різних частотах. 20 000 осіб 20 000 осіб Перетин аудиторії площин Кількість контактів (OTS) – 40 000 Охоплення (reach) – 35 000 Frequency = GRPs Reach
 17. 17. Комерційні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Резерв — статус поверхні рекламної конструкції, який передбачає її тимчасове зняття з продажу, встановлений Виконавцем на певний визначений термін (1-3-5 днів залежно від бізнес-моделі Оператора реклами), при якому Замовник має право на підтвердження (бронювання) даної поверхні протягом терміну дії Резерву. Знімається автоматично у разі переведення площини у статус Броні або у разі непідтвердження Замовником Резерву протягом терміну його дії. Бронь — статус поверхні рекламної конструкції, що підтверджує зобов’язання Виконавця продати та зобов’язання Замовника чи його представника придбати обрану поверхню рекламної конструкції на узгоджений період розміщення за визначеними умовами.
 18. 18. Комерційні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Знижка — тимчасове зменшення ціни продукту. У зовнішній рекламі України виокремлюють такі види знижок: 1. Агентська знижка 2. Об'ємна знижка на бюджет Клієнта / програму 3. Знижка за частку оператора в програмі Клієнта (конфігурація) 4. Знижка за передоплату 5. *Last call. Знижка на покупку залишку рекламних площин 6. Знижка за попереднє бронювання. Умовою є депозит в розмірі 10 % від узгодженої вартості, який не повертається 7. Сезонний коефіцієнт (знижка). *Last Call передбачає: покупку в останні дні місяця (ризик браку інвентарю), надається тільки статусний (технічний) фотозвіт; відсутність нічного фотозвіту, відсутність штрафів (відповідальності) підрядника за несвоєчасну поклейку.
 19. 19. Комерційні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ *Акт резервування (бронювання) — відповідним чином оформлений, узгоджений і підписаний Сторонами юридичний документ, який містить: — термін розповсюдження реклами; — місце (місто, адреса) встановлення спеціальних конструкцій із зазначенням порядкових номерів їх поверхонь у Базі продажів; — кількість і розмір заброньованих на цих спеціальних конструкціях поверхонь (із зазначенням сторін А, Б та ін.); — тип спеціальної конструкції; — вартість рекламної кампанії за певний період та інші необхідні відомості. Адресна програма — робочий документ з переліком поверхонь спеціальних рекламних конструкцій і визначенням їх основних характеристик (адреса розміщення конструкції, унікальний номер, тип, розмір, сторона, освітлення, фотографія, вартість рекламних площин тощо), що використовується в РК для експонування РМ Замовника. *Зміст документу визначається у компанії, яка надає такі послуги ?
 20. 20. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Монтаж рекламних матеріалів (РМ) — вид сервісних робіт із розміщення рекламних постерів, банерів, електронних файлів, екстендерів та інших типів рекламної продукції, спеціально призначених та належним чином підготовлених для експонування на поверхнях конструкції зовнішньої реклами. Монтаж РМ починається наступного дня після їх отримання на складі Оператора. Експонування РМ — процес показу РМ на поверхнях конструкцій зовнішньої реклами із забезпеченням належної демонстрації протягом усього визначеного й узгодженого терміну рекламної кампанії. Ротація реклами: 1) Заміна рекламного матеріалу одного сюжету на рекламний матеріал з іншим сюжетом протягом терміну Рекламної кампанії. 2) Узгоджена сторонами заміна поверхонь спеціальних конструкцій в адресній програмі для розміщення Рекламного матеріалу. 1) 2)
 21. 21. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Доставка рекламних матеріалів — логістичний процес, що є частиною ІІ етапу експонування реклами (див. стр. 29). Організатор логістичного процесу (логістична служба Оператора, Клієнт, Типографія, Логістична компанія тощо) забезпечує передачу РМ на склад Оператора для подальшого розміщення на рекламних конструкціях. Якщо доставкою РМ на замовлення Клієнта займаються треті особи, наприклад Логістичні компанії, Клієнт має повідомити Оператора про доставку постерів. Терміни доставки залежать від відстані між контр-агентами процесу і варіюються від кількох годин у межах 1 міста до 3-5 днів по території України. Алгоритм роботи сервісних бригад 1. Отримання Технічного завдання (ТЗ) на розміщення 2. Формування Маршрутного листа 3. Підготовка РМ до розміщення: перевірка постерів на комплектність; підрізання постерів; згортання РМ в рулони відповідно до послідовності розміщення тощо 4. Розміщення РМ відповідно до ТЗ і Маршрутного листа 5. Миттєвий фотозвіт як статус розміщення РМ Зазвичай сервісна бригада для розміщення РМ складається з 2-3 осіб: спеціаліст із розміщення (1 або 2 особи робочої спеціальності); водій автовишки (1 особа). Компанії, що надають послуги із розміщення зовнішньої реклами, можуть бути як структурними підрозділами Оператора, так і самостійними сервісними компаніями на ринку ЗР.
 22. 22. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Усунення пошкоджень Рекламного матеріалу — вид сервісних робіт із приведення РМ Замовника у належний стан для подальшого якісного експонування РМ на поверхні рекламної конструкції. Найчастіше це підклеювання або заміна рекламою з аналогічним сюжетом (за наявності резервного Рекламного матеріалу, ремонтного комплекту тощо). Здійснюється протягом 48 робочих годин з моменту виявлення пошкодження та/або одержання письмового повідомлення про пошкодження від Замовника. У разі відсутності резервних Рекламних матеріалів термін усунення недоліків починається з наступного дня за днем отримання Виконавцем Рекламних матеріалів. Усунення пошкоджень рекламного інвентарю — вид сервісних робіт із ремонту рекламної конструкції Виконавця у разі її поломки під час експонування РМ Замовника. Найчастіше це підфарбовування, ремонт освітлення та двигунів у динамічних конструкціях тощо. Здійснюється протягом терміну, визначеного у Договорі між Замовником і Виконавцем. Відлік терміну починається з моменту виявлення пошкодження та/або одержання письмового повідомлення про пошкодження від Замовника (72 години на інформування про терміни усунення). Якщо неполадки роботи рекламоносіїв динамічного типу експонування РМ пов’язані з аваріями в міських електромережах, проведенням аварійних робіт таких мереж, погодними умовами та/або відключеннями міських електромереж, терміни поновлення роботи таких Рекламоносіїв погоджуються Сторонами додатково. У разі відсутності можливості виконати ремонт та/або заміну Рекламоносія, Виконавець письмово повідомляє про це Замовника і Замовник оплачує тільки період розміщення Реклами до моменту пошкодження Рекламоносія без застосування штрафних санкцій до Виконавця.
 23. 23. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Фотозвіт — цифрові фотографії (тип файлу — .JPG). На яких відтворено Рекламний матеріал Замовника, розміщений Виконавцем на поверхнях спеціальних конструкцій відповідно до Адресної програми. Надаються Виконавцем у порядку та терміни, передбачені Договором у кількості: • 2 фотографії на 1 рекламну поверхню Спеціальної конструкції (ближній та середній плани) для типу конструкцій «білборд», «призма», «беклайт», «скрол»; • 1 фотографія на 1 рекламну поверхню Спеціальної конструкції (середній план) для типу конструкцій «сіті-лайт» , «пілон», «трол». Надсилається електронною поштою на адресу Замовника. На вимогу Замовника Фотозвіт також може надаватися в електронному вигляді на CD-диску, або в іншому вигляді, що Сторони оговорюють в додатках Договору. "Миттєвий фотозвіт", або mms-статус — фотографія рекламної площини, що робиться одразу після поклейки РМ і оперативно надсилається Замовнику. Надається деякими Операторами реклами з власної ініціативи. Фотографія повинна засвідчити факт розміщення РМ на рекламній поверхні. 1. Денний фотозвіт ближній: фотографія повинна дати змогу побачити якість розміщеного рекламного матеріалу. 2. Денний фотозвіт середній: фотографія повинна дати змогу ідентифікувати місце розміщення рекламоносія. 3. Нічний фотозвіт: фотографія демонструє наявність та якість освітлення РМ для носіїв, що підлягають освітленню і підключені до електромережі.
 24. 24. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ *Надання фотозвіту • Перший фотозвіт — не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати початку Рекламної кампанії, підтверджує факт своєчасного і належного монтажу рекламних матеріалів. • Наступні Фотозвіти — щомісяця протягом всього терміну проведення Рекламної кампанії, протягом перших 7 (семи) робочих днів місяця, наступного за звітним. • На підтвердження проведення Ротації – протягом 7 (семи) робочих днів від дня розміщення нових Рекламних матеріалів. *Термін надання фотозвіту визначаються у Договорі оператора реклами. Контроль і моніторінг якості експонування — вид сервісних робіт, що провадиться Виконавцем в період Рекламної кампанії Замовника, полягає у плановому відстеженні процесу експонування РМ і має на меті забезпечення належного стану демонстрації РМ та функціонування рекламних конструкцій відповідно до Угоди між Замовником та Виконавцем. Проводится винонавцем двічі на тиждень. Без надання звіту. щомісяця протягом усього терміну проведення Рекламної кампанії протягом перших 7 робочих днів наступні Фотозвіти 7
 25. 25. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Рекламний матеріал (РМ, або Рекламно- інформаційний матеріал, РІМ) — рекламний сюжет (або його окремі фрагменти), виготовлений відповідно до технічних вимог на Оригінал-макет — електронний файл із чітким візуальним зображенням сюжету, який відтворено в Рекламному матеріалі, що відповідає визначеним технічним вимогам і законам України, затверджується уповноваженою особою Замовника і надається Виробнику рекламних матеріалів для виготовлення останніх. паперові (постери) або на полімерній основі; аплікації, екстендери, світлові елементи, електронні файли тощо. Надається Замовником реклами для розміщення на спеціальних рекламних конструкціях.
 26. 26. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Контрольний макет — документ, що містить оригінал-макет із чітким візуальним зображенням рекламного сюжету, який відтворено в рекламному матеріалі. Підписується уповноваженою особою Замовника і надається Виконавцю для внесення в Додаток Договору про розміщення ЗР як підтвердження того, що Реклама буде виходити саме в такому вигляді. Ремкомплект — додатковий друкований рекламний матеріал (постер чи його елементи), що виготовлено як запасний для заміни розміщеного рекламного матеріалу у випадку його втрати, зносу або повного псування. Рекомендована кількість Ремкомплекту для РК — 10-20 % від загальних РМ в кампанії.
 27. 27. Сервісні терміни ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Сюжет — (фр. sujet — тема, предмет) у зовнішній рекламі — графічне зображення рекламного повідомлення, розроблене й виготовлене для трансляції (експонування) засобами зовнішньої реклами. У вигляді електронного файлу форматів .tiff, .eps, .avi тощо Сюжет надається Замовником в Агенцію або Оператору для перевірки рекламного повідомлення на відповідність законодавству України. Також перевіряються відповідність параметрів графічного зображення технічним вимогам рекламних носіїв і параметри файлу, обов’язкові для виготовлення Рекламних матеріалів з метою їх подальшого експонування.
 28. 28. Процес експонування реклами ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ Бриф Цілі кампанії Медіапланування Вибір, погодження та бронювання АП Погодження сюжету РК на відповідність законам України Заключення договору Передоплата I етап Друк поліграфії відповідно до параметрів АП і тех.завдання на рекламні носії Відправлення постерів у регіони України Монтаж постерів сервісними бригадами Початок експонування ІІ етап Контроль операторами якості експонування, в т. ч. через фотофіксацію Закриття документів по кампанії Фонування рекламної кампанії (опціонально) Оцінка ефективності РК III етап
 29. 29. Додаткові терміни і скорочення ІНДУСТРІАЛЬНИЙКОМІТЕТ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ • OOH — Out-of-Home, реклама поза домівкою • DOOH — Digital Out-of-Home, цифрова зовнішня реклама • OTS — Opportunity-to-See, можливість побачити • RP — Rating Point, пункт рейтингу • GRP — Gross Rating Point, сумарний рейтинг • АП — адресна програма • ЗР — зовнішня реклама • РК — рекламна кампанія • РМ — рекламні матеріали, або РІМ — рекламно-інформаційні матеріали • ТЗ — технічне завдання Клатер (англ. Clutter — метушня, безладдя, хаос, шум, гамір) у ЗР — перевантаженість простору рекламними сюжетами різних розмірів, форматів, кольорів, які конкурують за увагу споживача реклами. Виникає внаслідок неупорядкованого розміщення великої кількості рекламних конструкцій на невеличких ділянках територій. Клатер є загрозливим для зовнішньої реклами, оскільки знижує сприйняття кожного окремого сюжету, який опиняється в клатері.
 30. 30. www.icoa.org.ua

×