SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Predmet: Fizika
Razred: Prvi
Broj časa: 55/56
Tema: Električna struja
-riješeni zadaci iz električne struje za sve
smjerove prvog razreda
Profesor fizike: Zijad Begić
1. Kolika je elektromotorna sila ako su poznati
sljedeći podaci :
I = 100 A ; R = 20 Ω ; r = 1 Ω
ε = I · ( R + r )
ε= 100A · ( 20Ω +1Ω )
ε = 2100 V
2.Ako je snaga nekog tijela jednaka 100W a vrijeme
rada 6h, kolika je energija oslobođena?
P=100W
t=6h
A=E=Q=P·t
A=E=Q=100W·6h
A=E=Q=600Wh
3. Koliko toplote se oslobodi u elekričnoj rerni kada
je jačina električne struje 9A, napon 220V a vrijeme
proticanja električne struje je 15 min?
I=9A
U=220V
t=15 min=900s
Q=I·U·t
Q=9A·220V·900s
Q=1 782 000 J
Q=1 782 kJ
4. Ako je električni otpor 0,4 Ω i ako je jačina struje
jednaka 10 A, koliki je napon?
I=U/R
10A=U/0,4Ω
U=10A·0,4Ω
U=4V
5. Ako je jačina električne struje jednaka 22 A i ako je
napon jednak 220 V, koliki je otpor?
I=U/R
R=U/I
R=220V/22A
R=10 Ω
6. Кроз струјни проводник протиче струја сталне
јачине 3,2mA. Колико електрона прође кроз
попречни пресјек проводника за један минут?
Елементарна количина наелектрисања износи
1,6·10-19 C.
I=3,2mA, t=1min, e=1,6·10-19 C,
I=q/t, q=I·t, n·e=I·t, n=I·t/e,
n=3,2·10-3A·60s / 1,6·10-19 C ,
n= 1,2·1018
7. Жица од бакра има површину попречног
пресјека 1mm2 и специфични отпор 17nΩm.
Ако је дужина те жице 110m, колики је њен
отпор?
S=1mm2=0,000001m2
ρ= 17nΩm=17·10-9Ωm
l = 110m
R=?
R=ρ·l/S
R=17·10-9Ωm · 110m/ 0,000001m2
R=1,87Ω
8.Бакарна жица дужине 110m, површине
попречног пресјека 1mm2 и специфичног отпора
170μΩm прикључена је на напон 12V. Колика је
јачина струје у жици?
l=110m
S=1mm2=0,000001m2
ρ=17nΩm=17·10-9Ωm
U=12V
-----------------------------
R=?; I=?
R=ρ·l/S, I=U/R
R=1,87Ω; I=6,42A
9. Колика ће бити количина ослобођене топлоте
ако је електрични отпор R=10Ω,јачина струје I=2А
и вријеме t=10min.?
Q=R·I²·t
Q=10Ω·4A·600s
Рјешење: Q=24 000 J
10. zadatak za vježbu
R₁=1Ω, R₂=2Ω, R₃=3Ω,ε₁=5V i ε₂=10V
I₁=?
I₂=?
I₃=?
12. Колико електричне енергије утроши
термоакумулациона пећ прикључена на напон
220 V кад кроз њу протиче електрична струја
сталне јачине од 10 А током 2h ?
Рјешење: W= 8800 Wh
W=8,8 kWh
13. Вокмен чија снага износи 7W био је укључен од
9h до 12h. Колики рад је извршила батерија која
служи за напајање вокмена за то вријеме? Ако је
напон на крајевима батерије у току рада уређаја
био 10V. Израчунајте количину наелектрисања
која протекне кроз вокмен за дато вријеме.
I=P/U, I=0,7A
A=U·I·t А= 75 600 Ј,
q=I·t q= 7 560 C
14. Када су на аутомобилу,који се креће, укљученa
“велика свјетла” кроз сијалице уграђене у
фарове протиче стална електрична струја
јачине 10 А. Израчунајте снагу сијалица ако је
напон на крајевима акумулатора из кога се
сијалице напајају 12 V.
P=U·I
Рјешење: P=120 W
15. Kolika se masa supstance izdvoji na elektrodu u
nekom elektrolitu atomske mase 63,5 g/mol Cu
(w = 2), ako je količina naelektrisanja q=1000C?
F = 96500 C/mol
A = 63,5 g/mol
w = 2
q = 1000 C
m = 1/F · A/w · q
m = 1/96500C/mol · 63,5g/mol/ 2 · 1000C
m = 0,329 g

More Related Content

What's hot (20)

Proteini
Proteini Proteini
Proteini
 
Atomski i maseni broj
Atomski i maseni brojAtomski i maseni broj
Atomski i maseni broj
 
Hemija
HemijaHemija
Hemija
 
Stanovnistvo i naselja srbije
Stanovnistvo i naselja srbijeStanovnistvo i naselja srbije
Stanovnistvo i naselja srbije
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
 
Populaciona genetika
Populaciona genetikaPopulaciona genetika
Populaciona genetika
 
Estri
EstriEstri
Estri
 
Inicijalni test 6 razred
Inicijalni test 6 razredInicijalni test 6 razred
Inicijalni test 6 razred
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
 
Alkoholi
Alkoholi Alkoholi
Alkoholi
 
ЕВРОПСКИ НАРОДИ
ЕВРОПСКИ НАРОДИЕВРОПСКИ НАРОДИ
ЕВРОПСКИ НАРОДИ
 
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
 
Спољашње силе
Спољашње силеСпољашње силе
Спољашње силе
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
 
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченицаконтролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
 
Elektromagnetna indukcija
Elektromagnetna indukcijaElektromagnetna indukcija
Elektromagnetna indukcija
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
 
Hidrostaticki pritisak
Hidrostaticki pritisakHidrostaticki pritisak
Hidrostaticki pritisak
 
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja  masti i uljaBiološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
 

More from ZijadBegic1

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnZijadBegic1
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciZijadBegic1
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZijadBegic1
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaZijadBegic1
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeZijadBegic1
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeZijadBegic1
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom poljuZijadBegic1
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnikaZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija temeZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija temeZijadBegic1
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeZijadBegic1
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeZijadBegic1
 

More from ZijadBegic1 (16)

Mileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-AjnstajnMileva Maric-Ajnstajn
Mileva Maric-Ajnstajn
 
Eksperimenti u fizici
Eksperimenti u fiziciEksperimenti u fizici
Eksperimenti u fizici
 
Zivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesleZivot i djelo nikole tesle
Zivot i djelo nikole tesle
 
Festival nauke
Festival naukeFestival nauke
Festival nauke
 
Elektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcijaElektromagnetna samoindukcija
Elektromagnetna samoindukcija
 
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcijeFaradejev zakon elektromagnetne indukcije
Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
 
Elektromagnetno polje
Elektromagnetno poljeElektromagnetno polje
Elektromagnetno polje
 
3. ciklotron
3. ciklotron3. ciklotron
3. ciklotron
 
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
2. kretanje naelektrisanih cestica u magnetnom polju
 
1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
 
Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
 
Lorencova sila
Lorencova silaLorencova sila
Lorencova sila
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne struje
 

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje deceprezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
prezentacija o uticaju energetskih napitaka na zdravlje dece
 
OIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptxOIR11-L3.pptx
OIR11-L3.pptx
 
OIR-V9.pptx
OIR-V9.pptxOIR-V9.pptx
OIR-V9.pptx
 
OIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptxOIR11-L4.pptx
OIR11-L4.pptx
 
OIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptxOIR11-L1.pptx
OIR11-L1.pptx
 
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptxculni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
culni organi u kozi, culo ukusa i mirisa.pptx
 
OIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptxOIR11-L2.pptx
OIR11-L2.pptx
 

Elektricna struja - rijeseni zadaci

 • 1. Predmet: Fizika Razred: Prvi Broj časa: 55/56 Tema: Električna struja -riješeni zadaci iz električne struje za sve smjerove prvog razreda Profesor fizike: Zijad Begić
 • 2. 1. Kolika je elektromotorna sila ako su poznati sljedeći podaci : I = 100 A ; R = 20 Ω ; r = 1 Ω ε = I · ( R + r ) ε= 100A · ( 20Ω +1Ω ) ε = 2100 V
 • 3. 2.Ako je snaga nekog tijela jednaka 100W a vrijeme rada 6h, kolika je energija oslobođena? P=100W t=6h A=E=Q=P·t A=E=Q=100W·6h A=E=Q=600Wh
 • 4. 3. Koliko toplote se oslobodi u elekričnoj rerni kada je jačina električne struje 9A, napon 220V a vrijeme proticanja električne struje je 15 min? I=9A U=220V t=15 min=900s Q=I·U·t Q=9A·220V·900s Q=1 782 000 J Q=1 782 kJ
 • 5. 4. Ako je električni otpor 0,4 Ω i ako je jačina struje jednaka 10 A, koliki je napon? I=U/R 10A=U/0,4Ω U=10A·0,4Ω U=4V 5. Ako je jačina električne struje jednaka 22 A i ako je napon jednak 220 V, koliki je otpor? I=U/R R=U/I R=220V/22A R=10 Ω
 • 6. 6. Кроз струјни проводник протиче струја сталне јачине 3,2mA. Колико електрона прође кроз попречни пресјек проводника за један минут? Елементарна количина наелектрисања износи 1,6·10-19 C. I=3,2mA, t=1min, e=1,6·10-19 C, I=q/t, q=I·t, n·e=I·t, n=I·t/e, n=3,2·10-3A·60s / 1,6·10-19 C , n= 1,2·1018
 • 7. 7. Жица од бакра има површину попречног пресјека 1mm2 и специфични отпор 17nΩm. Ако је дужина те жице 110m, колики је њен отпор? S=1mm2=0,000001m2 ρ= 17nΩm=17·10-9Ωm l = 110m R=? R=ρ·l/S R=17·10-9Ωm · 110m/ 0,000001m2 R=1,87Ω
 • 8. 8.Бакарна жица дужине 110m, површине попречног пресјека 1mm2 и специфичног отпора 170μΩm прикључена је на напон 12V. Колика је јачина струје у жици? l=110m S=1mm2=0,000001m2 ρ=17nΩm=17·10-9Ωm U=12V ----------------------------- R=?; I=? R=ρ·l/S, I=U/R R=1,87Ω; I=6,42A
 • 9. 9. Колика ће бити количина ослобођене топлоте ако је електрични отпор R=10Ω,јачина струје I=2А и вријеме t=10min.? Q=R·I²·t Q=10Ω·4A·600s Рјешење: Q=24 000 J
 • 10. 10. zadatak za vježbu R₁=1Ω, R₂=2Ω, R₃=3Ω,ε₁=5V i ε₂=10V I₁=? I₂=? I₃=?
 • 11. 12. Колико електричне енергије утроши термоакумулациона пећ прикључена на напон 220 V кад кроз њу протиче електрична струја сталне јачине од 10 А током 2h ? Рјешење: W= 8800 Wh W=8,8 kWh
 • 12. 13. Вокмен чија снага износи 7W био је укључен од 9h до 12h. Колики рад је извршила батерија која служи за напајање вокмена за то вријеме? Ако је напон на крајевима батерије у току рада уређаја био 10V. Израчунајте количину наелектрисања која протекне кроз вокмен за дато вријеме. I=P/U, I=0,7A A=U·I·t А= 75 600 Ј, q=I·t q= 7 560 C
 • 13. 14. Када су на аутомобилу,који се креће, укљученa “велика свјетла” кроз сијалице уграђене у фарове протиче стална електрична струја јачине 10 А. Израчунајте снагу сијалица ако је напон на крајевима акумулатора из кога се сијалице напајају 12 V. P=U·I Рјешење: P=120 W
 • 14. 15. Kolika se masa supstance izdvoji na elektrodu u nekom elektrolitu atomske mase 63,5 g/mol Cu (w = 2), ako je količina naelektrisanja q=1000C? F = 96500 C/mol A = 63,5 g/mol w = 2 q = 1000 C m = 1/F · A/w · q m = 1/96500C/mol · 63,5g/mol/ 2 · 1000C m = 0,329 g