Proses kaunseling tingkah laku

3,203 views

Published on

Behaviouris.. Teori2 dalam Kaunseling

Published in: Education
 • Be the first to comment

Proses kaunseling tingkah laku

 1. 1. Mohd Johadi Saari 890606115193Abdul Mukmin Kamaruddin 891031085679Mohammad Faizuldin Md Lasim 890918235143Muhammad Syahir Abdul Halim 890604-08-5541Terapi Tingkah Laku(Behaviour)
 2. 2. Teori Pelaziman Klasik Pavlov
 3. 3. Hi,I’m his dog. Hi, I’m Ivan Pavlon. whoRussian. I’m cares???
 4. 4. lihatAnjing Makanan Terliur Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)
 5. 5. lihatAnjing Makanan Terliur dengar Loceng Rangsangan terlazim Gerakbalas terlazim (CS) (CR)
 6. 6. dengarAnjing Loceng Terliur Rangsangan terlazim Gerakbalas terlazim (CS) (CR)
 7. 7. beri makan dengar Anjing Loceng Terliur + Siren + Gong Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)Fenomena Generalisasi : mengkategorikan rangsangan
 8. 8. x beri makan dengar Anjing Loceng X terliur Rangsangan terlazim Gerakbalas terlazim (CS) (CR)Fenomena Penghapusan : menghapuskan rangsangan
 9. 9. beri makan dengar Anjing Siren Terliur Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)Fenomena Diskriminasi : mengenalpasti/ membezakan
 10. 10. beri makan dengar Anjing Loceng/ Terliur Siren/ Gong Rangsangan terlazim Gerakbalas terlazim (CS) (CR)Fenomena Pemulihan Spontan : memulihara rangsangan
 11. 11. beri makan dengar Kurang Anjing Loceng terliur ( peneguhan sekunder ) lihat Kad gambar Terliur ( rangsangan sekunder ) Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)Fenomena Pelaziman Tahap Tinggi: peneguhan rangsangan
 12. 12. dengar SebutBudak ‘Buku’ ‘Buku’ Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)
 13. 13. dengarBudak ‘Buku’ Sebut lihat ‘Buku’ Buku + Kad perkataan Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)
 14. 14. lihat Kad SebutBudak perkataan ‘Buku’ Rangsangan x terlazim Gerakbalas x terlazim (UCS) (UCR)
 15. 15. Teori Pelaziman Klasik J.B. Watson
 16. 16. Kekerapan Semakin kerap gerak balas, Semakin besar kemungkinan mengulang gerak balas.Prinsip Tempoh gerak balas Semakin panjang tempoh gerak balas, Semakin besar kemungkinan mengulang gerak balas.
 17. 17. lihat Albert Tikus putih/ Suka Monyet/VIDEO Anjing lihat Tikus putih Takut + Dentuman (2 kali) Rangsangan terlazim Gerakbalas terlazim (CS) (CR)
 18. 18. TEORI PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE• Edward Lee Thorndike (1874-1949)
 19. 19. EKSPERIMEN HUKUM
 20. 20. Dilahirkan di Williamsburg, Mass Mendapat ijazah daripada Universiti Wesleyan (1895) dan master di universiti Harvard (1896) Mendapat Ph.D dalam tahun 1898 dari Columbia Merupakan seorang pendidik Amerika dan ahli psikologi Penulisan : Educational Psychology (1903),LATARBELAKANG Mental and Social Measurements (1904), Animal Intelligence (1911)
 21. 21. PELAZIMAN OPERAN THORNDIKE Pelaziman membawa maksud perkara yang sudah menjadi kebiasaan / habit Teori thorndike - melihat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Beliau cuba menegakkan hakikat bahawa manusia belajar melalui proses cuba jaya. Ganjaran mendorong manusia untuk melakukan sesuatu gerak balas manakala denda menghalang sesuatu gerak balas. Organisma akan bertindak dalam persekitaran (secara sukarela) untuk menghasilkan sesuatu yang positif kerana mendapat gerak balas positif.
 22. 22. Kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sangkar dan di luar sangkar diletakkan •Diulang semangkuk makanan beberapa kali Kucing yang lapar cuba untuk keluar dari sangkar Kucing tersebut terpijak tuil dan keluarEksperimen makan makanan di luar sangkar Kucing tersebut mengulang perkara yang sama untuk mendapatkan makanan di luar •Dicuba dengan haiwan lain Namun kesilapan yang dilakukan semakin seperti ayam, berkurangan anjing dan monyet
 23. 23. Masukkan seekor kucingyang lapar di dalam sangkar makanan
 24. 24. Kucing melakukan pelbagaitingkah laku untuk mencarijalan keluar spt:mencakar
 25. 25. Tindakan kucingdipanggil cuba jaya.
 26. 26. Kucing dapat keluar danmakan makanan tersebut
 27. 27. Thorndike masukkan semula kucing ke dalam sangkar
 28. 28. Percubaan ke-20,kucing serta merta menekan selak.
 29. 29. Adusss… Jika terdapat kesan yang tidak menyeronokkan,kucing tiada motivasi untuk keluar
 30. 30. Hukum pembelajaran Mengikut Thorndike Hukum Kesediaan Hukum latihan Hukum kesan ( low of readiness ) ( low of exercise ) ( low of effect )•Persiapan individu •Persiapan individuuntuk memulakan untuk memulakan •Semakin banyak latihan •Rangsangan dan geraksesuatu aktiviti sesuatu aktiviti yang dijalankan, semakin balas bertambah kukuhpembelajaran. pembelajaran. kukuh ikatan (asosiasi jika individu mendapat•Menekankan ganjaran gerak balas) dengan kesan yang memuaskan •Menekankan ganjaranhanya berkesan jika rangsangan yang selepas gerak balas hanya berkesan jikapelajar ada kesangupan berkenaan. dihasilkan. pelajar ada kesangupanmenerimanya menerimanya•Kesediaan dari segi •Kesediaan dari segikognitif, psikomotor, kognitif, psikomotor,efektif efektif
 31. 31. Dilahirkan di Sussquehanna,Pennylslavia,U.SMendapat PHD di universiti Harvard pada tahun 1931 Berkhidmat di universiti Of Minnesota dalam unit Psikologi Berkhidmat sebagai professor di Universiti Harvard sehingga bersaraMenerima anugerah National Medal of Science pd tahun (1968)
 32. 32. • Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran• Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas.• Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku
 33. 33. SKINNER Kajian : Skinner Box
 34. 34. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P dalam bilik darjah Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaiksahaja gerakbalas itu ditunjukkan
 35. 35. Matlamat Kaunseling Tingkahlaku
 36. 36. 3 prinsip untuk menentukan matlamatkaunseling tingkah laku oleh Krumboltz:1) Setiap klien dinyatakan dengan matlamat yang berlainan daripada klein lain.2) Matlamat itu patut serasi dengan nilai kaunselor.3) Tahap pencapaian matlamat dapat diperhatikan.
 37. 37. Matlamat Kaunseling Klien• Mengatasi kekurangan yang terdapat dalam tingkah laku.• Mengukuhkan tingkah laku yang disesuaikan.• Mengurang atau menghapuskan tingkah laku yang kurang sesuai pada klien.• Menangani reaksi yang membimbang.• Meningkatkan kawalan kendiri.• Meningkatkan kebolehan mengendur.• Menguasai kemahiran sosial.• Meningkatkan kompetensi fungsi seksual.• Menguasai kemahiran dalam latihan asertif.
 38. 38. Andaian Terapi Tingkah Laku• Manusia berkeupayaan memahami konsep serta mengawal tingkah laku sendiri.• Semua tingkah laku disebabkan oleh alam sekitar.• Tingkah laku dibentuk oleh gerak balas.• Tingkah laku yang teguh akan mudah berulangan.• Manusia berupaya memperolehi tingkah laku yang baru.
 39. 39. • Peneguhan positif adalah lebih baik daripada peneguhan negatif. Peneguhan positif dapat dicapai melalui: a. Mengenalpasti ranngsangan yang boleh memperkuatkan dorongan. b. Mengatur suasana bagi memudahkan wujudnya tingkah laku.• Peneguhan hendaklah diadakan selepas sahaja tingkah laku berlaku.• Peneguhan boleh diwujudkan dalam bentuk kebendaan atau sosial.
 40. 40. Proses Kaunseling Tingkahlaku
 41. 41. Peringkat 1 : Penilaian Tingkah laku Menggunakan SRC bagi menganalisis t/laku klien iaitu S=stimulas antesiden situasi, R=angkubah respons, C angkubah akibat. Juga menggunakan data penilaian lain bg menentukan matlamat kaunseling iaitu: Maklumat perubatan klien Rekod sejarah terapi psikologi Laporan soal selidik kendiri Pemerhatian secara langsung oleh kaunselor Pemerhatian secara tidak langsung drpd interaksi org lain dengan klien
 42. 42. Peringkat II : Menentukan Matlamat Kaunseling Tentukan matlamat kaunseling bagi memudahkan pemilihan strategi dan kaedah yang sesuai iaitu merangkumi:i. pernyataan masalah t/lakuii. pembentukan hipotesisiii. definisi matlamat
 43. 43. Peringkat III: Membina Hubungan Kaunselor- KlienKaunselor dan klien bersama-sama bersetuju denganpencapaian matlamat kaunseling yang ditentukan.Sasaran perlu ditentukan bersama dan diubahsuai darisemasa ke semasa.Hubungan kaunselor-klien yang kondusif dan mesra bolehmengurangkan peluang keciciran klien.Hubungan yg mesra meningkatkan semangat kerjasama danseterusnya membawa hasilan yang diharapkan.
 44. 44. Peringkat IV: Amalan Kaedah & Teknik dlm Kaunseling T/Laku Kaedah dan teknik yang biasanya digunakan untuk kaunseling t/laku dinyatakan seperti berikut:i. Teknik Pengenduran (Relaxation), Fizikal & Mentalii. Latihan raptai tingkah lakuiii. Latihan asertifiv. Teknik Modifikasi Tingkah Laku
 45. 45. Teknik Modifikasi Tingkah LakuMerupakan suatu pendekat yang sistematik untukmengubah t/laku melalui aplikasi prinsip pelaziman.
 46. 46. Teknik Peneguhan (Positif)Sesuatu gerak balas operan diikuti dgn sesuatu peneguhanpositif sebagaimana disebut Thorndike sbg sesuatu ygmemuaskan maka kebarangkalian bg g/bls operan berulangbertambah.Peneguhan positif di sini berfugsi di sini berfungsi sbgganjaran yg mendorong individu berulang-ulang g/blsrespondan tersebut.Cth: pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya.
 47. 47. Peneguhan (Negatif)Rangsangan serta merta yang tidak selesa ataumenyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah lakuditunjukkan.Contohnya, seorang bapa memarahianaknya kerana tidak membuat kerjarumah yang diberikan oleh guru.
 48. 48. DendaDendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkanatau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidakdiingini.Tegasnya, dendaan adalah kesan negatif yang membawakepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkahlaku tidak diingini.Tingkah laku Kesan/ Akibat T/Laku masa hadapanMurid membuat bising di Kaunselor memberi amaran Murid berhenti membuatdalam kelas kpd murid bising di dalam kelas
 49. 49. Dendaan boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu pertamadendaan persembahan dan dendaan penyingkiran.Dendaan Persembahan Dendaan Penyingkiran•Tidak melibatkan fizikal, tetapi dapat •Berkaitan dengan penyingkiranmenakutkan pelajar. rangsangan.•Contohnya, larian padang, sistem • Contohnya, kaunselor tidak memberidemerit, guru memberi kerja kemudahan apabila seseorang muridtambahan. tidak berkelakuan betul. - tidak membenarkan mereka menonton televisyen dalam tempoh seminggu.
 50. 50. Reverse PsychologyTeknik untuk mendapatkan tingkah laku yang di kehendaki.Guru membuat tindakan yang berlainan daripada tindakanbiasanya.Reverse psikologi adalah teknik yang melibatkan penekananterhadap tindakan yang bertentangan dengan apa yang kitadiinginkan, dengan harapan bahawa pendekatan ini akanmendorong pihak berlawanan untuk melakukan apa yang kitakehendaki: iaitu berlawanan dari apa yangdisyorkan/dianjurkan oleh kita.
 51. 51. video
 52. 52. ShapingShaping merupakan prosespembentukan tingkah Iakuyang di ingini melaluibeberapa peneguhan diberisecara beransur- ansur(ansur maju) untukmendapat tindak balas yangdiharapkan.
 53. 53. Token EconomyToken economy ialah satu sistem untuk membahagikanbeberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepadapelbagai peneguh sebenar diidamkan.Menggunakan sistem merit berdasarkan respon terhadaptingkah lakuyang di ingini . Token (Point merit )boleh ditukarkan kepada peneguh yang di idamkan. Berdasarkan gambar di sebelah murid Perlu mendapatkan 6 peneguhan posifit sebelum di beri ganjaran
 54. 54. ModellingGuru bertujuan menetapkan satu tingkahlaku yang barudikalangan murid bermasalah dengan menyuruh muridmembuat pemerhatian terhadap murid-murid lain yangmenunjukkan tingkah laku yang baik.Selepas pemerhatian murid bermasalah akan membuatsimulas tentang keadaan yang di perhatikan dalam tingklahlaku yang positif .
 55. 55. Bibliografi• Lee Keok Cheong et. al. (2012). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak.Oxford Fajar Sdn Bhd:Shah Alam,Selangor• Mok Soon Sang (2010). Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd: Puchong, Selangor• Zainal Abdin Ahmad (2006), Bimbingan dan Kaunseling. Open University,Malaysia
 56. 56. • Mohamad Shuhmy (2007) PENDEKATAN MODIFIKASI TINGKAH LAKU DALAM KAUNSELING http://kaunseling.multiply.com/journal/item/10/PEN DEKATAN_MODIFIKASI_TINGKAH_LAKU_DALAM_KA UNSELING?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fit em• http://raisingthesoftvolume.blogspot.com/2010/07/ modifikasi-tingkah-laku-kanak-kanak.html• http://bimbingandankaunselingipg.blogspot.com/20 10/01/terapi-tingkah-laku-behavior-theraphy.html

×