Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce

 • Login to see the comments

ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce

 1. 1. Τέλος Πρωτοβυζαντινής Περιόδου 610 Στέψη Ηρακλείου 600 700 800 622-628 Περσικοί Πόλεμοι 641 Θάνατος Ηρακλείου Εισαγωγή Θεμάτων Εξελληνισμός Κράτους 717 Στέψη Λέοντος Γ’ Ίσαυρου Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717) http : //portobuffalo.blogspot.com
 2. 2. Α. Το Βυζάντιο σε κρίση β΄μισό 6ου αι.-αρχές 7ου αι. Λιμοί Κακιές σοδειές Εισβολές εχθρών Εγκατάλειψη /παρακμή πόλεων Μείωση πληθυσμού Υποχώρηση εμπορίου+ νομισματικής κυκλοφορίας Κακή οικονομική κατάσταση Παραμέληση στρατού ΣΛΑΒΟΙ ( ευρωπαϊκές επαρχίες) ΠΕΡΣΕΣ ( Βόσπορος) ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Για να περάσετε στο επόμενο κεφάλαιο, πατήστε το βελάκι
 3. 3. Πατήστε το βελάκι για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια Σε ποιο είδος κειμένου ανήκει το απόσπασμα αυτό; Πότε γράφτηκε; Ποιες πληροφορίες μας παρέχει για την περίοδο που μελετάμε;
 4. 4. Β. Ηράκλειος (Flavius Heraclius Augustus) (610-641) <ul><li>Γιος του έξαρχου της Καρχηδόνας Ηράκλειου </li></ul><ul><li>Τύπος στρατηγού-αυτοκράτορα </li></ul><ul><li>Αναδιοργάνωση του στρατού </li></ul><ul><li>( οικονομική συμπαράσταση της εκκλησίας) </li></ul>Ηράκλειος, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Αθήνα Γιατί ο Ηράκλειος απεικονίζεται ως Δαβίδ; Τι γνωρίζεις από την Παλαιά Διαθήκη που θα μπορούσε να στηρίξει τον παραλληλισμό;
 5. 5. <ul><li>Επιδρομές Περσών στις ανατολικές επαρχίες </li></ul><ul><li>Χορσόης Β’: Αρμενία, Καππαδοκία, Συρία </li></ul><ul><li>614 Ιεροσόλυμα . Αρπαγή Τιμίου Σταυρού </li></ul><ul><li>615: Οι Πέρσες στη Χαλκηδόνα </li></ul><ul><li>619:Οι Πέρσες στην Αίγυπτο, βασικό προμηθευτή </li></ul><ul><li>σε σιτάρι της Κωνσταντινούπολης </li></ul><ul><li>Σκέψεις Ηράκλειου για μεταφορά πρωτεύουσας στην Αφρική </li></ul><ul><li>Ο Πατριάρχης Σέργιος τον αποτρέπει και τον στηρίζει οικονομικά </li></ul><ul><li>Εκστρατείες Ηρακλείου :χαρακτήρας ιερού πολέμου </li></ul><ul><li>Συντριβή Περσών στη Νινευή (627). Ανάκτηση βυζαντινών επαρχιών στην Εγγύς Ανατολή </li></ul>Ο Περσικός κίνδυνος (622-628) Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι
 6. 6. H κατάληψη της Iερουσαλήμ από τους Πέρσες (614) μέσα από τη διήγηση ενός βυζαντινού μοναχού &quot;(Oι Πέρσες) αγωνίστηκαν είκοσι μέρες. Kαι χτυπούσαν τόσο βίαια με τις βαλλίστρες τους που την εικοστή πρώτη μέρα γκρέμισαν τα τείχη της πόλης. Στη συνέχεια οι κακοί εχθροί μπήκαν στην πόλη με μεγάλη μανία, σαν εξαγριωμένα άγρια ζώα και ερεθισμένα φίδια[...] Σαν λυσσασμένα σκυλιά ξέσκιζαν με τα δόντια τους τη σάρκα των πιστών, και δε σέβονταν κανένα, ούτε άνδρα ούτε γυναίκα, ούτε νέο ούτε γέρο, ούτε παιδί ούτε μωρό, ούτε ιερέα ούτε μοναχό, ούτε παρθένα ούτε χήρα...&quot; F., Conybeare, &quot;Antiochus Strategos Account of the Sack ofJerusalem (614)&quot;, English Historical Review 25 (1910) σ. 506-7. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι Ποια στοιχεία του κειμένου μαρτυρούν τη στάση του βυζαντινού μοναχού απέναντι στο γεγονός της κατάληψης της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες;
 7. 7. Αυτό το έτος (622) στις 4 του Απριλίου, ο βασιλιάς Ηράκλειος, αφού γιόρτασε το Πάσχα, αμέσως τη δεύτερη μέρα ( του Πάσχα), το απόγευμα, ξεκίνησε κατά της Περσίας. Είχε πάρει, επειδή δεν είχε οικονομικούς πόρους, τα χρήματα των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων ως δάνειο, πήρε και από τη μεγάλη εκκλησία ( Αγία Σοφία) τα πολυκάνδηλα και άλλα λειτουργικά σκεύη και έκοψε νομίσματα πολλά. Άφησε δε και το γιο του μαζί με τον πατριάρχη Σέργιο να διοικούν με τον πατρίκιο Βώνοσο, άνδρα λογικό και συνετό σ’ όλα και έμπειρο… … πήρε ο βασιλιάς στα χέρια του τη μορφή ( εικόνα) του Θεανθρώπου, την οποία δεν είχαν ζωγραφίσει χέρια… … και έχοντας πίστη στο θεοζωγραφισμένο αυτό τύπο ( εικόνα) έκανε αρχή των αγώνων… αφού διαβεβαίωσε το λαό ότι μαζί μ’ αυτούς ( τους στρατιώτες του) θ’ αγωνιστεί μέχρι θανάτου και σαν τα δικά του παιδιά έτσι θα τους συμπεριφέρεται. Θεοφάνης, Χρονογραφία Ο αγώνας κατά των Περσών αρχίζει Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι Solidus με τον Ηράκλειο και τους γιους του , Κωνσταντίνο ΙΙΙ και Ηρακλώνα
 8. 8. Οι εκστρατείες του Ηρακλείου Α΄ εναντίον των Περσών (622-628). Επεξεργασία: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. © ΙΜΕ Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι
 9. 9. Μάχη ανάμεσα στο στρατό του Ηρακλείου και τους Πέρσες του Χορσόη. Νωπογραφία του Piero della Francesca, περίπου 1452 Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστετο βελάκι
 10. 10. Χερουβείμ και Ηράκλειος δέχονται την υποταγή του Χορσόη Β’. Πλάκα από ένα σταυρό. 1160-1170. Λούβρο.Παρίσι Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι
 11. 11. Το τέλος του πολέμου εναντίον των Περσών <ul><li>628 Σιρόης, γιος του Χορσόη, επαναστατεί και παίρνει την εξουσία </li></ul><ul><li>Δολοφονία του Χορσόη </li></ul><ul><li>Σύναψη συμφωνία μεταξύ Βυζαντινών και Σιρόη. Αποδοχή των όρων των Βυζαντινών από Πέρσες. Ανάκτηση των ανατολικών επαρχιών της αυτοκρατορίας ( Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Βόρεια Συρία) </li></ul><ul><li>Επιστροφή Ηράκλειου στην Κωνσταντινούπολη με τον Τίμιο Σταυρό . </li></ul>Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι Δολοφονία του Χορσόη. Χειρόγραφο. (περ. 1535)
 12. 12. Ο Ηράκλειος επιστρέφει θριαμβευτής στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό (14 Σεπτεμβρίου 630), συνοδευόμενος από την Αγία Ελένη (αναχρονισμός) 15ος αιώνας. Ισπανία Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι Ο Ηράκλειος επιστρέφει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα
 13. 13. Η απόκρουση των Αβάρων (626) <ul><li>Πολιορκία Κωνσταντινουπόλης από Αβάρους και Πέρσες (Χαλκηδόνα)  κοινό σχέδιο </li></ul><ul><li>Υπερασπιστές Κωνσταντινούπολης: </li></ul><ul><li>Κωνσταντίνος, γιος Ηράκλειου +πατριάρχης Σέργιος+ μάγιστρος Βώνος ( επίτροποι) </li></ul><ul><li>Θριαμβευτική νίκη Βυζαντινών. Απόδοση στη «Θεοτόκο στρατηγό» </li></ul><ul><li>Λαός+Πατριάρχης+ Επίσημοι: Μοναστήρι Βλαχερνών. « Ευχαριστήριοι Λιταί (=προσευχές) </li></ul>Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι
 14. 14. <ul><li>Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια </li></ul><ul><li>ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια </li></ul><ul><li>ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε. </li></ul><ul><li>Άλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον </li></ul><ul><li>ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον </li></ul><ul><li>ἵνα κράζω σοι· χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. </li></ul>Σε σένα, Θεοτόκε, που με υπερασπίστηκες αποδίδω τη νίκη εγώ, η δική σου πόλη και επειδή λυτρώθηκα από τα δεινά σου προσφέρω τις ευχαριστίες μου. Αλλά, επειδή η δύναμη που έχεις είναι ακαταμάχητη, λύτρωσέ με από κάθε λογής κινδύνους. για να μπορώ να φωνάζω σε Σένα: «Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε» Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι Ιππείς Αβάρων Ακάθιστος Ύμνος Τῇ Ὑπερμάχῳ στρατηγῷ
 15. 16. Η εμφάνιση των Αράβων <ul><li>Άραβες :Ισλάμ =>συνοχή στις φυλές της Αραβίας </li></ul><ul><li>Απώλεια Ανατολικών επαρχιών αυτοκρατορίας </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>636:Συρία </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>638:Παλαιστίνη </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>641:Αίγυπτος </li></ul></ul></ul></ul>Ο στόλος των Αράβων επιτίθεται στην Κρήτη. Μικρογραφία από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα. © Biblioteca Nacional, Madrid
 16. 17. Γ. Θέματα <ul><li>ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ </li></ul><ul><li>Ελεύθεροι αγρότες </li></ul><ul><li>Στρατιωτικά κτήματα ή </li></ul><ul><li>Στρατιωτόπια </li></ul><ul><li>Είδος εθνικού στρατού: </li></ul><ul><li>αποτελεσματικότητα </li></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ανώτατη εξουσία Στρατιωτική Διοικητική Για να συνεχίσετε, πατήστε το βελάκι 7ος αι.: ΘΕΜΑΤΑ Διοικητικές περιφέρειες με δικό τους στρατό Αυξημένες ανάγκες Άμυνας ( Άραβες) Τέλη 7ου:θέματα και στις ευρωπαϊκές επαρχίες
 17. 18. Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το απόσπασμα αυτό για τη διοικητική διάρθρωση του βυζαντινού κράτους στα τέλη του 7ου αιώνα Μελετήστε το απόσπασμα συμβουλευόμενοι ταυτόχρονα και τον χάρτη
 18. 19. Δ. Εξελληνισμός της κρατικής διοίκησης ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Διοίκηση: πολιτική στρατιωτική ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Ηράκλειος: Βασιλεύς «πιστός ἐν Χριστῷ» ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Αρχή Μεσαιωνικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας
 19. 20. <ul><li>Για ποιο λόγο, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ζ’ Πορφυρογέννητο (10ος αι.), υιοθετήθηκε η διοικητική μεταρρύθμιση των θεμάτων; </li></ul><ul><li>2 Πώς συσχετίζει αυτή τη διοικητική μεταρρύθμιση με τον εξελληνισμό </li></ul><ul><li>του κράτους; </li></ul>Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διαφάνεια, πατήστε το βελάκι
 20. 21. http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/p/610/index.html http:// en.wikipedia.org/wiki/Heraclius http://www.livius.org/a/1/emperors/coin_heraclius_byz_mus.JPG http://miltiade.pagesperso-orange.fr/russie-antique.htm http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/xartes.htm Πηγές

×