Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie syndicale visie ABVV

1,447 views

Published on

Samenvatting van de resolutie goedgekeurd door het Intergewestelijk Comité van het Vlaams ABVV op 14 juni 2011.

Published in: News & Politics, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie syndicale visie ABVV

 1. 1. Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 2. 2. Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie <ul><li>Heeft de industrie nog een toekomst in Vlaanderen? </li></ul><ul><li>Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid </li></ul><ul><li>Reactie Vlaams ABVV op het Witboek Nieuw Industrieel Beleid </li></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 3. 3. 1) Heeft de industrie nog een toekomst in Vlaanderen? <ul><li>Vlaams ABVV pleit al lang voor een beleid gericht op de versterking en het behoud van industriële activiteiten </li></ul><ul><li>Industrie blijft belangrijke bron van tewerkstelling en toegevoegde waarde in Vlaanderen </li></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 4. 4. 1) Heeft de industrie nog een toekomst in Vlaanderen? <ul><li>Teruglopende tewerkstelling in Industrie wijst op nood aan een toekomstgericht industrieel beleid </li></ul><ul><li>Dit beleid moet wel vertrekken vanuit de juiste diagnoses </li></ul><ul><ul><li>Belangrijkste reden afnemende tewerkstelling in industrie is grote productiviteitstoename en niet het kostenverhaal van de werkgevers </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 5. 5. 2) Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid <ul><li>Algemene of onvoorwaardelijke lastenverlagingen vormen geen oplossing voor uitdagingen industrie </li></ul><ul><ul><li>Wel bestaan er inventieve systemen om tegemoet te komen aan problemen op sectorniveau (vb. Diamant) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enige duurzame antwoord op sociale dumpingpraktrijken in ontwikkelingslanden is de opbouw van een sterke en onafhankelijke syndicale tegenmacht </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 6. 6. 2) Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid <ul><li>Een toekomstgericht industrieel beleid investeert in: </li></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke behoeften </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 7. 7. 2) Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid <ul><li>Maatschappelijke behoeften </li></ul><ul><ul><li>Economisch succes en maatschappelijk draagvlak </li></ul></ul><ul><ul><li>vb. Uitdagingen vergroening en vergrijzing </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambitieuze doelstellingen durven formuleren </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 8. 8. 2) Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid <ul><li>Onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Investeringen voor O&O (3%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheid van overheid (1%) en bedrijven (2%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzetten op speerpunten met valorisatiepotentieel op vlak van tewerkstelling en toegevoegde waarde </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 9. 9. 2) Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid <ul><li>Mensen </li></ul><ul><ul><li>Opleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterke openbare sector </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 10. 10. 2) Drie assen voor een toekomstgericht industrieel beleid <ul><li>Noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagd industrieel beleid </li></ul><ul><ul><li>Respect voor Sociaal Overleg over alle aspecten industrieel beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook op bedrijfs- en sectorniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraagt ook een inspanning van ons </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 11. 11. 3) Reactie Vlaams ABVV op het Witboek Nieuw Industrieel Beleid <ul><ul><li>Tevreden over: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hernieuwde belangstelling industrieel beleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkenning belang competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanzet tot het voeren van een gericht clusterbeleid </li></ul></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 12. 12. 3) Reactie Vlaams ABVV op het Witboek Nieuw Industrieel Beleid <ul><li>Verbeterpunten: </li></ul><ul><ul><li>Geen aandacht voor creatie bijkomende tewerkstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkbaarheid is meer dan sociale innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Competentiebeleid is meer dan werkplekleren </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 13. 13. 3) Reactie Vlaams ABVV op het Witboek Nieuw Industrieel Beleid <ul><li>Verbeterpunten: </li></ul><ul><ul><li>Geen duidelijke verwerping algemene en onvoorwaardelijk lastenverlagingen als beleidsinstrument </li></ul></ul><ul><ul><li>Oprichten Industrieraad in de plaats van centrale rol voor Sociaal Overleg </li></ul></ul><ul><ul><li>Overgaan tot werkelijke strategische keuze voor een duurzame en groene industrie </li></ul></ul>Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie
 14. 14. Een vakbondsvisie op de toekomst van onze industrie

×