Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Expofinques

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Expofinques

  1. 1. Fitxa1. Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).2. Adreça exacta de l’establiment.Travessera de les corts 3043. A què es dedica l’establiment.Agència immobiliària4. Nom de l’establiment.Expofinques5. Llengua triada per al nom de l’establiment.Castellà6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hiha).7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hiha).
  2. 2. 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte).Llengua castellana9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació.Castellana10. Nivell de correcció lingüística en català oral:Alt11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:Alt12. Nivell de correcció lingüística en català oral:Baix13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:AltEntrevista al dependent de la botiga- Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua ino una altra?Domina més el castellà tot i que es fan servir les dues- Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja dellengües tant a nivell escrit com a nivell oral?Hi ha barreja perquè els clients es sentin més còmodes- Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai?Sí, el client és lliure de triar el que vulgui- En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre?Independentment de la llengua del client?Està molt igualat, depenent de la aparença- Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client enfunció de la llengua del client?No

×