Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kayarian ng Pangungusap

69,081 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • amazing! thanks po..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kayarian ng Pangungusap

 1. 1. H A N G A R O O
 2. 2. K A Y R A N A I N G P A N G U N G U S A P A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 3. 3. payak tambalan hugnayan
 4. 4. payak tambalan hugnayan
 5. 5. payak tambalan hugnayan
 6. 6. payak tambalan hugnayan
 7. 7. payak tambalan hugnayan
 8. 8. payak tambalan hugnayan
 9. 9. payak tambalan hugnayan
 10. 10. payak tambalan hugnayan
 11. 11. payak tambalan hugnayan
 12. 12. payak tambalan hugnayan
 13. 13. Piliin kung ang sumusunod na pangungusap ay payak, tambalan, o hugnayan. Isulat sa sangkapat na papel ang sagot
 14. 14. 1. Ang mga mamamahayag ay nag-uulat gamit ang kanilang mikropono. 2. Si Jellianne ay magaling sa klase at aktibo sa kanilang baranggay. 3. Umuwi si Marian sa Maynila upang dumalo sa kasal. 4. Sila ay bibong-bibo sa klase habang ako ay matamlay. 5. Ako ay nagtanim habang nagtapon ng basura. siya ay
 15. 15. Sa aking facebook account (www.facebook.com/AlveraC andelaza231) magpost kayo ng tigdadalawang pangungusap sa bawat kayarian.

×