Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvjesce o radu front vu lat 2018 19

174 views

Published on

Izvjesce o radu front vu lat 2018 19

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izvjesce o radu front vu lat 2018 19

 1. 1. IZVJEŠĆE O RADU VIRTUALNE UČIONICE LATINSKI JEZIK ZA FRONTALNO UVOĐENJE PREDMETNOG KURIKULUMA (https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=10553)
 2. 2. 2 Ova virtualna učionica okuplja učitelje i nastavnike latinskog jezika da bi se zajednički pripremili za uvođenje Nacionalnog kurikuluma predmeta Latinski jezik. Tijekom trajanja edukacija od 15. prosinca 2018. godine do 12. srpnja 2019. godine obrađeno je šest tema. U učionicu za uvođenje predmetnog kurikuluma za Latinski jezik upisano je do kraja prve teme 186 polaznika i 6 mentora (od toga su 2 voditeljice učionice). Broj polaznika je varirao tijekom perioda od prosinca 2018. do srpnja 2019., a na kraju šeste teme u učionici je bilo upisano 150 polaznika. U virtualnoj učionici Latinski jezik za frontalno uvođenje predmetnog kurikuluma u navedenom periodu ukupno je podijeljeno 499 značaka. I. dio edukacije 1. tema: Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja Ishodi: Učitelji i nastavnici objašnjavaju obilježja suvremenog pristupa nastavi. Primjenjuju temeljne postavke kurikulumskog pristupa poučavanju.  Trajanje teme: 15. 12. 2018. – 13.02. 2019. Broj sati edukacije: 12 Opis teme: Ova tema sastoji se od pet cjelina. U prvoj su se cjelini učitelji i nastavnici upoznali s uputama za rad u virtualnoj učionici da bi rad u virtualnoj učionici bio što uspješniji. U drugoj cjelini upoznali su se s kompetencijama koje se od učitelja očekuju u svijetu u kojem živimo. Treća cjelina prikazala je promjenu paradigme i pristupa učenju i poučavanju. U četvrtoj cjelini uočili su najčešće probleme i pogreške koji se javljaju pri oblikovanju odgojno-obrazovnih ishoda. U posljednjoj, petoj cjelini upoznali su važnost vrednovanja u procesu učenja i poučavanja. Bilo je potrebno je ispuniti sve uvjete da bi se dobila značka u ovoj temi. Aktivnosti: 1. Rad u virtualnoj učionici (test) 368 pokušaja, 161 test 100% riješen 2. Upoznajmo se! (forum)
 3. 3. 3 3. Poželjne osobine učenika i učitelja (hot question) odgovor ponudilo 138 sudionika 4. Refleksija (forum) 5. Samoprocjena osobnoga pristupa učenju i poučavanju (anketa) 6. Kviz o promjeni paradigme poučavanja (h5p) Kvizu je pristupilo 132 (70,96%) polaznika. Uvjet za prolaz bio je 100% riješen kviz. 7. Kviz dobar ili loš ishod (h5p) Kvizu je pristupilo 132 (70,96%) polaznika. Uvjet za prolaz bio je 100% riješen kviz. 8. Povezanost ishoda i aktivnosti (forum) 9. Ishodi – aktivnosti – vrednovanje (forum) Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  riješen test Rad u virtualnoj učionici  odgovor na forumu Upoznajmo se!  odgovor na hot question Poželjne osobine učenika i učitelja  odgovor na forumu Refleksija  odgovor na hot question Samoprocjena osobnoga pristupa učenju i poučavanju  riješen h5p Kviz o promjeni paradigme poučavanja  riješen h5p Kviz dobar ili loš ishod  odgovor na forumu Povezanost ishoda i aktivnosti  odgovor na forumu Ishodi – aktivnosti – vrednovanje Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 186 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 129 (69,35%)
 4. 4. 4 EVALUACIJA TEME Predani odgovori: 44 Pitanja: 6 27 17 0 0 0 5 10 15 20 25 30 potpuno sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam nezadovoljna / nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna / nezadovoljan Ocijenite svoje zadovoljstvo materijalima u temi Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja: 19 18 7 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 potpuno sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam nezadovoljna / nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna / nezadovoljan Ocijenite svoje zadovoljstvo zadatcima u temi Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja: 3 5 11 14 11 13 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Upute za rad u virtualnoj učionici Kompetencije učitelja 21. st. Promjena paradigme poučavanja Ishodi učenja Vrednovanje ostvarenosti odgojno-obrazovnih… sve navedene nijedna od navedenih Koja će Vam cjelina u prvoj temi, prema Vašem mišljenju, najviše koristiti?
 5. 5. 5 ______________________________________________________________________ 2. tema: Razvoj kompetencije Učiti kako učiti Ishodi: Učitelji i nastavnici opisuju važnost znanja, vještina, stavova i vrijednosti obuhvaćenih međupredmetnom temom Učiti kako učiti i njihov utjecaj na učenje. Učitelji se služe odabranim digitalnim alatom za izradu grafičkog organizatora. Učitelji i nastavnici povezuju različite situacije učenja i poučavanja s domenama međupredmetne teme Učiti kako učiti. Učitelji i nastavnici objašnjavaju kontekst poučavanja strategija učenja u nastavi. Učitelji predlažu strategije učenja primjenjive u određenim nastavnim aktivnostima. Učitelji i nastavnici primjenjuju rezultate samovrednovanja učenika radi prilagodbe procesa poučavanja. Trajanje teme: 30. 01. – 27. 02. 2019. Broj sati edukacije: 16 Opis teme: Ova tema sastoji se od četiriju cjelina. U prvoj cjelini objašnjeni su koncepti ‘učiti kako učiti’ i 'metakognicija'. U drugoj cjelini učitelji su se upoznali s osnovnim konceptom kurikuluma međupredmetne teme Učiti kako učiti i njezinim domenama. Treća cjelina ukazala je na važnost i mogućnosti poučavanja različitih strategija učenja u pojedinom nastavnom predmetu. U četvrtoj cjelini učitelji su se upoznali sa samovrednovanjem strategija učenja kao podrškom u razvoju kompetencije učiti kako učiti. Osim upoznavanja međupredmetne teme Učiti kako učiti tijekom rada na ovoj temi ostvarili su se i ishodi učenja vezani uz uporabu digitalnih alata u nastavnome predmetu. Bilo je potrebno je ispuniti sve navedene uvjete u svakoj cjelini da bi se dobila značka u ovoj temi. Aktivnosti: 1. Proces učenja (zadaća) Zadaću predalo 103 osobe 2. Domene u međupredmetnoj temi Učiti kako učiti (forum) 3. Strategije učenja u nastavi učenja Latinskog jezika (forum) 4. Samovrednovanje učenika (forum) 42 2 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 potpuno sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam zadovoljna / zadovoljan djelomično sam nezadovoljna / nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna / nezadovoljan Ocijenite svoje zadovoljstvo komunikacijom s mentorima
 6. 6. 6 Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  predana i ocijenjena zadaća Proces učenja  ocijenjeni odgovor u forumu Domene u međupredmetnoj temi Učiti kako učiti  ocijenjeni odgovor u forumu Strategije učenja u nastavi učenja Latinskog jezika  ocijenjeni odgovor u forumu Samovrednovanje učenika Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 186 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 103 (55,37%) EVALUACIJA TEME Predani odgovori: 32 Pitanja: 7 19 12 1 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo materijalima u temi Razvoj kompetencije učiti kako učiti 21 8 1 2 0 5 10 15 20 25 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo zadatcima u temi Razvoj kompetencije učiti kako učiti:
 7. 7. 7 ________________________________________________________________________________ 0 2 10 7 11 2 0 2 4 6 8 10 12 Zašto (na)učiti kako učiti Međupredmetna tema Učiti kako učiti Strategije učenja Samovrednovanje kao podrška razvoju kompetencije učiti kako učiti sve navedene nijedna od navedenih Koja vam je cjelina u ovoj temi bila najkorisnija? 1 4 7 12 4 4 0 2 4 6 8 10 12 14 Zašto (na)učiti kako učiti? Međupredmetna tema Učiti kako učiti Strategije učenja Samovrednovanje kao podrška razvoju kompetencije… sve navedene nijednu od navedenih Za koju vam je cjelinu iz ove teme potrebna dodatna edukacija/podrška? 31 0 0 1 0 5 10 15 20 25 30 35 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo komunikacijom s mentorima.
 8. 8. 8 3. tema: Kurikulum nastavnog predmeta Latinski jezik Ishodi: Učitelji i nastavnici definiraju dijelove kurikulumskog dokumenta, polazišta u poučavanju predmeta Latinski jezik, povezuju ishode na razini predmeta s onima na razini aktivnosti, prilagođavaju izvorni tekst za nastavu i razrađuju aktivnosti na temelju toga teksta. Trajanje teme: 27. 2. 2019. – 27. 03. 2019. Broj sati edukacije: 16 Opis teme: Ova tema sastoji se od četiriju cjelina. U prvoj cjelini učitelji i nastavnici pokazali su poznavanje kurikulumskog dokumenta na temelju testa Kurikulum nastavnoga predmeta Latinski jezik. Druga cjelina bila je posvećena povezanosti između domena, tj. horizontalnoj povezanosti unutar predmeta. U trećoj cjelini učitelji i nastavnici dobili su uvid u razradu ishoda od razine predmeta do razine aktivnosti, dok su u četvrtoj cjelini prilagođavali izvorni tekst na željenu razinu i razradili aktivnosti na temelju toga teksta. Bilo je potrebno je ispuniti sve navedene uvjete u svakoj cjelini da bi se dobila značka u ovoj temi. Aktivnosti: 1. Program vs. kurikulum (h5p) 2. Poznavanje predmetnog kurikuluma (test) 309 pokušaja rješavanja testa, 105 riješenih testova 3. Povezivanje domena na konkretnom primjeru (forum) 4. Od ishoda do ishoda (forum) 5. Tekst, ishodi i aktivnosti (forum) Značka:
 9. 9. 9 Kriteriji za dobivanje značke:  točan odgovor na h5p Program vs. kurikulum  ocijenjeni odgovor u forumu Poznavanje predmetnog kurikuluma  ocijenjeni odgovor u forumu Povezivanje domena na konkretnom primjeru  ocijenjeni odgovor u forumu Od ishoda do ishoda  ocijenjeni odgovor u forumu Tekst, ishodi i aktivnosti Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 186 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 70 (37,63%) EVALUACIJA TEME Predani odgovori: 43 Pitanja: 7 29 9 3 2 0 5 10 15 20 25 30 35 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo materijalima u temi Kurikulum nastavnoga predmeta Latinski jezik 26 10 5 2 0 5 10 15 20 25 30 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo zadatcima u temi Kurikulum nastavnoga predmeta Latinski jezik
 10. 10. 10 __________________________________________________________________________________ 8 2 7 11 13 2 0 2 4 6 8 10 12 14 Poznavanje kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski jezik Horizontalna povezanost unutar kurikuluma Od ishoda predmeta do ishoda aktivnosti Razrada ishoda sve navedene nijedna od navedenih Koja vam je cjelina u ovoj temi bila najkorisnija? 3 2 2 14 7 15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Poznavanje kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski… Horizontalna povezanost unutar kurikuluma Od ishoda predmeta do ishoda aktivnosti Razrada ishoda sve navedene nijednu od navedenih Za koju vam je cjelinu iz ove teme potrebna dodatna edukacija/podrška? 38 4 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo komunikacijom s mentorima.
 11. 11. 11 4. tema: Vrednovanje Ishodi: Učitelj prepoznaje različite pristupe vrednovanju. Učitelji primjenjuju različite metode vrednovanja za učenje. Učitelji zaključuju o važnosti povratne informacije. Učitelj primjenjuje metodu vrednovanja kao učenje.  Učitelj analizira provedbu samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja u procesu poučavanja.  Učitelj uspoređuje vrednovanje naučenoga s vrednovanjem za učenje i vrednovanjem kao učenje.  Učitelj oblikuje zadatak prema odabranoj kognitivnoj razini za vrednovanje naučenoga.  Učitelj provodi samorefleksiju na temu Vrednovanje prema zadanim kriterijima.  Trajanje teme: 27. 03. 2019. – 08. 05. 2019. Broj sati edukacije: 16 Opis teme: Ova tema sastoji se od četiriju cjelina. U prvoj cjelini objašnjena je svrha vrednovanja i razlikuju tri pristupa vrednovanju. U drugoj cjelini zaključuje se o ulozi vrednovanja za učenje u unaprjeđenju strategija učenja i poučavanja. U trećoj se cjelini ukazano je na ulogu vrednovanja kao učenja u učenikovom samostalnom i samoreguliranom pristupu učenju. U četvrtoj cjelini stavljen je naglasak na vrednovanje naučenog. Završna aktivnost teme Vrednovanje obuhvatila je samorefleksiju kao temelj profesionalnog rasta i razvoja. Za dobivanje značke bilo je potrebno ispuniti sve navedene uvjete u svakoj cjelini. Aktivnosti: 1. Samorefleksija o vrednovanju (hot question) 2. Tri pristupa vrednovanju (test) 142 pokušaja rješavanja testa, 96 predanih testova 3. Vrednovanje za učenje (zadaća) 70 predanih i ocijenjenih zadaća 4. Vrednovanje kao učenje (forum) 5. Vrednovanje naučenog (forum) 6. Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju (anketa) predanih odgovora 73, tri pitanja otvorena tipa
 12. 12. 12 Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  odgovor na hot question Samorefleksija o vrednovanju  riješen test Tri pristupa vrednovanju  predana i ocijenjena zadaća Vrednovanje za učenje  ocijenjeni odgovor u forumu Vrednovanje kao učenje  ocijenjeni odgovor u forumu Vrednovanje naučenog  riješena anketa Samorefleksija o tri pristupa vrednovanju Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 170 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 69 (40,58%) EVALUACIJA TEME Predani odgovori: 21 Pitanja: 7 11 7 2 1 0 2 4 6 8 10 12 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo materijalima u temi Vrednovanje 11 8 1 1 0 2 4 6 8 10 12 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo zadatcima u temi Vrednovanje
 13. 13. 13 4 5 5 5 2 0 1 2 3 4 5 6 Zašto i kako vrednovati? Vrednovanje za učenje Vrednovanje kao učenje Vrednovanje naučenog nijedna od navedenih Koja vam je cjelina u ovoj temi bila najkorisnija? 5 4 3 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zašto i kako vrednovati? Vrednovanje za učenje Vrednovanje kao učenje Vrednovanje naučenog nijedna od navedenih Za koju vam je cjelinu iz ove teme potrebna dodatna edukacija/podrška? 17 3 0 1 0 5 10 15 20 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo komunikacijom s mentorima.
 14. 14. 14 __________________________________________________________________________________ 5. tema: Kurikulumi međupredmetnih tema Ishodi: Učitelj/nastavnik analizira kurikulume međupredmetnih tema i povezuje odgojno- obrazovna očekivanja međupredmetnih tema s odgojno-obrazovnim ishodima predmetnog kurikuluma. Trajanje teme: 08. 05. 2019. – 29. 05. 2019. Broj sati edukacije: 4 Opis teme: Ova tema ima samo jednu cjelinu u kojoj učitelji nakon čitanja knjige o kurikulumima međupredmetnih tema odgovaraju na zadatak u forumu. Aktivnosti: 1. Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda međupredmetnih tema (forum) Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  ocijenjeni odgovor u forumu Ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda međupredmetnih tema. Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 153 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 71 (46,40%) EVALUACIJA TEME Predani odgovori: 4 Pitanja: 6
 15. 15. 15 0 0.5 1 1.5 2 2.5 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo materijalima u temi Kurikulumi međupredmetnih tema 0 0.5 1 1.5 2 2.5 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo zadatcima u temi Kurikulumi međupredmetnih tema 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Da Ne Da li vam je potrebna dodatna podrška u temi Kurikulumi međupredmetnih tema?
 16. 16. 16 __________________________________________________________________________ 6. tema: Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu Latinski jezik Ishodi: Učitelj/nastavnik planira za kurikulumsko poučavanje. Trajanje teme: 15. 05. 2019. – 12. 07. 2019. Broj sati edukacije: 16 Aktivnosti: 1. Dosadašnji način planiranja (hot question) 2. Uvod u planiranje (test) 156 pokušaja rješavanja testa, 76 uspješno riješenih testova 3. Godišnji izvedbeni kurikulum (forum) 4. Prijedlog projekata (forum) (nije uvjet za značku) 5. Sajam projekata (forum) (nije uvjet za značku) Značka: Kriteriji za dobivanje značke:  odgovor na hot question Dosadašnji način planiranja  riješen test Uvod u planiranje  ocijenjeni odgovor u forumu Godišnji izvedbeni kurikulum Broj upisanih polaznika (s ulogom učitelji i nastavnici) u virtualnu učionicu: 142 Broj polaznika koji su zavrijedili značku: 57 (40,14%) EVALUACIJA TEME Predani odgovori: 22 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo komunikacijom s mentorima.
 17. 17. 17 Pitanja: 7 14 6 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo materijalima u temi Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu Latinski jezik 12 9 0 1 0 2 4 6 8 10 12 14 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo zadatcima u temi Kurikulumsko planiranje poučavanja u predmetu Latinski jezik 3 18 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Uvod Godišnji izvedbeni kurikulum Planiranje projekata Koja vam je cjelina u ovoj temi bila najkorisnija?
 18. 18. 18 __________________________________________________________________________ 0 9 13 0 2 4 6 8 10 12 14 Uvod Godišnji izvedbeni kurikulum Planiranje projekata Za koju vam je cjelinu iz ove teme potrebna dodatna edukacija/podrška? 21 1 0 0 0 5 10 15 20 25 potpuno sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam zadovoljna/zadovoljan djelomično sam nezadovoljna/nezadovoljan potpuno sam nezadovoljna/nezadovoljan Ocijenite vlastito zadovoljstvo komunikacijom s mentorima.

×