Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пояснювальна записка

1,983 views

Published on

Розрахунок ефекту від податку на виведений капітал.

uifuture.org звертає увагу читачів на те, що інформація від Українського інституту майбутнього, опублікування в документі "Оцінка економічного ефектів від податку на Виведення капітал" з березня 2018 року частково не є актуальною.

Дивіться документ Расчет эффекта от НнВК 2.0. Март 2018 (doc.)
http://uifuture.org/post/ukrainskij-institut-budusego-rasscital-effekt-ot-prinatia-naloga-na-vyvedennyj-kapital-v-marte-2018_736

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Пояснювальна записка

 1. 1. Київ, Україна вул. Олеся Гончара, 65 (6-й поверх) uifuture.org uifuture@gmail.com +38 0445371778 Пояснювальна записка до розрахунку ефекту від ПВК 1
 2. 2. Пояснювальна записка до розрахунку Мета - оцінити ефект заміни податку на прибуток (ПП) податком на виведений капітал (ПВК) в т.ч.:  оцінити обсяг додаткових інвестицій в економіку;  оцінити обсяг додатково створеного ВВП за кошти, отримані від додаткових інвестицій;  оцінити сальдо надходжень до Бюджету (недоотримані кошти від скасування ПП, прямі надходження до Бюджету від ПВК, додатковий ПДВ, додаткові податки з ФОП: ЄСВ, ПДФО) Порівняльна таблиця податкових ставок Податки Чинні Згідно з Законопроектом Ставка податку на прибуток 18% 0% Ставки ПВК (виплата дивідендів) фіз.особам 5% 15% юр.особам резидентам 18% 0% юр.особам нерезидентам 18% + 0-15% 15% Ставки ПВК (прирівняні до дивідендів платежі) - 20% Ставка податку на репатріацію дивідендів 2,6% 0% ПДФО при виплаті дивідендів 18% 0% Для оцінки ефекту складена ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ. Припущення, прийняті в моделі: Примітка 1. Ставка ПДВ 20% Чинна ставка 2. % надходжень до Бюджету від ПДВ до ВВП 10% Виходячи з суми надходжень до Бюджету від ПДВ у 2016 р. 3. Ставка ПДФО 18% Чинна ставка 4. Частка надходжень до Бюджету від податку на прибуток в ВВП в 2018-2022 рр. 2,5% Розрахунок Українського Інституту Майбутнього на базі очікуваної суми податку на прибуток (загальний фонд), відповідно до Постанови КМУ від 31.15.2017 р. № 411, і прогнозного значення номінального ВВП (МЕРТ, сценарій №1) 5. Частка ВВП у випуску товарів і послуг 48% Нацрахунки, Укрстат 2016 р. 6. Частка оплати найманої праці в ВВП 37% Нацрахунки, Укрстат 2016 р. 7. Частка зарплати в ВВП 31% Без урахування ЄСВ роботодавця, але з урахуванням ПДФО. Нацрахунки, Укрстат 2016 р. 8. Податки на ФОП до заробітної плати 20% Середня ставка виходячи з нацрахунків, Укрстат, 2016 р. 9. Частка імпорту в інвестиційних витратах 20% Припущення Українського Інституту Майбутнього на підставі опитування та інтерв'ювання представників бізнесу 10. Частка прибутку компаній в ВВП 22% Розрахунок Українського Інституту Майбутнього на базі даних Укрстату: фінрезультату прибуткових компаній до оподаткування, номінального ВВП. 11. Рівень тіньової економіки за методом збитковості підприємств, % до фінансового результату прибуткових підприємств 20% Оцінка МЕРТ (2016 р.) 12. % тіньового прибутку до офіційного ВВП 4% Розрахунок Українського Інституту Майбутнього на базі оцінки МЕРТ за обсягом тіньового прибутку та даних Укрстату за фінансовим результатом прибуткових компаній (524 млрд. грн. за 2016 р.) і ВВП
 3. 3. Допущення, прийняті в моделі: Примітка 13. % тіньового прибутку, який буде детінізований 30-70% Допущення Українського Інституту Майбутнього. Детінізація "розмивається" в прогнозному періоді. До 2020 р. 35% виходить з тіні, до 2022 р. - 70%. 1. Після скасування податку на прибуток у компаній не буде необхідності виводити оподатковуваний прибуток в офшори. 2. Очікується поліпшення стану прав власності в Україні до рівня східноєвропейських країн-членів ЄС до 2022 р. 14. Дисконтований термін окупності інвестиційних проектів 5 років Допущення Українського Інституту Майбутнього на підставі опитування та інтерв'ювання представників бізнесу 15. Ставка дисконтування 21% Прибутковість ОВДП України, номінованих у гривні, на первинному ринку, середньозважена, в січні-травні 2017 року (11,96%) + премія за ризик країни (8,93% http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/ datafile/ctryprem.html) 16. Середня рентабельність діяльності підприємств за чистим прибутком 15% Допущення Українського Інституту Майбутнього на підставі опитування та інтерв'ювання представників бізнесу Об’єм детінізації. За оцінками МЕРТ, за підсумками 2016 р. «в тіні» було 20% від офіційного прибутку підприємств - 105 млрд. грн. (20% х 524 млрд. грн. офіційного прибутку підприємств за даними Укрстату). Згідно з оцінками Українського Інституту Майбутнього, заснованими на експертній грошовій оцінці та інтерв'юванні представників бізнесу, після введення ПВК протягом 5 років «з тіні» буде виведено від 30% (2018 р.) до 70% (2022 р.) тіньового прибутку. Передумови для реалізації цього сценарію:  Після введення ПВК у компаній не буде необхідності оптимізувати витрати, виводити оподатковувані прибутки в офшори, витрачати гроші на схеми і переведення в готівку.  Очікується поліпшення стану прав власності в Україні до рівня східноєвропейських країн-членів ЄС до 2022 р. 2018 рік Обсяг тіньового прибутку в 2018 р. - 143 млрд. грн. = 20% х 22% (частка прибутку компаній в ВВП) х 3 248 млрд. грн. (ВВП 2018Е). Вихід «з тіні» - 43 млрд. грн. = 143 млрд. грн. х 30% (% тіньового прибутку, який буде детінізований) Прогнозована сума податку на прибуток - 80 млрд. грн. (Постанова КМУ від 31.15.2017 р. № 411) Обсяг додаткового прибутку до розподілу в 2018Е - 123 млрд. грн. = 43 млрд. грн. + 80 млрд. грн. 3
 4. 4. Сценарії. Розрахунки виконані за 2-ма сценаріями залежно від очікуваного розподілу додаткового прибутку компаній. 1. У БАЗОВОМУ сценарії моделі допускаємо, що весь додатковий прибуток компаній буде розподілятися наступним чином:  30% на виплату дивідендів;  40% на інвестиції;  15% на депозит;  15% нерозподіленого прибутку залишається в компанії, проте витрачається на приховане особисте споживання власників. Припускаємо, що 60% з цієї суми все ж буде виведено, наприклад, для покупки елітної нерухомості за кордоном, відпочинку. Інша ж частина залишиться в Україні. Це буде стимулювати споживання і покупку нерухомості всередині країни. В Бюджет додатково будуть генеровані ПДВ, ПДФО та ін. Оцінка розподілу прибутку за базовим сценарієм є експертною думкою, яку засновано на опитуванні бізнесу. Розрахунки та результати за базовим сценарієм наведені в Додатку 1. 2. В ОПТИМІСТИЧНОМУ сценарії моделі допускаємо, що весь додатковий прибуток компаній буде розподілятися наступним чином:  30% на виплату дивідендів;  70% на інвестиції. Оцінка виконана на підставі припущень МЕРТ щодо розподілу детінізованого прибутку компаній. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ (млрд. грн.) Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Всього/ сер.знач. Номінальний ВВП (без реформи, прогноз МЕРТ), млрд. грн 3 248 3 611 3 981 4 392 4 842 Зміна реального ВВП,% 3,0% 3,6% 4,0% 4,1% 4,0% 3,7% Номінальний ВВП з урахуванням ефекту від НВК за базовим сценарієм, млрд. грн 3 282 3 702 4 147 4 679 5 295 Зміна реального ВВП,% 3,8% 4,3% 4,7% 5,3% 5,2% 4,7% Номінальний ВВП з урахуванням ефекту від НВК за оптимістичним сценарієм, млрд. грн 3 285 3 722 4 191 4 756 5 418 Изменение реального ВВП, % 3,9% 4,8% 5,3% 5,9% 5,9% 5,2% Додаткові інвестиції за базовим сценарієм, млрд. грн 64 74 83 110 140 470 Додаткові інвестиції за оптимістичним сценарієм, млрд. грн. 86 99 112 147 189 633 САЛЬДО надходжень до Бюджету, за базовим сценарієм, млрд. грн. -23 -18 -9 8 34 САЛЬДО надходжень до Бюджету за оптимістичним сценарієм млрд. грн. -23 -14 1 25 61 Джерело: розрахунки й оцінки Ukrainian Institute for the Future (на основі даних МЕРТ, Укрстату, КМУ, Мінфіну, ДФС, НБУ). 4
 5. 5. Номинальный ВВП, млрд. грн. 4 392 4 842 5 295 4 679 4 147 3 702 3 282 5 418 4 756 4 191 3 285 3 722 3 981 3 611 3 248 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е С реформой: базовый сценарий С реформой: оптимистический сценарий Без реформы 5
 6. 6. Рост реального ВВП 3,0% 5,2%5,3% 4,7% 4,3% 3,8% 5,9%5,9% 5,3% 4,8% 3,9% 4,0%4,1%4,0% 3,6% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е С реформой: базовый сценарий С реформой: оптимистический сценарий Без реформы Поступления в Бюджет, млрд. грн. 155 120 118 72 57 90 181 134 58 76 100 80 90 99 109 40 80 120 160 200 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Эффект от НВК (базовый сценарий) Эффект от НВК (оптимистический сценарий) Налог на прибыль ДОДАТОК 1 6
 7. 7. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ Розподіл додаткового прибутку компаній (млн. грн.) Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е % детінізації прибутку після скасування податку на прибуток (виведення чистого прибутку «з тіні») 30% 33% 35% 53% 70% Об’єм детінізації, млн. грн. 42 858 51 623 61 295 101 434 149 096 Очікуваний податок на прибуток, млн. грн. 80 100 89 800 98 900 109 253 120 442 Додатковий прибуток компаній до розподілу (вихід «з тіні» + суми податку на прибуток), млн. грн. 122 958 141 423 160 195 210 687 269 538 на дивіденди 36 887 42 427 48 059 63 206 80 862 - % 30% 30% 30% 30% 30% на інвестиції 49 183 56 569 64 078 84 275 107 815 - % 40% 40% 40% 40% 40% на депозит 18 444 21 213 24 029 31 603 40 431 - % 15% 15% 15% 15% 15% на приховане особисте споживання 18 444 21 213 24 029 31 603 40 431 - % 15% 15% 15% 15% 15% Джерело: припущення, розрахунки й оцінки Ukrainian Institute for the Future на основі даних КМУ, МЕРТ, Укрстату, опитування представників бізнесу. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ (млрд. грн.) 1. При збереженні податку на прибуток (БЕЗ РЕФОРМИ) Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Всього Номінальний ВВП (прогноз МЕРТ, сценарій №1, без урахування ефекту від НВК), млрд. грн 3 248 3 611 3 981 4 392 4 842 Зміна реального ВВП,% 3,0% 3,6% 4,0% 4,1% 4,0% 3,7% Надходження до Бюджету від податку на прибуток, млрд. грн 80,1 89,8 98,9 109,2 120,4 498 - % до ВВП 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2. При заміні податку на прибуток ПВК (З РЕФОРМОЮ) Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Всього Номінальний ВВП з урахуванням ефекту 3 282 3 702 4 147 4 679 5 295 7
 8. 8. від НВК (детінізація і ефект мультиплікатора інвестицій), млрд. грн Зміна реального ВВП,% 3,8% 4,3% 4,7% 5,3% 5,2% 4,7% Додаткові інвестиції в економіку, млрд. грн. 64 74 83 110 140 470 Додатковий ВВП, млрд. грн. 35 91 166 287 453 1 031 % додаткового номінального ВВП 1,1% 2,5% 4,2% 6,5% 9,4% 5,1% Надходження в Бюджет після введення ПВК, млрд. грн.: 57 72 90 118 155 491 - % до ВВП 1,7% 1,9% 2,2% 2,5% 2,9% 2,3% - прямі надходження від ПВК 47 50 52 57 62 267 - ПДВ від додаткового ВВП (ефект мультиплікатора інвестицій) 0 5 12 20 33 70 - Податки з ФОП (ЄСВ, ПДФО) від додаткового ВВП (ефект мультиплікатора інвестицій) 0 6 14 24 39 82 - Додатковий ПДВ від детінізації (інвестиції, споживання) 10 11 13 17 21 72 3. ЕФЕКТ ДЛЯ БЮДЖЕТУ Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е САЛЬДО надходжень до Бюджету, млрд. грн. (Додаткові надходження після введення НВК мінус прогнозована сума податку на прибуток) -23) -23 -18 -9 8 34 САЛЬДО надходжень до Бюджету, млрд. дол. -0,8 -0,6 -0,3 0,3 1,1 Джерело: розрахунки й оцінки Ukrainian Institute for the Future (на основі даних МВФ, Укрстату, КМУ, Мінфіну, ДФС, НБУ). Курс UAH/USD згідно з оцінками МВФ: 2018Е – 30,1 грн./дол., 2019Е – 30,5 грн./дол., 2020Е – 30,8 грн/дол., 2021Е – 31,0 грн./дол., 2022Е – 31,0 грн./дол. РОЗРАХУНОК ПРЯМИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ПВК ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ (млн. грн.) Показник 2016 2017Е 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е 1. ПВК держкомпаній, млн. грн. 4 579 5 091 5 613 6 193 6 827 1.1. Сума прибутку держкомпаній, млн. грн. 22 400 26 748 30 526 33 941 37 421 41 284 45 512 - частка в ВВП, % 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 2. Податок на дивіденди, що виплачуються фізособам, млн. грн. 3 557 3 955 4 360 4 810 5 303 2.1. Сума доходу, з якого нараховуються дивіденди фізособам, млн. грн. 17 400 20 778 23 712 26 364 29 068 32 069 35 353 - частка в ВВП, % 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 3. Податок на дивіденди, що виплачуються нерезидентам, млн. грн. 4 068 4 523 4 987 5 501 6 065 3.1. Сума доходу, з якого нараховуються дивіденди нерезидентам, млн. грн. 19 900 23 763 27 119 30 153 33 245 36 676 40 432 - частка в ВВП, % 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 8
 9. 9. 4. Податок на дивіденди з прибутку, який вийде «з тіні», млн. грн. 5 533 6 364 7 209 9 481 12 129 4.1. Сума прибутку, який вийде «з тіні» і буде направлений на дивіденди (30%), млн. грн. 36 887 42 427 48 059 63 206 80 862 - частка в ВВП, % 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 5. Податок на операції, прирівняні до ВК, млн. грн. 15 687 18 732 21 377 20 986 20 429 19 899 19 368 5. Сума операцій, прирівняних до ВК, млн. грн. 78 433 93 658 106 885 104 928 102 143 99 494 96 842 - частка в ВВП 3,3% 3,3% 3,3% 2,9% 2,6% 2,3% 2,0% 5.1. Сума перевищення відсотків за кредитами, позиками та ін. зобов'язаннями над 50% суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизації 44 000 5.2. Відсотки сплачені нерезидентам, зареєстрованим у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 статті 39 ПКУ (офшорах) 15 700 5.3. ТЦУ 2 600 5.4. Інвестиції на нерезидентів 4 421 5.5. Роялті 1 212 5.6. Сума, що перераховується в межах страхування 200 5.7. Сума коштів або вартість товарів / послуг, надана на безоплатній основі неприбутковим організаціям 8 400 5.8. Коригування 30% за низькоподатковими юрисдикціями 1 900 6. Податок на прибуток банків, млн. грн. 5 851 6 987 7 974 8 866 9 775 10 784 11 888 - частка в ВВП,, % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% Всього НВК, млн. грн. 47 087 49 784 52 373 56 668 61 581 - частка в ВВП, % 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% Джерело: розрахунки й оцінки Ukrainian Institute for the Future на основі даних зведеної декларації з податку на прибуток за 2016 р.,. Бюджету України за 2015-2017 рр., даних ДФС, Мінфіну ЕФЕКТ ВІД ДОДАТКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ (ефект мультиплікатора, млн. грн.) Додаткові інвестиції (40% від прибутку, виведеного «з тіні») і частина коштів із депозитів, яка повернеться в економіку у вигляді кредитів, (80% від 15% прибутку, виведеного «з тіні» і розміщеного на депозитах), буде спрямовано на модернізацію виробництв. Припускаємо, що дисконтований період окупності інвестицій складе 5 років. Отже, в перспективі за 5 років буде генеровано прибуток на інвестиції, доходи компаній зростуть. У процесі створення доходів буде створена додаткова додана вартість. В Бюджет надійдуть додаткові надходження від ПДВ, ЄСВ, ПДФО. Обсяг додаткових надходжень до Бюджету від ПДВ розраховано на основі додатково створеного ВВП і частки ПДВ у ВВП (10%). Вважаємо, що модернізація і розширення виробництва вимагатимуть створення нових робочих місць, збільшення ФОП (37% від додатково створеного ВВП). Це своєю чергою стимулюватиме зростання надходжень до Бюджету від ЄСВ і ПДФО (на основі сукупної ставки на ФОП 38%) Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Всього Додаткові інвестиції, млн. грн. 63 938 73 540 83 302 109 557 140 160 470 497 Додатковий ВВП внаслідок ефекту мультиплікатора інвестицій, млн. грн. 49 319 116 401 205 099 332 677 703 496 9
 10. 10. Додатковий % до базового номінального ВВП 1,4% 2,9% 4,7% 6,9% 3,5% Додаткові надходження в Бюджет від додаткового ВВП, млн. грн., в т.ч.: 10 650 25 137 44 292 71 842 151 921 ПДВ, млн. грн. 4 874 11 503 20 268 32 875 69 519 Податки на / з ФОП (ЄСВ і ПДФО), млн. грн. 5 777 13 634 24 024 38 967 82 402 ЕФЕКТ ВІД ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ (млн. грн.) Показник 2018Е 2019Е 2020Е 2021Е 2022Е Всього Об’єм детінізації, млн. грн. 42 858 51 623 61 295 101 434 149 096 Додатковий ВВП внаслідок детінізації, млн. грн. 34 544 41 608 49 404 81 756 120 172 327 483 Додатковий % до базового номінального ВВП 1,1% 1,2% 1,2% 1,9% 2,5% 1,6% Додаткові надходження до Бюджету, млн. грн. 9 793 11 264 12 759 16 781 21 468 72 067 10

×