Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Roditeljski sastanci Škola za život

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Roditeljski sastanci Škola za život (20)

Advertisement

More from Skolazazivot (18)

Advertisement

Roditeljski sastanci Škola za život

 1. 1. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)
 2. 2. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) 2018./19. 1. r. OŠ 5. r. OŠ 7. r. OŠ (Biologija, Kemija, Fizika) 1. r. SŠ 2019./20. 2. r. OŠ 6. r. OŠ 8. r. OŠ (Biologija, Kemija, Fizika) 2. r. SŠ Eksperimentalno uvođenje
 3. 3. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Nastavni plan i program iz 1994. (SŠ) i 2006. (OŠ) Kurikulum - popis sadržaja koje učenik treba usvojiti - ishodi koji odgovaraju na pitanja što učenici znaju, što mogu učiniti i koje stavove/vrijednosti imaju razvijene - usmjeren na činjenično znanje - usmjeren na kompetencije Razlike:
 4. 4. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)
 5. 5. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)
 6. 6. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Tradicionalni pristup Suvremeni pristup Učenik je usmjeren na usvajanje velike količine činjeničnog i nepovezanog znanja koje teško primjenjuje i povezuje. Sadržaj je važan, ali je pozornost usmjerena na uočavanje smisla i primjenu.
 7. 7. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Tradicionalni pristup Suvremeni pristup Sadržaj učenja je unaprijed zadan i neupitan. Sadržaji se prilagođavaju učenikovim predznanjima i jakim stranama.
 8. 8. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) http://alhsformativeassessment.blogspot.com/2013/01/look-at-cartoon-linked-here-and-explain.html
 9. 9. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Učenik se služi hrvatskim novcem u jediničnoj vrijednosti kune u skupu brojeva do 20. – MAT, 1. r. OŠ Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija. – PID, 1. r. OŠ Primjeri ishoda – 1. razred OŠ
 10. 10. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Učenik izrađuje jednostavne i složene tehničke tvorevine prema tehničkoj dokumentaciji korištenjem alata i pribora. – TK, 5. r. OŠ Učenik sluša tekst, izdvaja ključne riječi i objašnjava značenje teksta. – HJ, 5. r. OŠ Primjeri ishoda – 5. razred OŠ
 11. 11. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Učenik izvodi pokuse i podatke dobivene pokusima prikazuje tekstom, tablicama i grafovima. – KEM, 7. r. OŠ Učenik objašnjava upotrebu anorganskih i organskih tvari, njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš i metode njihova zbrinjavanja. – KEM, 7.r. OŠ Primjeri ishoda – 7. razred OŠ
 12. 12. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i obilježjima jezičnoga razvoja. 1. r. SŠ 5. r. OŠ Učenik čita tekst, izdvaja ključne riječi i objašnjava značenje teksta. Učenik čita prema određenoj svrsi opisne i pripovjedne tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika. 1. r. OŠ Ishodi u različitim godinama učenja i poučavanja
 13. 13. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Što se neće promijeniti u školskoj svakodnevici? - učenici će učiti - nastavnici će poučavati - nastava će se odvijati u učionicama (ali i u drugim prostorima)
 14. 14. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Što se hoće promijeniti u školskoj svakodnevici? - aktivna uloga učenika u učenju - organizacija nastave - osuvremenjivanje nastave - pristup vrednovanju
 15. 15. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) http://bit.ly/promjene1
 16. 16. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Zašto rješavanje problema? Škola treba pripremiti učenika - za poslove koji još ne postoje - za korištenje tehnologija koje još nisu osmišljene
 17. 17. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Zašto je važno znati kako učiti? - učenik zna zašto uči i motiviran je za učenje - učenik usvaja vještine koje su mu potrebne u samostalnom učenju
 18. 18. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Praćenje i vrednovanje učenika - vrednovanje kao učenje - vrednovanje za učenje - vrednovanje naučenog
 19. 19. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Autonomija učitelja autonomija – sloboda – odgovornost Učitelj odabire: - teme - sadržaje - nastavne materijale i izvore - aktivnosti i strategije poučavanja
 20. 20. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Ciljevi novih pristupa učenju i poučavanju: - cjelovit pristup učenju - razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja - ojačavanje samopouzdanja i motivacije - zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
 21. 21. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Koja je uloga roditelja i obitelji? - roditelj ili skrbnik = model i podrška - partnerski odnos sa školom - učenik – roditelj / skrbnik – škola: povjerenje i suradnja
 22. 22. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Vrednovanje uspješnosti projekta Škola za život - prati se: 1. kompetencija učenika u rješavanju problema 2. zadovoljstvo učenika i roditelja 3. motivacija učitelja
 23. 23. Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) Publikacija je izrađena u sklopu projekta „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za sadržaj ove publikacije odgovorno je isključivo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, publikacija ni na koji način ne odražava mišljenje Europske unije.

Editor's Notes

 • Što se promijenilo?
  Pojmovi koji su do sada bili na snazi su: nastavni plan i program koji je donosio popis sadržaja koje učenik treba usvojiti te je bio usmjeren na činjenično znanje. Zamijenili su ih pojmovi kurikulum, ishodi I kompetencije. Što zapravo znače ti pojmovi?
 • Važno je naglasiti da su I dalje bitni sadržaji (I činjenice) koje učenici uče (bez temeljnih znanja nije moguća daljnja nadgradnja). No učenici sadržaje upoznaju u kontekstu koji im je razumljiv i blizak, a umjesto nagomilavanja informacija naglasak je na istraživačkim aktivnostima.
  Potkrijepiti primjerima!
 • Glavni je izazov količina informacija koju treba prenijeti u ograničenom vremenu.
  Glavni je izazov prepoznavanje i uklanjanje zapreka koje otežavaju razumijevanje i ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda.
 • U matematici, ali i u stvarnome životu, podatci se često prikazuju u dijagramima ili tablicama. Te reprezentativne forme učenici susreću u različitim predmetima i različitim situacijama
  pa je dobro naučiti se služiti njima. U prvome razredu koristimo se samo jednostavnim primjerima, a podatci u njima moraju biti iz neposredne učenikove okoline (npr. količina/broj učitelja, dječaka i djevojčica u nekome razredu, količina/broj učenika koji imaju određenu boju očiju, količina/broj učenika koji se bave nekim hobijem...) U početku učenici te podatke slikovno (količinski) uspoređuju na crtežima, u skupovima ili piktogramima, a kasnije i brojčano u tablicama s ciljem donošenja jednostavnih i učenicima bliskih zaključaka
  Tijekom učenja i poučavanja potrebno je što više primijeniti metode aktivnoga učenja u kojima učenik sudjeluje u promatranju i prikupljanju podataka te donošenju zaključaka. Učenik rezultate može prikazati crtežom, tablično, dijagramom ili ih ponekad samo opisati, a izvori podataka mogu biti i usmeni, npr. od roditelja ili drugih osoba. Istraživački pristup potrebno je integrirati u proces učenja i poučavanja svih koncepata na različite načine: od istraživanja u neposrednoj stvarnosti, izvođenja pokusa, promatranja, upotrebe simulacija do problemskih zadataka i drugih načina kako bi se poticalo aktivno, istraživačko i iskustveno učenje;
 • Ovaj se slajd nadovezuje na prethodni i obrazlaže zašto se u kurikulumu nalaze ishodi koji odgovaraju na pitanja koja znanja, vještine, vrijednosti i stavove učenik usvaja na kraju školske godine. 
  Primjeri ishoda – ovisno o razredu (1. r. OŠ, 5. r. OŠ, 1. r. SŠ)
  Ishodi - pokušpani biti životniji
 • Ishodi su usklađeni vertikalno (u različitim godinama učenja i poučavanja) čime se uvažava progresivna priroda učenja i osiguravaju blaži prijelazi između pojedinih razreda, kao i usklađenost svih ishoda i sadržaja kojima se izlažu učenici u procesu odgoja i obrazovanja na način da se oni logično nastavljaju jedni na druge i redaju bez nepotrebnih ponavljanja;
  ČITANJE! Jedna je od vrijednosti ove reforme povezanost svih odgojno-obrazovnih ciklusa. To znači da su ishodi u svakom predmetu povezani od prve godine učenja pa sve do zadnje godine učenja. To je vidljivo u sljedećim ishodima: učenik u prvom razredu osnovne škole čita jednostavne tekstove koji su primjereni jezičnom razvoju i dobi, na primjer kratke tekstove s riječima u kojima su naučena slova. Tijekom vremena tekstovi koje učenik čita postaju sve složeniji. U petom razredu se, osim složenosti tekstova, mijenja i sadržaj, odnosno aktivnosti koje će učenici izvršavati s tekstovima (npr. čitajući književni tekst izdvajat će ključne riječi i objasniti značenje teksta). U srednjoj školi čitaju se složeniji tekstovi i aktivnosti i sadržaji koje će učenik izvršavati bit će sve složeniji. Cilj je da učenik na kraju školovanja razumije složeni tekst koji čita, može procijeniti svrhu teksta i gledište autora teksta, uspoređuje pročitani tekst s drugim tekstovima te proširuje svoje znanje otkrivajući izvore kojima se služio autor teksta.
 • Lidija Kralj: anketni upitnik za roditelje, fokus grupe

  Pratit će se:
  Kompetencije učenika u rješavanju problema (općenito, ne poseban predmet) 
  Zadovoljstvo učenika 
  Motivacija učitelja 
  Ta tri elementa će se pratiti anketnim upitnicima na početku i kraju školske godine. Upitnici će biti za učenike, učitelje i roditelje. 
  Evaluacija će se raditi kontinuirano kako bi se uočeni nedostaci mogli odmah ispravljati. 
  Uz ove glavne elemente zanimaju nas i povratne informacije o metodama poučavanja i vrednovanja, udžbenicima, primjeni tehnologije, organizaciji nastave, mogućnosti realizacije kurikuluma i sve ostalo što se u eksperimentalnom programu radi drugačije. 

×