Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkbaar werk & kunnen doorwerken tot aan uw pensioen

2,593 views

Published onHoeveel werknemers zeggen door te kunnen werken tot aan hun pensioen? Gegevens uit de werkbaarheidsmonitor.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkbaar werk & kunnen doorwerken tot aan uw pensioen

 1. 1. 1 1“Werkbaar werk & kunnendoorwerken tot aan uw pensioen” Comité Vlaams ABVV - 6 maart 2012 - Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 2. 2. 2Werkbaarheidsmonitor • schriftelijke enquête • steekproef 20.000 actieve werknemers Vlaams Gewest • respons: • +/- 50% • representatief beeld (sectoren) van werkbaar werk in Vlaanderen Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 3. 3. 3Vlaamse werkbaarheidsmonitorkengetallen Voorbeeld: stress 2010 acuut problematisch 9,4% 29,8% problematisch = 100% 70,2% niet problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 4. 4. 4Werkbaarheidsknelpunten 2010werknemers WERKBAARHEIDSINDICATOREN 2010 47.000 Vl 194.000 Vl 155.000 Vl 136.000 Vl 100% 2.3% 7.5% 6.6% 9.4% 10.6% 615.000 Vl 16.6% 18.2% 29.8% 80% 220.000 Vl 343.000 Vl 375.000 Vl 60% 89,4 % 40% 83.4% 81,8% 70.2% 20% 0% stress motivatie leermogelijkheden werk-privé-balans problematisch niet problematisch acuut problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 5. 5. 5Werkbaarheidsgraad 2004-2007-2010 1.8 2,1 1,8 6.1 6.1 5,7 14,9 13,9 13,4 werkbaar werk 1 knelpunt 54,1 54,3 52,3 2 knelpunten 24,3 23,8 24,7 3 knelpunten 4 knelpunten 2004 2007 2010 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 6. 6. Risico – indicatoren 2010 6100% 12,3% 4,1% 10,5% 6,5% 5,4% 4,4% 14,8% 13,0% 20,4% 22,8% 19,5% 30,9%80%60% 85,2% 87,0%40% 79,6% 80,5% 77,2% 69,1%20% 0% werkdruk emotionele belasting taakvariatie autonomie onderst leiding arbeidsomstandigheden niet problematisch problematisch acuut problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 7. 7. 7“Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen?” Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 8. 8. Werkbaar werk en pensioen 8 8 “Denkt u in staat te zijn om uw huidige job voort te zetten tot uw pensioen?” 18% 37% neen ja 56% 77% 86% 83% 63% 44% 23% 2010 14% werkbaar werk 1 knelpunt 2 knelpunten 3 knelpunten 4 knelpunten Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 9. 9. 9 Werkbaar werk en langer werken % werknemers die werken tot de pensioenleeftijd haalbaar achten100% 2,6% 5,7% 10,2% 12,2% 14,7%80% 30,8% 45,8%60% 66,5%40% 82,7% 63,5%20% 44,0% 21,3% 0% WERKBAAR WERK 1 WERKBAARHEIDS- 2 WERKBAARHEIDS- 3 + WERKBAARHEIDS- KNELPUNT KNELPUNTEN KNELPUNTEN Haalbaar zonder meer Haalbaar mits aangepast werk Niet haalbaar Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 10. 10. 10Kunnen doorwerken – WB indicatoren 2010 geen problemen werk-privé-combinatie 71.5 problemen werk-privé-combinatie 38.9 voldoende leermogelijkheden 71.2 onvoldoende leermogelijkheden 52.2 geen motivatieproblemen 75.4 motivatieproblemen 32.5 geen werkstress 78.4 werkstress 43.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 11. 11. Kunnen doorwerken – kenmerken van 11 personen 2010 55+ 82.5 50-54 72.5 40-49leeftijd 67.3 30-39 64.2 16-29 61.2Geslacht vrouw 65.5 man 70.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 12. 12. 12 Kunnen doorwerken - sector 2010 horeca 56.5 zakelijke diensten 61.2gezondheid/welzijnszorg 61.4 textiel, confectie 61.8 voeding 62.9 bouw 64.3 post- en telecom 65.0 handel 66.2 metaalindustrie 66.6 transport 68.4 chemie 70.6 onderwijs 73.5 financiële sector 74.5 openbaar bestuur 81.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 13. 13. 13 Kunnen doorwerken - job 2010 arbeider/technicus 63.7 uitvoerend bediende 71.4 onderwijsmedewerker 72.6 zorgmedewerker 57.3kader/directie/professional 72.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 14. 14. 14Kunnen doorwerken – kenmerken job 2010nachtwerk uurrooster wijziginge frequent (vaak, altijd) 57.2 niet frequent (geen, soms) 69.8 n ja (soms, vaak, altijd) 63.8 nee (nooit) 69.5 vaak/altijd overuren zonder recuperatie 63.8 overwerk vaak/altijd overuren met recuperatie 65.2 nooit/soms overuren 69.9 meer dan 40 u 65.1 werktijd per 38 - 40 u 68.7 week 21 -37 u 69.0 max 20 u 71.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 15. 15. Kunnen doorwerken – arbeidsbelasting 15 15 71.6 arbeidsomstandigheden 43.5 71.3 emotionele belasting 53.8 76.1 werkdruk 49.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 niet-problematisch problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 16. 16. Kunnen doorwerken – 16 zwaar, inspannend, repetitief werk 73.3 repetitieve hand/armbewegingen 59.1 73.5ongemakkelijke/inspannende werkhoudingen 45.8 73 lichamelijk zware taken 46.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 nooit/soms vaak/altijd Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 17. 17. Kunnen doorwerken – 17 taakvariatie en autonomie 71.1autonomie 54.1 niet-problematisch problematisch 71taakvariatie 56.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 18. 18. Kunnen doorwerken – steun 18 directe leiding 71.1ondersteuning leiding 48.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 niet-problematisch problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 19. 19. Meer materiaal in de monitor 19 gepresteerde uren en overuren   volgen van bijscholing  werkloosheidsrisico  ongewenst gedrag op het werk  werkbaar werk en werknemers met een handicap  verplaatsingstijd woon-werk-verkeer  arbeidsethos, arbeidsoriëntaties Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 20. 20. 20 20 Soorten publicaties• informatiedossiers• sectordossier• beroependossiers• Focussen: abonneren• technische nota’s (zeker kijken)• Databank (in voorbereiding)• Toolkit (in voorbereiding) Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 21. 21. 21 www.werkbaarwerk.be Jos Coenen 02/20.90.161 jcoenen@serv.be Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”

×