Successfully reported this slideshow.

Werkbaar werk & kunnen doorwerken tot aan uw pensioen

2,508 views

Published onHoeveel werknemers zeggen door te kunnen werken tot aan hun pensioen? Gegevens uit de werkbaarheidsmonitor.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkbaar werk & kunnen doorwerken tot aan uw pensioen

 1. 1. 1 1“Werkbaar werk & kunnendoorwerken tot aan uw pensioen” Comité Vlaams ABVV - 6 maart 2012 - Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 2. 2. 2Werkbaarheidsmonitor • schriftelijke enquête • steekproef 20.000 actieve werknemers Vlaams Gewest • respons: • +/- 50% • representatief beeld (sectoren) van werkbaar werk in Vlaanderen Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 3. 3. 3Vlaamse werkbaarheidsmonitorkengetallen Voorbeeld: stress 2010 acuut problematisch 9,4% 29,8% problematisch = 100% 70,2% niet problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 4. 4. 4Werkbaarheidsknelpunten 2010werknemers WERKBAARHEIDSINDICATOREN 2010 47.000 Vl 194.000 Vl 155.000 Vl 136.000 Vl 100% 2.3% 7.5% 6.6% 9.4% 10.6% 615.000 Vl 16.6% 18.2% 29.8% 80% 220.000 Vl 343.000 Vl 375.000 Vl 60% 89,4 % 40% 83.4% 81,8% 70.2% 20% 0% stress motivatie leermogelijkheden werk-privé-balans problematisch niet problematisch acuut problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 5. 5. 5Werkbaarheidsgraad 2004-2007-2010 1.8 2,1 1,8 6.1 6.1 5,7 14,9 13,9 13,4 werkbaar werk 1 knelpunt 54,1 54,3 52,3 2 knelpunten 24,3 23,8 24,7 3 knelpunten 4 knelpunten 2004 2007 2010 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 6. 6. Risico – indicatoren 2010 6100% 12,3% 4,1% 10,5% 6,5% 5,4% 4,4% 14,8% 13,0% 20,4% 22,8% 19,5% 30,9%80%60% 85,2% 87,0%40% 79,6% 80,5% 77,2% 69,1%20% 0% werkdruk emotionele belasting taakvariatie autonomie onderst leiding arbeidsomstandigheden niet problematisch problematisch acuut problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 7. 7. 7“Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen?” Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 8. 8. Werkbaar werk en pensioen 8 8 “Denkt u in staat te zijn om uw huidige job voort te zetten tot uw pensioen?” 18% 37% neen ja 56% 77% 86% 83% 63% 44% 23% 2010 14% werkbaar werk 1 knelpunt 2 knelpunten 3 knelpunten 4 knelpunten Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 9. 9. 9 Werkbaar werk en langer werken % werknemers die werken tot de pensioenleeftijd haalbaar achten100% 2,6% 5,7% 10,2% 12,2% 14,7%80% 30,8% 45,8%60% 66,5%40% 82,7% 63,5%20% 44,0% 21,3% 0% WERKBAAR WERK 1 WERKBAARHEIDS- 2 WERKBAARHEIDS- 3 + WERKBAARHEIDS- KNELPUNT KNELPUNTEN KNELPUNTEN Haalbaar zonder meer Haalbaar mits aangepast werk Niet haalbaar Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 10. 10. 10Kunnen doorwerken – WB indicatoren 2010 geen problemen werk-privé-combinatie 71.5 problemen werk-privé-combinatie 38.9 voldoende leermogelijkheden 71.2 onvoldoende leermogelijkheden 52.2 geen motivatieproblemen 75.4 motivatieproblemen 32.5 geen werkstress 78.4 werkstress 43.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 11. 11. Kunnen doorwerken – kenmerken van 11 personen 2010 55+ 82.5 50-54 72.5 40-49leeftijd 67.3 30-39 64.2 16-29 61.2Geslacht vrouw 65.5 man 70.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 12. 12. 12 Kunnen doorwerken - sector 2010 horeca 56.5 zakelijke diensten 61.2gezondheid/welzijnszorg 61.4 textiel, confectie 61.8 voeding 62.9 bouw 64.3 post- en telecom 65.0 handel 66.2 metaalindustrie 66.6 transport 68.4 chemie 70.6 onderwijs 73.5 financiële sector 74.5 openbaar bestuur 81.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 13. 13. 13 Kunnen doorwerken - job 2010 arbeider/technicus 63.7 uitvoerend bediende 71.4 onderwijsmedewerker 72.6 zorgmedewerker 57.3kader/directie/professional 72.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 14. 14. 14Kunnen doorwerken – kenmerken job 2010nachtwerk uurrooster wijziginge frequent (vaak, altijd) 57.2 niet frequent (geen, soms) 69.8 n ja (soms, vaak, altijd) 63.8 nee (nooit) 69.5 vaak/altijd overuren zonder recuperatie 63.8 overwerk vaak/altijd overuren met recuperatie 65.2 nooit/soms overuren 69.9 meer dan 40 u 65.1 werktijd per 38 - 40 u 68.7 week 21 -37 u 69.0 max 20 u 71.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 15. 15. Kunnen doorwerken – arbeidsbelasting 15 15 71.6 arbeidsomstandigheden 43.5 71.3 emotionele belasting 53.8 76.1 werkdruk 49.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 niet-problematisch problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 16. 16. Kunnen doorwerken – 16 zwaar, inspannend, repetitief werk 73.3 repetitieve hand/armbewegingen 59.1 73.5ongemakkelijke/inspannende werkhoudingen 45.8 73 lichamelijk zware taken 46.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 nooit/soms vaak/altijd Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 17. 17. Kunnen doorwerken – 17 taakvariatie en autonomie 71.1autonomie 54.1 niet-problematisch problematisch 71taakvariatie 56.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 18. 18. Kunnen doorwerken – steun 18 directe leiding 71.1ondersteuning leiding 48.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 niet-problematisch problematisch Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 19. 19. Meer materiaal in de monitor 19 gepresteerde uren en overuren   volgen van bijscholing  werkloosheidsrisico  ongewenst gedrag op het werk  werkbaar werk en werknemers met een handicap  verplaatsingstijd woon-werk-verkeer  arbeidsethos, arbeidsoriëntaties Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 20. 20. 20 20 Soorten publicaties• informatiedossiers• sectordossier• beroependossiers• Focussen: abonneren• technische nota’s (zeker kijken)• Databank (in voorbereiding)• Toolkit (in voorbereiding) Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”
 21. 21. 21 www.werkbaarwerk.be Jos Coenen 02/20.90.161 jcoenen@serv.be Comité Vlaams ABVV 6/3/12 “Kunnen doorwerken tot aan uw pensioen”

×