Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkbaar werk bij Volvo Parts (ABVV-Metaal)

2,732 views

Published on

Presentatie op het Comité van het Vlaams ABVV over werkbaar werk op 6 maart 2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkbaar werk bij Volvo Parts (ABVV-Metaal)

 1. 1. OUDERWORDENDE WERKNEMERS
 2. 2. Ouderwordende werknemers• Naar aanleidng van ontevredenheid van onze ouderwordende werknemers hebben wij als ABVV samen met de collega’ van het ACV er op aangedrongen bij de directie om een overleg op poten te zetten rond ehet werkbaar werk – ouderwordende werknemers.• Wij hebben deze meetings gevoerd met SD, Managers en gastsprekers,• Afronding door onderhandelingen op basis van onderzoek en syndicale idiologische standpunten.Volvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 3. 3. Studie dokter KissAge Management= goede houding vanWG tov OWN• Piek op 30 jr., nadien niet-lineaire afname•  spiermassa – sneller na 65 j•  spierkracht – tot 55 j:  0 – 3 % per 10 j – vanaf 55 j:  15 – 20 % per 10 j• grote interindividuele verschillen – fysieke activiteit (buiten het werk), geslacht, erfelijkheid, gezondheid, … – verschillen nemen toe met de leeftijdVolvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 4. 4. Herstelbehoefte onvoldoende herstel stress korte termijn lange termijn factoren effecten effecten hoge vermoeidheid psychosomatische werkbelasting einde werkdag aandoeningen herstelbehoefte opsporing gezondheidseffecten in een vroeg stadiumVolvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 5. 5. Strategie betreffende ouderwordende werknemers binnen Volvo Parts • Alle werknemers, inclusief onze ouderwordende werknemers, inzetbaar houden op onze core-business. • Wensen geen verschil in efficientie gebonden aan leeftijd vermits dit een vorm van discriminatie zou zijn ( wel indien WAI). Hier spelen meer factoren dan leeftijd alleen. We zouden hiermee een verkeerd signaal geven naar onze organisatie. • De juiste werkomstandigheden dienen gecreëerd te worden: middelen / toolings / ergonomie / werkorganisatieVolvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 6. 6. Syndicale delegatieWat is de problematiek van oudere medewerkers ?•Efficiëntie•Schrik voor Voice Picking•Mensen gaan langer moeten werkenWat is de visie van het management op ?•wanneer ben je oudere medewerker?•welke jobs zijn geschikt voor oudere medewerkers ?•efficiëntie % bepalen obv leeftijd ?•oudere medewerkers het werk laten dien dat vandaag door tropack gebeurt ?•Bijkomend voorstel : fitnessruimte in de oude portierslogeVolvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 7. 7. Management• Management• Dit vraagt een bredere kijk.• FOD : Stressfactoren in verband met werkomstandigheden (tabel)• Er zijn een resum van factoren die stress veroorzaken, vertrekkend vanuit de werkomstandigheden.• Hoe kunnen we inspelen op deze stressfactoren ?Volvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 8. 8. Oplijsten wel en niet WAT NIET WAT WELVan individuele behoeften, groepsregels Inspelen op de individuele behoeften (ev.maken (geen focus op leeftijd) Aangepast werk)De niet-core business verhogen Inzetbaarheid in core business houden (bv. 6 u picken & 2u lichtere taak)Niet vastpinnen op enkel leeftijd Positief inspelen op alle stressfactoren (teamwork, respect, erkenning, waardering, …)Geen positieve discriminatie Aantrekkelijke werkgever voor iedereen. Jong / oud / man / vrouw (diversiteit) Volgen van de wetgeving TeamworkVolvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 9. 9. Wat hebben we alWat hebben we vandaag reeds o.b.v. anciënniteit ?•vacatures (inhoud / ploeg-dag)•aangepast werk onder bepaalde voorwaarden•Loon•Verlofplanning•(voorstel : TK (cfr. Mogelijkheid kinderopvang) / uurroosters )•Anciënniteitsdagen (voorstel : in uren laten opnemen ?)Volvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 10. 10. Concreet• - De 25 oudste pickers zullen NIET verplicht worden om voice te picken (dit zal per jaar bekeken worden)• - Tijdskrediet in uren opnemen (vanaf 50j)• - +45 WAI vragenlijst• - Begeleiding door ouderwordende werknemers voor nieuwe medewerkers (4w)• - Herbekijken van nevenfuncties & hun back-ups• - Met de TC streven naar een aanvaardbare werksituatie (eff) Volvo Parts ABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)
 11. 11. EINDEVolvo PartsABVV - Group Truck Operations Belgium ( Parts)

×