Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prvi savjetnički posjet

5,550 views

Published on

Prvi savjetnički posjet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prvi savjetnički posjet

 1. 1. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Prvi savjetnički posjet
 2. 2. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)
 3. 3. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Ne mijenja se baš sve…  Učenje će i dalje biti važno  I dalje će se učiti kroz aktivnosti i sadržaje  Učenje će se i dalje odvijati u razredu  Učitelji će i dalje poučavati, a učenici učiti
 4. 4. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Što se mijenja?  Usmjerenost na učenje  Razvoj kompetencija  Uporaba različitih metoda poučavanja  Podjela odgovornosti
 5. 5. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Ključan je…  profesionalni i osobni razvoj učitelja
 6. 6. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Jačanje i razvoj profesionalnih kompetencija Preuzimanje odgovornosti za osobni i profesionalni razvoj Rad s izvorima učenja i poučavanja Poznavanje kurikuluma predmeta Razumijevanje procesa učenja Primjena inkluzivnih praksi Integracija IKT Vrednovanje učenja Razvoj vještina za 21. stoljeće
 7. 7. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Zadatak Za koje od spomenutih kompetencija biste rekli da ste ih već dovoljno razvili za uspješan rad u nastavi? (žuti papir) Za razvoj kojih od navedenih kompetencija vam je potrebna podrška? (zeleni papir)
 8. 8. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)
 9. 9. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Virtualne učionice za učenje, suradnju i komunikaciju RAZREDNA NASTAVA PREDMETNA NASTAVA SREDNJA ŠKOLA STRUČNI SURADNICI RAVNATELJI Teme u tijeku: Rješavanje problema / Učiti kako učiti U pripremi: Ishodi i vrednovanje / Pružanje podrške (coaching) Uvodne teme: Upoznajmo se / Profesionalni razvoj / Put prema školi za život / Vrednovanje / Rad s darovitim učenicima / Rad s učenicima s teškoćama / Međupredmetne teme
 10. 10. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) PREDMETNE UČIONICE Priprema za osmišljavanje i organizaciju nastave prema predmetnim kurikulumima
 11. 11. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Autonomija učitelja  planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma  odabir tema, sadržaja, aktivnosti i strategija poučavanja  povezivanje ishoda i planiranje vremenskog trajanja aktivnosti  fleksibilnost u provedbi planiranih aktivnosti  odabir nastavnih materijala i izvora  odabir i izrada različitih oblika vrednovanja
 12. 12. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Autonomija učitelja Priprema za nastavu  potrebno je pripremati se za nastavu  učitelj sam odlučuje o obliku pripreme  koliko detaljno će priprema biti napisana ovisi o učitelju  ne postoji propisani obrazac za pripremu  fokus je na radu s učenicima, a ne na ispunjavanju obrazaca
 13. 13. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Administrativno rasterećenje kritički se osvrnuti na dosadašnje administrativne zahtjeve smanjiti nepotrebnu papirologiju osuvremeniti i pojednostavniti administrativne poslove iskoristiti potencijal umrežavanja učitelja osigurati više vremena za rad s učenicima, a ne s papirima
 14. 14. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Pridružite nam se u osmišljavanju novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima i učeničkim domovima. http://bit.ly/pravilnik_napredovanje
 15. 15. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Pitanja
 16. 16. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Krenimo na ovo zajedničko putovanje ... ... jer mi to možemo!
 17. 17. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) ... ali prvo krenite na godišnji ... jer vi to zaslužujete!
 18. 18. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Publikacija je izrađena u sklopu projekta „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za sadržaj ove publikacije odgovorno je isključivo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, publikacija ni na koji način ne odražava mišljenje Europske unije.
 19. 19. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) skolazazivot.hr kurikulum@mzo.hr

×