SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Tietokiri on alkanut – tule mukaan!
VALTIOEXPO
8.5.2018
Olli Ahonen
Valtiokonttori
Mistä Tietokirissä on kyse?
2
#Tietokiri eli julkishallinnon analysointi- ja
raportointipalveluiden kehittämishanke käynnistyi
marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun.
Tehdään näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jaetaan hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja.
Kootaan valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjotaan organisaatioille analyysipalveluja ja
tiedon visualisointia.
3
Analysoitua
tietoa,
parempia
päätöksiä ja
avointa
johtamisen
kulttuuria
Julkishallinto
tiedolla
johtamisen
edelläkävijäksi
Mitä ovat yhteiset tiedot?
4
Konsernitiedolla tarkoitamme julkishallinnon
organisaatioille yhteisiä tietoja, joita kertyy
hallinnon prosesseissa ja tehtävien
toteuttamisessa hallinnollisiin rekistereihin ja
tietojärjestelmiin
Määritelmä​
• Toiminnan suunnittelussa syntyvät tiedot
• Taloustiedot
• Henkilöstötiedot
• ICT
• Matkahallinto
• Hankintatoimi
• Toimitilat
• Koulutus
• Hanketiedot
• Tiedot organisaatiorakenteesta
Yhteiset tiedot
Tietokirin osa-alueet
– iso kuva
5
Tietokirin osa-alueet
6
• #Tietokiri – tiedolla johtamisen iso kuva
• Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
• Osaamisen kehittäminen
Tiedolla johtamisen kulttuurin muutos
• Analysointipalveluiden tuottaminen
• Raportointipalveluiden tuottaminen
• Rajapintapalvelut ja yhteinen alusta
Analysointi- ja raportointipalvelut
• Tiedolla johtamisen verkoston luominen
• Data- ja analytiikkaosaajien verkosto
• Konsernitoimijoiden yhteistyö
Tiedolla johtamisen ekosysteemi
• Konsernitiedon käyttöpolitiikka
• Palvelumallin luominen ja käyttöönotto
• Asiakastarpeiden kartoitus ja konsultointi
Edellytykset
Hanke etenee ketterästi kokeilukulttuurin hengessä.
Asiakastarpeesta pilottien kautta ratkaisuihin.
Lopputuloksena palvelut ja toimintakulttuurin vahvistuminen.
Beta-ratkaisuja nopeasti asiakkaiden käyttöön
 varmistetaan ratkaisun tuotantokelpoisuus ja se, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa.
Rohkeasti mukaan!
Tiedon hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen
ensimmäinen askel tietopohjan laadun parantamisessa.7
• Kehitetään
yhdessä
• Kokemukset
jakoon ja
hyödyksi
• Välineitä tiedolla
johtamiseen
Palvelut:
• analysointi
• raportointi
• rajapinta ja
yhteinen alusta
Konsernitiedon verkostot
8
= valtion konsernitoimijat
= kunta / maakuntatalouden konsernitoimijat
Miten Tietokirissä toimitaan?
9
Yhteistyössä, asiakas edellä
Tule mukaan!
Tavoitteena on toiminnan tuottavuuden ja päätöksenteon vaikuttavuuden paraneminen.
#Tietokirissä kaikki toimijat työskentelevät rinta rinnan yhteisen päämäärän eteen.
Valtiovarainministeriö ohjaa, Valtiokonttori koordinoi.
10
Onnistutaan
yhdessä,
toimitaan
verkostona
Tietokiri
koskee koko
julkishallintoa
Tiedolla johtamisen prosessi
11
• Mitä ollaan
päättämässä?
• Tunnista pää- ja
alikysymykset
• Tee kysymyksiin
hypoteeseja ja
testaa niitä
Määritä
ongelma​
• Mitä tietoa meillä
on saatavilla?
• Mitä tietoa tai
tutkimusta
tarvitaan lisää?
Mitä dataa,
tutkimusta? ​
• Miten dataa ja
tietoa voi
analysoida, jotta
se vastaa
tunnistettuun
ongelmaan?
• Rakenna mallit ja
tee analyysi
Miten
analysoida?​
• Mitä analyysin
perusteella
saatiin selville?
• Mitä
toimenpiteitä sen
perusteella
suositellaan?
Johtopäätökset
ja suositeltavat
toimenpiteet​
• Miten saamme
tulokset
tehokkaimmin
viestittyä
päätöksen-
tekijälle?
Viestintä ja
dokumentaatio
Tiedolla johtamisen malli
12
Johtaminen,
tavoitteet &
organisaatio-
kulttuuri
Osaaminen
ja kyvykkyys
Työkalut ja
teknologiat
Data ja tieto
1. Muodosta tutkimuskysymys
2. Hanki dataa, tietoa ja todisteita
4.Tee johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä
5.Toimeenpane tulokset
3. Analysoi ja arvioi kerättyä tietoa
6. Arvioi tehdyn päätökset lopputulos
Tietoon perustuva toiminta ja sen johtaminen
Perusta
Lopputulosja
vaikutukset
Toteutusprosessi
jatiedonlähteet
13
Johtaminen,
tavoitteet &
organisaatio-
kulttuuri
Osaaminen
ja kyvykkyys
Työkalut ja
teknologiat
Data ja tieto
Perusta
Lopputulosja
vaikutukset
Toteutusprosessija
tiedonlähteet
1. Muodosta tutkimuskysymys
2. Hanki dataa, tietoa ja todisteita
4.Tee johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä
5.Toimeenpane tulokset
3. Analysoi ja arvioi kerättyä tietoa
6. Arvioi tehdyn päätökset lopputulos
Tietoon perustuva toiminta ja sen johtaminen
Organisaation omat tieto- ja
datan lähteet
Sidosryhmien arvot ja
huolenaiheet
Asiantuntijoiden ja
toteuttajien ammattitaito
Tieteelliset julkaisut ja
empiirinen tutkimus
www.tietokiri.fi
Jaetaan tietoa,
opitaan toisiltamme
Yhteinen verkkopalvelu
rakentuu vähitellen.
Tulossa esim.
• Tiedon analysoinnin ja visualisoinnin
esimerkkejä
• Kokemusten jakamista
• Työkaluja ja apuvälineitä tiedolla
johtamiseen
• Tietoa hankkeen etenemisestä.
• Kerro mitä toivoisit sivustolta?
14
15
Tuottavuuden jatkuva ennakointi
Case Maanmittauslaitos
Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi​ Mitä tehtiin​
Case Maanmittauslaitos
• Maanmittauslaitos halusi seurata
tuottavuuden kehitystä pitkin vuotta.
Aiemmin kokonaistuottavuutta oli
tarkasteltu kerran vuodessa. ​
• Haluttiin myös tarkempaa analyysia siitä,
miten suoritteiden ja työmäärien kehitys
vaikuttaa tuottavuuteen.
16
Tuottavuuden jatkuva ennakointi
Ennakoiva tuottavuusanalyysi​
• Yhdistettiin Palkeiden ja Maanmittauslaitoksen aineistoja
(työtunnit, kirjanpitoaineistot, suoritteet ja kustannukset)​
• Valittiin tarkasteluun juoksevan 12 kk aikajänne, jotta
toimintojen kuukausisyklin vaikutus tasaantui​
• Laskettiin tuottavuuteen vaikuttaville tekijöille ennusteet​
• Laskettiin kuukausitasolla tuottavuus Tilastokeskuksen
laskentatapaa soveltaen
Tulokset
Case Maanmittauslaitos
• Luotiin työkalu tuottavuuden
jatkuvaan ennustamiseen. ​
• Analyysityökalun avulla
voidaan muodostaa
trendi toimintokohtaiselle
tuottavuuden kehitykselle
17
Tuottavuuden jatkuva ennakointi
Kokonaispanoksessa nähdään selkeä muutos joulukuun 2016 poistojen vaikutuksen
muuttuessa indeksissä​. Työpanosindeksissä nähdään, että työmäärä oli voimakkaassa
laskussa vuoden 2015 lopulla, jonka jälkeen työmäärät ovat tasoittuneet.
Mitä seuraavaksi?
Case Maanmittauslaitos
18
Tuottavuuden jatkuva ennakointi
• Seurataan kuinka hyvin analysointimalli toimii käytännössä:
kuinka hyvin ennuste toteutuu? Onko mallia tarve kehittää?​
• Tuloksia hyödynnetään strategisessa johtamisessa,
kun tehdään toimintokohtaisia päätöksiä.
”Ajantasainen tuottavuuden raportointi tukee strategista johtamista.
Muutoksiin voidaan reagoida nopeammin.”
Arto Mikkola, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos
19
Valtion henkilöstö 2017
#Tietokiri: viikon luku
Viikon luku
20
Valtion henkilöstö 2017
Joulukuussa 2017 valtion budjettitalouden piirissä työskenteli
päätoimisesti 73 176 henkilöä, joka on noin 3,0 prosenttia
Suomen työllisestä työvoimasta. Henkilömäärä nousi 192
henkilöllä (0,3 %) vuodesta 2016.
Viime vuosikymmeninä valtion budjettitalouden virastot ja
laitokset, niiden tehtävät ja henkilöstö ovat muuttuneet
merkittävästi. Valtion virastoissa ja laitoksissa työskenteli
enimmillään runsaat 215 000 henkilöä vuonna 1988. Kuvasta
nähdään, että henkilöstömäärä on vähentynyt vuosien 1985–
2016 välisenä aikana 140 080 henkilöllä (–66 %).
73 176
21
#Tietokirissä nyt mukana. Tule sinäkin!

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Analytiikka toiminnan kehittämisessä
Analytiikka toiminnan kehittämisessäAnalytiikka toiminnan kehittämisessä
Analytiikka toiminnan kehittämisessä
 
Pasi Aho: Datahub-ajankohtaiskatsaus Energia alan IT-seminaari 23.11.2017
Pasi Aho: Datahub-ajankohtaiskatsaus Energia alan IT-seminaari 23.11.2017Pasi Aho: Datahub-ajankohtaiskatsaus Energia alan IT-seminaari 23.11.2017
Pasi Aho: Datahub-ajankohtaiskatsaus Energia alan IT-seminaari 23.11.2017
 
Mikä TOIMIA? TOIMIA-tietoisku
Mikä TOIMIA? TOIMIA-tietoiskuMikä TOIMIA? TOIMIA-tietoisku
Mikä TOIMIA? TOIMIA-tietoisku
 
Datahub-infotilaisuus 31.5.2016
Datahub-infotilaisuus 31.5.2016Datahub-infotilaisuus 31.5.2016
Datahub-infotilaisuus 31.5.2016
 
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuriSote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
Sote-tiedon toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri
 
Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021
Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021
Vertailutieto johtamisessa, Matti Mäkelä, RAI-webinaari 27.10.2021
 
Kevyitä lähtöjä analytiikkaan
Kevyitä lähtöjä analytiikkaanKevyitä lähtöjä analytiikkaan
Kevyitä lähtöjä analytiikkaan
 
Innovaatioita kunnille tietojohtamiselle, tiedolla johtamisen konsultti Anna-...
Innovaatioita kunnille tietojohtamiselle, tiedolla johtamisen konsultti Anna-...Innovaatioita kunnille tietojohtamiselle, tiedolla johtamisen konsultti Anna-...
Innovaatioita kunnille tietojohtamiselle, tiedolla johtamisen konsultti Anna-...
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
 
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
 
Suuntaviivat eteenpäin – yrityssektorin näkemykset - Aleksi Leskinen
Suuntaviivat eteenpäin – yrityssektorin näkemykset - Aleksi LeskinenSuuntaviivat eteenpäin – yrityssektorin näkemykset - Aleksi Leskinen
Suuntaviivat eteenpäin – yrityssektorin näkemykset - Aleksi Leskinen
 
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoaTyöelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
Työelämän muutos haastaa työterveyshuoltoa
 
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Mittaaminen ja työkykyjohtamisen haasteet
Mittaaminen ja työkykyjohtamisen haasteetMittaaminen ja työkykyjohtamisen haasteet
Mittaaminen ja työkykyjohtamisen haasteet
 
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
 
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
 
Suunnitelma työterveysalustasta
Suunnitelma työterveysalustastaSuunnitelma työterveysalustasta
Suunnitelma työterveysalustasta
 

Similar to Tietokiri on alkanut - tule mukaan!

Similar to Tietokiri on alkanut - tule mukaan! (20)

Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Tiedon tuotanto ja kuntapäätöksenteko, tapauksena sosiaalityö
Tiedon tuotanto ja kuntapäätöksenteko, tapauksena sosiaalityö Tiedon tuotanto ja kuntapäätöksenteko, tapauksena sosiaalityö
Tiedon tuotanto ja kuntapäätöksenteko, tapauksena sosiaalityö
 
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015
 
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
Miikka Saarteinen: Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä...
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Tietoa tarjottimella - saako olla?
Tietoa tarjottimella - saako olla?Tietoa tarjottimella - saako olla?
Tietoa tarjottimella - saako olla?
 
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
 
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2016
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2016Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2016
Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2016
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
 
Näin suomalaiset yritykset johtavat tiedolla, Jussi Myllärniemi, Novi tutkimu...
Näin suomalaiset yritykset johtavat tiedolla, Jussi Myllärniemi, Novi tutkimu...Näin suomalaiset yritykset johtavat tiedolla, Jussi Myllärniemi, Novi tutkimu...
Näin suomalaiset yritykset johtavat tiedolla, Jussi Myllärniemi, Novi tutkimu...
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointiTiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
Tiivistelmä - Eläketurvakeskuksen tilastotoimen ulkoinen arviointi
 
Avaussanat
AvaussanatAvaussanat
Avaussanat
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
 
Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit
Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallitTietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit
Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit
 
Data analytiikan opas pk-yrityksille 2.0
Data analytiikan opas pk-yrityksille 2.0Data analytiikan opas pk-yrityksille 2.0
Data analytiikan opas pk-yrityksille 2.0
 
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon malliaTyö 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
Työ 2.0. - Kohti valtion modernin työnteon mallia
 

More from Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland

More from Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland (20)

Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptxValtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
Valtiokonttorin_esittelymateriaali.pptx
 
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptxValtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
Valtiokonttori-pähkinänkuoressa.pptx
 
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptxContact Forum 2024 ppt ständille.pptx
Contact Forum 2024 ppt ständille.pptx
 
Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023Esittelymateriaali 01/2023
Esittelymateriaali 01/2023
 
Valtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressaValtiokonttori pahkinankuoressa
Valtiokonttori pahkinankuoressa
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
 
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
Valtio Expo 2019 - #Tietokiri ja analysointipalvelut
 
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelutRintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
Rintamaveteraanien kuntoutus ja_kotona_asumista_tukevat_palvelut
 
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palvelunaValtion laskentatoimenohjaus palveluna
Valtion laskentatoimenohjaus palveluna
 
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriinValtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
Valtio Expo 2018: Leanilla kilpailukykyä julkiseen sektoriin
 
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
Valtio Expo 2018: Valtion matkavahinkoturva Netta Kokko
 
The public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology NetworkThe public administration´s Blockhain Technology Network
The public administration´s Blockhain Technology Network
 
Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017Matkaturvakoulutus 2017
Matkaturvakoulutus 2017
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa TaipaleSovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
Sovesta Soteen 18.10.2017, Marja-Liisa Taipale
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka SaloSovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
Sovesta Soteen 18.10.2017, Sinikka Salo
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna NyforsSovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo AronkytöSovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
Sovesta Soteen 18.10.2017, Timo Aronkytö
 
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta KokkoAsiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
Asiakkuusasioiden ajankohtaiset, Netta Kokko
 
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma KiikkalaVoitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
Voitko hyvin, oletko voimissasi, Irma Kiikkala
 
Lainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka Syrjänen
Lainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka SyrjänenLainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka Syrjänen
Lainsäädännön ajankohtaiset asiat, sotilasvammat, Pekka Syrjänen
 

Tietokiri on alkanut - tule mukaan!

 • 1. Tietokiri on alkanut – tule mukaan! VALTIOEXPO 8.5.2018 Olli Ahonen Valtiokonttori
 • 3. #Tietokiri eli julkishallinnon analysointi- ja raportointipalveluiden kehittämishanke käynnistyi marraskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tehdään näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jaetaan hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Kootaan valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjotaan organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia. 3 Analysoitua tietoa, parempia päätöksiä ja avointa johtamisen kulttuuria Julkishallinto tiedolla johtamisen edelläkävijäksi
 • 4. Mitä ovat yhteiset tiedot? 4 Konsernitiedolla tarkoitamme julkishallinnon organisaatioille yhteisiä tietoja, joita kertyy hallinnon prosesseissa ja tehtävien toteuttamisessa hallinnollisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin Määritelmä​ • Toiminnan suunnittelussa syntyvät tiedot • Taloustiedot • Henkilöstötiedot • ICT • Matkahallinto • Hankintatoimi • Toimitilat • Koulutus • Hanketiedot • Tiedot organisaatiorakenteesta Yhteiset tiedot
 • 6. Tietokirin osa-alueet 6 • #Tietokiri – tiedolla johtamisen iso kuva • Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen • Osaamisen kehittäminen Tiedolla johtamisen kulttuurin muutos • Analysointipalveluiden tuottaminen • Raportointipalveluiden tuottaminen • Rajapintapalvelut ja yhteinen alusta Analysointi- ja raportointipalvelut • Tiedolla johtamisen verkoston luominen • Data- ja analytiikkaosaajien verkosto • Konsernitoimijoiden yhteistyö Tiedolla johtamisen ekosysteemi • Konsernitiedon käyttöpolitiikka • Palvelumallin luominen ja käyttöönotto • Asiakastarpeiden kartoitus ja konsultointi Edellytykset
 • 7. Hanke etenee ketterästi kokeilukulttuurin hengessä. Asiakastarpeesta pilottien kautta ratkaisuihin. Lopputuloksena palvelut ja toimintakulttuurin vahvistuminen. Beta-ratkaisuja nopeasti asiakkaiden käyttöön  varmistetaan ratkaisun tuotantokelpoisuus ja se, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa. Rohkeasti mukaan! Tiedon hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen ensimmäinen askel tietopohjan laadun parantamisessa.7 • Kehitetään yhdessä • Kokemukset jakoon ja hyödyksi • Välineitä tiedolla johtamiseen Palvelut: • analysointi • raportointi • rajapinta ja yhteinen alusta
 • 8. Konsernitiedon verkostot 8 = valtion konsernitoimijat = kunta / maakuntatalouden konsernitoimijat
 • 10. Yhteistyössä, asiakas edellä Tule mukaan! Tavoitteena on toiminnan tuottavuuden ja päätöksenteon vaikuttavuuden paraneminen. #Tietokirissä kaikki toimijat työskentelevät rinta rinnan yhteisen päämäärän eteen. Valtiovarainministeriö ohjaa, Valtiokonttori koordinoi. 10 Onnistutaan yhdessä, toimitaan verkostona Tietokiri koskee koko julkishallintoa
 • 11. Tiedolla johtamisen prosessi 11 • Mitä ollaan päättämässä? • Tunnista pää- ja alikysymykset • Tee kysymyksiin hypoteeseja ja testaa niitä Määritä ongelma​ • Mitä tietoa meillä on saatavilla? • Mitä tietoa tai tutkimusta tarvitaan lisää? Mitä dataa, tutkimusta? ​ • Miten dataa ja tietoa voi analysoida, jotta se vastaa tunnistettuun ongelmaan? • Rakenna mallit ja tee analyysi Miten analysoida?​ • Mitä analyysin perusteella saatiin selville? • Mitä toimenpiteitä sen perusteella suositellaan? Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet​ • Miten saamme tulokset tehokkaimmin viestittyä päätöksen- tekijälle? Viestintä ja dokumentaatio
 • 12. Tiedolla johtamisen malli 12 Johtaminen, tavoitteet & organisaatio- kulttuuri Osaaminen ja kyvykkyys Työkalut ja teknologiat Data ja tieto 1. Muodosta tutkimuskysymys 2. Hanki dataa, tietoa ja todisteita 4.Tee johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä 5.Toimeenpane tulokset 3. Analysoi ja arvioi kerättyä tietoa 6. Arvioi tehdyn päätökset lopputulos Tietoon perustuva toiminta ja sen johtaminen Perusta Lopputulosja vaikutukset Toteutusprosessi jatiedonlähteet
 • 13. 13 Johtaminen, tavoitteet & organisaatio- kulttuuri Osaaminen ja kyvykkyys Työkalut ja teknologiat Data ja tieto Perusta Lopputulosja vaikutukset Toteutusprosessija tiedonlähteet 1. Muodosta tutkimuskysymys 2. Hanki dataa, tietoa ja todisteita 4.Tee johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä 5.Toimeenpane tulokset 3. Analysoi ja arvioi kerättyä tietoa 6. Arvioi tehdyn päätökset lopputulos Tietoon perustuva toiminta ja sen johtaminen Organisaation omat tieto- ja datan lähteet Sidosryhmien arvot ja huolenaiheet Asiantuntijoiden ja toteuttajien ammattitaito Tieteelliset julkaisut ja empiirinen tutkimus
 • 14. www.tietokiri.fi Jaetaan tietoa, opitaan toisiltamme Yhteinen verkkopalvelu rakentuu vähitellen. Tulossa esim. • Tiedon analysoinnin ja visualisoinnin esimerkkejä • Kokemusten jakamista • Työkaluja ja apuvälineitä tiedolla johtamiseen • Tietoa hankkeen etenemisestä. • Kerro mitä toivoisit sivustolta? 14
 • 16. Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi​ Mitä tehtiin​ Case Maanmittauslaitos • Maanmittauslaitos halusi seurata tuottavuuden kehitystä pitkin vuotta. Aiemmin kokonaistuottavuutta oli tarkasteltu kerran vuodessa. ​ • Haluttiin myös tarkempaa analyysia siitä, miten suoritteiden ja työmäärien kehitys vaikuttaa tuottavuuteen. 16 Tuottavuuden jatkuva ennakointi Ennakoiva tuottavuusanalyysi​ • Yhdistettiin Palkeiden ja Maanmittauslaitoksen aineistoja (työtunnit, kirjanpitoaineistot, suoritteet ja kustannukset)​ • Valittiin tarkasteluun juoksevan 12 kk aikajänne, jotta toimintojen kuukausisyklin vaikutus tasaantui​ • Laskettiin tuottavuuteen vaikuttaville tekijöille ennusteet​ • Laskettiin kuukausitasolla tuottavuus Tilastokeskuksen laskentatapaa soveltaen
 • 17. Tulokset Case Maanmittauslaitos • Luotiin työkalu tuottavuuden jatkuvaan ennustamiseen. ​ • Analyysityökalun avulla voidaan muodostaa trendi toimintokohtaiselle tuottavuuden kehitykselle 17 Tuottavuuden jatkuva ennakointi Kokonaispanoksessa nähdään selkeä muutos joulukuun 2016 poistojen vaikutuksen muuttuessa indeksissä​. Työpanosindeksissä nähdään, että työmäärä oli voimakkaassa laskussa vuoden 2015 lopulla, jonka jälkeen työmäärät ovat tasoittuneet.
 • 18. Mitä seuraavaksi? Case Maanmittauslaitos 18 Tuottavuuden jatkuva ennakointi • Seurataan kuinka hyvin analysointimalli toimii käytännössä: kuinka hyvin ennuste toteutuu? Onko mallia tarve kehittää?​ • Tuloksia hyödynnetään strategisessa johtamisessa, kun tehdään toimintokohtaisia päätöksiä. ”Ajantasainen tuottavuuden raportointi tukee strategista johtamista. Muutoksiin voidaan reagoida nopeammin.” Arto Mikkola, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos
 • 20. Viikon luku 20 Valtion henkilöstö 2017 Joulukuussa 2017 valtion budjettitalouden piirissä työskenteli päätoimisesti 73 176 henkilöä, joka on noin 3,0 prosenttia Suomen työllisestä työvoimasta. Henkilömäärä nousi 192 henkilöllä (0,3 %) vuodesta 2016. Viime vuosikymmeninä valtion budjettitalouden virastot ja laitokset, niiden tehtävät ja henkilöstö ovat muuttuneet merkittävästi. Valtion virastoissa ja laitoksissa työskenteli enimmillään runsaat 215 000 henkilöä vuonna 1988. Kuvasta nähdään, että henkilöstömäärä on vähentynyt vuosien 1985– 2016 välisenä aikana 140 080 henkilöllä (–66 %). 73 176
 • 21. 21
 • 22. #Tietokirissä nyt mukana. Tule sinäkin!