Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Hans Vaneerdewegh (ABVV-Metaal)

1,826 views

Published on

Presentatie van Hans Vaneerdewegh (ABVV-Metaal) over de transformatie van Union Minière naar Umicore - Intergewestelijk Comité Vlaams ABVV over industrieel beleid in Vlaanderen - 14 juni 2011.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Hans Vaneerdewegh (ABVV-Metaal)

 1. 1. IGC 14 juni 2011 Umicore
 2. 2. Umicore korte geschiedenis
 3. 3. Umicore <ul><li>Umicore is het resultaat van de samenvoeging van verschillende ondernemingen. De voornaamste zijn Vieille-Montagne, Metallurgie Hoboken Overpelt, Union Minière en een deel van Acec. </li></ul><ul><li>De oudste “voorloper” van Umicore is 200 jaar geleden gesticht o p 17 December 1805 door Jean Dony . </li></ul><ul><li>I n 1837 wordt de “Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne” opgericht . </li></ul><ul><li>De geschiedenis van Union Minière start in 1906 als “ Union Minière du Haut Katanga ”. Union Minière was een mijnbouwer in Congo. </li></ul>
 4. 4. Umicore <ul><li>Na de nationalisatie van de mijnen door Mobutu, kwam de nadruk te liggen op smelten en refinning. </li></ul><ul><li>In 1989 werden Union Minière, Metallurgie Hoboken-Overpelt, Vieille-Montagne en Mechim ( een onderneming actief in engineering) samengevoegd in de groep “ Union Minière ” . </li></ul><ul><li>Eind 1995 kondigt Karel Vinck een industrieel plan aan. 2100 jobs worden geschrapt en UM investeert 22 miljard frank (+/- 0,5 miljard EUR) in de modernisering van de fabrieken in Hoboken en Olen. </li></ul>
 5. 5. Umicore <ul><li>Industrieel Plan Vinck = </li></ul><ul><ul><li>Olen krijgt een hypermoderne kopersmelter en een R&D center. </li></ul></ul><ul><ul><li>In Hoboken installeert men een edele metalen raffinage en een recyclage oven. </li></ul></ul><ul><li>Rond de eeuwwisseling verandert Union Minière in Umicore. Thomas Leysen volgt Karel Vinck op als CEO. </li></ul><ul><li>Leysen wil af van de cyclische activiteiten (lees koper en zink) </li></ul><ul><li>In 2003 neemt Umicore Precious Metals Group over. PMG is één van de grote spelers in auto catalysatoren. </li></ul>
 6. 6. Umicore <ul><li>In februari 2005 worden de koperactiviteiten afgesplitst in Cumerio. Cumerio zal later overgenomen worden door het Duitse Norddeutsche Affinerie. Vandaag heet de kopper-groep Aurubis. </li></ul><ul><li>Eind 2006 neemt Zinifex de zink activiteiten van Umicore over. De nieuwe groep heet Nyrstar en is op de beurs van Brussel genoteerd. </li></ul>
 7. 7. Umicore vandaag
 8. 8. Umicore <ul><li>Een omzet van +/- 2 miljard EUR </li></ul><ul><li>343 miljoen EUR bedrijfswinst of een ROCE van 17,5 % </li></ul><ul><li>Een netto winst van 253,1 miljoen EUR (+ 214 % ten opzichte van 2009) </li></ul><ul><li>14.386 werknemers bij Umicore en joint ventures waarvan </li></ul><ul><li>9.558 mensen werken 100% voor Umicore. </li></ul><ul><li>Huidige CEO Marc Grynberg. </li></ul>
 9. 9. Umicore <ul><li>4 business units : </li></ul><ul><li>BU Catalysatoren met 2 onderverdelingen : </li></ul><ul><ul><li>Autocatalysatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Precious Metals Chemistry </li></ul></ul><ul><li>BU Recycling met 4 onderverdelingen : </li></ul><ul><ul><li>Edele Metalen Raffinage </li></ul></ul><ul><ul><li>Batterijen Recyclage </li></ul></ul><ul><ul><li>Edele Metalen Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Juwelen en Industriële Metalen </li></ul></ul>
 10. 10. Umicore <ul><li>BU Energy Materials met 3 segmenten : </li></ul><ul><ul><li>Cobalt en Speciale Materialen </li></ul></ul><ul><ul><li>EOM </li></ul></ul><ul><ul><li>Thin Film Products </li></ul></ul><ul><li>BU Performance Materials met 5 activiteiten: </li></ul><ul><ul><li>Zinc Chemicals </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouwproducten </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische Materialen </li></ul></ul><ul><ul><li>Electro Plating </li></ul></ul><ul><ul><li>Platinum Engineered Materials </li></ul></ul>
 11. 11. BU Catalysis 12.7 % 3.0 % ROCE - 0.7 % 45.7 46.0 Investeringen - 1.1 % 79.9 80.8 O&O + 448.5 % 72.4 13.2 EBIT + 19.3 % 698.7 585.8 OMZET 2010 2009 Kerncijfers (in M.EUR)
 12. 12. BU Energy Materials 11.8 % 6.7 % ROCE - 24.9 % 38.3 51.0 Investeringen + 7.4 % 13.1 12.2 O&O + 36.0 % 43.1 31.7 EBIT + 13.9 % 347.6 305.1 OMZET 2010 2009 Kerncijfers (in M.EUR)
 13. 13. BU Performance Materials 12.8 % 6.9 % ROCE 23.9 23.9 Investeringen + 36.8 % 16.0 11.7 O&O + 104.2 % 78.6 38.5 EBIT + 10.4 % 446.3 404.2 OMZET 2010 2009 Kerncijfers (in M.EUR)
 14. 14. BU Recycling 64.8 % 40.8 % ROCE - 8.4 % 50.3 54.9 Investeringen - 32.6 % 6.0 8.9 O&O + 65.9 % 182.2 109.8 EBIT + 18.6 % 506.1 426.7 OMZET 2010 2009 Kerncijfers (in M.EUR)
 15. 15. Umicore Van Union Minière naar Umicore
 16. 16. Umicore <ul><li>Met de naamsverandering verandert men de strategie van smelten/raffinage naar materialentechnologiegroep. </li></ul><ul><li>“ Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken.” </li></ul><ul><li>“ Ongeveer 50% van haar inkomsten zijn afkomstig uit, en ongeveer 80% van haar O&O budget wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïek, brandstofcellen en recyclage .” </li></ul>
 17. 17. Umicore Innovatie
 18. 18. R&D uitgaven
 19. 19. Vorming & Opleiding <ul><li>RISICO GROEPEN : 0,10 % wordt geïnd ten voordele van de risicogroepen. Een paritaire groep verdeelt de centen onder de ondernemingen. </li></ul><ul><li>PERMANENTE VORMING : art. 24 van het protocolakkoord 2011 – 2012 stelt “ De ondertekenende partijen onderschrijven de noodzaak van permanente vorming als middel tot verhoging van de competentie van de werklieden, en bijgevolg van de ondernemingen. ” </li></ul>
 20. 20. Vorming & Opleiding <ul><li>PERMANENTE VORMING : Art. 26 - §1 “ De ondernemingen zullen jaarlijks een bedrijfsopleidingsplan opstellen telkens vόόr 1 april van het desbetreffend jaar. ” </li></ul><ul><li>“ In de bedrijfsopleidingsplannen zal rekening gehouden worden met de inspanningen inzake vorming die de ondernemingen nu reeds doen, zal ook on-the-job-training gevaloriseerd worden, en zal zoveel mogelijk aandacht geschonken worden aan alle werkliedencategorieën, ook aan de laaggeschoolden. ” </li></ul>
 21. 21. Vorming & Opleiding <ul><li>PERMANENTE VORMING : “ In dit verband zal de ondernemingsraad, in toepassing van haar opdrachten voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 eveneens geraadpleegd worden. “ </li></ul><ul><li>OPLEIDINGSCV : Art. 28 – “ De ondertekenende partijen bevestigen de waarde van het opleidingsCV als instrument om de weerwerkbaarheid van de werkman te ondersteunen. “ </li></ul>
 22. 22. Vormingsinspanning ( +150 wns)

×