Successfully reported this slideshow.

Case kbc start2nwow_23april2013

763 views

Published on

 • Be the first to comment

Case kbc start2nwow_23april2013

 1. 1. Het nieuwe werken: tussen binden enloslatenPraktijkgetuigenis KBCNew World of Work Seminar7 mei 2013Ann GeversManagement Development Expert
 2. 2. Het nieuwe werken bij KBC:PLATO§  Decentraal werken§  Dichter bij huis werken in administratievegebouwen van KBC§  Te reserveren Decentrale Werkplekken of opeigen of aanverwante dienst indien decentraalvertegenwoordigd§  Telewerken§  Occasioneel of structureel thuis werken metRSLA portable en bedrijfsgsm§  Centraal werken met werkplekdeling§  Medewerkers hebben geen vaste werkplek§  Flexfactor van 85%: voor 100 medewerkersworden er maximaal 85 werkplekken voorzien(ca. 90% daarvan in open landscape, 10% incockpit)
 3. 3. Waarom PLATO?Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen1.  Arbeidstevredenheid verhogenü  Mobiliteitsprobleemü  Beter evenwicht werk-privéü  Bijdragen aan Globaal Mobiliteitsplan2.  Aantrekkelijke werkgever zijnü  Externe arbeidsmarktü  Interne arbeidsmarkt3.  Ecologische voetafdruk reduceren4.  KostenbewustWe want to be “The reference”
 4. 4. PLATO: het procesDecentraal en thuiswerken op pilootbasis inwelbepaalde omgevingenInschatten van #potentiële gebruikersdecentraal/thuiswerkToekomstigeengagementen vragenvoor werkplekdelingOpportuniteiten vrije ruimtebenutten voor decentralewerkplekkenWerkplekdelinggefaseerd invoeren in allegebouwenGeleidelijke overstap opportables en invoeringvan nieuwe mediaUitbreiding telewerkenExtra decentralewerkplekken / cockpitsinstallerenLeren van early adopters2007-2013
 5. 5. Het Nieuwe Werken vraagt…een nieuwe manier van leidinggeven§  Outputgericht management§  Werken met doelstellingen algemeen ingevoerd§  Voor elke functie zijn de verantwoordelijkheidsgebiedenafgebakend, die als basis dienen voor deze doelstellingen§  Meer tussentijdse opvolging van de resultaten in functie vandeze doelstellingen§  Geïntegreerd in het evaluatie- en beloningsbeleid§  Uitgebreide ondersteuning van leidinggevenden
 6. 6. Het Nieuwe Werken vraagt…duidelijkheid naar beleid●  Geen recht, geen verplichting…wel een opportuniteit●  Wie komt in aanmerking voorwerkplekdeling, decentraal werkenen telewerken?●  Dagelijks afhankelijk van papieren dossiers / software,face-to-face contact met leidinggevende, collega’s, …?●  Gaat betrokkene om met vertrouwelijke gegevens?Heeft men toegang tot systemen voor transacties? Magmen werken in een niet beveiligde omgeving (thuis)?●  Komt persoon in aanmerking? Hoe lang werktmedewerker reeds in de functie? Juiste werkstijl:zelfstandig werken/ voldoende discipline?●  # dagen decentraal/thuis werken?●  Procedure voor aanvraag voordecentraal en telewerk
 7. 7. Het Nieuwe Werken vraagt…duidelijkheid naar organisatie●  Bereikbaarheid, permanentie, aanpak ad hoc opdrachten(afstandswerkers <> centrale werkers)●  Agendabeheer●  Efficiënt documentenbeheer●  Aanwezigheidsregistratie bij decentraal en telewerken●  Clean desk
 8. 8. Het Nieuwe Werken vraagt…een andere manier van samenwerken•  Sociale cohesie verzekeren•  Communicatie enkennisoverdracht•  Gebruik nieuwe media•  Sametime Presence Awareness•  Sametime Instant Messaging•  Webmeeting: individuele virtuelemeeting rooms•  Connections: communities…
 9. 9. Wat levert het op?Hard figures - PLATO in 2012• DWPü  591 DWP op 9 locatiesü  3.223 gebruikersü 69.906 DWP-werkdagen• Telewerkü  2.375 telewerkers (+90%)ü 21.453 telewerkdagen (+60%)• Reductie woon-werkverkeerü  5,5 mio KMs niet verreden woon-werkverkeerü  10% reductie CO2-uitstoot (woon-werkverkeer)• Reductie ruimte & ruimtekostenü 17.622m² minder in gebruikü  4mio € minder recurrente kosten ruimtebeheer• Variatie in centrale werkplekken (Facilitair)ü variatie in cockpitsü Vi-Zit (BRUhav2)ü Projectrooms (LEUbrust)ü Crearoom Het Atelier (LEUbrust)ü Long Tables…
 10. 10. 66%68%72%83%87%88%0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 %werk  beter  plannenmeer  inz et  voor  job  stressgevoelvermindertgec onc entreerderwerken  c ombinatie  werk-­‐gez in  gemakkelijker  tevredenheid  overK B C  hoger% eerder + helemaal akkoordWat levert het op bij PLATO gebruikers?Soft figures – bevraging 2010
 11. 11. Waarheen leidt de toekomst?PLATO als parelvisser§  Het nieuwe werken past in nieuwe bedrijfscultuur “Pearl”§  Medewerker wordt aangesproken op bereikte resultatenen getoonde competenties (performance &accountability)§  Men krijgt autonomie om zelf te bepalen op welkemanier men resultaten behaalt, hoe men zijn werk plant,waar men werkt (empowerment)§  Men wordt geprikkeld om te zoeken naar efficiëntie,innovatie en creativiteit als wegen naar continueverbetering (responsiveness)
 12. 12. Een aantal projecttips§  Interdisciplinaire aanpak: HR – facility management – ICT§  Stuurgroep met vertegenwoordigers alle BU’s &regelmatige klankbordgroepen§  Betrek sociale partners§  Maak een business case§  Piloteer en werk gefaseerd i.f.v. opportuniteiten§  Bevraag en gebruik ervaringen ‘early adopters’§  Duid verantwoordelijke change agents aan in de business§  Verandering goed ondersteunen aan de menselijke kant§  FT Coördinator voor het nieuwe werken nodig bij uitrol
 13. 13. Het Nieuwe Werken:een evenwichtsoefening tussenbinden en loslaten•  Medewerkers en leidinggevenden krijgen meerervaring in het werken op afstand•  Sturen op resultaat en vertrouwen komt geleidelijkin de plaats van administratieve opvolging

×