Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AGILE ORGANIZASYONEL DÖNÜŞÜM

2,462 views

Published on

This presentation is in Turkish.

Published in: Technology
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

AGILE ORGANIZASYONEL DÖNÜŞÜM

 1. 1. E l i f Ö z d e m i r , L e a d C o n s u l t a n t AGILE ORGANIZASYONEL DÖNÜŞÜM
 2. 2. 2 Çalışanlar, organizasyonlarının sürekli değiştiğinden yakınsalar da, bu değişimler organizasyonları ileriye götüren paradoxlara gerekli cevaplardır. Jim Highsmith
 3. 3. Öncelikler 3 5% 22% 43% 30% 3% 19% 49% 29% 11% 25% 41% 23% 4% 24% 54% 18% 7% 26% 50% 17% 10% 30% 45% 15% 8% 36% 45% 11% 11% 37% 42% 10% 17% 39% 34% 10% 14% 39% 39% 8% 15% 40% 38% 7% 16% 42% 35% 7% 38% 33% 24% 5% Accelerate time to market Manage changing priorities Better alight IT/business Increase productivity Enhance software quality Project visibility Reduce risk Simplify development process Reduce cost Enhance software maintainability/extensibility Improve team morale Improve/increase engineering discipline Manage distributed teams Not important at all Somewhat important Very important Highest importance
 4. 4. Bugün Neredeyiz? 4 The Post – Chasm Agile Blues The Chasm Agile is here Innovators Early Adopters Early Majority Late Majority Laggards VISIONARIES • High tolerance for change PRAGMATISTS • Conservative, risk-adverse Whole Product Incomplete Training Coaching Change Management? Standardize Delivery? Limits of Agile Tools ? Agile
 5. 5. Çok Uçlu Yaklaşım • Adaptif Planlama • Mühendislik Pratikleri • Organizasyonel Kültür 5
 6. 6. Planlama 6 WATERFALL PREDICTIVE PLANNING AGILE ADAPTIVE PLANNING Requirements & planning Design Code Integrate UAT Inception Development – Release 1 UAT/ Depl Deploy Development – Release 2 UAT/ Depl ZAMAN Planın Güvenirliği
 7. 7. Iterative & Incremantal Yaklaşım 7 Daily Review Items Backlog Iteration Release PLAN COLLABORATE DELIVER Agile Project Management: Iteration
 8. 8. Mühendislik Pratikleri 8 Whole Team Test-Driven Development Pair Refactoring Simple Design Programming Coding Standard Sustainable Pace Collective Ownership Continuous Integration Metaphor Small Releases Customer Tests Planning Game
 9. 9. Organizasyonel Kültür Dönüşümü 9 Organizasyonel Kültür Tipleri
 10. 10. Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu 10 Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını, uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda: Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer vermeye kanaat getirdik. Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.
 11. 11. Prensipler ve Pratikler 11 Erkenden ve sürekli olarak değer katmak: iteratif çalışmak Tüm ekip projenin başından sonuna kadar beraber çalışmalı: co-located, cross-functional takımlar Motivasyonu yüksek bireylerden takımlar oluşturmalı ve onlara başarılı olacakları ortamlar vermeli: self-organising, self-governing takımlar Yüz yüze konuşma en etkin iletişim biçimidir: feedback İlerlemenin en iyi göstergesi çalışan yazılımdır: showcase Sürdürülebilir hız: IPM Sadeleştirmek: incremental delivery Zaman zaman ekip bir araya gelerek kendi süreçlerini gözden geçirir: retrospective
 12. 12. 12 Hofstede’in Ulusual Kültür Unsurları 66 35 37 89 45 66 85 35 25 PDI IDV MAS UAI Turkey United Kingdom
 13. 13. Agile Organizasyonel Dönüşüm Örneği 13 Agile Strategy Workshops Agile Projects Current State Assessment Visioning Adoption Planning Execution Broad Adoption Iteration Agile Steering Track Harvest Improve Communicate Agile Education
 14. 14. COK UCLU YAKLASIM 14 • Adaptif Planlama • Mühendislik Pratikleri • Organizasyonel Kültür
 15. 15. TEŞEKKÜRLER Twitter: @ElifDenizOz Email: eozdemir@thoughtworks.com

×