Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkbaar werk in de sector spaarbanken (BBTK)

2,627 views

Published on

Presentatie op het Comité van het Vlaams ABVV over werkbaar werk op 6 maart 2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkbaar werk in de sector spaarbanken (BBTK)

 1. 1. COMITÉ WERKBAAR WERK Presentatie Pia Desmet
 2. 2. Werkbaarwerk Accenten/actiepunten vanuit sectorale CAO’s  Eisenbundels reeds vanaf: 2007-2008 2009-2010 2011-2012  Onderwerpen:  Leeftijdsbewust personeelsbeleid  Diversiteit – sectoraal → dossier banken  Gender  Mobiliteit → regionale tewerkstelling  Combinatie arbeid/gezin  Satellietwerk  Telewerk “housework”  Actiepunten - coördinatie6/03/2012 2
 3. 3. Werkbaarwerk Accenten/actiepunten vanuit sectorale CAO’s  PC 306: PC voor het verzekeringswezen  PC 307: PC voor de makelarij en verzekeringsagentschappen  PC 308: PC voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie  PC 309: PC voor de beursvennootschappen  PC 310: PC voor de banken  PC 325: PC voor de openbare kredietinstellingen  PC 216: PC voor de notarisbedienden  7 sectoren  Intersectorale samenwerking  Terugkoppelen naar andere CAO’s (bv. NAR CAO 85 en 85 bis – telewerk) of sectorconvenants,…)6/03/2012 3
 4. 4. Sectorale CAO spaarbanken  Toepassingsgebied  Werkgelegenheidsbeleid  Generatiepact:  Leeftijdsbewust personeelsbeleid  Tijdskrediet  Sociale betrekkingen  Mobiliteit  Tussenkomst  Toenemend belang: mobiliteit verbeteren  Werkgroep alternatieve werkvormen: sectoraal raamakkoord opbouwen vanuit good practice Landbouwkrediet  Werkdruk - stress  Functieclassificatie (Gender)  Brugpensioen  Interne mobiliteit6/03/2012 4
 5. 5. Sectorale CAO spaarbanken  Sectorale CAO’s:  Brugpensioen  Vorming binnen paritair fonds EPOS (Fonds bestaanszekerheid)  Bijkomende inspanning6/03/2012 5
 6. 6. Sectorfoto  Globaal: 2010  2010: 3.477  2011: 3.490  Bedrijven: VDR, Landbouwkrediet, Centea, Recordbank, Argenta, OBK, Woningfondsen (Vlaams, Waals, Brussels)  Aangroei FTE: + 0,9% → vooral kaderleden, vermindering directiepersoneel  Groepen: uitvoerend: 50,4% - kaderleden: 37,88%  Feminisering:  Totaal: 51,17%  Uitvoerende bedienden: 63%  Kaderleden: 34,19%  Opleiding:  Hoger opgeleiden: 64,35%  Master: 33%  Bachelor: 39%6/03/2012 6
 7. 7. Sectorfoto  Geografisch:  Wallonië: 12% (status quo)  Vlaanderen: 51% (↓)  Brussel:37% (↑)  Aard contracten:  80% deeltijds (17%)  50% halftijds ( 5%)  2% ouderschapsverlof  12% andere vormen tijdskrediet  0,5% thematische verloven  Vooral opgenomen door vrouwen (74%)  Contracten bepaalde duur – bepaald werk (gestage vermindering)  2007: 1,42%  2011: 0,82%6/03/2012 7
 8. 8. Good practice: Landbouwkrediet  Satellietworking/homeworking/flexdisk (nog niet toegepast)  Vanuit Werkgever – werknemer  Te veel onbenutte werkplekken in hoofdkantoor Brussel  556 werkposten  335 fulltime in gebruik (parttime, commercieel personeel)6/03/2012 8
 9. 9. Good practice: Landbouwkrediet  Actieplan HR: cultuur “management by objectives” met méér dialoog/meer autonomie  Mobiliteit  Te lange afstanden, moeilijke bereikbaarheid hoofdkantoor (privé/openbaar), enorme parkeerproblemen, zeer hoge stress, zeer lange verplaatsingstijden6/03/2012 9
 10. 10. Good practice: Landbouwkrediet  Definities (samen opgesteld)  “Homeworking”  Uitvoering gedeelte werk  Thuis of gekozen plaats door bediende  1-2 of maximum 3 dagen/week  In akkoord met verantwoordelijke6/03/2012 10
 11. 11. Good practice: Landbouwkrediet  “Satellietworking”:  Voor bedienden gewoonlijk in Brussel tewerkgesteld  Uitvoering gedeelte werk  Satelliet bureau in regionaal kantoor Gembloux, Harelbeke, Mechelen en (Antwerpen)  1-2 of maximum 3 dagen/week  In akkoord met verantwoordelijke6/03/2012 11
 12. 12. Good practice: Landbouwkrediet  Project:  April 2008: pilootgroepen/vrijwilligheid  2 pilootgroepen (8 bedienden)  Homeworking  Satellietworking  Oktober 2008: enquête met + en – punten  Deelnemers pilootgroepen  Hun collega’s  Verantwoordelijken  Klanten/agenten6/03/2012 12
 13. 13. Good practice: Landbouwkrediet  Na positief resultaat – succes experiment:  Januari 2009: invoering systeem in Landbouwkrediet6/03/2012 13
 14. 14. Good practice: Landbouwkrediet  Algemene criteria:  Impact afstandswerk voor klanten (intern/extern) en agenten  Rol/impact functie met supervisie  Rol/impact functie met veel contacten intern/extern met onbekende/plotse/onverwachte acties  Risico’s afstandswerk op veiligheid/vertrouwelijkheid/operationele risico’s6/03/2012 14
 15. 15. Good practice: Landbouwkrediet  Principes “werken op afstand”  “homework” – “satellietwork” geen recht, geen verplichting voor bediende/verantwoordelijke  Op vrijwillige basis  Steeds terugkeermogelijkheid naar zetel Brussel  Profiel bediende  Vertrouwen hebben  Resultaatbindend  Uiting geven aan initiatief en individuele discipline  Jaarlijkse targets moeten vooraf bepaald zijn  Inhoud werk: verplaatsbaar (postbedeling, vergadermomenten)6/03/2012 15
 16. 16. Good practice: Landbouwkrediet  Functionele modaliteiten:  Indiening vraag: moet altijd “tegen getekend zijn” door bediende/verantwoordelijke  Beslissing HRM  Inrichting en terugbetaling werkplaats door werkgever:  Internetconnectie  Telefoon (vast/GSM)  PC (laptop of vast toestel)  Randapparatuur  Wettelijke kosten eigen aan de werkgever6/03/2012 16
 17. 17. Good practice: Landbouwkrediet  Socio-juridische aspecten  Bijlage aan arbeidsreglement (wekelijkse planning, tewerkstellingsplaats, werkuren, rechten-plichten, afstandsleren, proefperiode)  Werkgeverstussenkomst  Homeworking: forfaitaire dagvergoeding, consumptiekosten (verwarming, electriciteit)  Satellietwerk: tussenkomst middagmaal  Uurroosters  Homeworking: forfaitair 7h  Satellietworking: variabel uurregeling  verplaatsingskosten6/03/2012 17
 18. 18. Good practice: Landbouwkrediet  Besluit  Cijfers: 31/10/ 2011: 641 bedienden  Homework: 118 bedienden  Satellietworkers: 33 bedienden  Commentaren  Vanuit de bedienden  Minder stress  Meer productiviteit  “men heeft vertrouwen in mij”  Positieve effecten op organisatie, groep, documenten beheer, respect afspraken  omgevingsfactoren6/03/2012 18
 19. 19. Good practice: Landbouwkrediet  Vanuit verantwoordelijken:  Cultuur vertrouwelijkheid: tijdscontrole, targets,…  Moeilijk plannen van werkvergaderingen  Vanuit collega’s  Meer groepsautonomie  Positief extern imago  Vanuit klanten/agenten  Transparantie: geen enkel verschil tussen aanwezigheid intern/extern  Grotere bereikbaarheid door grotere betrokkenheid6/03/2012 19

×