Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-6

1,496 views

Published on

Son mevzuat değişiklikleri ışığında örnek uygulamaların da
yer aldığı söz konusu rehber, alışılagelmiş sosyal güvenlik
rehberlerinde rastlanan, daha ziyade mevzuatı özetleyen
klasik anlayışın dışına çıkarak, uygulamada karşılaşılabilecek
özel durumlara ilişkin açıklamalar içermektedir.
İşverenin mali yönden zor duruma düşmesi, afet durumu,
iş kazası meydana gelmesi gibi temenni etmediğimiz
olağandışı hallerde bilinmesi ve yapılması gereken işlemlerin
yanı sıra; olağan bildirimler, primler, teşvikler gibi günlük
işlemler de rehberde yer alan konular arasındadır.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-6

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (17 N C – Kıdem Tazm) Kıdem Tazminatı Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (16 N C – İhbar Tazm)İhbar Tazminatı Yıllık İzin Ücretleri Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (15 N C – Bakiye İzin) univerist.com Çocuk Yardımı Muafiyeti Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (12 N C – Yol Yardımı)Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (11 N C – RPR – Ücretsiz) Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (9 N C – Yemek Yardımı) Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (10 N C – Çocuk Yardımı) Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (11 N C – RPR – Ücretsiz) Normal Çalışan Ücret Çalışması 2013 Verileri (14 N C – İcra)Ücretin Korunması KONULAR
 3. 3. univerist.com • Mart 2013 ayında toplam 3.000 TL brüt ücret ile normal çalışan ve günlük 12 TL üzerinden toplam 20 günlük brüt yemek yardımı alan bir işçinin , • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işçinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalandıktan sonra kalan iş veren maliyetini hesaplayınız. • İşçinin eşi çalışıyor 2 çocuğu var. • İş yerinin tehlike sınıfı 4 tür. 4’ ün karşılığı olan tehlike derecesi alınacaktır.
 4. 4. univerist.com • Net = 2.321,31 • Agi = 95,41 • Cep = 2.416,72 • Tm = 3.976,18 • Teşvik = 160,04 • Gm = 3.816,14
 5. 5. univerist.com SGKM’ da ve GVM’ de muafiyet vardır Hesaplama Şekli 1- SGK Muafiyeti 1 çocuk için Ocak – Haziran 2013  (978,60 x %2)  19,57 TL Temmuz – Aralık 2013 (1.021,5 x %2)  20,43 TL 2 - Gelir Vergisi Muafiyeti 1 çocuk için Ocak – Aralık 2013  18,46 TL (Tüm yıl boyunca sabittir)
 6. 6. univerist.com • Şubat 2013 ayında toplam 2.500 TL brüt ücret ile normal çalışan ve 1 çocuk icin • 30 TL çocuk yardımı alan bir işcinin, • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işçinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalandıktan sonra kalan iş veren maliyetini hesaplayınız. • İşçinin eşi çalışıyor ve 1 çocuğu var. • İş yerinin tehlike sınıfı 12 dir. 12’nin karşılığı olan tehlike derecesi alınacaktır!
 7. 7. univerist.com • Net = 1.813,99 • Agi = 84,40 • Cep = 1.898,39 • Tm = 3.207,82 • Teşvik = 125,52 • Gm = 3.082,29
 8. 8. univerist.com • Nisan 2013 ayında toplam 3.000 TL brüt ücret ile normal aylık ücretten anlaşmalı çalışan ve 5 gün rapor alıp 4 gün de ücretsiz izin kullanan bir işçinin, • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işçinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalanıktan sonra kalan iş veren maliyetini hesaplayınız. • İşcinin eşi çalışmıyor ve 3 çocuğu var. • İşyerinin tehlike derecesi 3 olarak alınacaktır !
 9. 9. univerist.com • Net = 1.501,31 • Agi = 117,43 • Cep = 1.618,74 • Tm = 2.593,50 • Teşvik = 105 • Gm = 2.488,50
 10. 10. univerist.com ÖDEME TÜRÜ SGK KESİNTİSİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERG. Asıl Ücret Var Var Var Aile Yardımı Belirli miktarı aşan kısmı var Var Var Çocuk Yardımı Belirli miktarı aşan kısmı var Belirli miktarı aşan kısmı var Var Fazla Mesai Var Var Var İhbar Tazminatı Yok Var Var İkramiye Var Var Var İzin Ücreti Var Var Var Kıdem Tazminatı Yok Yok Var Primler Var Var Var Sağlık Yardımı Var Var Var Yakacak Yardımı Ayni Yok Var Var Yakacak Yardımı Nakdi Var Var Var Yemek Yardımı Belirli miktarı aşan kısmı var Belirli miktarı aşan kısmı var Var Yol Yardımı Var Var Var
 11. 11. univerist.com • Nisan 2012 ayında toplam 3.000 TL brüt ücret ile çalışan ve bordro üzerinden 100 TL yol yardımı alan bir işcinin, • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işcinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalandıktan sonra kalan işveren maliyetini hesaplayınız. • İşci bekardır. • İş yerinin tehlike derecesi 4 olarak alınacaktır!
 12. 12. univerist.com Net = 2.21,22 Agi = 73,40 Cep = 2.289,62 Tm = 3.859,50 Teşvik = 155 Gm = 3.704,50
 13. 13. univerist.com • 10.700 TL’ye kadar % 15 • 26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası % 20 • 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL, fazlası % 27 • 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL, fazlası % 35 oranında vergilendirilir.
 14. 14. univerist.com • Nisan 2013 ayında toplam 3.440 TL brüt ücret ile çalışan Temmuz ayında 560 TL ikramiye alan ve devreden kümülatif vergi matrahı toplam 7.500 TL olan işçinin , • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işçinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalandıktan sonra kalan iş veren maliyetini hesaplayınız. • İşci bekardır. • İş yerinin tehlike derecesi 2 olarak alınacaktır !
 15. 15. univerist.com • Net = 2.849,64 • Agi = 73,40 • Cep = 2.923,04 • Tm = 4.900 • Teşvik = 200 • Gm = 4.700 …..…………………………………………………………………….. 10.900 – 10.700 = 200 (AŞAN KISIM) 200 * 20 / 100 = 40 (AŞAN KISIM İÇİN VERGİ TUTARI) 3.400 – 200 = 3200 (GERİ KALAN KISIM) 3.200 * 15 / 100 = 480 (GERİ KALAN KISIM İÇİN VERGİ TUTARI) 40 + 480 = 520 TL (TOPLAM ÖDENECEK OLAN GELİR VERGİSİ TUTARI)
 16. 16. univerist.com • Ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. • İcra takibi evrakla başlar, evrakla biter. Personel borcunun bittiğini ifade etse de yazılı evrak gelmeden kesintiyi yapmaya devam edeceğiz. • İcra takiplerinde personel bilgilendirilerek, muhakkak icrası kesilip icra dairesinin ilgili hesabına yatırılmalıdır.
 17. 17. univerist.com • Ocak 2013 ayında toplam 4.000 TL brüt ücret ile çalışan ve icra dairesinden kendisi adına icra yazısı gelen işcinin, • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işçinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalandıktan sonra kalan iş veren maliyetini hesaplayınız. • İşci ay içinde 300 TL avans almıştır. • İşcinin eşi çalışıyor 3 çocuğu var. • İşyerinin tehlike sınıfı 4’ tür. 4’ün karşılığı olan tehlike derecesi alınacaktır!
 18. 18. univerist.com • NET = 2.859,64 • İCRA = 740,60 • AVANS = 300 • Agi = 102,75 • Cep = 1.921,79 • Tm = 4.920 • Teşvik = 200 • Gm = 4.720
 19. 19. univerist.com • Sigortalıların hak kazanıp da kullanamadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, • 4857 sayılı Kanunun 59. maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı nazara alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir.
 20. 20. univerist.com • Ocak 2013 ayında toplam 3.000 TL brüt ücret ile çalışan ve Ocak 2013 ayında bakiye 15 günlük yıllık izin ücretini bordrosundan alan, 30 Ocak’ ta istifa eden işçinin, • Net ücretini, asgari geçim indirimini, işçinin eline geçen net ücreti, iş verene maliyetini ve %5 teşvikten faydalandıktan sonra kalan iş veren maliyetini hesaplayınız. • İşci bekardır. • İş yerinin tehlike derecesi 2 olarak alınacaktır!
 21. 21. univerist.com • Net = 3.217,10 • Agi = 73,40 • Cep = 3.290,50 • Tm = 5.512,50 • Teşvik = 225 • Gm = 5.287,50
 22. 22. univerist.com AYRILIŞ NEDENİ ÜCRET KIDEM İHBAR İZİN İSTİFA VAR YOK YOK VAR EVLENME (Bayan) VAR VAR YOK VAR ASKERLİK VAR VAR YOK VAR EMEKLİLİK / ÖLÜM / 3.600 GÜN VAR VAR YOK VAR 4857 / 25-II Madde Hükümleri İşveren tarafından haklı fesih VAR YOK YOK VAR 4857 / 24-II Madde Hükümleri İşçi tarafından haklı fesih VAR VAR YOK VAR
 23. 23. univerist.com • Son brüt ücretten hesaplanır ve giydirilmiş ücret kullanılır (kıdem tazminatında olduğu gibi) • İhbar tazminatında tavan yoktur, giydirilmiş ücret esas alınır. • İstifa eden işci kıdem ve ihbar tazminatı alamaz. • İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. • İhbar süresine uymadan işten ayrılan işçi ihbar tazminatı ödemelidir! • Ayrıntılı açıklamalar iş kanunu md. 17 de mevcuttur. • İhbar süreleri haftalıktır. 0 – 6 ay kıdem  14 gün 6 ay – 1,5 yıl kıdem  28 gün 1,5 yıl 3 yıl kıdem  42 gün 3 yıl dan fazla kıdem  56 gün
 24. 24. univerist.com Ay bazında süreklilik olmalıdır ve bordrodan ödenmesi durumunda hesaba dahil olur ! 1-İkramiye 2-Temettü 3-Devamlı ödenen primler 4-Kasa tazminatı 5-Unvan yada imza tazminatı 6-Yemek yardımı 7-Gıda yardımı
 25. 25. univerist.com Ay bazında süreklilik olmalıdır ve bordrodan ödenmesi durumunda hesaba dahil olur ! 8-Erzak yardımı 9 -Taşıt yardımı 10-Aile yardımı 11-Konut yardımı 12-Sosyal yardım niteliğinde ayakkabı yada bedeli 13-Çocuk yardımı 14-Aylık ödenen eğitim yardımları
 26. 26. univerist.com • Son brüt ücretten hesaplanır ve giydirilmiş ücret kullanılır. • Ay bazında süreklilik göstermeyen ödemeler kıdem tazminatı matrahına dahil olmaz! (Yargıtay’ a göre yılda 3 ay ödenen prim, ikramiye, vb. sürekli sayılmalıdır) • Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesilir. • KIDEM TAZMİNATI TAVANI  01.01.2013 – 30.06.2013  3.129,25  01.07.2013– 31.12.2013  ???????? • İstifa eden işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamaz. • Daha ayrıntılı açıklamalar 1475 sayılı İş Kanunu Md. 14 de mevcuttur.
 27. 27. univerist.com 1-Fazla çalışma ücreti 2-Hafta tatili ücreti 3-Genel tatil ücreti 4-Devamlılık göstermeyen primler ve ödemeler 5-Yolluklar 6-Yıllık izin ücreti 7-Evlenme yardımı 8-Doğum yardımı 9-Ölüm yardımı
 28. 28. univerist.com 10-Yakacak yardımı 11-Askerlik yardımı 12-Hastalık yardımı 13-Bir defalık verilen ikramiye 14-Seyahat primleri 15-İş arama yardımı 16-Bayram,izin harçlığı 17-Vardiya ücreti 18-Yakacak yardımı
 29. 29. univerist.com Kıdem Tazminatı Matrahı * Çalışılan Yıl Kıdem Tazminatı Matrahı / 12 * Çalışılan Ay Kıdem Tazminatı Matrahı / 365 * Çalışılan Gün Kıdem Tazminatı (Brüt) = Yıl + Ay + Gün KISA YOL : Kıdem tazminatı matrahı / 365 * Kıdeme esas toplam gün sayısı Kidem tazminatı tavanı 3.129,25 TL Giydirilmiş ücret tavanı aşıyor  Tavanı kullanacağız. Giydirilmiş ücret tavanı aşmıyor Giydirilmiş ücreti kullanacağız.
 30. 30. univerist.com • İşe giriş tarihi 10.02.2005 • İşten çıkış tarihi 30.01.2009 • Brüt ücret = 3.000 • İkramiye = 4 ayda bir • İşçiye sağlanan yol yardımı aylık 120 TL • İşçiye sağlanan servis hizmetinin aylık tutarı = 95 TL • Brüt ihbar tazminatını hesaplayınız. • Net ihbar tazminatını hesaplayınız .
 31. 31. univerist.com • 3 yıl 11 ay 20 gün  1.445 gün toplam kıdemi var • İş Kanunu’ na göre “56” günlük ihbar tazminatı hakkı mevcut • DİKKAT  İhbar tazminatında tavan yoktur ! • Giydirilmiş ücret  3.000+750+120+95 = 3.965 TL’ dir. • Brüt ihbar tazminatı  3.965 / 30 * 56 = 7.401, 33 TL’ dir. • İhbar tazminatından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir. • Örnekte işçi %15 lik dilimde  GVT = 7.401,33 * 15 / 100 = 1.110,2 TL’ dir • Damga vergisi  7.401,33 * 7,59 / 1000 = 56,18 TL’ dir. • Net İhbar Tazminatı = 7.401,33 – 1.110,2 – 56,18 = 6.234,95 TL’ dir.
 32. 32. univerist.com • İşe giriş tarihi 10.02.2005 • İşten çıkış tarihi 30.01.2009 • Brüt ücret = 3.000 • İkramiye = 4 ayda bir • İşçiye sağlanan yol yardımı aylık 120 TL • İşçiye sağlanan servis hizmetinin aylık tutarı = 95 TL • Brüt kıdem tazminatını hesaplayınız. • Net kıdem tazminatını hesaplayınız.
 33. 33. univerist.com • 3 yıl 11 ay 20 gün  1.445 gün toplam kıdemi var • DİKKAT  Kıdem tazminatında tavan vardır ! • Giydirilmiş ücret  3.000+750+120+95 = 3.965 TL’ dir. • KIDEM TAZMİNATI TAVANI = 3.129,25 TL (Temmuz 2013’ e kadar) • Yargıtay kararı’ na göre kıdem tazminatı hesaplanırken bir yıl 365 gün olarak alınır. • Brüt kıdem tazminatı  3.129,25 / 365 * 1.445 = 12.388,40 TL’ dir • Kıdem tazminatından yalnızca Damga Vergisi kesilir. • Damga vergisi  12.388,40 * 7,59 / 1.000 = 94,03 TL’ dir. • Net Kıdem Tazminatı = 12.388,40 – 81,76 = 12.294,37 TL
 34. 34. univerist.com GVM FORMÜLÜ = TB – 1 – 2 100 – (14+1) = 85 (GELİR VERGİSİ MATRAHI) %15 LİK VERGİ DİLİMİNE GİRDİĞİNİ VARSAYARSAK ; 0,85 (GVM) * 0,15 (SGK+İŞSİZLİK) = 0,1275 (%15 LİK DİLİM İÇİN KATSAYI) SONUÇ OLARAK ; 100 (ÜCRETİN TAMAMI) 0,85 (GVM)  1-(0,14-0,01)= 0,85 0,15 (SGK + İŞSİZLİK) 0,759 (DAMGA VERGİSİ) 0,1275 (GELİR VERGİSİ ORANI - %15 LİK DİLİM İÇİN) 100 – (15+0,759+12,75) = 71,49 (KATSAYI) NET ÜCRET / 0,7149 = BRÜT ÜCRET (%15 LİK DİLİMDE İSE) ÖRNEK : NET ÜCRET =1000 TL  BRÜT ÜCRET = 1000 / 0,7149 = 1.398,79 TL 20-27-35’ LİK DİĞER DİLİMLER İÇİN DE KENDİNİZ FORMÜLÜ ÜRETEBİLİRSİNİZ…
 35. 35. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 36. 36. univerist.com • https://www.peryon.org.tr/wp- content/uploads/2014/01/Ozluk_Isleri_Personeli_Seviye5.pdf • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0C CMQFjABahUKEwiX1sv7_YnHAhUknnIKHYcwClM&url=http%3A%2F%2Fwww.ktu .edu.tr%2Fdosyalar%2F17_00_00_58064.pdf&ei=RNW9VZekGKS8ygOH4aiYBQ& usg=AFQjCNE36GbRSa9HC_Cd7DV6F- IVR580mA&sig2=12OYeCxO4czFvCfsLMBcdA&bvm=bv.99261572,d.bGQ&cad=rj a • http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/ozluk_dosyasi.pdf • http://www.ikkh.gov.tr/userfiles/files/5.pdf • http://www.asristanbul.com.tr/Files/PDF/27R6WWJF4CJ2.pdf • http://www.muhasebenet.net/2010_isci%20ozluk%20dosyasi.pdf

×