SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Ηράκλειος
Ο Φλάβιος Ηράκλειος Αύγουστος
(Flavius Heraclius Augustus: 575 - 641)
ήταν αυτοκράτορας της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
από το 610 ως τις αρχές του 641
Η άνοδος στο θρόνο
Ο πατέρας του ο
Ηράκλειος ήταν έξαρχος
Καρχηδόνας και ένας από
τους ηρωικούς στρατηγούς
του αυτοκράτορα Μαυρίκιου
στους πολέμους εναντίον
των Περσών την περίοδο
572-591 Μαυρίκιος – Τιβέριος, αυτοκράτορας
την περίοδο 582-602, της
δυναστείας του Ιουστινιανού.
Το 590 έκανε ειρήνη με τους Πέρσες,
βοηθώντας το Χοσρόη Β΄ να ανέβει
στο θρόνο των Σασσανιδών Περσών.
Εξέγερση εναντίον του
«προδότη» Φωκά
Όταν πήρε την εξουσία παράνομα ο
Φωκάς, οι Πέρσες εισέβαλαν στις
ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες.
Ο Ηράκλειος διέκοψε τις επαφές με
την πρωτεύουσα, καθώς και την
τροφοδοσία της με αφρικανικά
σιτηρά. Έπειτα, συγκέντρωσε
ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις για
να επιτεθεί στον Φωκά.
Υπό τη διοίκηση του γιου
του Ηράκλειου ο στόλος σαλπάρει
από την Καρχηδόνα το 609 ενώ
ταυτόχρονα ξεκινά και ο στρατός και
οι δυο με τελικό προορισμό
την Κωνσταντινούπολη.
Ο Φωκάς, αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού
(εκατόνταρχος), κατέλαβε την εξουσία μετά από
ανταρσία του στρατού στο Δούναβη. Συνέλαβε το
Μαυρίκιο και τους γιους του και τους θανάτωσε.
Φωκάς 602-610
Ο 36χρονος Ηράκλειος φτάνει πρώτος το 610 στη Βασιλεύουσα και εισέρχεται θριαμβευτής
στην Πόλη χωρίς μάχη. Η ανακτορική φρουρά και οι δήμοι τον στηρίζουν. Ο Φωκάς
συλλαμβάνεται και εκτελείται.
Στέψη
αυτοκράτορα
επάνω σε
ασπίδα που
κρατούν
στρατιώτες
Δυναστεία του Ηρακλείου
610 – 717
610-641 Ηράκλειος
641-642 Κωνσταντίνος Γ' και
Ηρακλεωνάς (γιοι του)
642-668 Κώνστας Β'
668-685 Κωνσταντίνος Δ'
685-695 Ιουστινιανός Β'
695-698 Λεόντιος
698-705 Αψίμαρος Τιβέριος Γ'
705-711 Ιουστινιανός Β'
711-713 Φιλιππικός Βαρδάνης
713-716 Αναστάσιος Β'
716-717 Θεοδόσιος Γ'
Το κράτος του Ηρακλείου
Συμβασιλεία: ο αυτοκράτορας απεικονίζεται με το γιο του,
Ηράκλειο – Κωνσταντίνο (Γ’), τον οποίο έχει ανακηρύξει
συμβασιλέα (613-641), ώστε να εξασφαλιστεί η διαδοχή.
Χρυσός σόλιδος Ηράκλειου
Τα προβλήματα
Εσωτερικά προβλήματα Εξωτερικά προβλήματα
Ο Ηράκλειος ηγήθηκε προσωπικά του βυζαντινού στρατού.
Αναδιοργάνωσε το στράτευμα με την οικονομική συμπαράσταση της
εκκλησίας και επιχείρησε συνεχείς εκστρατείες κατά των Περσών
(622-628).
Ο Ηράκλειος νικά τους Πέρσες (χφ 15ου αι.)
Πώς απεικονίζεται ο νέος αυτοκράτορας;
Ο Ηράκλειος απαθανάτισε συμβολικά το
θρίαμβό του εναντίον των Περσών στη
μάχη της Νινευί (627) παρουσιάζοντας
τον εαυτό του σαν τον «εκλεκτό του
θεού» Δαβίδ που νίκησε τον ισχυρό
Γολιάθ.
Ο άγγελος Χερούβ και ο Ηράκλειος δέχονται την
υποταγή του Χοσρόη Β’ [Παρίσι, Λούβρος, 1160]
Piero della Francesca : η μάχη μεταξύ του στρατού του
Ηράκλειου και των Περσών υπό τον Χοσρόη Β’
[τοιχογραφία, Arezzo, 1452]
Ηράκλειος = ο στρατηγός – αυτοκράτορας
• Επειδή οι Πέρσες είχαν
αρπάξει τον Τίμιο Σταυρό,
το ιερότερο κειμήλιο του
Χριστιανισμού, οι
εκστρατείες του
Ηρακλείου προσέλαβαν
έντονο θρησκευτικό
χαρακτήρα.
Οι πόλεμοι με τους Πέρσες
Ο Ηράκλειος επιστρέφει τον
Τίμιο Σταυρό στην Ιερουσαλήμ
[Ισπανία, 15ος αι.]
Η δυναστεία της περσικής αυτοκρατορίας:
Σασσανίδες (224-651)
ΠEPΣEΣ = ινδοευρωπαϊκός λαός,
προερχόμενοι από τη Νότια Ρωσία
και τον Καύκασο, εγκαταστάθηκαν
τον 8ο αι. π.Χ. στα ανατολικά του
Περσικού κόλπου, νότια της
Μηδίας.
226 μ.Χ. ο Αρδασήρ Α΄ (=
Αρταξέρξης) ιδρύει τη δυναστεία
των Σασσανιδών, που κυριαρχεί έως
το 651, οπότε το περσικό κράτος
καταλύεται από τους Άραβες.
Οι Σασσανίδες
επιτίθενται
Το 614 ο Χοσρόης Β’
κατέκτησε την
Ιερουσαλήμ και λίγα
χρόνια μετά σχεδίασε
από κοινού επίθεση με
τους Αβάρους στην ίδια
την Κωνσταντινούπολη.
Το καλοκαίρι του 626
εμφανίσθηκαν στη
Χαλκηδόνα, στις
μικρασιατικές ακτές του
Βοσπόρου, τα
στρατεύματα του Πέρση
στρατηγού Σαρβαραζά
(Shahrbaraz).
Ο Χοσρόης Β΄ της Περσίας ήταν ο τελευταίος
μεγάλος βασιλιάς από τη δυναστεία των
Σασσανιδών. Βασίλευσε μεταξύ 590 και 628.
Η Κωνσταντινούπολη δέχεται ταυτόχρονη επίθεση από
τους Αβάρους – Σλάβους και τους Πέρσες το 626
• Τον Ιούνιο 626 30.000 Άβαροι στρατοπεδεύουν δίπλα στη
θάλασσα του Μαρμαρά. Ο υπόλοιπος όγκος της ορδής
(80.000) αφίχθη τον Ιούλιο. Ο χαγάνος διέταξε το στρατό του
να παρελάσει μπροστά από τα τείχη της Πόλης, με σκοπό να
εντυπωσιάσει τους Βυζαντινούς και να ρίξει το ηθικό τους.
Ο «Ακάθιστος Ύμνος»
• Μια μεγαλοπρεπής και
κατανυκτική Θεία
Λειτουργία τελέστηκε στην
Παναγία των Βλαχερνών,
όπου πρωτοστάτησε ο
πατριάρχης Σέργιος. Τότε,
κατά την παράδοση, όρθιο
το πλήθος έψαλε τον
λεγόμενο «Ακάθιστο Ύμνο»
στην Παναγία, αποδίδοντας
τα «νικητήρια» και την
ευγνωμοσύνη του «τῇ
ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».
Σασσανίδες πολεμιστές
η αυτοκρατορία των Σασσανιδών
Καισάρεια 611
Αντιόχεια 611
Ιεροσόλυμα
614
Θέσεις Περσών
Δύο μεγάλες αυτοκρατορίες πριν τους Άραβες
Εκστρατεία Ηρακλείου
κατά Περσών
Η μάχη στη Νινευή 627 και η ανάκτηση του Τιμίου Σταυρού
• Στη Νινευί ο Ηράκλειος
έδωσε την τελευταία
μεγάλη μάχη (627) και
μετά τη λαμπρή νίκη
του μπήκε στην
πρωτεύουσα των
Περσών Κτησιφώντα,
παίρνοντας πλούσια
λάφυρα μαζί με αυτά
και τον Τίμιο Σταυρό
που είχε κλαπεί από τα
Ιεροσόλυμα.
η πρωτεύουσα Κτησιφών
Η Κτησιφών ιδρύθηκε την ελληνιστική εποχή στην καρδιά της αρχαίας Βαβυλωνίας
η θριαμβική αψίδα του Γαλερίου
(= η καμάρα)
Θεσσαλονίκη
Την έκτισε ο
Γαλέριος σε
ανάμνηση
της νίκης
του επί του
βασιλιά των
Σασσανιδών
Ναρσή, στην
Κτησιφώντα
το 296
Χερούβ
(πληθ.: Χερουβίμ)
• Φτερωτός άγγελος,
γνωστός από την
Παλαιά Διαθήκη, όπου
εμφανίζεται ως
φύλακας του δέντρου
της ζωής στον “Κήπο
της Εδέμ”.
• Είναι άγγελοι δεύτερης
τάξης στην ιεραρχία
των αγγέλων.
Τετράμορφο Χερούβ από τα Μετέωρα
«Τῃ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ»
4ο Γυμνάσιο
Αγίων Αναργύρων
Vaspan

More Related Content

What's hot

2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το BυζάντιοKvarnalis75
 
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του ΙσλάμKvarnalis75
 
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης Kvarnalis75
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνKvarnalis75
 
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή τουKvarnalis75
 
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςKvarnalis75
 
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των EκκλησιώνKvarnalis75
 
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίαςKvarnalis75
 
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσωνEκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσωνFlora Vivalamusica
 
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους ΔυνατούςNasia Fatsi
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας ΕποχήςKvarnalis75
 
2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),
2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),
2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),Kvarnalis75
 
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptKvarnalis75
 

What's hot (20)

2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
 
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
 
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
 
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025 - 1081)
 
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
 
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ ΓυμνασίουΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
 
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
 
2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
 
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
1.Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
7.Σχέσεις Βυζαντίου - Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων.
7.Σχέσεις Βυζαντίου - Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων.7.Σχέσεις Βυζαντίου - Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων.
7.Σχέσεις Βυζαντίου - Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων.
 
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσωνEκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
Eκχριστιανισμός σλάβων, βουλγάρων, ρώσων
 
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους Δυνατούς
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
 
2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),
2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),
2. Η βασιλεία του Ηράκλειου (610 641),
 
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
 
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
 

Similar to Ηράκλειος

οι γείτονες των βυζαντινών
οι γείτονες των βυζαντινώνοι γείτονες των βυζαντινών
οι γείτονες των βυζαντινώνAngelos Skalis
 
Ο Ηράκλειος και η δυναστεια του
Ο Ηράκλειος και η δυναστεια τουΟ Ηράκλειος και η δυναστεια του
Ο Ηράκλειος και η δυναστεια τουdimkom
 
Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
 
O Hράκλειος και η δυναστεία του
O Hράκλειος και η δυναστεία τουO Hράκλειος και η δυναστεία του
O Hράκλειος και η δυναστεία τουskoubaflos
 
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣManolis Savorianakis
 
Φλάβιος Ηράκλειος.docx
Φλάβιος Ηράκλειος.docxΦλάβιος Ηράκλειος.docx
Φλάβιος Ηράκλειος.docxeucharis
 
φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)
φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)
φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)alexkonta
 
Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ
Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ
Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥarischatzis
 
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ceο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Cearischatzis
 
Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄
Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄
Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
2.βασιλεια του ηρακλειου
2.βασιλεια του ηρακλειου2.βασιλεια του ηρακλειου
2.βασιλεια του ηρακλειουTheodora Papamanou
 
Bασιλεία Hρακλείου
Bασιλεία Hρακλείου Bασιλεία Hρακλείου
Bασιλεία Hρακλείου skaliora
 
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία τουΒ΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία τουΤσιλιμίγκρας Ιωάννης
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣvaralig
 

Similar to Ηράκλειος (20)

οι γείτονες των βυζαντινών
οι γείτονες των βυζαντινώνοι γείτονες των βυζαντινών
οι γείτονες των βυζαντινών
 
Ο Ηράκλειος και η δυναστεια του
Ο Ηράκλειος και η δυναστεια τουΟ Ηράκλειος και η δυναστεια του
Ο Ηράκλειος και η δυναστεια του
 
Iraklios
IrakliosIraklios
Iraklios
 
Hράκλειος
HράκλειοςHράκλειος
Hράκλειος
 
Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (610 - 867 μ.Χ.)
 
Ηράκλειος
ΗράκλειοςΗράκλειος
Ηράκλειος
 
O Hράκλειος και η δυναστεία του
O Hράκλειος και η δυναστεία τουO Hράκλειος και η δυναστεία του
O Hράκλειος και η δυναστεία του
 
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣΒ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
 
o iraklios kai i dynasteia tou
o iraklios kai i dynasteia touo iraklios kai i dynasteia tou
o iraklios kai i dynasteia tou
 
Φλάβιος Ηράκλειος.docx
Φλάβιος Ηράκλειος.docxΦλάβιος Ηράκλειος.docx
Φλάβιος Ηράκλειος.docx
 
φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)
φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)
φλέβιος ηράκλειος αύγουστος (Flevius heraclius augustus)
 
Byzantium the macedonian dynasty
Byzantium  the macedonian dynastyByzantium  the macedonian dynasty
Byzantium the macedonian dynasty
 
Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ
Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ
Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ
 
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ceο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
 
Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄
Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄
Ιστορία Ε΄ 4.18. ΄΄Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου΄΄
 
2.βασιλεια του ηρακλειου
2.βασιλεια του ηρακλειου2.βασιλεια του ηρακλειου
2.βασιλεια του ηρακλειου
 
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
 
Bασιλεία Hρακλείου
Bασιλεία Hρακλείου Bασιλεία Hρακλείου
Bασιλεία Hρακλείου
 
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία τουΒ΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 19 - Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ
 

More from Vaspan

Ήρωες της Ιλιάδας
Ήρωες της ΙλιάδαςΉρωες της Ιλιάδας
Ήρωες της ΙλιάδαςVaspan
 
Ικεσία στην Οδύσσεια
Ικεσία στην ΟδύσσειαΙκεσία στην Οδύσσεια
Ικεσία στην ΟδύσσειαVaspan
 
Κομνηνοί
ΚομνηνοίΚομνηνοί
ΚομνηνοίVaspan
 
Οι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
Οι Σελτζούκοι στο ΒυζάντιοΟι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
Οι Σελτζούκοι στο ΒυζάντιοVaspan
 
Μιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Μιχαήλ Γ΄ και ΦώτιοςΜιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Μιχαήλ Γ΄ και ΦώτιοςVaspan
 
Εικονομαχία
ΕικονομαχίαΕικονομαχία
ΕικονομαχίαVaspan
 
Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"
Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"
Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"Vaspan
 
Νέα Ρώμη
Νέα ΡώμηΝέα Ρώμη
Νέα ΡώμηVaspan
 
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗVaspan
 
Τσέχωφ, ένας αριθμός
Τσέχωφ, ένας αριθμόςΤσέχωφ, ένας αριθμός
Τσέχωφ, ένας αριθμόςVaspan
 
Μια Κυριακή στην Κνωσό
Μια Κυριακή στην ΚνωσόΜια Κυριακή στην Κνωσό
Μια Κυριακή στην ΚνωσόVaspan
 
Να΄σαι καλά δάσκαλε!
Να΄σαι καλά δάσκαλε!Να΄σαι καλά δάσκαλε!
Να΄σαι καλά δάσκαλε!Vaspan
 
Πίνοντας ήλιο κορινθιακό
Πίνοντας ήλιο κορινθιακόΠίνοντας ήλιο κορινθιακό
Πίνοντας ήλιο κορινθιακόVaspan
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦρανκΤο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦρανκVaspan
 

More from Vaspan (14)

Ήρωες της Ιλιάδας
Ήρωες της ΙλιάδαςΉρωες της Ιλιάδας
Ήρωες της Ιλιάδας
 
Ικεσία στην Οδύσσεια
Ικεσία στην ΟδύσσειαΙκεσία στην Οδύσσεια
Ικεσία στην Οδύσσεια
 
Κομνηνοί
ΚομνηνοίΚομνηνοί
Κομνηνοί
 
Οι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
Οι Σελτζούκοι στο ΒυζάντιοΟι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
Οι Σελτζούκοι στο Βυζάντιο
 
Μιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Μιχαήλ Γ΄ και ΦώτιοςΜιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
Μιχαήλ Γ΄ και Φώτιος
 
Εικονομαχία
ΕικονομαχίαΕικονομαχία
Εικονομαχία
 
Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"
Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"
Ιουστινιανός και "Αγία Σοφία"
 
Νέα Ρώμη
Νέα ΡώμηΝέα Ρώμη
Νέα Ρώμη
 
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
 
Τσέχωφ, ένας αριθμός
Τσέχωφ, ένας αριθμόςΤσέχωφ, ένας αριθμός
Τσέχωφ, ένας αριθμός
 
Μια Κυριακή στην Κνωσό
Μια Κυριακή στην ΚνωσόΜια Κυριακή στην Κνωσό
Μια Κυριακή στην Κνωσό
 
Να΄σαι καλά δάσκαλε!
Να΄σαι καλά δάσκαλε!Να΄σαι καλά δάσκαλε!
Να΄σαι καλά δάσκαλε!
 
Πίνοντας ήλιο κορινθιακό
Πίνοντας ήλιο κορινθιακόΠίνοντας ήλιο κορινθιακό
Πίνοντας ήλιο κορινθιακό
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας ΦρανκΤο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
 

Recently uploaded

Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 

Recently uploaded (20)

Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 

Ηράκλειος

 • 1. Ηράκλειος Ο Φλάβιος Ηράκλειος Αύγουστος (Flavius Heraclius Augustus: 575 - 641) ήταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 610 ως τις αρχές του 641
 • 2. Η άνοδος στο θρόνο Ο πατέρας του ο Ηράκλειος ήταν έξαρχος Καρχηδόνας και ένας από τους ηρωικούς στρατηγούς του αυτοκράτορα Μαυρίκιου στους πολέμους εναντίον των Περσών την περίοδο 572-591 Μαυρίκιος – Τιβέριος, αυτοκράτορας την περίοδο 582-602, της δυναστείας του Ιουστινιανού. Το 590 έκανε ειρήνη με τους Πέρσες, βοηθώντας το Χοσρόη Β΄ να ανέβει στο θρόνο των Σασσανιδών Περσών.
 • 3. Εξέγερση εναντίον του «προδότη» Φωκά Όταν πήρε την εξουσία παράνομα ο Φωκάς, οι Πέρσες εισέβαλαν στις ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες. Ο Ηράκλειος διέκοψε τις επαφές με την πρωτεύουσα, καθώς και την τροφοδοσία της με αφρικανικά σιτηρά. Έπειτα, συγκέντρωσε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις για να επιτεθεί στον Φωκά. Υπό τη διοίκηση του γιου του Ηράκλειου ο στόλος σαλπάρει από την Καρχηδόνα το 609 ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και ο στρατός και οι δυο με τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Ο Φωκάς, αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού (εκατόνταρχος), κατέλαβε την εξουσία μετά από ανταρσία του στρατού στο Δούναβη. Συνέλαβε το Μαυρίκιο και τους γιους του και τους θανάτωσε. Φωκάς 602-610
 • 4. Ο 36χρονος Ηράκλειος φτάνει πρώτος το 610 στη Βασιλεύουσα και εισέρχεται θριαμβευτής στην Πόλη χωρίς μάχη. Η ανακτορική φρουρά και οι δήμοι τον στηρίζουν. Ο Φωκάς συλλαμβάνεται και εκτελείται. Στέψη αυτοκράτορα επάνω σε ασπίδα που κρατούν στρατιώτες
 • 5.
 • 6. Δυναστεία του Ηρακλείου 610 – 717 610-641 Ηράκλειος 641-642 Κωνσταντίνος Γ' και Ηρακλεωνάς (γιοι του) 642-668 Κώνστας Β' 668-685 Κωνσταντίνος Δ' 685-695 Ιουστινιανός Β' 695-698 Λεόντιος 698-705 Αψίμαρος Τιβέριος Γ' 705-711 Ιουστινιανός Β' 711-713 Φιλιππικός Βαρδάνης 713-716 Αναστάσιος Β' 716-717 Θεοδόσιος Γ' Το κράτος του Ηρακλείου
 • 7. Συμβασιλεία: ο αυτοκράτορας απεικονίζεται με το γιο του, Ηράκλειο – Κωνσταντίνο (Γ’), τον οποίο έχει ανακηρύξει συμβασιλέα (613-641), ώστε να εξασφαλιστεί η διαδοχή. Χρυσός σόλιδος Ηράκλειου
 • 9. Ο Ηράκλειος ηγήθηκε προσωπικά του βυζαντινού στρατού. Αναδιοργάνωσε το στράτευμα με την οικονομική συμπαράσταση της εκκλησίας και επιχείρησε συνεχείς εκστρατείες κατά των Περσών (622-628).
 • 10. Ο Ηράκλειος νικά τους Πέρσες (χφ 15ου αι.)
 • 11. Πώς απεικονίζεται ο νέος αυτοκράτορας; Ο Ηράκλειος απαθανάτισε συμβολικά το θρίαμβό του εναντίον των Περσών στη μάχη της Νινευί (627) παρουσιάζοντας τον εαυτό του σαν τον «εκλεκτό του θεού» Δαβίδ που νίκησε τον ισχυρό Γολιάθ.
 • 12. Ο άγγελος Χερούβ και ο Ηράκλειος δέχονται την υποταγή του Χοσρόη Β’ [Παρίσι, Λούβρος, 1160]
 • 13. Piero della Francesca : η μάχη μεταξύ του στρατού του Ηράκλειου και των Περσών υπό τον Χοσρόη Β’ [τοιχογραφία, Arezzo, 1452]
 • 14. Ηράκλειος = ο στρατηγός – αυτοκράτορας
 • 15. • Επειδή οι Πέρσες είχαν αρπάξει τον Τίμιο Σταυρό, το ιερότερο κειμήλιο του Χριστιανισμού, οι εκστρατείες του Ηρακλείου προσέλαβαν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι πόλεμοι με τους Πέρσες Ο Ηράκλειος επιστρέφει τον Τίμιο Σταυρό στην Ιερουσαλήμ [Ισπανία, 15ος αι.]
 • 16. Η δυναστεία της περσικής αυτοκρατορίας: Σασσανίδες (224-651) ΠEPΣEΣ = ινδοευρωπαϊκός λαός, προερχόμενοι από τη Νότια Ρωσία και τον Καύκασο, εγκαταστάθηκαν τον 8ο αι. π.Χ. στα ανατολικά του Περσικού κόλπου, νότια της Μηδίας. 226 μ.Χ. ο Αρδασήρ Α΄ (= Αρταξέρξης) ιδρύει τη δυναστεία των Σασσανιδών, που κυριαρχεί έως το 651, οπότε το περσικό κράτος καταλύεται από τους Άραβες.
 • 17. Οι Σασσανίδες επιτίθενται Το 614 ο Χοσρόης Β’ κατέκτησε την Ιερουσαλήμ και λίγα χρόνια μετά σχεδίασε από κοινού επίθεση με τους Αβάρους στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Το καλοκαίρι του 626 εμφανίσθηκαν στη Χαλκηδόνα, στις μικρασιατικές ακτές του Βοσπόρου, τα στρατεύματα του Πέρση στρατηγού Σαρβαραζά (Shahrbaraz). Ο Χοσρόης Β΄ της Περσίας ήταν ο τελευταίος μεγάλος βασιλιάς από τη δυναστεία των Σασσανιδών. Βασίλευσε μεταξύ 590 και 628.
 • 18. Η Κωνσταντινούπολη δέχεται ταυτόχρονη επίθεση από τους Αβάρους – Σλάβους και τους Πέρσες το 626 • Τον Ιούνιο 626 30.000 Άβαροι στρατοπεδεύουν δίπλα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο υπόλοιπος όγκος της ορδής (80.000) αφίχθη τον Ιούλιο. Ο χαγάνος διέταξε το στρατό του να παρελάσει μπροστά από τα τείχη της Πόλης, με σκοπό να εντυπωσιάσει τους Βυζαντινούς και να ρίξει το ηθικό τους.
 • 19. Ο «Ακάθιστος Ύμνος» • Μια μεγαλοπρεπής και κατανυκτική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου πρωτοστάτησε ο πατριάρχης Σέργιος. Τότε, κατά την παράδοση, όρθιο το πλήθος έψαλε τον λεγόμενο «Ακάθιστο Ύμνο» στην Παναγία, αποδίδοντας τα «νικητήρια» και την ευγνωμοσύνη του «τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».
 • 21. η αυτοκρατορία των Σασσανιδών
 • 22. Καισάρεια 611 Αντιόχεια 611 Ιεροσόλυμα 614 Θέσεις Περσών Δύο μεγάλες αυτοκρατορίες πριν τους Άραβες
 • 24. Η μάχη στη Νινευή 627 και η ανάκτηση του Τιμίου Σταυρού • Στη Νινευί ο Ηράκλειος έδωσε την τελευταία μεγάλη μάχη (627) και μετά τη λαμπρή νίκη του μπήκε στην πρωτεύουσα των Περσών Κτησιφώντα, παίρνοντας πλούσια λάφυρα μαζί με αυτά και τον Τίμιο Σταυρό που είχε κλαπεί από τα Ιεροσόλυμα.
 • 25. η πρωτεύουσα Κτησιφών Η Κτησιφών ιδρύθηκε την ελληνιστική εποχή στην καρδιά της αρχαίας Βαβυλωνίας
 • 26. η θριαμβική αψίδα του Γαλερίου (= η καμάρα) Θεσσαλονίκη Την έκτισε ο Γαλέριος σε ανάμνηση της νίκης του επί του βασιλιά των Σασσανιδών Ναρσή, στην Κτησιφώντα το 296
 • 27. Χερούβ (πληθ.: Χερουβίμ) • Φτερωτός άγγελος, γνωστός από την Παλαιά Διαθήκη, όπου εμφανίζεται ως φύλακας του δέντρου της ζωής στον “Κήπο της Εδέμ”. • Είναι άγγελοι δεύτερης τάξης στην ιεραρχία των αγγέλων. Τετράμορφο Χερούβ από τα Μετέωρα