Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strateji Nedir?

480 views

Published on

“Eğer önümüzdeki on yılda,
geçmiş on yılda yaptıklarımızla
başarıya ulaşabileceğimizi
sanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Başarılı olmak için var olanı
değiştirmelisiniz"

Published in: Career
 • Login to see the comments

Strateji Nedir?

 1. 1. Dr.HakanTETİK
 2. 2. Bilgisayar Mühendisi, İşletme MBA, Pazarlama PhD
 3. 3. “Eğer önümüzdeki on yılda, geçmiş on yılda yaptıklarımızla başarıya ulaşabileceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Başarılı olmak için var olanı değiştirmelisiniz" Coca Cola'nın İkinci Başkanı Roberto Goizueta
 4. 4.  İşletme başarısını etkileyen faktörler  Doğru Strateji 60%  Operasyonel etkinlik 30%  Taktik yetenekler 10% 4 Yapısal değişiklikleri yapmadan ve kültürel yapıyı oluşturmadan en iyi strateji dahi işe yaramaz ! © Philos Managementberatung
 5. 5.  Uzun dönemli yol haritasını belirler  Kaynakların/güçlerin parçalanmasını engeller  Ortak bir doktrin yaratır  Anlam kazandırır  Bazı sorulara cevap verir;  Neden buradayım? Neyi başarmalıyım ? Hangi ilkeleri takip ediyorum ? Neleri hedefliyorum ?  Zorluklarla başa çıkmak için enerjimizi verir 5
 6. 6.  Kaynakların tümünün olabildiğince karlı ve sürekli bir büyümeyi garanti edecek şekilde tasarlanmasıdır. 6
 7. 7.  Merkezi planlama  Merkezden yönetim  Hiyerarşik yönetim  Kuralcı ve bürokratik  Girdi odaklı  Mevzuata uygunluk denetimi  Stratejik planlama  Yerinden yönetim  Katılımcı ve paylaşımcı  Saydam ve hesap verebilir  Çıktı ve sonuç odaklı  Performans denetimi 7
 8. 8. Düzey Araç Birey Stratejik Düşünme Bireysel Dönüşüm Amaç Stratejik Plan / Yönetim Kurumsal DönüşümKurum Yeni Yönetim Anlayışı/Yönetişim Toplumsal GelişmeToplum
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11.  Henry Mintzberg (1994);  Stratejik planlama, önceden belirlenmiş olan stratejilerden yola çıkarak bir aksiyon planı oluşturulmasını sağlayan sistematik ve programlanmış bir yöntemdir.  Stratejik düşünme önsezi ve yaratıcılıktan yararlanan ve sentez yapılarak oluşturulan sürecin kendisidir. Stratejik düşünme, çıktı olarak kişinin entegre perspektifini ortaya çıkartır. 11
 12. 12.  Raimond (1996 );  Stratejik planlamayı bilgiye ve bilgi işlem sürecinin çıktısı olan "akıllı makina"  Stratejik düşünmeyi ise stratejide "yaratıcı düş" olarak konumlandırır.  Kısaca, bir grup öngörü çerçevesinde ve potansiyel aksiyon alternatiflerine göre düşünmeyi ve kurgu yapmayı içerir. 12
 13. 13. Gelecek 13
 14. 14.  Değer gelecektedir – ne bugün ne de geçmiştedir.  Planlamayı gelecekten geriye doğru yap, geçmişten geleceğe yapma  Geleceği tasarla: Geleceğin resmini, değerlerinin ölçülerini ve kurallarının kılavuzunu hazırla  Geleceği önceden bilmeye çalışma – onu yarat! 14
 15. 15. Sistem perspektifi Akıllı fırsatçılık Varsayıma dayalı olmak “Zamanında” düşünmek Amaca odaklanmak Stratejik Düşünme 15
 16. 16.  Bu beş element  Sistemin tümünü geniş açıdan görebilen,  Parçaların arasındaki bağlantıları yorumlayabilen,  bir stratejik düşünürü;  Stratejinin her seviyesinde,  Yatay olarak uçtan uca değer zincirinde, temel olarak tarif eder. 16
 17. 17.  Modelin birleşmiş etkisi ile neler elde edilir?  Bireyler için yüksek katma değer elde edilir,  Rakipler için zor kopyalanabilir yeteneklerin ortaya çıkması ve korunması sağlanır,  Birey, değişimlere çok daha esnek hale gelir. 17
 18. 18. “Stratejik düşünmeye olan ihtiyaç hiç daha büyük olmadı...Stratejik planlamada sürekli geliştirme gereksinimi ile birlikte planlamayı stratejik yönetim veya stratejik düşünme olarak ele almak lazımdır” (IanWilson,1994) 18
 19. 19. 19 Stratejik düşünme Stratejik planlama Stratejik yönetim Düşünme süreci •Yapay •Yaratıcı •Uzun Planlama süreci •analitik •Tek noktada birleşiyor •geleneksel Stratejik düşünmenin amacı; Rekabetin kurallarını tekrar kuracak, Gelecek için bugünden çok farklı, Potansiyel büyüme yaratabilir, Anlaşılmamış ve yaratıcı stratejileri Keşfetmektir. Stratejik planlamanın amacı; Stratejileri yaratıcı düşünceler ile uygulanabilir yapmak ve stratejik düşünme sürecini desteklemektir. Loizos Heracleous: Stratejik düşünme ve stratejik planlama
 20. 20. Ne yapacağız ? Biz nasıl konumlanmalıyız ? Neler oluyor ? Gerçekten neler değişir ? Bulunduğumuz sistemde neler olabilir? Gelecekte ortam nasıl olabilir? Stratejik Düşünme Alternatifleri geliştirmek Sistemde neler olabilir? Alternatifler Stratejik Karar Alma Seçimleri yapmak Ne yapacağız ? Kararlar StratejikDüşünme Stratejik Planlama Aksiyon almak Nasıl yapacağız ? AksiyonNasıl yapacağız? Stratejik Planlama
 21. 21. 21 Geleceğe ait resmi ortaya çıkartmak Senaryo geliştirme zenginleştirme Kurum için Vizyon geliştirme Ana adımların belirlenmesi Entegrasyon ve Aksiyon planı geliştirme
 22. 22. 22 İŞLETMENİN GELECEKTEKİ VİZYONU Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 BUGÜN Seçilen aksiyon planı Zaman çizgisi ZAMAN Erken uyarı Olayları
 23. 23. Dr.HakanTETİK 23

×