SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Pang-uri
Kahulugan
•Ang pang-uri ay salitang
nagsasaad ng katangian o uri
ng tao, hayop, bagay, lunan
atb., na tinutukoy ng
pangngalan o panghalip na
kasama nito sa loob ng
pangungusap.
Gamit ng mga Pang-uri
• Bilang panuring ng Pangngalan
• Mabuting tao ang aking ama.
• Bilang panuring ng Panghalip
• Kayong mabubuti ay pagpapalain ng
Diyos.
• Bilang Pangngalan
• Ang mabubuti ay pagpapalain ng Diyos.
• Bilang Kaganapang Pansimuno
• Ang aking ama ay mabuti.
KAYARIAN NG PANG-URI
Kayarian ng Pang-uri
•Payak
•Maylapi
•Inuulit
•Tambalan
Payak
•binubuo ng salitang walang panlapi o
salitang likas ang pagiging pang-uri
•Halimbawa:
• payat na lalaki
• Itim na prutas
• Isang bandila
Maylapi
• binubuo ng salitang-ugat na may panlapi
(panlaping makapang-uri) Ang
sumusunod ang pinakagamiting panlapi:
ka-, kay-, ma-, maka- at mala-
• Halimbawa:
• kalahing Pilipino
• kaygandang tanawin
• makakalikasang mamamayan
• maladiyosang kagandahan
Inuulit
• salitang-ugat o salitang maylaping may
pag-uulit
• Halimbawa:
• Pag-uulit na Ganap
• puting-puting kasuotan
• magandang-mandang sayaw
• Pag-uulit na Di-ganap
• maliliit na puno
• Mabubuting kaibigan
Tambalan
• binubuo ng dalawang salitang pinag-isa
• Halimbawa
• Karaniwan
• taus-puso
• bayad-utang
• Patalinghaga
• kalatog-pinggan
PAGSASANAY
•TUKUYIN ANG PANG-URI SA
LOOB NG PANGUNGUSAP AT
URIIN ITO AYON SA KAYARIAN.
1. Ang guro natin sa Filipino ay galit na.
2. Ang bunso naming kapatid ay malaanghel.
3. Bagong kahoy ang ginamit sa aming bahay.
4. Atras-abante ang kanyang pagdedesisyon.
5. Pati mga malalaking bahay ay sinira ng bagyo.
6. Malalawak na lupain ang pagmamay-ari namin.
7. Ang taong nakita ko sa Estados Unidos ay kabayan
ko.
8. Totoong mahusay mag-Filipino ang mga mag-aaral
namin.
9. Ang agwat ng bahay ninyo sa bahay namin ay
malayong-malayo.
10.Nakalulungkot na sa ating bansa ang mga
magsasaka ay anakpawis.
KAILANAN NG PANG-URI
KAILANAN NG PANG-URI
•Isahan
•Dalawahan
•Maramihan
Isahan
• Iisa lamang ang inilalarawan.
• Ang anyong isahan ay naipakikita sa paggamit ng panlaping
pang-isa; tulad ng ma-, ka-, pang-, atb., nang walng pag-uulit
ng unang patinig o katinig-patinig ng salitang-ugat o walang
pandang mga, o iba pang salitang nagsasaad ng bilang na higit
sa isa.
• Halimbawa
• magandang bulaklak
• Kaklaseng babae
Dalawahan
• Naipapakita ang anyong dalwahan sa paggamit ng panlaping
magka-, magkasing-, magsing-, o sa paggamit ng pamilang na
dalawa o ng salitang kapwa.
• Halimbawa:
• Magkalahi kami.
• Magkasinglaki sina Anne at Anthony.
Maramihan
• Ang anyong maramihan ay naipakikita sa pamamgitan ng
pantukoy na mga, sa pag-uulit ng unang patinig o katinig-
patinig ng salitang-ugat, o sa pag-uulit ng pantig na ka sa mga
panlaping magka- at magkasing-; o sa paggamit ng saling
nagsasaad ng bilang na higit sa dalawa.
• Halimbawa:
• Magkakalahi ang mga Pilipino.
URI NG PANG-URI
Uri ng Pang-uri
•Panlarawan
•Pamilang
•Pantangi
Pang-uring Pamilang
•Pamilang na patakaran o Kardinal
•Ginagamit sa pagbilang o sa
pagsasaad ng dami
•Pamilang na panunuran o Ordinal
•Ginagamit sa pagpapahayag ng
pagkakasunud-sunod (ikawalo,
pang-una, pangwalo)
Iba pang uri ng pang-uring
pamilang
•Pamilang na pamahagi
•Pamilang ng palansak
•Pamilang na pahalaga
Pang-uring
Pamilang
Kardinal
Pamahagi
Palansak
pahalaga
Ordinal
Pamilang na Pamahagi
(fraction)
• Isang bahagi ng kabuuan
• ikaisang bahagi
• Ikalawang bahagi
• Ikaapat na bahagi
• Kalahati (1/2)
• Katlo (1/3)
• Kapat (1/4)
• Kanim (1/6)
• Bahagdan (1/100)
• Mahigit sa isang bahagi ng kabuuan
• Dalawang-katlo (2/3) dalawang bahagdan (2/100)
• Tatlong-kapat (3/4)
• Apat na kalima (4/5)
• Pito at walong kasampu (7 8/10)
Pamilang na palansak o
papangkat-pangkat
• Pagsasama-sama ng anumang bilang
• Halimbawa:
• (Pag-uulit ng pamilang na patakaran) isa-isa, dala-dalawa, pito-
pito, walo-walo
• (Paggamit ng panlaping -an, -han) isahan, dalawahan, apatan,
animan, labing-isahan
• (Pag-uulit ng uang patinig o katinig-patinig ng pamilang na
patakaran) iisa, dadalawa, tatatlo, lilima, aanim
• (Paggamit ng tig-) tig-isa, tig-iisa o tigisa, tiglima, tiglilima, tig-
apat, tigsampu
Pamilang na Pahalaga
• Ginagamit para sa pagsasaad ng halaga ng
bagay o mga bagay
• Halimbawa:
• (Paggamit ng panlaping mang-) mamiso
(mang-, isang piso), mamiseta (mang-,
isang peseta)
• (paggamit ng tig-) tigsampung piso
1. Tigsisiyam
2. Tig-iisang daan
3. Sasandaan
4. Anim na kapito
5. Dalawang-kalima
6. Pito
7. Pitong piso
8. Ikaanim na bahagi
9. Limampung bahagdan
10.Kasiyam na bahagi
11. tatlo-tatlo
12.Waluhan
PAGSASANAY
KAANTASAN NG KASIGHIAN NG PAG-URI
•Lantay
•Katamtaman
•Pahambing
•Magkatulad
•Di-magkatulad
•Palamang
•Pasahol
•Pasukdol
Lantay
•Ang tuon ng paglalarawan ay
nakapokus sa isang bagay lamang.
Halimbawa:
Ang matalinong estudyante ay
nilalapat ang kanyang natututuhan.
Katamtaman
• Napapakita ito sa paggamit ng medyo,
nang bahagya, nang kaunti, atb., o sa
pag-uulit ng salitang-ugat o dalawang
unang pantig nito.
Halimbawa:
Medyo hilaw ang pagkain.
Labis nang bahagya ang pagkain.
Masarap-sarap na rin ang pagkain.
Pahambing
•Ito ay naglalarawan ng dalawang tao,
bagay, lugar, hayop, gawain o
pangyayari.
•Magkatulad
•Di-magkatulad
•Palamang
•Pasahol
Pahambing na Magkatulad
• Gumagamit ng mga panlaping ka-,
magka-, sing-, sim-, sin-, magsing-,
magsim-, magsin- at salitang pareho,
kapwa atb.
Halimbawa:
Kapwa mahusay ang magkapatid.
Magsintaba ang mag-asawa.
Sintanda ni Jenny si Jimmy.
Pahambing na Di-magkatulad
•Palamang – nakahihigit sa katangian
ang isa sa dalwang
pinaghahambing. Gumagamit ng
higit, lalo, mas, di-hamak
Halimbawa:
Higit na mabuti ang lumaya sa panloob na
aspeto kaysa sa pisikal na aspeto.
Pahambing na Di-magkatulad
•Pasahol – kulang sa katangian ang
isa sa dalawang pinaghahambing.
Gumagamit ng di-gaano, kaysa, di-
tulad, di-gaya, di-hamak
Halimbawa:
Malayo ang Baguio kaysa Pangasinan.
Sariwa ang simoy ng hangin dito, di-tulad
ng hangin sa inyo.
Pasukdol
• Ang paglalarawan o paghahambing ay
nakatuon sa higit sa dalawang bagay o tao. Ang
paglalarawan o paghahambing ay maaaring
pinakamababa o pinakamataas. Ang
paglalarawan ay masidhi kung kaya maaaring
gumamit ng mga katagang sobra, ubod, tunay,
talaga, saksakan, hari ng __, at kung minsa’y
pag-ulit ng pang-uri. (pinaka-, walang kasing-)
Halimbawa:
Ubod ng tamis ang ngiti ng mga taong tunay na malaya.
Pinakatanyag ang aming seksyon dito sa paaaralan.
Sanggunian
• Makabagong Balarilang Filipino ni Alfonso Santiago
• Pluma I ni Alma Dayag

More Related Content

What's hot

Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip PanaoJohdener14
 
Mga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng PandiwaMga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng PandiwaRitchenMadura
 
Panlaping Makadiwa sa Pandiwa
Panlaping Makadiwa sa PandiwaPanlaping Makadiwa sa Pandiwa
Panlaping Makadiwa sa PandiwaMAILYNVIODOR1
 
DIPTONGGO AT KLASTER.pptx
DIPTONGGO AT KLASTER.pptxDIPTONGGO AT KLASTER.pptx
DIPTONGGO AT KLASTER.pptxAngelle Pantig
 
KAANTASAN NG PANG-URI
KAANTASAN NG PANG-URIKAANTASAN NG PANG-URI
KAANTASAN NG PANG-URIJohdener14
 
PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)None
 
Kailanan ng pangngalan
Kailanan ng pangngalanKailanan ng pangngalan
Kailanan ng pangngalanAlpheZarriz
 
Kayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uriKayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uriRitchenMadura
 
Pangungusap at parirala
Pangungusap at pariralaPangungusap at parirala
Pangungusap at pariralakaiiskie
 
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng PangungusapBahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng PangungusapSonarin Cruz
 

What's hot (20)

Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip Panao
 
Bahagi ng Pangungusap
Bahagi ng PangungusapBahagi ng Pangungusap
Bahagi ng Pangungusap
 
Bahagingpananalita
BahagingpananalitaBahagingpananalita
Bahagingpananalita
 
Mga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng PandiwaMga Aspekto ng Pandiwa
Mga Aspekto ng Pandiwa
 
Panlaping Makadiwa sa Pandiwa
Panlaping Makadiwa sa PandiwaPanlaping Makadiwa sa Pandiwa
Panlaping Makadiwa sa Pandiwa
 
Pagpapantig
PagpapantigPagpapantig
Pagpapantig
 
PANG-UKOL
PANG-UKOLPANG-UKOL
PANG-UKOL
 
Pang uring panlarawan
Pang uring panlarawanPang uring panlarawan
Pang uring panlarawan
 
DIPTONGGO AT KLASTER.pptx
DIPTONGGO AT KLASTER.pptxDIPTONGGO AT KLASTER.pptx
DIPTONGGO AT KLASTER.pptx
 
KAANTASAN NG PANG-URI
KAANTASAN NG PANG-URIKAANTASAN NG PANG-URI
KAANTASAN NG PANG-URI
 
PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)PANG-URI (all about pang-uri)
PANG-URI (all about pang-uri)
 
Pangnagalan
PangnagalanPangnagalan
Pangnagalan
 
Kailanan ng pangngalan
Kailanan ng pangngalanKailanan ng pangngalan
Kailanan ng pangngalan
 
Kayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uriKayarian ng Pang-uri
Kayarian ng Pang-uri
 
Pantukoy
Pantukoy  Pantukoy
Pantukoy
 
Pangungusap at parirala
Pangungusap at pariralaPangungusap at parirala
Pangungusap at parirala
 
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng PangungusapBahagi at Ayos ng Pangungusap
Bahagi at Ayos ng Pangungusap
 
"AYOS NG PANGUNGUSAP"
"AYOS NG PANGUNGUSAP""AYOS NG PANGUNGUSAP"
"AYOS NG PANGUNGUSAP"
 
Grade 5-pangngalan
Grade 5-pangngalanGrade 5-pangngalan
Grade 5-pangngalan
 
Pang Ukol
Pang UkolPang Ukol
Pang Ukol
 

Similar to pang-uri

Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingJessamaeLandingin1
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan saRee Hca
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
cupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptx
cupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptxcupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptx
cupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptxCatrinaTenorio
 
Group 6 mga salitang pangnilalaman
Group 6  mga salitang pangnilalamanGroup 6  mga salitang pangnilalaman
Group 6 mga salitang pangnilalamanJohn Ervin
 
SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY
SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGYSINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY
SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGYArmida Fabloriña
 
w1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptx
w1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptxw1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptx
w1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptxMharrianneVhel
 
422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx
422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx
422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptxConradJames8
 
MGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKA
MGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKAMGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKA
MGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKAGOOGLE
 
pdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.ppt
pdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.pptpdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.ppt
pdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.pptAngelMaeIturiaga3
 
mgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdf
mgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdfmgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdf
mgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdfJustineGalera
 
MODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO VMODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO Vasa net
 
Kakayahang pangkomunikatibo
Kakayahang pangkomunikatiboKakayahang pangkomunikatibo
Kakayahang pangkomunikatiboJocelle
 
Filipino 8- Hambingan ng Pang-uri
Filipino 8- Hambingan ng Pang-uriFilipino 8- Hambingan ng Pang-uri
Filipino 8- Hambingan ng Pang-uriNemielynOlivas1
 

Similar to pang-uri (20)

Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
 
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sapaggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
Pangngalan
PangngalanPangngalan
Pangngalan
 
cupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptx
cupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptxcupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptx
cupdf.com_pangatnig-56bc905f5691f.pptx
 
Group 6 mga salitang pangnilalaman
Group 6  mga salitang pangnilalamanGroup 6  mga salitang pangnilalaman
Group 6 mga salitang pangnilalaman
 
SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY
SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGYSINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY
SINTAKSIS Y1A MANAGEMENT TECHNOLOGY
 
w1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptx
w1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptxw1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptx
w1day2antaspaggamitnangwastongpang-urisapaglalarawansa-170815012608 (1) (1).pptx
 
422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx
422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx
422695891-Bahagi-Ng-Pananalita.pptx
 
panghalip2.pptx
panghalip2.pptxpanghalip2.pptx
panghalip2.pptx
 
MGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKA
MGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKAMGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKA
MGA SALITA SA PAGPAPAHAYAG- RETORIKA
 
Pang abay
Pang abayPang abay
Pang abay
 
pdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.ppt
pdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.pptpdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.ppt
pdfslide.net_mga-bahagi-ng-pananalita-558492b745a65.ppt
 
mgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdf
mgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdfmgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdf
mgabahagingpananalita-140706023238-phpapp01.pdf
 
Bahagingpananalita
BahagingpananalitaBahagingpananalita
Bahagingpananalita
 
MODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO VMODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO V
 
Kakayahang pangkomunikatibo
Kakayahang pangkomunikatiboKakayahang pangkomunikatibo
Kakayahang pangkomunikatibo
 
Bahagi-ng-Pangungusap.pdf
Bahagi-ng-Pangungusap.pdfBahagi-ng-Pangungusap.pdf
Bahagi-ng-Pangungusap.pdf
 
Panghalip
PanghalipPanghalip
Panghalip
 
Filipino 8- Hambingan ng Pang-uri
Filipino 8- Hambingan ng Pang-uriFilipino 8- Hambingan ng Pang-uri
Filipino 8- Hambingan ng Pang-uri
 

More from ROMMELJOHNAQUINO2

Forces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptxForces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptxGrade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Changes when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.pptChanges when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.pptROMMELJOHNAQUINO2
 
animated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptxanimated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Changes in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptxChanges in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Changes in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptxChanges in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 

More from ROMMELJOHNAQUINO2 (13)

The Missing Cat.pptx
The Missing Cat.pptxThe Missing Cat.pptx
The Missing Cat.pptx
 
4th quarter reviewer.pptx
4th quarter reviewer.pptx4th quarter reviewer.pptx
4th quarter reviewer.pptx
 
Forces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptxForces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptx
 
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptxGrade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
 
Science_4_Q2_LAMP_V3.pdf
Science_4_Q2_LAMP_V3.pdfScience_4_Q2_LAMP_V3.pdf
Science_4_Q2_LAMP_V3.pdf
 
lesson 2 Float or Sink.pptx
lesson 2 Float or Sink.pptxlesson 2 Float or Sink.pptx
lesson 2 Float or Sink.pptx
 
FILIPINO Q1 W4.pptx
FILIPINO Q1 W4.pptxFILIPINO Q1 W4.pptx
FILIPINO Q1 W4.pptx
 
Basic_First_Aid.ppt
Basic_First_Aid.pptBasic_First_Aid.ppt
Basic_First_Aid.ppt
 
Basic_First_Aid_0808.ppt
Basic_First_Aid_0808.pptBasic_First_Aid_0808.ppt
Basic_First_Aid_0808.ppt
 
Changes when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.pptChanges when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.ppt
 
animated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptxanimated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptx
 
Changes in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptxChanges in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptx
 
Changes in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptxChanges in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptx
 

Recently uploaded

Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptxChristineJaneWaquizM
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 

Recently uploaded (20)

Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 

pang-uri

 • 2. Kahulugan •Ang pang-uri ay salitang nagsasaad ng katangian o uri ng tao, hayop, bagay, lunan atb., na tinutukoy ng pangngalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pangungusap.
 • 3. Gamit ng mga Pang-uri • Bilang panuring ng Pangngalan • Mabuting tao ang aking ama. • Bilang panuring ng Panghalip • Kayong mabubuti ay pagpapalain ng Diyos. • Bilang Pangngalan • Ang mabubuti ay pagpapalain ng Diyos. • Bilang Kaganapang Pansimuno • Ang aking ama ay mabuti.
 • 6. Payak •binubuo ng salitang walang panlapi o salitang likas ang pagiging pang-uri •Halimbawa: • payat na lalaki • Itim na prutas • Isang bandila
 • 7. Maylapi • binubuo ng salitang-ugat na may panlapi (panlaping makapang-uri) Ang sumusunod ang pinakagamiting panlapi: ka-, kay-, ma-, maka- at mala- • Halimbawa: • kalahing Pilipino • kaygandang tanawin • makakalikasang mamamayan • maladiyosang kagandahan
 • 8. Inuulit • salitang-ugat o salitang maylaping may pag-uulit • Halimbawa: • Pag-uulit na Ganap • puting-puting kasuotan • magandang-mandang sayaw • Pag-uulit na Di-ganap • maliliit na puno • Mabubuting kaibigan
 • 9. Tambalan • binubuo ng dalawang salitang pinag-isa • Halimbawa • Karaniwan • taus-puso • bayad-utang • Patalinghaga • kalatog-pinggan
 • 10. PAGSASANAY •TUKUYIN ANG PANG-URI SA LOOB NG PANGUNGUSAP AT URIIN ITO AYON SA KAYARIAN.
 • 11. 1. Ang guro natin sa Filipino ay galit na. 2. Ang bunso naming kapatid ay malaanghel. 3. Bagong kahoy ang ginamit sa aming bahay. 4. Atras-abante ang kanyang pagdedesisyon. 5. Pati mga malalaking bahay ay sinira ng bagyo. 6. Malalawak na lupain ang pagmamay-ari namin. 7. Ang taong nakita ko sa Estados Unidos ay kabayan ko. 8. Totoong mahusay mag-Filipino ang mga mag-aaral namin. 9. Ang agwat ng bahay ninyo sa bahay namin ay malayong-malayo. 10.Nakalulungkot na sa ating bansa ang mga magsasaka ay anakpawis.
 • 14. Isahan • Iisa lamang ang inilalarawan. • Ang anyong isahan ay naipakikita sa paggamit ng panlaping pang-isa; tulad ng ma-, ka-, pang-, atb., nang walng pag-uulit ng unang patinig o katinig-patinig ng salitang-ugat o walang pandang mga, o iba pang salitang nagsasaad ng bilang na higit sa isa. • Halimbawa • magandang bulaklak • Kaklaseng babae
 • 15. Dalawahan • Naipapakita ang anyong dalwahan sa paggamit ng panlaping magka-, magkasing-, magsing-, o sa paggamit ng pamilang na dalawa o ng salitang kapwa. • Halimbawa: • Magkalahi kami. • Magkasinglaki sina Anne at Anthony.
 • 16. Maramihan • Ang anyong maramihan ay naipakikita sa pamamgitan ng pantukoy na mga, sa pag-uulit ng unang patinig o katinig- patinig ng salitang-ugat, o sa pag-uulit ng pantig na ka sa mga panlaping magka- at magkasing-; o sa paggamit ng saling nagsasaad ng bilang na higit sa dalawa. • Halimbawa: • Magkakalahi ang mga Pilipino.
 • 19. Pang-uring Pamilang •Pamilang na patakaran o Kardinal •Ginagamit sa pagbilang o sa pagsasaad ng dami •Pamilang na panunuran o Ordinal •Ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakasunud-sunod (ikawalo, pang-una, pangwalo)
 • 20. Iba pang uri ng pang-uring pamilang •Pamilang na pamahagi •Pamilang ng palansak •Pamilang na pahalaga
 • 22. Pamilang na Pamahagi (fraction) • Isang bahagi ng kabuuan • ikaisang bahagi • Ikalawang bahagi • Ikaapat na bahagi • Kalahati (1/2) • Katlo (1/3) • Kapat (1/4) • Kanim (1/6) • Bahagdan (1/100) • Mahigit sa isang bahagi ng kabuuan • Dalawang-katlo (2/3) dalawang bahagdan (2/100) • Tatlong-kapat (3/4) • Apat na kalima (4/5) • Pito at walong kasampu (7 8/10)
 • 23. Pamilang na palansak o papangkat-pangkat • Pagsasama-sama ng anumang bilang • Halimbawa: • (Pag-uulit ng pamilang na patakaran) isa-isa, dala-dalawa, pito- pito, walo-walo • (Paggamit ng panlaping -an, -han) isahan, dalawahan, apatan, animan, labing-isahan • (Pag-uulit ng uang patinig o katinig-patinig ng pamilang na patakaran) iisa, dadalawa, tatatlo, lilima, aanim • (Paggamit ng tig-) tig-isa, tig-iisa o tigisa, tiglima, tiglilima, tig- apat, tigsampu
 • 24. Pamilang na Pahalaga • Ginagamit para sa pagsasaad ng halaga ng bagay o mga bagay • Halimbawa: • (Paggamit ng panlaping mang-) mamiso (mang-, isang piso), mamiseta (mang-, isang peseta) • (paggamit ng tig-) tigsampung piso
 • 25.
 • 26. 1. Tigsisiyam 2. Tig-iisang daan 3. Sasandaan 4. Anim na kapito 5. Dalawang-kalima 6. Pito 7. Pitong piso 8. Ikaanim na bahagi 9. Limampung bahagdan 10.Kasiyam na bahagi 11. tatlo-tatlo 12.Waluhan
 • 30. Lantay •Ang tuon ng paglalarawan ay nakapokus sa isang bagay lamang. Halimbawa: Ang matalinong estudyante ay nilalapat ang kanyang natututuhan.
 • 31. Katamtaman • Napapakita ito sa paggamit ng medyo, nang bahagya, nang kaunti, atb., o sa pag-uulit ng salitang-ugat o dalawang unang pantig nito. Halimbawa: Medyo hilaw ang pagkain. Labis nang bahagya ang pagkain. Masarap-sarap na rin ang pagkain.
 • 32. Pahambing •Ito ay naglalarawan ng dalawang tao, bagay, lugar, hayop, gawain o pangyayari. •Magkatulad •Di-magkatulad •Palamang •Pasahol
 • 33. Pahambing na Magkatulad • Gumagamit ng mga panlaping ka-, magka-, sing-, sim-, sin-, magsing-, magsim-, magsin- at salitang pareho, kapwa atb. Halimbawa: Kapwa mahusay ang magkapatid. Magsintaba ang mag-asawa. Sintanda ni Jenny si Jimmy.
 • 34. Pahambing na Di-magkatulad •Palamang – nakahihigit sa katangian ang isa sa dalwang pinaghahambing. Gumagamit ng higit, lalo, mas, di-hamak Halimbawa: Higit na mabuti ang lumaya sa panloob na aspeto kaysa sa pisikal na aspeto.
 • 35. Pahambing na Di-magkatulad •Pasahol – kulang sa katangian ang isa sa dalawang pinaghahambing. Gumagamit ng di-gaano, kaysa, di- tulad, di-gaya, di-hamak Halimbawa: Malayo ang Baguio kaysa Pangasinan. Sariwa ang simoy ng hangin dito, di-tulad ng hangin sa inyo.
 • 36. Pasukdol • Ang paglalarawan o paghahambing ay nakatuon sa higit sa dalawang bagay o tao. Ang paglalarawan o paghahambing ay maaaring pinakamababa o pinakamataas. Ang paglalarawan ay masidhi kung kaya maaaring gumamit ng mga katagang sobra, ubod, tunay, talaga, saksakan, hari ng __, at kung minsa’y pag-ulit ng pang-uri. (pinaka-, walang kasing-) Halimbawa: Ubod ng tamis ang ngiti ng mga taong tunay na malaya. Pinakatanyag ang aming seksyon dito sa paaaralan.
 • 37. Sanggunian • Makabagong Balarilang Filipino ni Alfonso Santiago • Pluma I ni Alma Dayag