SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Tietoa päätöksenteon tueksi
Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
#datakiri
Olli Ahonen
Valtiokonttori
Sisällys
• Visio ja tavoitteet
• Palvelukuvaus
• Toimeenpano
• Arvioita saavutettavista hyödyistä
2
Tiedolla johtamisen kehittämisen tavoitteet
• Tiedolla johtamisen kehittäminen valtiolla on investointi tulevaisuuteen ja pyrkimys osaltaan
varmistaa valtionhallinnon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta
• Kehittämisellä tavoitellaan päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantumista tiedolla
johtamisen avulla sekä hallinnossa että poliittisessa päätöksenteossa
• Tavoitetilassa toimintakulttuuri ja osaaminen sekä tarvittavat keskeiset konsernitiedot,
substanssitiedot ja ulkoiset tiedot on tunnistettu ja niiden hyödyntämiseen on
tarkoituksenmukaiset menetelmät ja teknologiat
3
Tavoitteiden saavuttamiseksi:
• Valtiokonttori tarjoaa yhdessä konsernitoimijoiden kanssa
julkisen hallinnon tiedolla johtamisen kehittämispalvelua sekä
analysointi- ja raportointipalvelua. Analysoinnin kohteena on
koko toiminta, ei vain tukipalvelut.
• Palvelu toimii verkostona, jossa on mukana kaikki keskeiset
julkisen hallinnon konsernitietojen tuottajat. Konsernitoimijoiden
tietovarannot avataan verkoston yhteiseen käyttöön.
Konsernitiedolle määritellään yhteiset käyttösäännöt ja kolme
julkisuustasoa: 1.) julkinen käyttö, 2.) konsernin sisäinen käyttö
ja 3.) rajoitettu käyttö.
• Lähtökohtaisena periaatteina ovat asiakaslähtöisyys ja
tiedon julkisuus. Keskitetyn analysointi- ja raportointipalvelun
toiminta priorisoidaan asiakastarpeeseen perustuen.
• Valtiovarainministeriön kanssa luodaan yhteistyömalli, jossa
konserniohjauksen tietotarpeet käsitellään ministeriössä
keskitetysti. Tavoitteena on, että toiminta ja palvelut
perustuvat aitoon asiakastarpeeseen.
4
Tiedolla johtamisen viitekehys
5
Taloudellisuus
Tuottavuus
Vaikuttavuus
Johtaminen
Substanssi
Konserniohjaus
Poliittinen ohjaus
Tukitoiminnot
Konsernitieto
Konsernitietoja ovat mm.:
• Toiminnan suunnittelusta syntyvät tiedot
• Taloustiedot
• Henkilöstötiedot
• ICT
• Matkahallinto
• Hankintatoimi
• Toimitilat
• Koulutus
• Hanketiedot
6
Julkisen hallinnon tietovarannot ja konsernitieto
7
Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen / VM
Konsernitiedon verkostot
8
= valtion konsernitoimijat
= kunta/maakuntatalouden konsernitoimijat
Tavoitelähtöisyys
• Tavoite: ”Päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantuminen –
tietoa päätöksenteon tueksi”
• Näkökulmia: strateginen päätöksenteko – päätöksenteon
automatisointi – toiminnan tehostaminen – tukipalvelut
Todennetut vaikutukset
Tietojohtamisen viitekehys
Tiedolla johtamisen infrastruktuuri
UX
Analytiikkapalvelut Raportointipalvelut Rajapintapalvelut
9
Työmenetelmät
• Hankeohjauksessa pyritään tavoitelähtöisyyteen. Kunkin alaprojektin toiminnan tulee palvella
ensisijaisesti hankkeelle asetettuja tavoitteita
• Hankkeessa hyödynnetään ketteriä menetelmiä sekä kokeilutoimintaa
• Toteutukset pyritään pilkkomaan sellaisiksi osakokonaisuuksiksi, että hankkeen onnistumista
voidaan arvioida matkan varrella ja tarvittaessa tekemään korjausliikkeitä mahdollisimman
ajoissa
• Hankkeessa pyritään tuottamaan eri osa-alueilta toimivia beta-ratkaisuja (MVP, Minimum
Viable Product) asiakkaiden käyttöön nopealla aikataululla tuotantokelpoisuuden
varmistamiseksi ja loppukäyttäjien osallistamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
10
Analysointi- ja raportointipalvelu
Asiakkaat
Analysointi-
palvelu
Konsernitiedon verkosto
valtiodata.fi / kuntadata.fi
Analyysit
Virallis-
raportointi
Tieto-katalogi
Avoindata.fi
Avoin
konsernitieto
• Raportit
• Raportoinnin tuki
Yhteinen tekninen
alusta
• Tuotosten kotipesä
• Pääsy datoihin
Yhteinen rajapintakuvaus
Palkeet Hansel Senaatti Valtiokonttori
• ”Raakadata”
• Jalosteet
Jalosteet
• Visualisoinnit
• Julkaisut
Virtuaalitiimit
Muut
tietolähteet
Valtori
Tilastokeskus
VNKVM
HAUS
Analyysi- ja raportointipalvelun lopputuotteet
1. Analyysiraportti (off-line)
• Valtiokonttorin julkaisusarjassa
• 1/2017: Valtion henkilöstökertomus
2. Datan visualisointi (off-line / on-line)
• Analyysin liittyvä julkinen data
• Ministeriöiden toiminnan kulut
3. Avoimen datan lähde (on-line)
• Kolmansien osapuolten jatkokehitykseen
• https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/valtiokonttori
12
Esimerkkejä toteutetuista analysointi- ja
raportointipalveluista
Toimeksiantopalvelut
• Valtioneuvoston resurssikartoitus (VNK)
• Henkilöstömäärä ministeriöiden talousyksiköissä
(LVM)
• Työterveyshuollon kustannusten vertailu (VK/Hansel)
• Hallitusohjelman kärkihankkeiden seuranta ja
raportointi (VK/VM/VNK)
• Yhteenveto vuonna 2016 myönnetystä Kaiku-
työelämän kehittämisrahoituksesta (VK)
• Tekoälyn tuottavuusvaikutukset (EVA)
• Henkilöstösuunnittelun tuki (SM)
Jatkuvat palvelut
• Valtion henkilöstökertomus 2016 (VK/VM)
• Valtion maksullisen toiminnan selvitys (VK)
• Tuottavuusseuranta 2016/2017 (VK)
• Tukipalveluiden henkilöstö ja kustannukset
(VM/VK)
• Henkilöstökertomuksen automatisointi (SM)
> virallisraportoinnin tuki/automatisointi
analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi
13
Sidosryhmät ja asiakkaat
• Valtioneuvosto
• Eduskunta
• Konserniohjaus (VM)
• Hallinnonalat
• Virastot ja laitokset
• Kuntasektori
• Maakunnat
• Prosessiohjaus (VK)
• Konsernitoimijat: Palkeet,
Hansel, Senaatti,
Tilastokeskus jne.
• Kansalaiset
• Media
• Yritykset
• Tutkimus
• Tilastointi
• Valtiokonttorin henkilöstö
• Muut sidosryhmät
14
Arvioita saavutettavista hyödyistä
Yleiset hyödyt:
• Tiedolla johtamisen edellytysten parantuminen
• Reagointikyvyn ja analyysien osuvuuden
parantuminen nopeasti muuttuvissa tilanteissa
• Tietojen keräämisen, analysoinnin ja jakelun
tehostuminen
• Uuden tiedon syntyminen tietoja yhdistelemällä –
moniulotteisempi tiedon analysointi ja raportointi
• Ennustettavuuden parantuminen
• Vertailtavuuden parantumien
Hyödyt virastoille ja laitoksille:
• Analytiikkaa ja raportointia ostopalveluna –
resurssien kohdentaminen substanssitoimintaan
• Virallisraportoinnin automatisointi – prosessien
tehostuminen
• Konsernitiedot yhdestä rajapinnasta
substanssijärjestelmiin
• Yhteisen tiedon laadun, määrän ja saatavuuden
parantuminen
Hyödyt konserniohjaukselle:
• Analytiikan ja raportoinnit investointien parempi
osuvuus yhteisen kokonaisarkkitehtuurin avulla
• Konsernitoimintojen tehokkuuden ja tuottavuuden
parantaminen perustamalla toimenpiteet oikeaan
tietoon
• Tietotuotannon optimointi – päällekkäisen tuotannon
poistaminen, oikean tiedon tuottaminen oikeaan
tarkoitukseen, oikea-aikaisesti
Hyödyt kansalaisille:
• Avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantuminen
• Hallinnon tehostumisesta seuraavat
kustannussäästöt
15
Lopuksi
• Keskitetty analysointi- ja raportointipalvelun kokonaisuus on investointi tulevaisuuteen ja
pyrkimys osaltaan varmistaa valtionhallinnon kilpailukyky tietoyhteiskunnassa
• Kyse ei ole vain analytiikkaan liittyvästä keskitetystä palvelusta, vaan investoinnista valtion –
ja koko julkisen hallinnon – tiedonhallintaan.
• Toimiva tiedonhallinta on edellytyksenä digitalisaatiohankkeiden menestykselle
• Ehdotetuilla investoinneilla tavoitellaan päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantumista
tiedolla johtamisen avulla sekä hallinnossa että poliittisessa päätöksenteossa.
16
Kiitos.
Olli Ahonen
Apulaisjohtaja
Tiedolla johtamisen tuki
Valtiokonttori
PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 3310
olli.ahonen (at) valtiokonttori.fi
analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

More Related Content

What's hot

Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoSitra / Hyvinvointi
 
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...THL
 
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin THL
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Paivi Sutinen
 
Pilottien tuloksia ja loppuraportit
Pilottien tuloksia ja loppuraportitPilottien tuloksia ja loppuraportit
Pilottien tuloksia ja loppuraportitTHL
 
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11Paivi Sutinen
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaSitra / Hyvinvointi
 
Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...
Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...
Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...Fingrid Oyj
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliKarri Vainio
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Karri Vainio
 
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusTHL
 
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...THL
 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeKarri Vainio
 
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluinaPalvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluinaSitra / Hyvinvointi
 

What's hot (19)

Digi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmisteluDigi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmistelu
 
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
 
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...
Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto, Kokemuksia palvelu- ja tietojärjestelmäi...
 
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
Riitta Häkkinen, THL, Fiksuja vinkkejä organisaatiomuutoksiin
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
 
Pilottien tuloksia ja loppuraportit
Pilottien tuloksia ja loppuraportitPilottien tuloksia ja loppuraportit
Pilottien tuloksia ja loppuraportit
 
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
 
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
 
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
Tietokiri on alkanut - tule mukaan!
 
Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...
Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...
Tiedonvaihto ja datahub. Tasevastaavapäivän esitys 20.11.2014, Fingridin tase...
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
 
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
 
Maakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUSMaakuntien kuulumiset: HUS
Maakuntien kuulumiset: HUS
 
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
 
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluinaPalvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
Palvelupaketit raportoinnin ja ohjauksen työkaluina
 

Similar to Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori

Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Tilastokeskus
 
Qlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseQlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseeCraft Referre
 
tujula_esitys_PP16
tujula_esitys_PP16tujula_esitys_PP16
tujula_esitys_PP16Juha Tujula
 
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointiMarika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointiTHL
 
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenMomentGroupOy
 
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallintaAsiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallintaJuha Malmivirta
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112mmukkala
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Timo Halima
 
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiEläketurvakeskus
 
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetSitra / Hyvinvointi
 
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännötVisualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännötMika Aho
 

Similar to Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori (20)

Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
Kärkihankkeen esittely, Taru Rastas
 
Ota aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukselta
Ota aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukseltaOta aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukselta
Ota aikaa ydintoiminnalle – yhteiset IT-palvelut Valtion IT-palvelukeskukselta
 
Qlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseQlik for the Enterprise
Qlik for the Enterprise
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
tujula_esitys_PP16
tujula_esitys_PP16tujula_esitys_PP16
tujula_esitys_PP16
 
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointiMarika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
Marika Kylänen: HYTE-toimintamallien vaikuttavuuden arviointi
 
Mobiilistrategia
MobiilistrategiaMobiilistrategia
Mobiilistrategia
 
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
 
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallintaAsiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
 
ICT PK-Yrityksessä
ICT PK-YrityksessäICT PK-Yrityksessä
ICT PK-Yrityksessä
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointiETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
ETK:n tilastotoimen ulkoinen arviointi
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeetIsaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
Isaacus-esituotantohankkeiden ohjeet
 
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännötVisualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt
Visualisointi ja tiedon jakamisen käytännöt
 
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
 

More from Leila Kaunisharju

Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusLeila Kaunisharju
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusLeila Kaunisharju
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Leila Kaunisharju
 
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...Leila Kaunisharju
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...Leila Kaunisharju
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Leila Kaunisharju
 

More from Leila Kaunisharju (7)

Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
 
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, TilastokeskusAluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
Aluetietoa kuntien ja maakuntien käyttöön, Sirkku Hiltunen, Tilastokeskus
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
Katsaus taloustietojen kirjaamiseen ja raportoinnin muutoksiin, Henri Seppäne...
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
 
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
Yleinen käyttöönoton tuki (KuntatietoLuotsi ja muut tuki), Niina Huotari, Val...
 
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
 

Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori

 • 1. Tietoa päätöksenteon tueksi Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut #datakiri Olli Ahonen Valtiokonttori
 • 2. Sisällys • Visio ja tavoitteet • Palvelukuvaus • Toimeenpano • Arvioita saavutettavista hyödyistä 2
 • 3. Tiedolla johtamisen kehittämisen tavoitteet • Tiedolla johtamisen kehittäminen valtiolla on investointi tulevaisuuteen ja pyrkimys osaltaan varmistaa valtionhallinnon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta • Kehittämisellä tavoitellaan päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantumista tiedolla johtamisen avulla sekä hallinnossa että poliittisessa päätöksenteossa • Tavoitetilassa toimintakulttuuri ja osaaminen sekä tarvittavat keskeiset konsernitiedot, substanssitiedot ja ulkoiset tiedot on tunnistettu ja niiden hyödyntämiseen on tarkoituksenmukaiset menetelmät ja teknologiat 3
 • 4. Tavoitteiden saavuttamiseksi: • Valtiokonttori tarjoaa yhdessä konsernitoimijoiden kanssa julkisen hallinnon tiedolla johtamisen kehittämispalvelua sekä analysointi- ja raportointipalvelua. Analysoinnin kohteena on koko toiminta, ei vain tukipalvelut. • Palvelu toimii verkostona, jossa on mukana kaikki keskeiset julkisen hallinnon konsernitietojen tuottajat. Konsernitoimijoiden tietovarannot avataan verkoston yhteiseen käyttöön. Konsernitiedolle määritellään yhteiset käyttösäännöt ja kolme julkisuustasoa: 1.) julkinen käyttö, 2.) konsernin sisäinen käyttö ja 3.) rajoitettu käyttö. • Lähtökohtaisena periaatteina ovat asiakaslähtöisyys ja tiedon julkisuus. Keskitetyn analysointi- ja raportointipalvelun toiminta priorisoidaan asiakastarpeeseen perustuen. • Valtiovarainministeriön kanssa luodaan yhteistyömalli, jossa konserniohjauksen tietotarpeet käsitellään ministeriössä keskitetysti. Tavoitteena on, että toiminta ja palvelut perustuvat aitoon asiakastarpeeseen. 4
 • 6. Konsernitieto Konsernitietoja ovat mm.: • Toiminnan suunnittelusta syntyvät tiedot • Taloustiedot • Henkilöstötiedot • ICT • Matkahallinto • Hankintatoimi • Toimitilat • Koulutus • Hanketiedot 6
 • 7. Julkisen hallinnon tietovarannot ja konsernitieto 7 Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen / VM
 • 8. Konsernitiedon verkostot 8 = valtion konsernitoimijat = kunta/maakuntatalouden konsernitoimijat
 • 9. Tavoitelähtöisyys • Tavoite: ”Päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantuminen – tietoa päätöksenteon tueksi” • Näkökulmia: strateginen päätöksenteko – päätöksenteon automatisointi – toiminnan tehostaminen – tukipalvelut Todennetut vaikutukset Tietojohtamisen viitekehys Tiedolla johtamisen infrastruktuuri UX Analytiikkapalvelut Raportointipalvelut Rajapintapalvelut 9
 • 10. Työmenetelmät • Hankeohjauksessa pyritään tavoitelähtöisyyteen. Kunkin alaprojektin toiminnan tulee palvella ensisijaisesti hankkeelle asetettuja tavoitteita • Hankkeessa hyödynnetään ketteriä menetelmiä sekä kokeilutoimintaa • Toteutukset pyritään pilkkomaan sellaisiksi osakokonaisuuksiksi, että hankkeen onnistumista voidaan arvioida matkan varrella ja tarvittaessa tekemään korjausliikkeitä mahdollisimman ajoissa • Hankkeessa pyritään tuottamaan eri osa-alueilta toimivia beta-ratkaisuja (MVP, Minimum Viable Product) asiakkaiden käyttöön nopealla aikataululla tuotantokelpoisuuden varmistamiseksi ja loppukäyttäjien osallistamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen 10
 • 11. Analysointi- ja raportointipalvelu Asiakkaat Analysointi- palvelu Konsernitiedon verkosto valtiodata.fi / kuntadata.fi Analyysit Virallis- raportointi Tieto-katalogi Avoindata.fi Avoin konsernitieto • Raportit • Raportoinnin tuki Yhteinen tekninen alusta • Tuotosten kotipesä • Pääsy datoihin Yhteinen rajapintakuvaus Palkeet Hansel Senaatti Valtiokonttori • ”Raakadata” • Jalosteet Jalosteet • Visualisoinnit • Julkaisut Virtuaalitiimit Muut tietolähteet Valtori Tilastokeskus VNKVM HAUS
 • 12. Analyysi- ja raportointipalvelun lopputuotteet 1. Analyysiraportti (off-line) • Valtiokonttorin julkaisusarjassa • 1/2017: Valtion henkilöstökertomus 2. Datan visualisointi (off-line / on-line) • Analyysin liittyvä julkinen data • Ministeriöiden toiminnan kulut 3. Avoimen datan lähde (on-line) • Kolmansien osapuolten jatkokehitykseen • https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/valtiokonttori 12
 • 13. Esimerkkejä toteutetuista analysointi- ja raportointipalveluista Toimeksiantopalvelut • Valtioneuvoston resurssikartoitus (VNK) • Henkilöstömäärä ministeriöiden talousyksiköissä (LVM) • Työterveyshuollon kustannusten vertailu (VK/Hansel) • Hallitusohjelman kärkihankkeiden seuranta ja raportointi (VK/VM/VNK) • Yhteenveto vuonna 2016 myönnetystä Kaiku- työelämän kehittämisrahoituksesta (VK) • Tekoälyn tuottavuusvaikutukset (EVA) • Henkilöstösuunnittelun tuki (SM) Jatkuvat palvelut • Valtion henkilöstökertomus 2016 (VK/VM) • Valtion maksullisen toiminnan selvitys (VK) • Tuottavuusseuranta 2016/2017 (VK) • Tukipalveluiden henkilöstö ja kustannukset (VM/VK) • Henkilöstökertomuksen automatisointi (SM) > virallisraportoinnin tuki/automatisointi analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi 13
 • 14. Sidosryhmät ja asiakkaat • Valtioneuvosto • Eduskunta • Konserniohjaus (VM) • Hallinnonalat • Virastot ja laitokset • Kuntasektori • Maakunnat • Prosessiohjaus (VK) • Konsernitoimijat: Palkeet, Hansel, Senaatti, Tilastokeskus jne. • Kansalaiset • Media • Yritykset • Tutkimus • Tilastointi • Valtiokonttorin henkilöstö • Muut sidosryhmät 14
 • 15. Arvioita saavutettavista hyödyistä Yleiset hyödyt: • Tiedolla johtamisen edellytysten parantuminen • Reagointikyvyn ja analyysien osuvuuden parantuminen nopeasti muuttuvissa tilanteissa • Tietojen keräämisen, analysoinnin ja jakelun tehostuminen • Uuden tiedon syntyminen tietoja yhdistelemällä – moniulotteisempi tiedon analysointi ja raportointi • Ennustettavuuden parantuminen • Vertailtavuuden parantumien Hyödyt virastoille ja laitoksille: • Analytiikkaa ja raportointia ostopalveluna – resurssien kohdentaminen substanssitoimintaan • Virallisraportoinnin automatisointi – prosessien tehostuminen • Konsernitiedot yhdestä rajapinnasta substanssijärjestelmiin • Yhteisen tiedon laadun, määrän ja saatavuuden parantuminen Hyödyt konserniohjaukselle: • Analytiikan ja raportoinnit investointien parempi osuvuus yhteisen kokonaisarkkitehtuurin avulla • Konsernitoimintojen tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen perustamalla toimenpiteet oikeaan tietoon • Tietotuotannon optimointi – päällekkäisen tuotannon poistaminen, oikean tiedon tuottaminen oikeaan tarkoitukseen, oikea-aikaisesti Hyödyt kansalaisille: • Avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantuminen • Hallinnon tehostumisesta seuraavat kustannussäästöt 15
 • 16. Lopuksi • Keskitetty analysointi- ja raportointipalvelun kokonaisuus on investointi tulevaisuuteen ja pyrkimys osaltaan varmistaa valtionhallinnon kilpailukyky tietoyhteiskunnassa • Kyse ei ole vain analytiikkaan liittyvästä keskitetystä palvelusta, vaan investoinnista valtion – ja koko julkisen hallinnon – tiedonhallintaan. • Toimiva tiedonhallinta on edellytyksenä digitalisaatiohankkeiden menestykselle • Ehdotetuilla investoinneilla tavoitellaan päätöksenteon laadun ja vaikuttavuuden parantumista tiedolla johtamisen avulla sekä hallinnossa että poliittisessa päätöksenteossa. 16
 • 17. Kiitos. Olli Ahonen Apulaisjohtaja Tiedolla johtamisen tuki Valtiokonttori PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 3310 olli.ahonen (at) valtiokonttori.fi analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi