Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvjesce virtualna ucionica szz-etika-eksperimentalna

199 views

Published on

Izvjesce virtualna ucionica szz-etika-eksperimentalna

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Izvjesce virtualna ucionica szz-etika-eksperimentalna

  1. 1. Izvješće o virtualnoj učionici ŠZŽ - Etika – EKSPERIMENTALNA 15.5.2018. – 16.6.2019. Opis učionice Virtualna učionica je namijenjena učiteljima u srednjim školama kao priprema za uvođenje novog kurikulumapredmetaEtika.Sudjelujući urazličitim aktivnostimate dijeleći svoje ideje i iskustva s drugima, polaznici će promišljati o svojem učenju i poučavanju. Trajanje Virtualna učionica traje od 15. svibnja 2018. do 16. lipnja 2019. godine. Pregled tema, ishoda, broja polaznika, dodijeljenih znački i postotka dovršenosti Nazivteme Ishodi teme Broj polaznika Broj dodijeljenih znački Postotak dovršenosti Od plana i programa do kurikuluma Etike – Osvrt na kurikulum Polaznici edukacije vrednuju program etike za 1. razred i kurikulum etike te postavljaju pretpostavke o tome kako bi nastava etike mogla i trebala izgledati u školskoj godini 2018./2019. 27 14 52% Domene i uloga učitelja Polaznici edukacije određuju ulogu učitelja u učenju i poučavanju etike te razlikuju domene učenja i poučavanja etike, vrednuju njihovu ulogu u kurikulumu i u nastavi etike te povezuju stvarna i/ili moguća iskustva učenja i poučavanja s domenama 27 19 70% Mitovi i religije kao izvor etike (ishod A.1.1.) Polaznici edukacije izrađuju pripremu za izvedbu jedne obavezne teme za ishod A.1.1. 27 19 70% Temeljni etički pojmovi iz područja društva Polaznici edukacije se upoznaju s primjerom projektne nastave iz Etike - online međunarodni projekt na eTwinning platformi: https://twinspace.etwinning.net/56381/home 27 19 70% Od moralne prema etičkoj refleksiji (ishodi A.1.3. i B.1.1.) Polaznici edukacije integriraju ishode A.1.3. i B.1.1. u izvedbeni kurikulum 27 19 70% Moralno i etičko djelovanje (ishodi B.1.2. i B.1.3.) Polaznici edukacije definiraju ishode B.1.2. i B.1.3. te predlažu učeničku aktivnosti za njihovu realizaciju 27 17 63% Izvedbeni kurikulum – projektna nastava- Nastavnici pišu prijedlog za projektnu nastavu 27 14 52% Izvedbeni godišnji kurikulum Polaznici edukacije izrađuju svoj Izvedbeni godišnji kurikulum 27 18 66% Digitalni alati Upoznati različite digitalne alate i procijeniti njihovu primjerenost i korisnost za učenje i poučavanje. Primijeniti digitalne alate u nastavi kao podršku učenju i stvaranju. Stvarati nove sadržaje i kreativno se izražavati s pomoću digitalnih alata. 27 15 55%
  2. 2. Vrednovanje - Etika Učitelj razlikuje tri pristupa vrednovanju i primjenjuje ih u nastavi. 27 13 48% Vrednovanje pomoću IKT-a  Učitelj/nastavnik primjenjuje digitalni alat u izradi primjera za jedan od tri pristupa vrednovanju. 27 13 48% Rubrike u vrednovanju Učitelj izrađuje analitičku rubriku. 27 7 26% Upitnik o zadovoljstvu metodičkim priručnikom Polaznici vrednuju metodički priručnik 27 6 22% Ukupna studentska aktivnost (pregledi i poruke) Učitelji i nastavnici

×