SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Predmet: Fizika
Razred: Prvi - svi smjerovi
Broj časa: 65/66
Tema: Elektromagnetno polje
Nastavna jedinica: Festival nauke
Profesor fizike: Zijad Begić
Festival nauke
Sadržaj:
 Teslin transformator
 Rover – robotizovano vozilo
 Nao robot
 Zabavna matematika
 Vakuum pumpa
 Influentna mašina
 Botanika
 Endemične vrste riba –
gaovica
 Terarijum, kornjače, zmije,
repati i bezrepi vodozemci
 Gradski zvonik
 Uređaj za proizvodnju
vodonika
 Sistem za modifikaciju
vremena
 Solarno drvo – punjač
 Pametni tenk
 Baterija od limuna
Teslin transformator
 Ovaj uređaj rezultat jeTeslinog rada na polju bežičnog
prenosa energije.
 Sastoji se iz primarnog i sekundarnog dijela koji moraju
biti u rezonanci varničnika.
 Odnos broja namotaja primarnog i sekundarnog
kalema određuje napon na sekundaru, koji može
dostići vrijednosti i do čak nekoliko miliona volti, dok
induktivnost i kapacitivnost istih određuje frekvencija
čije su vrijednosti u granicama od nekoliko desetina
hiljada do nekoliko stotina hiljada herca.
 Ovi naponi su bezopasni po čovjeka, zbog visoke
frekvencije koja se prenosi po površini naše kože.
Rover – robotizovano vozilo
 Razvijen na Institutu
“Mihajlo Pupin”.
 Može da se kreće po
neravnom terenu,
između prepreka i na
taj način obavlja
opasne i delikatne
poslove bez prisustva
čovjeka.
Nao robot
 Govori polako i pažljivo sluša.
 Saosjeća sa sagovornikom i razaznaje crte lica.
 Što duže sluša osobu sa kojom razgovara, bolje je
poznaje, dovoljno da je podsjeti kada mora uzeti lijek.
 Kada je tužan sliježe ramenima, a kada je srećan diže
ruke u vazduh kao da želi da se grli.
 Visok je 58cm, a težan 4,3kg.
 Kada je potpuno napunjen čak 90minuta može trčati,
hodati, plesati.
 To je jedan od najpopularnijih humanoidnih robota na
svijetu.
Zabavna matematika
 Slagalica koja se sastoji iz 12 jednakih dijelova u obliku
letvica sa magnetnim spojevima. Ove dijelove treba
spojiti u jednu cjelinu.
 Kod Rubikove kocke cilj je na svakoj straniti složiti
dijelove istih boja. Ima 54 dijela.
 Lavirint kugla – kroz niz tunela, prepreka i kapija treba
dovesti od starta do cilja prateći brojeve.
 Hanojske kule – poredati prstenove od najvećeg ka
najmanjem. Može se prebacivati samo jedan prsten u
jednom koraku.
 Mozgalice – logička igra. Oblici se sastavljaju od
velikog broja dijelova, koji se mogu složiti samo na
jedan.
Vakuum sistem
 Instrument koji pokazuje koliko je jak atmosferski
pritisak.
 Primjer:
- Ukoliko zatvoren balon sa vrlo malo vazduha stavimo
pod stakleno zvono, ispod kojeg uz pomoć vakuum
pumpe izvučemo sav vazduh, primjetićemo kako se
balon sam od sebe naduvao. Ovo se dešava jer je
atmosferski pritisak koji vlada u balonu sada mnogo
veći od pritiska okoline i taj pritisak širi balon.
- Isto bi se desilo i sa čovjekom u svemiru kada ne bi
imao astronautsko odijelo.
- Isto kada ronimo trebamo imati specijalno odijelo
koje nas štiti od pritiska atmosfere i vode, koja bi nas
zgromila.
Influentna mašina
 Nagomilava napon na kraju varničara.
 Diskovi sa metalnim pločicama se rotiraju i na njima se
stvara elektrostatičko naelektrisanje, koje je dovoljno
za elektrostatičku indukciju i tada ona na metalnim
četkicama počinje da razdvaja naelektrisanja.
 U trenutku kada se postigne odgovarajući napon
proboja, dolazi do pražnjenja.
 Vrijednost probojnog napona je visoka.
 Na ovom eksperimentu možemo pokazati kako se
istoimena naelektrisanja odbijaju, a suprotna privlače.
Gradski zvonik
 Gradski zvonik
predstavlja tehničko
rješenje oglašavanja
gradskog zvonika na
svaki puni sat sa
odgovarajućim brojem
otkucaja.
Uređaj za proizvodnju vodonika
 Uređaj za proizvodnju
vodonika putem
elektrolize proizvodi
vodonik, koji se
direktno dovodi u
motor za vrijeme rada
pri korišćenju
automobila.
Solarno drvo - punjač
 Cilj je da približi
alternativne izvore
energije građanima
(solarnu energiju).
 Nalazilo bi se na
šetalištima, trgovima i
tako omogućavala
građanima da dopune
baterije na mobilnim
telefonima.
Pametni tenk
 Robotska platforma
koja je projektovana
tako da bude u stanju
da se kreće kroz
nestrukturisan prostor.
 Ovaj robot sam
detektuje i zaobilazi
prepreke na putu koji je
sam izabrao(između
dvije zadane pozicije).
Baterija od limuna
 Volta je izumio prvu
električnu bateriju još
1800. godine. Njena
konstrukcija je slična
bateriji od limuna samo
što je on koristio slanu
vodu kao elektrolit.
Pomoću jabuke ili limuna
možemo napraviti izvor
slabe struje, a sa više
spojenih dovoljno jaku
struju da zasvijetli dioda.
Budite i vi inovatori
- napravite bateriju
od limuna
Naravite jednostavnu
bateriju od limuna kao na
slici, limun spojite
provodnicima a krajeve
spojite sa unimerom –
osjetljivim instrumentom
za mjerenje struje koji
nam pokazuje da limun
sa provodnicima može
biti izvor struje - baterija.
Video zapis rada objavite
na viber grupi.

More Related Content

More from ZijadBegic1

1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnikaZijadBegic1
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija temeZijadBegic1
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija temeZijadBegic1
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeZijadBegic1
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeZijadBegic1
 

More from ZijadBegic1 (8)

1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika1. magnetno polje strujnih provodnika
1. magnetno polje strujnih provodnika
 
Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
 
Lorencova sila
Lorencova silaLorencova sila
Lorencova sila
 
Elektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaciElektricna struja - rijeseni zadaci
Elektricna struja - rijeseni zadaci
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Elektricna struja sistematizacija teme
Elektricna struja  sistematizacija temeElektricna struja  sistematizacija teme
Elektricna struja sistematizacija teme
 
Magnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne strujeMagnetno polje elektricne struje
Magnetno polje elektricne struje
 
Rad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne strujeRad i snaga elektricne struje
Rad i snaga elektricne struje
 

Festival nauke

 • 1. Predmet: Fizika Razred: Prvi - svi smjerovi Broj časa: 65/66 Tema: Elektromagnetno polje Nastavna jedinica: Festival nauke Profesor fizike: Zijad Begić
 • 3. Sadržaj:  Teslin transformator  Rover – robotizovano vozilo  Nao robot  Zabavna matematika  Vakuum pumpa  Influentna mašina  Botanika  Endemične vrste riba – gaovica  Terarijum, kornjače, zmije, repati i bezrepi vodozemci  Gradski zvonik  Uređaj za proizvodnju vodonika  Sistem za modifikaciju vremena  Solarno drvo – punjač  Pametni tenk  Baterija od limuna
 • 5.  Ovaj uređaj rezultat jeTeslinog rada na polju bežičnog prenosa energije.  Sastoji se iz primarnog i sekundarnog dijela koji moraju biti u rezonanci varničnika.  Odnos broja namotaja primarnog i sekundarnog kalema određuje napon na sekundaru, koji može dostići vrijednosti i do čak nekoliko miliona volti, dok induktivnost i kapacitivnost istih određuje frekvencija čije su vrijednosti u granicama od nekoliko desetina hiljada do nekoliko stotina hiljada herca.  Ovi naponi su bezopasni po čovjeka, zbog visoke frekvencije koja se prenosi po površini naše kože.
 • 6. Rover – robotizovano vozilo  Razvijen na Institutu “Mihajlo Pupin”.  Može da se kreće po neravnom terenu, između prepreka i na taj način obavlja opasne i delikatne poslove bez prisustva čovjeka.
 • 8.  Govori polako i pažljivo sluša.  Saosjeća sa sagovornikom i razaznaje crte lica.  Što duže sluša osobu sa kojom razgovara, bolje je poznaje, dovoljno da je podsjeti kada mora uzeti lijek.  Kada je tužan sliježe ramenima, a kada je srećan diže ruke u vazduh kao da želi da se grli.  Visok je 58cm, a težan 4,3kg.  Kada je potpuno napunjen čak 90minuta može trčati, hodati, plesati.  To je jedan od najpopularnijih humanoidnih robota na svijetu.
 • 9.
 • 10. Zabavna matematika  Slagalica koja se sastoji iz 12 jednakih dijelova u obliku letvica sa magnetnim spojevima. Ove dijelove treba spojiti u jednu cjelinu.  Kod Rubikove kocke cilj je na svakoj straniti složiti dijelove istih boja. Ima 54 dijela.  Lavirint kugla – kroz niz tunela, prepreka i kapija treba dovesti od starta do cilja prateći brojeve.  Hanojske kule – poredati prstenove od najvećeg ka najmanjem. Može se prebacivati samo jedan prsten u jednom koraku.  Mozgalice – logička igra. Oblici se sastavljaju od velikog broja dijelova, koji se mogu složiti samo na jedan.
 • 12.  Instrument koji pokazuje koliko je jak atmosferski pritisak.  Primjer: - Ukoliko zatvoren balon sa vrlo malo vazduha stavimo pod stakleno zvono, ispod kojeg uz pomoć vakuum pumpe izvučemo sav vazduh, primjetićemo kako se balon sam od sebe naduvao. Ovo se dešava jer je atmosferski pritisak koji vlada u balonu sada mnogo veći od pritiska okoline i taj pritisak širi balon. - Isto bi se desilo i sa čovjekom u svemiru kada ne bi imao astronautsko odijelo. - Isto kada ronimo trebamo imati specijalno odijelo koje nas štiti od pritiska atmosfere i vode, koja bi nas zgromila.
 • 13. Influentna mašina  Nagomilava napon na kraju varničara.  Diskovi sa metalnim pločicama se rotiraju i na njima se stvara elektrostatičko naelektrisanje, koje je dovoljno za elektrostatičku indukciju i tada ona na metalnim četkicama počinje da razdvaja naelektrisanja.  U trenutku kada se postigne odgovarajući napon proboja, dolazi do pražnjenja.  Vrijednost probojnog napona je visoka.  Na ovom eksperimentu možemo pokazati kako se istoimena naelektrisanja odbijaju, a suprotna privlače.
 • 14. Gradski zvonik  Gradski zvonik predstavlja tehničko rješenje oglašavanja gradskog zvonika na svaki puni sat sa odgovarajućim brojem otkucaja.
 • 15. Uređaj za proizvodnju vodonika  Uređaj za proizvodnju vodonika putem elektrolize proizvodi vodonik, koji se direktno dovodi u motor za vrijeme rada pri korišćenju automobila.
 • 16. Solarno drvo - punjač  Cilj je da približi alternativne izvore energije građanima (solarnu energiju).  Nalazilo bi se na šetalištima, trgovima i tako omogućavala građanima da dopune baterije na mobilnim telefonima.
 • 17. Pametni tenk  Robotska platforma koja je projektovana tako da bude u stanju da se kreće kroz nestrukturisan prostor.  Ovaj robot sam detektuje i zaobilazi prepreke na putu koji je sam izabrao(između dvije zadane pozicije).
 • 18. Baterija od limuna  Volta je izumio prvu električnu bateriju još 1800. godine. Njena konstrukcija je slična bateriji od limuna samo što je on koristio slanu vodu kao elektrolit. Pomoću jabuke ili limuna možemo napraviti izvor slabe struje, a sa više spojenih dovoljno jaku struju da zasvijetli dioda.
 • 19. Budite i vi inovatori - napravite bateriju od limuna Naravite jednostavnu bateriju od limuna kao na slici, limun spojite provodnicima a krajeve spojite sa unimerom – osjetljivim instrumentom za mjerenje struje koji nam pokazuje da limun sa provodnicima može biti izvor struje - baterija. Video zapis rada objavite na viber grupi.