Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoissa - Antti Rainio

149 views

Published on

Paikkatietopoliittinen selonteko -hankkeen kesäseminaari 15.6.2017

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoissa - Antti Rainio

 1. 1. Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut  paikkatietotoiminnoissa Julkishallintoa koskeva taustaselvityksen pohjalta Antti Rainio 15.6.2017
 2. 2. Selvitystyön tavoitteet Selvitystyön tavoitteena on  • tuottaa julkishallintoa koskeva tietopohja paikkatietopoliittisen selonteon  analyysi‐ ja linjausvaiheisiin • kuulla julkishallinnon osapuolia ja koota näkemyksiä kansallisen  paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä sekä aiheeseen kytkeytyvistä  haasteista ja esteistä • tarjota visio paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetilasta ja skenaarioita  infrastruktuurin kehittymisestä sekä sen hyödyntämisestä ja näiden vaikutuksista  julkishallinnon toimintaan • kirjata keskeiset suositukset tarpeellisista toimenpiteistä  paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi
 3. 3. Haastattelut ja työpajatSelvitystyön osana  toteutuneet haastattelut: • 24.1.  LVM • 3.2.  SM & Häke & Pol‐IT • 3.2.  VIVI • 7.2.  GTK • 9.2.  ELYt • 16.2.  P‐S AVI • 22.2.  LIVI • 23.2.  MML • 3.3.  isot kaupungit • 3.3.  LUKE • 6.3.  SYKE • 6.3.  IL • 13.3.  HÄKE • 15.3.  PV • 27.3. TK • 29.3. Valvira • 30.3. YM • 10.4. THL • 12.4. kaikenkokoiset kunnat • 12.4. HSY Selvitystyön osana järjestetyt viisi työpajaa:  • Paikkatiedot ja turvallisuus ‐ 14.2.2017 • mukana: Hki, Häke, Il, Kuntal, Mml, Plm, Poliisi, Pv, Sm, Stuk, Syke, Tulli, Vivi • Paikkatiedot, liikenne ja logistiikka ‐ 28.2.2017 • mukana: Ely, Il, Häke, Kuntal, Livi, Mml, Poliisi, Pv, Syke, Vivi • Paikkatiedot, terveys ja hyvinvointi ‐ 8.3.2017 • mukana: Avi, Fimea, Mml, Stm, Thl, Valvira • Paikkatiedot ja biotalous ‐ 14.3.2017 • mukana: Evira, Kkv, Kuntal, Luke, Mml • Paikkatiedot, maankäyttö ja ympäristö ‐ 28.3.2017  • mukana: Ara, Ely, Evira, Gtk, Kkv, Kuntal, Livi, Mml, Mv, Stuk, Syke, Vm, Ym
 4. 4. Julkishallinnon moni‐ilmeinen paikkatieto Paikkatiedon muodot • satelliittidata • ortoilmakuvat • hila‐aineistot • pistepilvet • vektoriaineistot • kolmiulotteiset mallit • rekisterit • tilastot • ennusteet ja skenaariot • linkitetty tieto Ajallisesti • tosiaikainen tieto • ajantasainen tieto • aikasarja • ennuste • suunnitelma • historiallinen tieto Saatavuus • avoin tieto • käyttörajoitettu tieto Valtakunnallisesti: 350 aineistoa, joista 230 avoimia + kuntien aineistot
 5. 5. Paikkatietoinfrastruktuurin nykytila • Valtakunnallisia paikkatietoaineistoja:  > 350 • Kuntien aineistoja:  20‐30+  / kaupunki ‐ jopa satoja • Hakemistoja ja hakupalveluja:  6+  (mutta ei yhtään kattavaa) • Latausportaaleja:  12+  (organisaatiokohtaisia) • Tiedostopalveluja, karttakuvapalveluja  (kyselypalveluja vasta niukasti) • Kartta‐ ja paikkatietopalveluja ja ‐portaaleja: 100+ ja kaupunkien 50+ • Koordinaattimuunnos‐ ja geokoodauspalveluja • Joukkoliikenteen reitityspalveluja • Analyysipalveluja beta‐vaiheessa portaaleissa  • Yhteiskäyttöisiä tallennus‐, visualisointi‐ tai prosessipalveluja ei juuri ole Osaaminen on monen organisaation ongelma …
 6. 6. Haastatteluissa haarukoitiin myös organisaatioiden omaa roolia … Organisaation oma rooli paikkatietoinfrastruktuurissa Paikkatietopalvelujen tuottaja Infrastruktuurin  kehittäjä Paikkatiedon  tuottaja Paikkatiedon ja ‐palvelujen käyttäjä
 7. 7. Julkishallinnon organisaatiot tiedon tuottajina Kaikki valtionhallinnon virastot ja  kunnat ovat paikkatiedon käyttäjiä. ... mutta paikkatietomenetelmät  eivät ole vielä aivan kaikille tuttuja. Kaikki valtionhallinnon virastot ja kunnat  ovat paikkatiedon tuottajia. … Haastatelluista AVIt ja HÄKE ovat vähiten  tiedon tuottajia, mutta niiltäkin löytyy  jotain …
 8. 8. Julkishallinnon organisaatiot tiedon käyttäjinä Kaikki valtionhallinnon virastot ja kunnat  ovat paikkatiedon käyttäjiä. ... mutta paikkatietomenetelmät  eivät ole vielä aivan kaikille tuttuja.
 9. 9. Julkishallinnon organisaatiot palvelujen tarjoajina Monet ovat omasta tulokulmastaan  infrastruktuurin kehittäjiä kansallisesti ja  kansainvälisesti. Osapuolet osallistuvat laajasti  yhteistyöhön ja niillä on paljon yhteisiä  kehittämishankkeita. Jokseenkin kaikki tiedontuottajat tarjoavat  lisäarvopalveluna ainakin jotain portaalia.  Monilla on tarjolla avointa lähdekoodia ja  maksullisia tuotteita ja palveluja. … LIVI tuo selkeimmin esille   lisäarvopalvelut yritysten roolina.
 10. 10. Julkishallinnon organisaatiot infran kehittäjinä Kaikki valtionhallinnon virastot ja  kunnat ovat paikkatiedon käyttäjiä. ... mutta paikkatietomenetelmät  eivät ole vielä aivan kaikille tuttuja. Monet ovat omasta tulokulmastaan  infrastruktuurin kehittäjiä  kansallisesti ja kansainvälisesti. Osapuolet osallistuvat laajasti yhteistyöhön ja  niillä on paljon yhteisiä kehittämishankkeita.
 11. 11. Paikkatiedon tuottaminen Selaimessa toimiva käyttöliittymä Tieto‐ palvelut Asiointi‐ palvelut Osallista‐ minen Päätöksen teko Suunnittelu, optimointi Paikkatietoinfrastruktuuri palvelee julkishallintoa ja koko yhteiskuntaa Arviointi, ohjaus Tutkimus, ennakointi Koulutus, opetus Julkishallinnon tehtäviä kunnissa, maakunnissa ja valtionhallinnossa
 12. 12. Paikkatiedon tuottaminen IaaS, Infrastructure as a Service PaaS, Platform as a Service SaaS, Software as a Service DaaS, Data as a Service Laitteistopalvelu: koneet ja laitteet Alustapalvelu: varusohjelmistot, tiedonhallinta Ohjelmistopalvelu: selainsovellukset Datapalvelu: tietovarantojen rajapintapalvelut BPaaS, Business Process as a Service Prosessipalvelu: prosessien rajapintapalvelut Tunnistaminen – Valtuutus – Luottamusverkostot – Käyttöoikeudet – Palveluväylä Selaimessa toimiva käyttöliittymä Tieto‐ palvelut AaaS, Analysis as a Service VaaS, Visualisation as a Service Analyysipalvelu: tiedon yhdistäminen ja analyysit Visualisointipalvelu: tiedon havainnollistaminen  Asiointi‐ palvelut Osallista‐ minen Päätöksen teko Suunnittelu, optimointi Arviointi, ohjaus Tutkimus, ennakointi Koulutus, opetus Avoin tieto sekä avoimet standardit ja rajapinnat eri kerroksissa mahdollistavat  palvelujen yhteentoimivuuden sekä kilpailun ja ekosysteemien kehittymisen Julkishallinnon tehtäviä kunnissa, maakunnissa ja valtionhallinnossa
 13. 13. Julkishallinnon täytyy osata ja  sen kannattaa tilata ja vaatia yrityksiltä  maailman parhaita ratkaisuja  ja kehittää niitä yhteistyössä yritysten kanssa,  jotta ne olisivat vientikelpoisia …

×